Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Informace / Ohlášky

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

image POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 10. 11. do 17. 11. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 10. 11.

Ne

TŘICÁTÁ DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Oldřicha Kratochvílovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 11. 11.

Po

památka sv. Martina, biskupa

 17.30

PŘÍBRAM -  mše svatá za Františka Klusáka, rodiče a rodinu

 12. 11.

Út

památka sv. Josafata, biskupa a učedníka

 

- - -

 13. 11.

St

svátek sv. Anežky České, panny

17.30

ZAKŘANY - mše svatá za Jana aMarii Procházkovy, za Jana a Marii Juřicovy, rodiče a sourozence všech a živou rodinu

 14. 11.

Čt

Čtvrtek 32. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá na poděkování za 60 a 80 let života

 15. 11.

sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 16. 11.

So

sv. Markéty Skotské nebo

sv. Gertrudy, panny

 

- - -

17. 11.

Ne

TŘICÁTÁ TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku a Miloslava Posádkovy a dvoje rodiče

10.00

LUKOVANY - mše svatá za Andělu a Františka Franclovy a dvoje rodiče

 

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
16. 11. 2019

23. skupina: sestry Marcela Hanáková a                          Ing. Petra Hanáková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
17. 11. 2019

16. skupina: sestry Terezie Vognarová a
Ing. Veronika Matoušková

 

 • Na fond budoucnosti naší diecéze PULS nám zbývá zaplatit do konce roku 49.645 Kč.
 • Návrh bohoslužeb na Vánoce:

Štědrý den            mše svatá      17:00

Boží hod                mše svatá        9:00

na sv. Štěpána      dětská besídka u Betléma ve 14 hodin

Děti, které by se chtěly zapojit do besídky přednášením, zůstaňte po mši sv. u křtitelnice.

 • Ve dnech 11. - 13. listopadu se koná celonárodní pouť do Říma k 30. výročí svatořečení Anežky České.
 • Prosíme odběratele dětského časopisu Nezbeda o nahlášení změn v odběru. Předplatné je 220 Kč,

předplatné Nezbedy s Cvrčkem pro předškoláky 330 Kč.

Uvítáme i další zájemce o časopis.

Stávajících odběratelů je 26.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

image POŘAD BOHOSLUŽEB

 v týdnu od 3. 11. do 10. 11. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

3. 11.

Ne

TŘICÁTÁ PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Procházkovu, Strašákovu a Moravcovu
Po mši sv. je farní kavárna

 4. 11.

Po

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa

 17.30

PŘÍBRAM -  mše svatá za Antonína Fialu, dvoje rodiče, Lubomíra Chalupu a rodiče

 5. 11.

Út

Úterý 31. týdne v mezidobí

17.30

LESNÍ JAKUBOV -  mše svatá za Jiřinu Tichou

  6. 11.

St

Středa 31. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY - mše svatá za Vladimíra Vaverku, bratra Jaroslava, manželku Anežku, dvoje rodiče a duše v očistci

  7. 11.

Čt

Čtvrtek 31. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miluši, Josefa a Miloše Zezulovy

  8. 11.

Pátek 31. týdne v mezidobí

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  9. 11.

So

  Svátek Posvěcení lateránské      
  baziliky v Římě

 

 

10. 11.

Ne

TŘICÁTÁ DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Oldřicha Kratochvílovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu  

 

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
9. 11. 2019

22. skupina: sestry Ivana Lišková a                          Anna Rosendorfová

Prosíme úklidové skupiny, aby umyly podlahu zvonů i samotné zvony. Je to nutné po ukončení práce na nátěru trámoví ve věži. Stačí to po částech podlahy.

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
10. 11. 2019

15. skupina: sestry Hana Posádková a
Lenka Kuchyňková

 

 

 • Možná nevíte, že největší hřbitov v Česku je Ústřední hřbitov v Brně, kde je na 80.000 hrobových míst.  

 

 • Odpustky duším v očistci se získávají do 8.11. Nutné je sv. přijímání a sv. zpověď, která nemá být starší 14 dní.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 10. do 3. 11. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

27. 10.

Ne

SLAVNOST 
VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA

1910

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Karla a Marii Krepsovy, dvoje rodiče a živou rodinu

 28. 10.

Po

Svátek sv. Šimona a Judy, apoštolů

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá za farníky

 29. 10.

Út

Památka bl. Marie Restituty Kafkové, panny a mučednice

 

 

 30. 10.

St

Středa 30. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY - mše svatá za Jana a Štěpánku Matouškovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 31. 10.

Čt

Sv. Wolfganga, biskupa

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za farníky

  1. 11.

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH – doporučený svátek

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Hvězdu a dvoje rodiče

  2. 11.

So

  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
  VĚRNÉ ZEMŘELÉ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za všechny zemřelé

3. 11.

Ne

TŘICÁTÁ PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Procházkovu, Strašákovu a Moravcovu
Po mši sv. je farní kavárna

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
2. 11. 2019

21. skupina: rodina Šrámkova z Vysokých Popovic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
3. 11. 2019

14. skupina: sestra Lenka Vonešová a bratr
Mgr. Zdeněk Strašák

 • Sbírka na misie, konaná při nedělní mši, vynesla 12.300 Kč, loni 11.400 Kč. Prodejem misijních koláčů, kalendářů a zápalek po mši sv. se získalo pro misijní klubko dětí 15.620 Kč, loni 13.700 Kč. Děkujeme dětem za prospěšnou aktivitu a dárcům za peníze.
   
 • Nad knižním stolkem je vystaven k vidění vzácný dokument, který potvrzuje, že 23. 10. 1910 byl náš farní kostel posvěcen biskupem Pavlem Huynem.

 

 • V úterý nebude mít 1., 2. a 3. třída náboženství, protože jsou podzimní prázdniny.   

 

 • V příštích dnech budeme zpovídat před i po mši sv., protože sv. zpověď je nutná pro získání plnomocných odpustků zemřelým a nemá být starší než 14 dní ode dne, kdy odpustky získáme.

 

 • Jak mnozí z vás víte, pro děvčata vychází katolický časopis IN – Dívčí svět. Několik výtisků je k prohlédnutí u křtitelnice. Můžete si časopis vzít domů. K objednání je u pana faráře.

 

 • V minulých dnech provedla skupina čtyř obětavých farníků náročnou práci ve věži farního kostela: natřela ochranným nátěrem trámoví konstrukce věže. Za to jim pan farář moc děkuje!  Byla to práce, která byla velmi nutná. 
   

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 10. do 27. 10. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

20. 10.

Ne

DVACÁTÁ DEVÁTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ


den modliteb za misie

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 60 let života

   9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Karolíny Ludmily Blažkové z Příbrami

 21. 10.

Po

Blahoslaveného
Karla Rakouského

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Hedviku Hrubou

 22. 10.

Út

Sv. Jana Pavla II.

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za dárce

 23. 10.

St

Sv. Jana Kapistránského, kněze
Výročí posvěcení farního kostela 1910

18.00

LUKOVANY - mše svatá za Františka a Annu Michálkovy, dceru Marii, syna Aloise, živou a zemřelou rodinu

 24. 10.

Čt

Sv. Antonína Marie Klareta

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče Smolovy, děti, rodiče Krčmovy, syna Jaroslava, Františka Sobotku a živou rodinu

 25. 10.

Pátek 29. týdne v mezidobí

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 26.10.

So

  Sobotní památka P. Marie

 

 

27. 10.

Ne

SLAVNOST 
VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA 1910

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Karla a Marii Krepsovy, dvoje rodiče a živou rodinu

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
26. 10. 2019

20. skupina: sestry Marie Krepsová a
Mgr. Marie Rousová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
27. 10. 2019

13. skupina: sestra Lenka Hálová a
ing. Vladimír Kovářík

 

 

 • Příští neděli se mění čas.

 

 

 • Včera zde přijala křest paní Lenka Marie Magdaléna Zvolánková, roz. Sobotková z Příbrami a její druhé dítě Eliška Marie Magdaléna.

 

 

 • Mons. Pavel Konzbul, pomocný biskup brněnský, se ve čtvrtek dožívá 54 let.  

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 10. do 13. 10. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

6. 10.

Ne

DVACÁTÁ SEDMÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Růženu Pokorných, zemřelé sourozence a duše v očistci
Po mši sv. je farní kavárna

  7. 10.

Po

Památka P. Marie Růžencové

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za r. Vonešovy, syna Jana, zetě Jiřího, rodiče Matouškovy, syny Jana a Františka, manželku Helenu a sestru Miladu

  8. 10.

Út

Úterý 27. týdne v mezidobí

--

 

  9. 10.

St

Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů, mučedníků
Sv. Jana Leonardiho, kněze

18.00

LUKOVANY - mše svatá za Františka a Annu Brázdovy, dvoje rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu

 10.10.

Čt

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Františka a Františku Chatrných, dvoje rodiče, Jiřího Mohelského a manžele Chybovy

 11.10.

Sv. Jana XXIII., papeže

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 12.10.

So

  Sv. Radima, biskupa

 

 

13. 10.

