Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Informace / Ohlášky

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 1. do 2. 2. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

26. 1.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Neděle Božího slova, letošní rok je Rokem Bible

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu  

  27. 1.

Po

Sv. Anděly Mericiové, panny

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka a Josefu Krejčí, syna Zdeňka, zetě Františka, živou rodinu a duše v očistci

  28. 1.

Út

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

--

 

  29. 1.

St

Středa 3. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za zemřelé obyvatele Zakřan, kteří nemají nikoho, kdo by na ně pamatoval

  30. 1.

Čt

Čtvrtek 3. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá

  31. 1.

Památka
sv. Jana Boska, kněze

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   1. 2.

So

  Sobotní památka P. Marie

       --

 

   2. 2.

Ne

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

ve mši sv. je žehnání svíček

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy, živou a zemřelou rodinu.

Po mši sv. je farní kavárna   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
1. 2. 2020

11. skupina: sestry Mgr. Helena Kopáčková
a Eva Pokorná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
2. 2. 2020

10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková
a Anna Skálová

 

 

 • Poutní slavnost farního kostela a s tím spojené 1. sv. přijímání dětí bude letos po dohodě s paní starostkou až 28. 6. kvůli kolotočům, aby mohly přijet.
   

 

 • Tříkrálová sbírka v naší farnosti:

LESNÍ JAKUBOV – 8 104 Kč           o 444 více než loni
LUKOVANY -        37 070 Kč          o 24 méně než loni
PŘÍBRAM   -         23 034 Kč          o 550 méně než loni
RAPOTICE  -         27 240 Kč          o 3 517 více jak loni
VYS.POPOVICE    23 172 Kč          o 1 663 méně jak loni
ZAKŘANY             36 745 Kč          o 1 267 více jak loni

 

 

 • Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Je i na stolku na kůru.  

 

 

 • Papež František vyhlásil tento rok jako Rok Bible. Nemáte-li čas ji doma číst, přijďte si ji poslechnout do kostela. Řečeno jinými slovy: přijďte na mši svatou i ve všední den se svými dětmi. Bůh vám to odplatí požehnáním.
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 1. do 26. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

19. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu  

  20. 1.

Po

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nebo
Sv. Šebestiána, mučedníka

17.30

PŘÍBRAM – bohoslužba slova
a sv. přijímání

  21. 1.

Út

Památka sv. Anežky římské, panny a mučednice

--

 

  22. 1.

St

Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  23. 1.

Čt

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovou, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a zemřelou přízeň

17.30

RAPOTICE – bohoslužba slova
a sv. přijímání

  24. 1.

Památka
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za manžele, kteří slaví diamantovou svatbu

  25. 1.

So

  Svátek Obrácení sv. Pavla,
  apoštola. Končí Týden
  modliteb za jednotu křesťanů

       --

 

  26. 1.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Neděle Božího slova, letošní rok je Rokem Bible

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu   

Nedělní mše svaté v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
25. 1. 2020

10. skupina: rodina Matouškova z Rapotic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
26. 1. 2020

9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová

 

 • Stručně finance za prosinec :
  VÝDAJE:  pojištění budov    17 808,-

                 z toho: za kapli v Lesním Jakubově   922,-
                               za filiální kostel v Lukovanech 3.571,-
                               za kapli v Příbrami  1.267,-
                               za kapli v Rapoticích  960,-
                               za farní kostel a faru  9.936,-

                               za kapli v Zakřanech 1.152,-

PŘÍJMY:   dar 20.000,-

                 sbírky včetně Vánoc 44.900,-  

 • V zimních měsících bude i v Příbrami mše sv. 1x za 14 dní.
 • Mše svaté si můžete zamluvit v tomto roce kdykoliv ve všech našich kostelích a kaplích. Zatím pouze dvě, mimořádně tři, ne více, aby se dostalo na všechny.
 • Ve dnech 18. až 25. ledna probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. Sjednocení všech křesťanů v jedné církvi přesahuje lidské síly. Tady pomůže jedině modlitba.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 1. do 19. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii

  13. 1.

Po

Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  14. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  15. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá

  16. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá na poděkování, rodiče Šumberovy, Polehlovy a živou rodinu

  17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  18. 1.