Ne

DVACÁTÁ OSMÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Martina Kubalce, manžele Klingovy, dvoje rodiče a živou rodinu

10.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá na poděkování P. Bohu za 90 let života

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
12. 10. 2019

18. skupina: manželé Marie a Jiří Pokorných

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
13. 10. 2019

11. skupina: sestry Mgr. Jana Křivánková a
Silvie Hálová

 

 

 • Lukovanská pouť v číslech:
  sv. přijímání bylo podáno 72, loni 70, vybralo se 4.900 Kč, loni 4.000,- Kč.

 

 

 • Stručně finance za září:

Výdaje: hostie, víno svíce, uhlí samozápalné a další věci pro kostel: 5.658,- Kč
pracovní listy a učebnice pro 1. a 2. třídu: 2.260,- Kč

Pracovní listy pro ostatní třídy si kopírujeme sami.
inkaso za plyn a elektřinu: 5.979,- Kč
Na účet farnosti bylo uloženo 19.000,- Kč

 

 

 • Na knižním stolku jsou poslední výtisky časopisu MILUJTE SE! Investujte, vy mladí a středního, věku 20 Kč čtvrtletně do svého náboženského vzdělání! Budete mít radost sami ze sebe, že přispíváte k šíření víry ve svém prostředí.

 

 

 • Po celý říjen se váš farář bude modlit s vámi růženec před každou mší sv. Přijďte!

 

 

 • Stále sháníme sestru do 9. úklidové skupiny.
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 9. do 6. 10. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

29. 9.

Ne

DVACÁTÁ ŠESTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Kristinu Šurdovy, dvoje rodiče, sourozence a Josefu Fialovou a rodiče

  10.00

LUKOVANY - poutní mše svatá ke cti sv. Václava, za Živý růženec

 14.30

LUKOVANY – svátostné požehnání

  30. 9.

Po

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Ludvíka Šurdovy, dcery Ludmilu a Marii, rodiče a sourozence

  1. 10.

Út

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

--

 

  2. 10.

St

Památka sv. andělů strážných

18.00

ZAKŘANY - mše svatá za Františka a Ludmilu Kožíškovy, dvoje rodiče, sourozence, přízeň a živou rodinu

  3. 10.

Čt

Čtvrtek 26. týdne v mezidobí

 18.00

RAPOTICE – mše svatá za Ludmilu a Jana Liškovy, Jindřicha a Věru Soukupovy, rodiče všech, sourozence a živou rodinu

  4. 10.

Památka sv. Františka z Assisi, jáhna

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  5.10.

So

  Sobotní památka P. Marie

 

 

6. 10.

Ne

DVACÁTÁ SEDMÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Růženu Pokorných, zemřelé sourozence a duše v očistci
Po mši sv. je farní kavárna

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
5. 10. 2019

17. skupina: sestry  Jana Boudná a Jana Kopáčková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
6. 10. 2019

10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a
Anna Skálová

 

 

 • Toto úterý už má skupina 1. a 2. třídy v 16 hodin vyučování náboženství. Mají nové učebnice, které jim zůstávají, protože jsou na jedno použití: do nich se maluje, píše, nalepují samolepky. Pokud vy rodiče chcete, můžete přispět polovinou z celkové částky 130,- Kč. Celkem je všech žáků od 1. do 9. třídy 55.

 

 • Sbírka minulou neděli pro diecézní fond PULS vynesla ve farním kostele 9.200,- Kč a v příbramské kapli 1.300,- Kč.
   

 

 • Papež František se chystá do Asie. Ve dnech 20. až 23. listopadu navštíví Thajsko, v dalších dnech do 26. bude v Japonsku. V Thajsku má papež sestřenici, která tam působí jako misionářka. Obě země už navštívil papež Jan Pavel II.

 

 • Říjen je měsíc misií. Papež František si přeje, abychom ho letos prožili mimořádně aktivně: modlitba růžence přede mší sv. za misie, akce Misijní koláč a další. Misijní neděle je letos 20. října.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 9. do 29. 9. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

22. 9.

Ne

DVACÁTÁ PÁTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

dnes je sbírka pro diecézní fond budoucnosti PULS

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Hradeckého

  10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Bohumila Sovka
a dvoje rodiče

  23. 9.

Po

Památka sv. Pia z Pietrelciny

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Jeřábka

  24. 9.

Út

Úterý 25. týdne v mezidobí

--

 

  25. 9.

St

Středa 25. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY - mše svatá za Ludvíka a Zdeňka Jeřabkovy, rodiče a prarodiče

  26. 9.

Čt

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana Horta, rodiče, zetě Stanislava, rodiče Baštářovy, zetě Jana, vnučku Petru a živou rodinu

  27. 9.

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  28. 9.

So

  SLAVNOST SV. VÁCLAVA,    
  MUČEDNÍKA, hlavního patrona  
  českého národa – doporučený
  svátek

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Františka Hortovy, Růženu a Jana Pokorných a živou rodinu

12.00

VYSOKÉ POPOVICE  -   svatební obřad snoubenců Ondřeje Blažka a Veroniky Vašatové

29. 9.

Ne

DVACÁTÁ ŠESTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Kristinu Šurdovy, dvoje rodiče, sourozence a Josefu Fialovou a rodiče

 10.00

LUKOVANY – poutní mše svatá ke cti sv. Václava

 14.30

LUKOVANY – svátostné požehnání

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
28. 9. 2019

16. skupina: manželé Hana a Marek Posádkovi

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
29. 9. 2019

9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová

 

 

 • Tuto sobotu zde ve 12 hod. budou oddáni: Ondřej Blažek, nar. 5. 9. 1986, bydliště Příbram a Veronika Vašatová, nar. 10. 4. 1988, bydliště Brno

 

 • Celkový přehled vyučování náboženství:
  Skupina 1.a 2. třídy má vyučování v úterý v 16 hod., zatím kvůli chybějícím učebnicím není, skupinu tvoří 12 žáků : z 1. třídy = 6, ze 2. třídy = 6

Skupina žáků 3. třídy má vyučování v úterý v 15 hod. a tvoří ji 8 žáků, 9. žáka, který navštěvuje 4. třídu a půjde k 1. sv. přijímání, připravují rodiče.

Skupina žáků 4., 5. a 6. třídy má vyučování ve čtvrtek v 15 hod. a tvoří ji 19 žáků.

Skupina žáků 7., 8. a 9. třídy má vyučování v pátek v 15.30 a tvoří ji 16 žáků.

Celkem všech žáků je 55, loni 54.

Dovoz na vyučování zajišťuje pan farář, odvoz po vyučování rodiče.

 

 • Na knižním stolku jsou stolní kalendáře 2020 a poslední výtisky skvělého čtvrtletníků MILUJTE SE!

 

 • Právě vychází Cyrilometodějský kalendář na čtení za 89 Kč. Zájemci, zapište se na arch na stolku. Co v něm je? viz výstřižek z KT
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 9. do 22. 9. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

15. 9.

Ne


DVACÁTÁ ČTVRTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii

  10.00

LUKOVANY – mše svatá za Václava a Marii Smutných, dvoje rodiče, syna Václava, Josefa Vaverku a živou rodinu

  16. 9.

Po

Sv. Ludmily, mučednice

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka a Josefu Krejčovy, syna Zdeňka, zetě Františka, živou rodinu a duše v očistci

  17. 9.

Út

Sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za těžce
  nemocné osoby a Boží pomoc pro ně

  18. 9.

St

Středa 24. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY - mše svatá za Jana Vaverku, syna Ivana, rodiče Turkovy a Vaverkovy

  19. 9.

Čt

Sv. Januária, biskupa a mučedníka

 18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii a Františka Hortovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  20. 9.

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování P. Bohu za 80 a 85 let života

  21. 9.

So

  Svátek sv. Matouše, apoštola a  
  evangelisty

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

22. 9.

Ne

DVACÁTÁ PÁTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

dnes je sbírka pro diecézní fond budoucnosti PULS

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Hradeckého

 10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Bohumila Sovka
a dvoje rodiče

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav v 11 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
21. 9. 2019

15. skupina: sestry Marie Hájková a
Bohuslava Věžníková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
22. 9. 2019

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a
Marie Foralová

 

 

 • Stručně finance za srpen
  výdaje: inkaso za energii 20 589,- Kč
                 oprava varhan ve farním kostele 6 050,- Kč
  uloženo na účet farnosti 26 000,- Kč

 

 • Nové plakáty na informační vývěsce vzadu:
 • * Tajemství partnerských vztahů, cyklus přednášek pro mladé ve věku 18 až 35 let, Brno
  * Pouť ke sv. Faustyně do Slavkovic u Nového Města na Moravě – 6. října,
  * Pouť mužů k blahoslavenému Karlu Rakouskému v Rajhradě – 19. října,
  * Biblický kurz v Biskupském gymnáziu v Brně,
  * Kurz partnerství v diecézním centru MAMRE v Osové Bítýšce,

* Duchovní obnova pro dívky od 15 let v klášteře na Grohově ulici v Brně,
* Výběrové řízení na obsazení místa Pracovník údržby na biskupství v Brně

 • Příští neděli je sbírka do diecézního fondu PULS

 

 • Tento týden jsme zahájili neoficielně vyučování náboženství. Přespolní žáci si zapsali čas, kdy mají na obvyklých místech čekat na pana faráře, který je bude na faru odvážet. Rodiče si je zase odvezou.

1. a 2. třída zatím nebude mít vyučování, protože nejsou pro ně učebnice. Letos je budeme učit podle učebnic pro 2. tř., loni to bylo podle učebnic pro 1. třídu. Učebnice jsou na jedno použití, protože se do nich kreslí, vybarvuje, nalepuje a vystřihuje. Jsou okopírovány podle polského vzoru a přizpůsobeny češtině. Tiskárna dodá učebnice
do prodejny Donum na Petrově až koncem měsíce. Pan farář pro ně byl ve středu.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 9. do 22. 9. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

15. 9.

Ne


DVACÁTÁ ČTVRTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii

  10.00

LUKOVANY – mše svatá za Václava a Marii Smutných, dvoje rodiče, syna Václava, Josefa Vaverku a živou rodinu

  16. 9.

Po

Sv. Ludmily, mučednice

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka a Josefu Krejčovy, syna Zdeňka, zetě Františka, živou rodinu a duše v očistci

  17. 9.

Út

Sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za těžce
  nemocné osoby a Boží pomoc pro ně

  18. 9.

St

Středa 24. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY - mše svatá za Jana Vaverku, syna Ivana, rodiče Turkovy a Vaverkovy

  19. 9.

Čt

Sv. Januária, biskupa a mučedníka

 18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii a Františka Hortovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  20. 9.

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong Hasanga a druhů, mučedníků

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování P. Bohu za 80 a 85 let života

  21. 9.

So

  Svátek sv. Matouše, apoštola a  
  evangelisty

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

22. 9.

Ne

DVACÁTÁ PÁTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

dnes je sbírka pro diecézní fond budoucnosti PULS

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Hradeckého

 10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Bohumila Sovka
a dvoje rodiče

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav v 11 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
21. 9. 2019

15. skupina: sestry Marie Hájková a
Bohuslava Věžníková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
22. 9. 2019

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a
Marie Foralová

 

 

 • Stručně finance za srpen
  výdaje: inkaso za energii 20 589,- Kč
                 oprava varhan ve farním kostele 6 050,- Kč
  uloženo na účet farnosti 26 000,- Kč

 

 • Nové plakáty na informační vývěsce vzadu:
 • * Tajemství partnerských vztahů, cyklus přednášek pro mladé ve věku 18 až 35 let, Brno
  * Pouť ke sv. Faustyně do Slavkovic u Nového Města na Moravě – 6. října,
  * Pouť mužů k blahoslavenému Karlu Rakouskému v Rajhradě – 19. října,
  * Biblický kurz v Biskupském gymnáziu v Brně,
  * Kurz partnerství v diecézním centru MAMRE v Osové Bítýšce,

* Duchovní obnova pro dívky od 15 let v klášteře na Grohově ulici v Brně,
* Výběrové řízení na obsazení místa Pracovník údržby na biskupství v Brně

 • Příští neděli je sbírka do diecézního fondu PULS

 

 • Tento týden jsme zahájili neoficielně vyučování náboženství. Přespolní žáci si zapsali čas, kdy mají na obvyklých místech čekat na pana faráře, který je bude na faru odvážet. Rodiče si je zase odvezou.

1. a 2. třída zatím nebude mít vyučování, protože nejsou pro ně učebnice. Letos je budeme učit podle učebnic pro 2. tř., loni to bylo podle učebnic pro 1. třídu. Učebnice jsou na jedno použití, protože se do nich kreslí, vybarvuje, nalepuje a vystřihuje. Jsou okopírovány podle polského vzoru a přizpůsobeny češtině. Tiskárna dodá učebnice
do prodejny Donum na Petrově až koncem měsíce. Pan farář pro ně byl ve středu.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 9. do 15. 9. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

8. 9.

Ne

DVACÁTÁ TŘETÍ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování P. Bohu za dar života a za další Boží pomoc a ochranu.
Při mši sv. přijme křest Filip Řezanina z Vysokých Popovic, druhé dítě manželů Davida a Michaely, rozené Pokorné

  10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za všechny, kteří žijí v této obci a za další Boží ochranu a požehnání pro ně

   9. 9.

Po

Sv. Petra Klavera, kněze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Petra a Růženu Čarneckých, syna Bohumila a manželku Josefu, syna Aloise, zetě Dalibora, rodinu Matouškovu a Josefa Volavku

  10. 9.

Út

Blahosl. Karla Spinoly, kněze a mučedníka

--

 

  11. 9.

St

Středa 23. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY - mše svatá za Boženu Přibylovou, dvoje rodiče a živou rodinu

  12. 9.

Čt

Jména Panny Marie

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovou, dvoje rodiče a živou rodinu

  13. 9.

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  14. 9.

So

  SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Bohumilu a Zdeňka Foralovy, syna Jiřího, dceru Alenu a živou rodinu

15. 9.

Ne

DVACÁTÁ ČTVRTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dceru Alenu a živou rpdinu

 10.00

LUKOVANY – mše svatá za Václava a Marii Smutných, dvoje rodiče, syna Václava, Josefa Vaverku a živou rodinu

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
14. 9. 2019

14. skupina: sestry Jitka Skokanová a
Vlasta Pelikánová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
15. 9. 2019

7. skupina: sestry ing. Jitka Procházková a
Regina Blažková

 

 

 • Vyučování náboženství bude i letos ve stejné dny a hodiny jako loni:

Úterý:    15 hodin: 3. třída                   16 hodin: 1. a 2. třída

Čtvrtek: 15 hodin: 4., 5. a 6. třída

Pátek: 15.30 hodin: 7., 8. a 9. třída

Co se týče počtu žáků:

1.skupina:   1. třída: 3 žáci, 2. třída: 7 žáků – celkem je ve skupině 10 žáků
2.skupina:   3. třída: 7 žáků

3.skupina:   4., 5. a 6. třída: celkem 16 žáků

Celkem všech žáků 49. Loni 56.

S vyučováním začneme tento týden. Dohodneme s žáky čas, kdy mají čekat na obvyklých místech na odvoz panem farářem. Proto tentokrát rodiče děti na faru dovezte a pan farář je odveze domů. Od další hodiny vyučování to bude naopak, stejně jako v minulém školním roce: pan farář je bude na faru odvážet a rodiče si je
po vyučování rozvezou domů.  
 

 

 • Papež František zítra ukončí týdenní návštěvu tří afrických zemí: Mosambiku, Madagaskaru a Mauricia.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 9. do 8. 9. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

1. 9.

Ne

DVACÁTÁ DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Kristinu Šurdovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   2. 9.

Po

Pondělí 22. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Otilii a Jana Korotvičkovy, živou a zemřelou rodinu
a za Boží ochranu

   3. 9.

Út

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

--

 

   4. 9.

St

Středa 22. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY - mše svatá za rodinu Grebinskou, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

   5. 9.

Čt

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

 18.00

RAPOTICE – mše svatá za Libora a Vlastimila Fišerovy, Františka a Zdeňku Krejčovy, přízeň a živou rodinu

   6. 9.

První pátek v měsíci

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   7. 9.

So

  Sv. Melichara Grodeckého,           
  kněze a mučedníka

--

 

8. 9.

Ne

DVACÁTÁ TŘETÍ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar života a za další Boží pomoc a ochranu

 10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za všechny, kteří žijí v této obci a za další Boží ochranu a požehnání pro ně

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1. 9. poutní mše sv. 915 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
7. 9. 2019

13. skupina: sestry ing. Jitka Procházková a
Mgr. Jana Křivánková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
8. 9. 2019

6. skupina: sestra Marie Posádková a
bratr Josef Smutný

 

 

 • Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! – jako vždy se skvělým obsahem. Jsou tam i stolní kalendáře na příští rok.  
   

 

 • Je dobré vědět, že papež František v těchto dnech prohlásil: „Častokrát jsme slyšeli, že dobrý katolík se nemíchá do politiky. To však není pravda a není to dobrá cesta. Dobrý katolík se míchá do politiky a vnáší do ní to nejlepší ze sebe sama. Co nejlepšího můžeme vládcům nabídnout? Modlitbu! Tedy to, co uvádí sv. Pavel.“

 

 

 • V pátek zde byl pohřeb paní Jiřiny Vonešové z Příbrami, 84 let, v sobotu zde byl pohřeb paní Libuše Jelínkové z Příbrami, 92 let.
   

 

 

Farnost VYS

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 8. do 1. 9. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

25. 8.

Ne

DVACÁTÁ PRVNÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Svobodovou, Jana Křivánka, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Ve mši sv. bude pokřtěn Florián František z Assisi Kozák z Příbrami

  26. 8.