So

  Památka Panny Marie,
  Matky jednoty křesťanů

       --

 

  19. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
18. 1. 2020

9. skupina: sestry Jaroslava Boudná a Jiřina Filová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
19. 1. 2020

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová
a Marie Foralová

 

 • Je potřebné vědět, že papež Pius XII. prohlásil: „Největším nepřítelem katolíků je jejich nevědomost, ne ateismus.“ Katolický týdeník vychází v nákladu 35 000 ks výtisků. Jenom! Zatímco na Slovensku vychází Katolické noviny v nákladu 100 000 ks výtisků.
 •  

Ve dnech 18. až 25. ledna probíhá týden modliteb za sjednocení křesťanů.

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 1. do 19. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii

  13. 1.

Po

Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  14. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  15. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá

  16. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá na poděkování, rodiče Šumberovy, Polehlovy a živou rodinu

  17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  18. 1.

So

  Památka Panny Marie,
  Matky jednoty křesťanů

       --

 

  19. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
18. 1. 2020

9. skupina: sestry Jaroslava Boudná a Jiřina Filová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
19. 1. 2020

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová
a Marie Foralová

 

 • Je potřebné vědět, že papež Pius XII. prohlásil: „Největším nepřítelem katolíků je jejich nevědomost, ne ateismus.“ Katolický týdeník vychází v nákladu 35 000 ks výtisků. Jenom! Zatímco na Slovensku vychází Katolické noviny v nákladu 100 000 ks výtisků.
 • Ve dnech 18. až 25. ledna probíhá týden modliteb za sjednocení křesťanů.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 1. do 12. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

5. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE 
PO NAROZENÍ  PÁNĚ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a sourozence

Po mši sv. je farní kavárna

   6. 1.

Po

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

doporučený svátek – ve mši sv. budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, Marii rodinu

   7. 1.

Út

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

--

 

   8. 1.

St

Středa po Zjevení Páně

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Annu a Františka Brázdovy, dvoje rodiče sourozence, živou a zemřelou rodinu

   9. 1.

Čt

Čtvrtek po Zjevení Páně

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Vladimíra Dvořáčkovy a dvoje rodiče

  10. 1.

Pátek po Zjevení Páně

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  11. 1.

So

  Sobota po oktávu
  Narození Páně

   10.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Anežky Brůžové *1935

  12. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční

  8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii
   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
11. 1. 2020

8. skupina: sestry Terezie Vognarová
a Jiřina Macálková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
12. 1. 2020

7. skupina: sestry ing. Jitka Procházková
a Regina Blažková

 

 

 • Stručný přehled za tento rok:

křtů bylo uděleno 10, z toho 1 křest dospělé osobě,

sňatků bylo uzavřeno 5, z toho byly 2 tzv. konvalidace, to znamená církevní zplatnění civilních sňatků uzavřených dříve,

pohřbů bylo 7, zaopatřeny byly 3 osoby.  

Do vyučování náboženství bylo od 1. do 9. třídy přihlášeno 55 dětí, z toho jich 8 půjde letos k 1. sv. přijímání.

Lektorských dvojic máme 17, úklidových dvojic máme 23.

VÁNOCE:

Sv. přijímání bylo podáno na Štědrý den - při odpolední mši sv. 74
                                                                            v noci 79

                                              na Boží Hod     -  173

sbírky: na Štědrý den odpoledne:    2.820,-
                                        v noci :           4.460,-
              na Boží Hod :                        11.670,-
              na sv. Štěpána :                      2.950,-                   
              CELKEM :                               21.900,-    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 12. do 5. 1. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

29. 12.

Ne

SVÁTEK  SVATÉ  RODINY
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, zemřelé sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Dnes je možno žehnat manželům 

 30. 12.

Po

Šestý den v oktávu Narození Páně

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Palátovy dceru Jiřinu a syna Rudolfa s rodinou, rodiče Vonešovy, syna Jana, rodiče Vyhnalíkovy, syna Pavla a živou rodinu

 31. 12.

Út

Sv. Silvestra I. papeže

14.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za
  spolupracovníky pana faráře

   1. 1.

St

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
zasvěcený svátek

9.00

VYSOKÉ POPOVICE  -  mše svatá za farníky

   2. 1.