Po

Pondělí 21. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, rodiče Patočkovy, syna Josefa, na poděkování, za Boží ochranu a duše v očistci

  27. 8.

Út

Památka sv. Moniky

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího
  Rosendorfa a dvoje rodiče

  28. 8.

St

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

--

---

29. 8.

Čt

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Richarda Veselého, dvoje rodiče a manžele Dobrovolných

  30. 8.

Pátek 21. týdne v mezidobí

 17.00

VYSOKÉ POPOVICE – na poděkování za 60 let manželství a za živou rodinu.

Po mši sv. bude na farní zahradě rozloučení dětí s prázdninami

  31. 8.

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

1. 9.

Ne

DVACÁTÁ DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Kristinu Šurdovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu
Po mši sv. bude žehnání školákům a jejich brašnám

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
31. 8. 2019

12. skupina: sestry ze Zakřan

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
1. 9. 2019

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula

 

 

 • V pátek 30. 8. v 15 hodin oddá jáhen ing. Bareš v zakřanské kapli Martina Procházku
  ze Zakřan a Veroniku Palánovou ze Zastávky.  
   

 

 • V sobotu 31. 8. bude probíhat ve Žďáru nad Sázavou v klášteře 16. ročník poutě rodin naší diecéze.

 

OKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 8. do 1. 9. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

25. 8.

Ne

DVACÁTÁ PRVNÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Svobodovou, Jana Křivánka, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Ve mši sv. bude pokřtěn Florián František z Assisi Kozák z Příbrami

  26. 8.

Po

Pondělí 21. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, rodiče Patočkovy, syna Josefa, na poděkování, za Boží ochranu a duše v očistci

  27. 8.

Út

Památka sv. Moniky

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího
  Rosendorfa a dvoje rodiče

  28. 8.

St

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

--

---

29. 8.

Čt

Památka Umučení sv. Jana Křtitele

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Richarda Veselého, dvoje rodiče a manžele Dobrovolných

  30. 8.

Pátek 21. týdne v mezidobí

 17.00

VYSOKÉ POPOVICE – na poděkování za 60 let manželství a za živou rodinu.

Po mši sv. bude na farní zahradě rozloučení dětí s prázdninami

  31. 8.

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

1. 9.

Ne

DVACÁTÁ DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Kristinu Šurdovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu
Po mši sv. bude žehnání školákům a jejich brašnám

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
31. 8. 2019

12. skupina: sestry ze Zakřan

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
1. 9. 2019

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula

 

 

 • V pátek 30. 8. v 15 hodin oddá jáhen ing. Bareš v zakřanské kapli Martina Procházku
  ze Zakřan a Veroniku Palánovou ze Zastávky.  
   

 

 • V sobotu 31. 8. bude probíhat ve Žďáru nad Sázavou v klášteře 16. ročník poutě rodin naší diecéze.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 8. do 25. 8. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

18. 8.

Ne

DVACÁTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa a Františku Pazourkovy, děti, rodinu Boudných, manžele Čičovy, Ludvíka Kavického a živou a zemřelou rodinu

  19. 8.

Po

Sv. Jana Eudese, kněze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Balášovu

  20. 8.

Út

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

--

 

  21. 8.

St

Památka sv. Pia X., papeže

--

 

  22. 8.

Čt

Památka Panny Marie Královny

 18.00

RAPOTICE – mše svatá na jistý dobrý úmysl

  23. 8.

Sv. Růženy z Limy, panny

  --

 

  24. 8.

So

  SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE,
  apoštola

--

 

25. 8.

Ne

DVACÁTÁ PRVNÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Svobodovou, Jana Křivánka, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Ve mši svaté bude pokřtěn Florián František Kozák z Příbrami

 

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
24. 8. 2019

11. skupina: sestry Mgr. Helena Kopáčková
a Eva Pokorná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
25. 8. 2019

4. skupina: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková

 

 

 • Zakřanská pouť v číslech: svatých přijímání bylo podáno 72, loni 65, vybralo se na údržbu kaple 4.600,- Kč, loni 4.200,- Kč.
   

 

 • Finance za červenec: inkaso za elektřinu a plyn: 17.481,- Kč

                                      oprava varhan ve farním kostele: 6.050,- Kč  

                                      uloženo ze sbírek na účet farnosti: 29.000,- Kč

 

 

 • Prosíme žáky 3. třídy o vrácení učebnic.

 

 

 • V úterý 20. srpna se náš diecézní biskup Vojtěch dožívá 73 let.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 8. do 18. 8. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

11. 8.

Ne

DEVATENÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Josefa Loukotovy, Annu a Jaroslava Vognarovy, rodiče všech, živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu

  10.00

ZAKŘANY – poutní mše svatá ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka

  14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání

  12. 8.

Po

Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Procházkovy, syna Roberta a živou rodinu

  13. 8.

Út

Sv. Ponciána, papeže, a Hippolyta, kněze, mučedníků

--

 

  14. 8.

St

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka
Večerní mše je z vigilie NANEBEVZETÍ

18.00

LUKOVANY – mše svatá za mládež naší farnosti

  15. 8.

Čt

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
– doporučený svátek

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Stanislava Chupíkovy, dvoje rodiče a sourozence

  16. 8.

Sv. Štěpána Uherského

 --

 

  17. 8.

So

  Sobotní památka P. Marie

       --

 

18. 8.

Ne

DVACÁTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa a Františku Pazourkovy, děti, r. Boudných, m. Čičovy, Ludvíka Kavického a živou a zemřelou rodinu  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
17. 8. 2019

10. skupina: manželé Matouškovi z Rapotic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
18. 8. 2019

3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 8. do 11. 8. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

4. 8.

Ne


OSMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy,
dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

Po mši sv. je farní kavárna

   5. 8.

Po

Posvěcení římské baziliky Panny Marie

--

 

   6. 8.

Út

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

--

 

   7. 8.

St

Sv. Sixta II. papeže a druhů, mučedníků, nebo
Sv. Kajetána, kněze

--

 

   8. 8.

Čt

Památka sv. Dominika, kněze

--

 

   9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, spolupatronky Evropy

--

 

  10. 8.

So

  SVÁTEK SV. VAVŘINCE, jáhna a    
  mučedníka

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – zplatnění dvou civilních manželství

11. 8.

Ne


DEVATENÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Josefa Loukotovy, Annu a Jaroslava Vognarovy, rodiče všech, živou rodinu a na poděkování P. Bohu

 10.00

ZAKŘANY – poutní mše svatá ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka

 14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
10. 8. 2019

9. skupina: sestry Lenka Vonešová a Jiřina Filová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
11. 8. 2019

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a
bratr ing. Miroslav Pelikán

 

 

Ø Na informační vývěsce vzadu je fotoreportáž o stavbě kostela v Brně- Lesné. Stavba má být hotová do konce roku. Požehnání kostela se plánuje na 1. května 2020.

 

 

Ø Na poličce nad obětním stolkem je další nová kniha k zapůjčení. Má název Chudobka z hor a vypráví o životě stigmatizované Anně Tomanové.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 7. do 4. 8. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

28. 7.

Ne

SEDMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františku a Jana Posádkovy, živou a zemřelou rodinu Posádkovu

  29. 7.

Po

Památka sv. Marty

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana Hradeckého, živou a zemřelou rodinu

  30. 7.

Út

Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve

--

 

  31. 7.

St

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze, zakladatele jezuitského řádu

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Rouskovu, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  1. 8.

Čt

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

--

 

   2. 8.

Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa
nebo Sv. Petra Juliána Eymarda, kněze
první pátek v měsíci

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   3. 8.

So

  Sobota 17. týdne v mezidobí

--

 

4. 8.

Ne

OSMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy,
dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

Po mši sv. je farní kavárna


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
3. 8. 2019

8. skupina: sestry Terezie Vognarová a                 Jiřina Macálková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
4. 8. 2019

1. skupina: sestra Jana Boudná
a bratr ing. Vladimír Chatrný

 

 

Ø 3. srpna 1951 byl v Jihlavě nevinně popraven P. Václav Drbola, farář v Babicích na Třebíčsku. Nebylo mu ani 39 let.

 

 

Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 7. do 28. 7. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

21. 7.

Ne

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Vonešovy, Jiřího Rejthara, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

  22. 7.

Po

SVÁTEK
SV. MARIE MAGDALÉNY

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na jistý úmysl

  23. 7.

Út

SVÁTEK SV. BRIGITY, řeholnice,
spolupatronky Evropy

 

 

  24. 7.

St

Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Annu a Jana Škodovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  25. 7.

Čt

SVÁTEK SV. JAKUBA, apoštola

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana a Františku Soukupovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  26. 7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  27. 7.

So

  Sv. Gorazda a druhů

--

 

28. 7.

Ne

SEDMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františku a Jana Posádkovy, živou a zemřelou rodinu Posádkovu


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
27. 7. 2019

7. skupina: sestry Marta Suchá a Jana Polehlová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
28. 7. 2019

17. skupina: sestra Hana Vonešová
a bratr ing. Petr Kozák

 

Ø Charismatické katolické konference v Brně se minulý týden zúčastnilo celkem 8 200 věřících a hledajících.

Ø Na knižním stolku jsou katolické nástěnné kalendáře 2020 za 50 Kč. Jsou tam i stolní kalendáře.

Ø Kdo z vás žádal pana faráře o nový KANCIONÁL, přijďte si pro něj do sakristie.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 7. do 21. 7. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

14. 7.

Ne

PATNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, rodinu Piruchtovu, duše v očistci a živou rodinu

  15. 7.

Po

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

--

 

  16. 7.

Út

Panny Marie Karmelské

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Mari a       
  Ladislava Burešovy, Ludmilu, živou a
  zemřelou rodinu Plchovu

  17. 7.

St

Blahoslaveného Česlava a
sv. Hyacinta, kněží

--

 

  18. 7.

Čt

Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Vladimíra a Marii Dvořáčkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  19. 7.

Pátek 15. týdne v mezidobí

  --

 

  20. 7.

So

  Sv. Apolináře, biskupa a   
  mučedníka

--

 

21. 7.

Ne

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Vonešovy, Jiřího Rejthara, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

 


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
20. 7. 2019

6. skupina: manželé Skálovi z Příbrami

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
21. 7. 2019

16. skupina: sestry Terezie Vognarová a                  Ing. Veronika Matoušková

 

 

Ø Stručně finance za červen:
výdaje za energii     3.110,- Kč

sbírka pro křesťany na Blízkém východě – odvedeno     11.100,- Kč
sbírka na bohoslovce – odvedeno     16.300,- Kč

uloženo ze sbírek na účet farnosti     16.000,- Kč
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 7. do 14. 7. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

7. 7.

Ne

ČTRNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Kristinu a Františka Šurdovy, dvoje rodiče, sourozence, Josefu Fialovou a duše v očistci

   8. 7.

Po

Pondělí 14. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Zdeňka a Zdeňku Koncovy, dvoje rodiče a sourozence

   9. 7.

Út

Sv. Augustina Žao Ronga, kněze a druhů, mučedníků

--

 

  10. 7.

St

Středa 14. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování za tři výročí

  11. 7.

Čt

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Břouška, bratra Josefa, synovce Jiřího, živou a zemřelou rodinu

  12. 7.

Pátek 14. týdne v mezidobí

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Borka a matku Kvěsoslavu
(pozn. nikoliv Květoslavu)

  13. 7.

So

  Sv. Jindřicha

--

 

14. 7.

Ne

PATNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, rodinu Piruchtovu, duše v očistci a živou rodinu

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
13. 7. 2019

5. skupina: sestry Marie Foralová a                                             Regina Blažková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
14. 7. 2019

15. skupina: sestry Hana Posádková a
                               Lenka Kuchyňková

 

 

Ø Včera zde byl pohřeb pana Jana Rouchovanského z Vysokých Popovic. Zemřel ve věku 82 let.
 

 

Ø Na knižním stolku jsou kalendáře na příští rok. Jsou ve všech kaplích naší farnosti. Cena 50,- Kč.

 

 

Ø 12. 7. 1998 měl v Zakřanech primici P. Jan Nekuda ml.
 

 

Ø V pátek 5. 7. byl v Jimramově oddán náš farník Vojtěch Cajzl z Lukovan se Zuzanou Bradáčovou.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 6. do 7. 7. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

30. 6.

Ne


TŘINÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa Pazourka, manželku, děti, rodinu Boudných, manžele Čičovy, Ludvíka Kavického,
živou a zemřelou rodinu

Po mši sv. bude farní kavárna

   1. 7.

Po

Pondělí 13. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče a sourozence

   2. 7.

Út

Úterý 13. týdne v mezidobí

--

 

   3. 7.

St

Svátek sv. Tomáše, apoštola

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Daňkovu, Hálovu a na poděkování

   4. 7.

Čt

Sv. Prokopa, opata, nebo
Sv. Alžběty Portugalské

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Františka Sobotku, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   5. 7.

SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy
doporučený svátek

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava a Františku Vonešovy, syny Stanislava a Jana, živou rodinu a duše v očistci

  10.00

LESNÍ JAKUBOV – poutní mše svatá

   6. 7.

So

  Sv. Marie Goretiové, panny a
  mučednice

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

7. 7.

Ne

ČTRNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Kristinu a Františka Šurdovy, dvoje rodiče, sourozence, Josefu Fialovou a duše v očistci

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
6. 7. 2019

4. skupina: sestry Ludmila a Barbora Korotvičkovy

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
7. 7. 2019

14. skupina: sestra Lenka Vonešová a
bratr Josef Skřipec

 

Ø Zemřel P. Augustin Gazda, převor v klášteře v Rajhradě a tamější farář, narozen 1960. Zemřel na dovolené na Šumavě. Pohřeb měl tento čtvrtek v Rajhradě.

Ø Zemřel P. Jan Kubát, narozen 1936, farář v Rožné nad Pernštejnem, kde zůstal jako výpomocný duchovní. Zemřel v hospici v Rajhradě. Pohřeb měl tento pátek.

Ø Při poutní mši sv. bylo vybráno na bohoslovce 16.300 Kč, což je nejvíce za všechny roky. V semináři v Olomouci, který je pro celou Moravu, má naše diecéze v 6 ročnících 17 bohoslovců.

Ø Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře na příští rok.  

Ø Zemřela paní Emilie Skokanová ze Zakřan, bylo jí 101 let. Pohřeb byl včera.

Ø V úterý je výročí uměle vyvolané provokace tajné policie v Babicích v r. 1951, která měla za následek vynesení 11 rozsudků trestu smrti, z toho nad třemi kněžími.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 6. do 30. 6. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

23. 6.

Ne


SLAVNOST NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE

poutní slavnost farního kostela a

1. sv. přijímání 7 dětí

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé
a zemřelé členy Živého růžence
ve Vysokých Popovicích

  24. 6.

Po

SLAVNOST NAROZENÍ
SV. JANA KŘITELE
byla přeložena na včerejší den

 

 

  25. 6.

Út

Úterý 12. týdne v mezidobí

--

 

  26. 6.

St

Středa 12. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Františka Šumberu, dvoje rodiče, živou rodinu Kuchyňkovu a Šumberovu

  27. 6.

Čt

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu a Zdeňka Suchých, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  28. 6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  29. 6.

So

  SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA,
  APOŠTOLŮ, hlavních patronů
  naší diecéze – doporučený
  svátek

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, synovce Petra, dvoje rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu

30. 6.

Ne

TŘINÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa Pazourka, manželku, děti, rodinu Boudných, manžele Čičovy, Ludvíka Kavického, živou a zemřelou rodinu

Po mši sv. bude farní kavárna

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
29. 6. 2019

3. skupina: sestry Martina Kuchyňková a
Jana Šindelková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
30. 6. 2019

13. skupina: sestra Lenka Hálová a
bratr ing. Vladimír Kovářík

 

 

 

Ø 29. června složí Marta Šikulová z Lukovan první sliby v kongregaci Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Brně na Grohově ulici.
 

 

Ø 25. června uplyne 30. výročí primice P. Jana Nekudy st. ve farním kostele.

 

 

Ø Na knižním stolku jsou přihlášky do vyučování náboženství pro ty žáky, kteří 1. září nastoupí do 1. třídy. Přihláška platí celých 9 let.
 

 

Ø V pátek po mši sv. bude na farní zahradě posezení dětí a mládeže u ohně a hry.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 6. do 23. 6. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

16. 6.

Ne

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Otilii a Jana Korotvičkovy, živou a zemřelou rodinu, rodiče Nekudovy a duše v očistci

  10.00

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

  17. 6.

Po

Pondělí 11. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Zdeňka, Jaroslava a Jaroslavu Doleželovy a rodiče   

  18. 6.

Út

Úterý 11. týdne v mezidobí

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za tři nemocné osoby: za Boží pomoc a sílu pro ně při snášení obtíží

  19. 6.

St

Sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa
nebo sv. Romualda, opata

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Marii a Jana Hradeckých a dvoje rodiče

  20. 6.

Čt

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
doporučený svátek

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování za Boží milost a dary dvou rodin

  21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  22. 6.

So

  Sv. Paulína Nolánského,
  biskupa nebo sv. Jana Fishera,
  biskupa a Tomáše Mora,
  mučedníků

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – 1. svatá zpověď 7 dětí

23. 6.

Ne

SLAVNOST NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE

poutní slavnost farního kostela a

1. sv. přijímání 7 dětí

sbírka na bohoslovce

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé
a zemřelé členy Živého růžence
ve Vysokých Popovicích

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
22. 6. 2019

2. skupina: sestry Marie Břoušková a Jana Novotná

prosíme o zametení prostoru kolem horní brány a kontejneru

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
23. 6. 2019

Čtou rodiče prvně přijímajících dětí

 

Ø Ministranti a  ministrantky, vezměte si obleky na vyprání. Chlapci, vezměte si nejen bílé rochety, ale i černé komže, aby se jednou za rok i tyto zbavily špíny.