Čt

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Kroutila, rodiče, přízeň a živou rodinu

   3. 1.

Nejsvětějšího jména JEŽÍŠ

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   4. 1.

So

  Sobota po oktávu
  Narození Páně

--

 

   5. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE  PO NAROZENÍ  PÁNĚ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a sourozence

Po mši sv. je farní kavárna
  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
4. 1. 2020

7. skupina: sestry Marta Suchá a Jana Polehlová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
5. 1. 2020

6. skupina: sestra Marie Posádková a
bratr Josef Smutný

 

 

 • Žehnání Tříkrálovým koledníkům bude 1. ledna při mši sv. Po ní si všichni koledníci vyzvednou na faře potřebné věci.

 

 

 • Na dvou Štědrovečerních mších bylo podáno 153 sv. přijímání. Na Boží hod jich bylo 173, o 13 méně, než loni.  
   

 

 • Na knižním stolku jsou zdarma výtisky časopisu MILUJTE SE!
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 12. do 29. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

22. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření naší farnosti za účasti 4 kněží

 23. 12.

Po

Sv. Jana Kentského, kněze

--

 

 24. 12.

Út

ŠTĚDRÝ DEN

15.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Věru Plhoňovou

20.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Škodovu, rodinu Pokorných, Ferdinanda Přinesdomů a živou rodinu

 25. 12.

St

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
- zasvěcený svátek

9.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy, čtyři syny, Františka a Marii Tejkalovy, živou a zemřelou rodinu Posádkovu

 26. 12.

Čt

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, prvomučedníka

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava a Libuši Rousovy, Miloslavu Sobotkovou a Ludmilu Smutnou

 27. 12.

SVÁTEK SV. JANA, apoštola a evangelisty

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky – dnes je možno žehnat víno

 28. 12.

So

  SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK,
  mučedníků

--

 

 29. 12.

Ne

SVÁTEK  SVATÉ  RODINY
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, zemřelé sourozence, živou rodinu a duše v očistci – dnes je možno žehnat manželům  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
28. 12. 2019

6. skupina: manželé Skálovi z Příbrami

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
29. 12. 2019

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula

 

 • Ministranti a ministrantky, zapomněli jsme vás vyzvat k vyprání obleků. Pokud jste si oblek sami nevzali domů, udělejte to ještě dnes, pokud to je možné.
 • Na knižním stolku zbývá ještě z 50 kusů časopisu MILUJTE SE! deset. Kupte si ho. Udělejte něco pro své náboženské vzdělání.
 • Vzkaz pro rodiče dětí 3. třídy: vaše děti dostaly archy s otázkami a odpověďmi, které jsme letos probrali. Zopakujte si to s nimi, po vánočních prázdninách budou z toho písemně přezkoušeny.
 • Prosíme ochotné lektory, aby si o svátečních dnech sami rozebrali čtení při mši. Rozdělovník bude platit jen o nedělích. Děkujeme.

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 12. do 22. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

15. 12.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu 

 16. 12.

Po

Pondělí po 3. neděli adventní

 17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče a sourozence

 17. 12.

Út

17. prosince – výročí narození papeže Františka – 1936

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 18. 12.

St

18. prosince

--

 

 

 19. 12.

Čt

19. prosince

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Josefa Neklapilovy, Sylvu a Antonína Jelínkovy

 20. 12.

20. prosince

--

 

 21. 12.

So

  Sv. Petra Kanisia, kněze a
  učitele církve

14.30

ZBRASLAV – sv. zpověď farnosti

 22. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – sv. zpověď farnosti za účasti 4 kněží

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
21. 12. 2019

5. skupina: sestry Marie Foralová a Regina Blažková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
22. 12. 2019

4. skupina: sestry Eva Pokorná a
Martina Kuchyňková

 

 

 • Stručně finance za listopad:


výdaje : doplatek za farnost do diecézního fondu budoucnosti PULS 49.645,- Kč
               za elektřinu a plyn 9.470,- Kč
               2. polovina daně z nemovitostí 5.035,- Kč
               sbírka na církevní školství – 1. 12. odvedeno 8.100,- Kč

příjmy: uloženo na účet farnosti 15.000,- Kč

  
 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 12. do 15. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

8. 12.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci 

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – přednáška manželů Vyplašilových z Tišnova pod názvem Manželský rozhovor.