Ø Pan farář prosí maminky letošních prvně přijímajících dětí o odstranění plevele mezi dlaždicemi před farou a před ploty. Nože máme. Domluvte se nyní s panem farářem.

Ø V sobotu 22. 6. přijmou v katedrále v Brně kněžské svěcení 3 kandidáti:
Mgr. Štěpán Trčka z farnosti Slavonice, nar. 1988
Mgr. Miroslav Kulifaj z farnosti Zavar – Slovensko – nar. 1989, nyní farnost Brno, sv. Jakub
Bc. Petr Macháček z farnosti Jihlava. Jako řeholník bude svěcen zvlášť.
Současně přijmou jáhenské svěcení 4 kandidáti naší diecéze.

Ø Maminky, připravte a pošlete své děti jako družičky a mládence na mši sv. ve čtvrtek o Božím Těle.

Ø Při poutní mši v Rapoticích bylo podáno 70 sv. přijímání, loni 85.

Ø Má někdo zájem o trávu na farní zahradě?

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 6. do 16. 6. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

9. 6.

Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

končí doba velikonoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Řezaninu, dvoje rodiče a bratra Vnislava

  10.00

LUKOVANY – mše svatá za Jindřicha a Josefu Procházkovy, děti a jejich rodiny

  10. 6.

Po

Památka Panny Marie,
Matky církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Hedviku a Josefa Sedláčkovy, rodinu Koláčkovu a Kozovu a duše v očistci  

  11. 6.

Út

Památka sv. Barnabáše

--

 

  12. 6.

St

Středa 10. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Josefa Čejku, dvoje rodiče a živou rodinu

  13. 6.

Čt

SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Emila Kmeče, rodiče Valachovy a Marii Valachovou

  14. 6.

Pátek 10. týdne v mezidobí

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Jaroslava Sedlákovy, dvoje rodiče, bratra Josefa, Zdeňka Kantora a živou rodinu

  15. 6.

So

  Sv. Víta, mučedníka
  výročí posvěcení kaple    
  v Zakřanech 1890

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

16. 6.

Ne

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Otilii a Jana Korotvičkovy, živou a zemřelou rodinu, dvoje rodiče rodiče Nekudovy a duše v očistci

 10.00

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
15. 6. 2019

1. skupina: sestry a bratři z Lesního Jakubova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
16. 6. 2019

12. skupina: bratr Vojtěch Rous
a bratr ing. Zdeněk Šmarda

 

 

Ø Stručně finance za květen:

Příjmy:  ze sbírek uloženo na účet farnosti 15.000,- Kč.

Výdaje   - za energii 12 030,- Kč
               - pro organizaci Mariina jídla pro hladové děti v africkém státě Malawi bylo   
               odesláno 17 800,- Kč
               - pro potřeby bohoslužeb 550,-
               - první polovina daně z nemovitostí 5 035,- Kč.

 

Ø Sbírka pro křesťany na Blízkém východě vynesla před týdnem ve farním kostele 6 700,- Kč, v Rapoticích při poutní mši 4 400,- Kč, celkem 11 100,- Kč.

 

 

Ø Má někdo zájem o trávu na farní zahradě?

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 6. do 9. 6. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

2. 6.

Ne

SEDMÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za sdělovací prostředky

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a Emila Krejčovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  10.00

RAPOTICE – poutní slavnost ke cti Nanebevstoupení Páně za členy živého růžence

   3. 6.

Po

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Karla a Annu Matouškovy, dvoje rodiče a Jiřího Jeřábka  

   4. 6.

Út

Úterý po 7. neděli velikonoční

--

 

   5. 6.

St

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Josefa Procházku,
dvoje rodiče, zetě Františka a celou rodinu

   6. 6.

Čt

Sv. Norberta, biskupa

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Jaroslava Krčmovy, dvoje rodiče snachu Jarmilu, Františka Sobotku, rodiče Smolovy a děti

   7. 6.

První pátek v měsíci

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa Růžičku, Miroslavu a Karla Plockovy, dvoje rodiče a živou rodinu

   8. 6.

So

 Sobota po 7. neděli velikonoční

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

9. 6.

Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.

končí doba velikonoční

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Řezaninu, dvoje rodiče a bratra Vnislava

 10.00

LUKOVANY – mše svatá za Jindřicha a Josefu Procházkovy, děti a jejich rodiny

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
8. 6. 2019

23. skupina: sestry Marcela Hanáková
a ing. Petra Hanáková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
9. 6. 2019

11. skupina: sestry Mgr. Jana Křivánková
a Silvie Hálová

 

 

 • Sbírka pro organizaci Mary´s Meals vynesla před týdnem 17.800,- Kč. Tato organizace zajišťuje dětem jedno vydatné jídlo denně s cílem přivést chudé děti do školy, aby získaly vědomosti, které jim pomohou vymanit se z chudoby.  

 

 

 • Ve dnech 7. až 9. června oslaví obec Lukovany 750 let od první písemné zmínky o obci. Program oslav je na vývěsní tabuli vzadu. 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 5. do 2. 6. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

26. 5.

Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Františka Pelcovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

  9.15

VYSOKÉ POPOVICE  - křest Terezy Pelcové ze Sudic

  27. 5.

Po

Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Nevřivých, syna Hynka a živou rodinu  

  28. 5.

Út

Úterý po 6. neděli velikonoční

--

 

  29. 5.

St

Středa po 6. neděli velikonoční
Vigilie zítřejší slavnosti

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Ondřeje a Štěpánku Přibylovy, Josefa Čejku, rodiče, sourozence, živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu

  30. 5.

Čt

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
doporučený svátek,
začíná devítidenní příprava
na slavnost Seslání Ducha sv.

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Křivánkovu a na poděkování za přijatá dobrodiní

  31. 5.

SVÁTEK
NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Kristinu Pelcovy, Jiřího a Drahoslavu Pelcovy, rodiče všech a živou rodinu

   1. 6.

So

  Památka sv. Justina,
  mučedníka

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 50 let života

 2. 6.

Ne

SEDMÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a Emila Krejčovy, dvoje rodiče a živou rodinu

 10.00

RAPOTICE – poutní slavnost ke cti Nanebevstoupení Páně za členy živého růžence

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
1. 6. 2019

22. skupina: sestry Ivana Lišková a                        Anna Rosendorfová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
2. 6. 2019

10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a      Anna Skálová

 

 

Ø Sbírka pro Charitu vynesla před týdnem 7.300,- Kč.

 

 

Ø Papež František navštíví ve dnech 31. 5. až 2. 6. Rumunsko.   

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 5. do 26. 5. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

19. 5.

Ne

PÁTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE  - pobožnost
u kapličky sv. Jana Nepomuckého

  20. 5.

Po

Památka sv. Klementa Maria Hofbauera

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Petra a Růženu Čarneckých, syna Bohumila a manželku Josefku, syna Aloise, zetě Dalibora, rodinu Matouškovu a Josefa Volavku  

  21. 5.

Út

SVÁTEK VÝROČÍ POSVĚCENÍ BRNĚNSKÉ KATEDRÁLY – 1891

18.00

  PŘÍBRAM – mše svatá za živé a zemřelé  
  dobrodince kaple v Příbrami

  22. 5.

St

Sv. Rity z Cascie, řeholnice
20. výročí posvěcení kaple v Příbrami

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Doležalovu, Tejkalovu, Kováříkovu a Častulíkovu

  23. 5.

Čt

Čtvrtek po 5. neděli velikonoční

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Libuši Svobodovou, manžela a dvoje rodiče

  24. 5.

Pátek po 5. neděli velikonoční

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  25. 5.

So

  Sv. Bedy Ctihodného, kněze a  
  učitele církve
  Sv. Řehoře VII., papeže
  Sv. Marie Magdalény de Pazzi,
  panny

 

 

 26. 5.

Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Františka Pelcovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci
Po mši svaté je křest ze Sudic

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
25. 5. 2019

21. skupina: rodina Šrámkova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
26. 5. 2019

9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová

 

Ø 20. května 1952 byl v Jihlavě popraven P. Jan Bula, bylo mu 32 let. Byl nespravedlivě odsouzen k smrti ve vykonstruovaném procesu v souvislosti s tzv. babickým případem.

Ø Povinná sbírka na CHARITU se odkládá.


Příští neděli je sbírka pro organizaci MARY´S MEALS, česky MARIINA JÍDLA pro hladovějící děti v africkém státě Malawi, který má Česko na starost. V současné době toto dílo sytí každý den jeden a čtvrt milionu dětí na světě. 

Ø V úterý ve 20.50 na ČT 2 je pořad Kardinál Josef Beran – Proti proudu. 17. 5. uplynulo 50 let od jeho úmrtí. Byl vězněm obou totalit.       

Ø Biskupové všech zemí Evropské unie vyzývají věřící, aby šli k volbám do Evropského parlamentu.

Je dobré vědět, že zakladatelé EU byli křesťané – katolíci: německý kancléř Konrad Adenauer, francouzský ministr Robert Schuman a italský premiér Alcid de Gasperi. Modrá barva vlajky EU je barvou Panny Marie a 12 hvězd na vlajce je 12 hvězd, které viděl prorok kolem hlavy P. Marie.

Ø V úterý čeká naši farnost děkanská vizitace za loňský rok.

 
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 5. do 19. 5. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 5.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ
den modliteb za povolání k duchovnímu stavu;
Svátek matek

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Anežku Fialovy, dvoje rodiče, sourozence, zetě Vladimíra a Františka

 17.00

VYSOKÉ POPOVICE kostel – koncert duchovní hudby skupiny LISTOVĚJ – hudba z Vysočiny

  13. 5.

Po

Panny Marie Fatimské

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Annu Svobodovou, Jana Křivánka, dvoje rodiče, sourozence a živou r.  

  14. 5.

Út

Svátek sv. Matěje, apoštola

--

 

  15. 5.

St

Středa po 4. neděli velikonoční

18.00

LUKOVANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pazourkovu, Harsovu a na poděkování Pánu Bohu

  16. 5.

Čt

Svátek sv. Jana Nepomuckého kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Josefa Neklapilovy, Sylvu a Antonína Jelínkovy

  17. 5.

Pátek po 4. neděli velikonoční

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  18. 5.

So

  Sv. Jana I.,
  papeže a mučedníka

 

 

 19. 5.

Ne

PÁTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost u kapličky sv. Jana Nepomuckého

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
18. 5. 2019

20. skupina: sestry Marie Krepsová a                    Mgr. Marie Rousová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
19. 5. 2019

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a            Marie Foralová

 

Ø Příští neděli je povinná sbírka na CHARITU.

Ø V pátek je 50. výročí úmrtí pražského kardinála Josefa Berana, vězně obou totalit.       

Ø Příbramská pouť v číslech:
     bylo podáno 55 sv. přijímání, loni 43.
     vybráno na opravu kaple 4.000,- Kč.

Ø Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!

Ø Stručně finance za duben:
výdaje:
paškál (905,-) víno a hostie (1.030,-) inkaso za energii (16.875,-)


příjmy:
uloženo ze sbírek na účet farnosti 28.000,- Kč 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 5. do 12. 5. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

5. 5.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Alenu Křížovou, r., manžele Brázdovy, Boudných, r., přízeň a živou rodinu

 10.00

PŘÍBRAM – poutní mše svatá ke cti
sv. Floriána, mučedníka

   6. 5.

Po

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka a Josefu Krejčích, syna Zdeňka, zetě Františka, duše v očistci a živou rodinu

   7. 5.

Út

Úterý po 3. neděli velikonoční

Výročí posvěcení oltáře
ve farním kostele 1988

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   8. 5.

St

Panny Marie,
Prostřednice všech milostí

 

Farní pouť a zájezd

   9. 5.

Čt

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Josefa a Annu Matouškovy, syna Josefa a manželku Matyldu, živou a zemřelou rodinu

  10. 5.

Pátek po 3. neděli velikonoční

--

 

  11. 5.

So

  Sobota po 3. neděli velikonoční
  výročí posvěcení katedrály sv.         
  Víta v Praze

 

 

 12. 5.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Anežku Fialovy, dvoje rodiče, sourozence, zetě Vladimíra a Františka

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
11. 5. 2019

19. skupina: rodina Vonešova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
12. 5. 2019

7. skupina: sestry ing. Jitka Procházková
a Regina Blažková

 

 

Ø Dnes v 17 hodin bude v sokolovně v Rapoticích představen muzikál o starozákonní postavě Samsonovi pod názvem NESTŘÍHAT! Hrají herci Spojených farností.   

 

 

Ø Příští neděli bude zde ve farním kostele v 17 hodin koncert duchovní hudby souboru LISTOVĚJ – hudba z Vysočiny. Plakátky jsou ve vývěskách ve všech kostelích a kaplích naší farnosti.

     

 

Ø 7. května 1945 podepsal generálplukovník Jodl ve francouzské Remeši kapitulaci německých vojsk. 8. května vyklidila německá vojska Prahu. 2. světová válka si vyžádala asi 55 milionů obětí.

 

 

Ø Odjezdy autobusu na farní zájezd 8. května:
 

7.00      Lukovany točna

7.10      Zakřany křižovatka

7.20      Příbram kaple

7.30      Vysoké Popovice Kostel

7.40      Rapotice pošta

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 4. do 5. 5. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

28. 4.

Ne


DRUHÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

neděle Božího milosrdenství

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Foralovu a Kokojanovu

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Šimona Pelce
z Lukovan

  29. 4.

Po

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, spolupatronky Evropy

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu a za Boží ochranu

  30. 4.

Út

Sv. Zikmunda, mučedníka nebo Sv. Pia V., papeže

--

 

   1. 5.

St

Sv. Josefa, dělníka

8.00

ZAKŘANY – mše svatá za Ludmilu a Jana Věžníkovy a živou rodinu

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatební mše svatá
Bc. Petra Matouška z Rapotic a ing. Alžběty Mračkové z Hrušky, okr. Prostějov

   2. 5.

Čt

Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Miroslava Fučíkovy, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

   3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   4. 5.

So

  Sv. Floriána (Květoslava),     
  mučedníka

 

 

 5. 5.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svat za Alenu Křížovou, rodinu, manžele Brázdovy, Boudných, rodinu, přízeň a živou rodinu

10.00

PŘÍBRAM – poutní mše svatá ke cti
sv. Floriána, mučedníka


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hodin, ve všední dny od 17.30 hodin
 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
4. 5. 2019

18. skupina: Jiří a Marie Pokorných z Vys. Popovic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
5. 5. 2019

6. skupina: sestra Marie Posádková a
bratr Josef Smutný

 

Ø Duchovní přehled o Velikonocích:
Zelený čtvrtek : bylo podáno 103 sv. přijímání, o 37 méně než loni. Důvod: mše sv.
                             byla v 17 hodin brzy, loni byla v 17.30, ideální doba je v 18 hod, dříve
                             byla mše sv. proto, aby sederová večeře v rapotické kapli byla dříve,
                             aby neskončila v pozdních hodinách.   
VELKÝ PÁTEK :   bylo podáno 134 sv. přijímání, o 14 méně než loni
BÍLÁ SOBOTA:   bylo podáno 114 sv. přijímání, o 6 méně než loni
BOŽÍ HOD :        bylo podáno 170 sv. přijímání, o 3 méně než loni

Ø Finanční přehled o Velikonocích:

Na Zelený čtvrtek, Bílou sobotu, Boží Hod velikonoční a Pondělí velikonoční se ve farním kostele vybralo 17.190,- Kč.

Na Velký pátek se pro křesťany ve Svaté zemi vybralo a bylo odesláno 5.360,-  Kč.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 4. do 28. 4. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

21. 4.

Ne

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

Po mši sv. je žehnání pokrmů

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Emilii Vaverkovy, 2 r., sourozence a živou rodinu

  22. 4.

Po

Pondělí v oktávu velikonočním

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Brůžovy, Kocourkovy, Jaromíra a Jiřího Kocourka

10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii Dočekalovou, živou a zemřelou rodinu

  23. 4.

Út

Úterý v oktávu velikonočním

--

 

  24. 4.

St

Středa v oktávu velikonočním

18.00

LUKOVANY – mše svatá za manžele Přibylovy, 2 dcery a 3 zetě

  25. 4.

Čt

Čtvrtek v oktávu velikonočním

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii a Jana Žákovy, Anežku a Jaroslava Žákovy, rodinu Kolodkovu a živou rodinu

  26. 4.

Pátek v oktávu Velikonočním

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  27. 4.

So

  Sobota v oktávu velikonočním      

   11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Filipa Kolaříka
z Rapotic

 28. 4.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

neděle Božího milosrdenství

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Foralovu a Kokojanovu

Po mši sv. je farní kavárna

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Šimona Pelce
z Lukovan


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

 

Ohlášky na tento týden:

 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
27. 4. 2019

17. skupina: sestry Jana Boudná a Jana Kopáčková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
28. 4. 2019

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula
 

 

 

Ø Tento týden budeme udělovat při každé mši sv. svátost nemocných. Další týden budeme pokračovat.   

Ø Na vývěsce u mříže, kde umísťujeme některé stránky z Katolického týdeníku, je dnes

úžasný snímek. Text pod ním je: „Žádám vás jako bratr: Setrvejte v míru!“ vyzval Svatý otec jihosúdánské představitele a k úžasu všech přítomných se sklonil a políbil jim nohy. Prezident Jižního Súdanu je katolík, viceprezident je presbyterián. Občanská válka si vyžádala 400 tisíc obětí a 4 miliony vyhnala ze země. Navíc je země sužována přírodními katastrofami a hladomorem.       

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 4. do 21. 4. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

14. 4.

Ne


KVĚTNOVÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence a ž.r.

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření farnosti

17.00

VYSOKÉ POPOVICE – FARNÍ KOSTEL – koncert barokní hudby

  15. 4.