  9. 12.

Po

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
doporučený svátek přeložený ze včerejšího dne

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za Jiřinu a Josefa Podpěrovy, Marii a Jana Fialovy, manžele Plockovy, sestru Annu Svobodovou a rodiče všech

 10. 12.

Út


Úterý po 2. neděli adventní
 

 

 

 11. 12.

St

Sv. Damasa I. papeže

17.30

ZAKŘANY - mše svatá za Jaroslava Matěju,
dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

 12. 12.

Čt

Panny Marie Guadalupské

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Františka a Marii Hortovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – farní kostel: vánoční koncert duchovní hudby v podání pěveckého sboru Campanela.

 14. 12.

So

  Památka sv. Jan od Kříže, kněze
  a učitele církve  

 

 

 15. 12.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
14. 12. 2019

4. skupina: sestry Ludmila a Barbora Korotvičkovy

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
15. 12. 2019

3. skupina: sestry Věra Pokorná a
Marie Břoušková

 

 • Dnes je 24. výročí zahájení vysílání našeho katolického radia PROGLAS.  Pro naši oblast vysílá na vlně 107,5 FM. Staňte se členy Klubu přátel radia PROGLAS. Přihlášky jsou na klekátku u mříže. A hlavně ho poslouchejte. Váš farář ho poslouchá každý den a celý den, pokud je doma.
 • Sbírka na církevní školství vynesla před týdnem 8.100,- Kč.  
 • Při adoraci v úterý při celodenní výstavě Nejsvětější svátosti oltářní bylo vámi obsazeno ze 16 půlhodin 15. Pan farář děkuje za vaši obětavost.
 • Ve středu je výročí zázraku s křížkem v Číhošti v r. 1949, kde byl farářem P. Josef Toufar – kněz mučedník.
 • Na knižním stolku je ještě několik výtisků časopisu MILUJTE SE ! Je určen hlavně pro mladé a středního věku. Čtěte a vzdělávejte se ve víře, ať ji neztratíte.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 12. do 8. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

1. 12.

Ne

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
začíná nový církevní neboli liturgický rok

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, rodiče a živou rodinu
Po mši sv. je farní kavárna 

  2. 12.

Po

Pondělí po 1. neděli adventní

 17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Marii a Štěpána Chmelíčkovy, Silvestra Korotvičku a rodiče

  3. 12.

Út

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Celodenní výstava Nejsvětější svátosti oltářní ve farnosti

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá na úmysl kněze

Po mši sv. je zahájení adorace.

17.00

VYSOKÉ POPOVICE – závěrečná pobožnost

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na úmysl kněze

  4. 12.

St

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

17.30

LUKOVANY - mše svatá za Martina Kubalce, rodiče a živou a zemřelou rodinu

  5. 12.

Čt

Čtvrtek po 1. neděli adventní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa a Jarmilu Hortovy, syna Josefa, bratra Jaromíra, dvoje rodiče a živou rodinu

  6. 12.

Sv. Mikuláše, biskupa

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

Po mši sv. bude mikulášská nadílka.

  7. 12.

So

  Památka sv. Ambrože, biskupa   
  a učitele církve

 

 

8. 12.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
7. 12. 2019

3. skupina: sestry Jana Šindelková a
Martina Kuchyňková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
8. 12. 2019

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a
ing. Miroslav Pelikán

 

 • Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Několik stránek je věnováno případu Babice 1951, kdy ve vykonstruovaném procesu padlo 11 trestů smrti, z toho byli 3 kněží.   
 • Na knižním stolku je i adorační listina na 16 půlhodin adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v úterý 3. prosince.  
 • Prosíme o zaplacení předplatného časopisů, které odebíráte. Ministranti a ministrantky mají časopisy zdarma.
  Předplatné je:  Nezbeda          220,- Kč
                             Nezbeda a Cvrček           330,- Kč                    

                           IN – Dívčí svět          385,- Kč

 • Dnes odpoledne v 17 hod. se koná v Kulturním domě ve Zbraslavi koncert křesťanskách skupin Mošny a Soumrak. Plakáty jsou ve vývěskách.

 

TOPlist
aktualizováno: 11.01.2020 10:52:02