Po

Pondělí Svatého týdne

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Vonešovy, syna Jana, zetě Jiřího, rodiče Matouškovy, syny Jana a Františka, manželku Helenu a sestru Miladu

  16. 4.

Út

Úterý Svatého týdne

--

 

  17. 4.

St

Středa Svatého týdne

--

Mše sv. nebude, pan farář zpovídá
v Kralicích

  18. 4.

Čt

ZELENÝ ČTVRTEK – památka Večeře Páně

  17.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonii
a Jana Havlíčkovy, dvoje rodiče a vnuka Jiřího

  19. 4.

VELKÝ PÁTEK – den přísného postu

  15.00

VYSOKÉ POPOVICE – obřady Umučení Páně

  20. 4.

So

  BÍLÁ SOBOTA – Velikonoční           
  vigilie Zmrtvýchvstání Páně

19.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 21. 4.

Ne

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Emilii Vaverkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

 

Ohlášky na tento týden:

 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
20. 4. 2019

16. skupina: manželé Hana a Marek Posádkovi

Prosíme i tuto skupinu jako všechny předchozí
o další vícepráci navíc v rámci předvelikonočního úklidu.

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
21. 4. 2019

4. skupina: sestry Eva Pokorná a
Martina Kuchyňková

 

Ø Na 3 sváteční dny - Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu - mohou mít čtení ti, kteří mají mši sv., pokud jsou lektory, nebo kdokoliv jiný, kdo je ochoten.  

Ø Pan farář prosí ochotné maminky dětí, které on vyučuje náboženství, o umytí oken fary, kterých je 11.     

Ø Na Velký pátek je den přísného postu: od 14 let je půst od masa jako každý pátek po celý život, od 18 di 59 let je navíc půst újmy, to znamená: pouze 1 x za den se dosyta najíst. Jinak se může během dne něco málo pojíst.

Ø Všichni ministranti a ministrantky si dnes vezměte obleky na vyprání!!!!

Ø Dnes je výročí potopení gigantické lodi Titaniku v r. 1912. Dělníci v loděnicích napsali barvou na stěny parníku několik rouhavých hesel: Ani Bůh, ani papež, na druhé straně Ani země, ani peklo tě nepohltí, Nepotopí tě ani Kristus. I když tyto nápisy pak byly zatřeny nátěrem, daly se zčásti i tak přečíst. Z 2.216 pasažérů zahynulo 1.513 osob.

Ø Stručně finance za březen:

Za energie: 4.527,- Kč, za liturgické knihy ke mši: 2.520,- Kč, za používání poplašných zařízení v kostelích a na faře: 2.708,- Kč, za drobné výdaje: 1.166,- Kč.
Uloženo na účet: 28.000,- Kč, odesláno pro malomocné: 22.700,- Kč.

Ø Zapište se na knižním stolku na ADORACI na BÍLOU SOBOTU.

Ø Na Velký pátek bude dobrovolná sbírka pro křesťany ve Svaté zemi.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 4. do 14. 4. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

7. 4.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

   8. 4.

Po

Pondělí po 5. neděli postní

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Drahomíru Matouškovou a dvoje rodiče

   9. 4.

Út

Úterý po 5. neděli postní
(výročí úmrtí P. Ladislava Černého – 1990)

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE  - mše svatá za
  P. Ladislava Černého

  10. 4.

St

Středa po 5. neděli postní

18.00

ZAKŘANY  – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Posádkovu

  11. 4.

Čt

Sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Františku a Františka Chatrných, dvoje rodiče, Jiřího Mohelského a manžele Chybovy

  12. 4.

Pátek po 5. neděli postní

 

(mše sv. nebude, p. farář zpovídá
ve Zbýšově)

  13. 4.

So

  Sv. Martina I., papeže a             
  mučedníka

 

 

 14. 4.

Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření farnosti

17.00

VYSOKÉ POPOVICE – FARNÍ KOSTEL – koncert barokní hudby


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
13. 4. 2019

15. skupina: sestry Marie Hájková a              Bohuslava Věžníková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
14. 4. 2019

3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková

 

Ø Texty pro dnešní křížovou cestu pro lektory jsou opět na křtitelnici. Dnes bude za kněze.

Ø P. Ladislav Černý byl popovickým farářem od roku 1950 do r. 1978. Od 1. 1. 1979 nastoupil ve Velkém Meziříčí. Narodil se v r. 1921 v Žebětíně, na kněze byl vysvěcen 

v r. 1945. Zemřel 9. dubna 1990.     

Ø Ještě od 4 rodičů ze sedmi nemáme fotografii na tablo letošních prvokomunikantů neboli prvně přijímajících dětí ze 3. třídy.

Ø Na knižním stolku je krabice nových tužek k volnému rozebrání.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31. 3. do 1. 4. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

31. 3.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Jana Škodovy a Ferdinanda Přinesdomů

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

   1. 4.

Po

Pondělí po 4. neděli postní

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, rodiče Patočkovy, syna Josefa, na poděkování P. Bohu a za další Boží ochranu

   2. 4.

Út

Sv. Františka z Pauly, poustevníka
výročí úmrtí papeže sv. Jana Pavla II.  roce 2005

 

 

   3. 4.

St

Středa po 4. neděli postní

18.00

LUKOVANY  – mše sv. za Annu Nizkou a zemřelou rodinu

   4. 4.

Čt

Sv. Izidora, biskupa a učitele církve

  18.00

RAPOTICE – mše svatá

   5. 4.

Sv. Vincence Ferrerského, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   6. 4.

So

  Výročí úmrtí sv. Metoděje -
  r. 885

8.30

RAPOTICE – postní duchovní obnova s biskupem Pavlem Konzbulem

 7. 4.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

 

 

 

Ohlášky na tento týden:

 

 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
6. 4. 2019

14. skupina: sestry Vlasta Pelikánová a                  Jitka Skokanová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
7. 4. 2019

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a
bratr ing. Miroslav Pelikán

 

 

Ø Papež František je včera a dnes na návštěvě afrického státu Maroko. Křesťanů je ve 33 milionové zemi asi 30 000, z toho katolíků asi 20 000. Hlásání evangelia je v zemi zakázáno a přísně trestáno.

 

 

Ø Na Květnou neděli pořádá ve farním kostele obecní úřad ve spolupráci s farností v 17 hod. koncert barokní hudby. Plakátky jsou v obou vývěskách.
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 3. do 31. 3. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

24. 3.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou rodinu Rousovu a Musilovu

 15.00

RAPOTICE – žehnání nové křížové cesty

  25. 3.

Po

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

Výročí posvěcení kaple v Rapoticích - 1995 

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná

  26. 3.

Út

Úterý po 3. neděli postní

 

 

  27. 3.

St

Středa po 3. neděli postní

17.30

ZAKŘANY  – mše svatá za Jana a Blaženu Nekudovy

  28. 3.

Čt

Čtvrtek po 3. neděli postní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, bratra Jiřího, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

  29. 3.

Pátek po 3. neděli postní

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  30. 3.

So

 
  Sobota po 3. neděli postní

--

 

 31. 3.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Jana Škodovy, Ferdinanda Přinesdomů

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
30. 3. 2019

13. skupina: sestry Ing. Jitka Procházková a         Mgr. Jana Křivánková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
31. 3. 2019

1. skupina: sestra Jana Boudná a
bratr ing. Vladimír Chatrný

 

 

Ø Zítra je výročí posvěcení kaple Nanebevstoupení Páně v Rapoticích v r. 1995

 

Ø Na knižním stolku je arch papíru, kde se můžou zapsat ženy, které by mohly pomoci přichystat občerstvení na duchovní obnovu naší farnosti s otcem biskupem Pavlem
6. 4. 2019 v Rapoticích.  

 

Ø Papež František navštíví ve dnech 30. a 31. 3. africký stát Maroko, stát s muslimskou většinou.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 3. do 24. 3. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

17. 3.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

SBÍRKA PRO MALOMOCNÉ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Matouškovy z Rapotic, sourozence a živou rodinu

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

  18. 3.

Po

Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu Dvořáčkovu a 2 rodiče

  19. 3.

Út

SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE PANNY MARIE – doporučený svátek

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a
  Josefu Hradeckých, živou a zemřelou
  rodinu a duše v očistci

  20. 3.

St

Středa po 2. neděli postní
20.3.1393 byl umučen sv. Jan Nepomucký – spolupatron naší farnosti

17.30

LUKOVANY   – mše svatá za Václava a Marii Smutných, dvoje rodiče, syna Václava, Josefa Vaverku a Františka Břouška

  21. 3.

Čt

Čtvrtek po 2. neděli postní

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za sourozence Marii a Josefa Holíkovy, rodiče a dobrodince kaple

  22. 3.

Pátek po 2. neděli postní

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky – ve farním sále

  23. 3.

So

  Sv. Turibia z Mongroveja,
  biskupa

--

 

 24. 3.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou rodinu Rousovu a Musilovu

15.00

RAPOTICE – žehnání nové křížové cesty


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
23. 3. 2019

12. skupina: sestry ze Zakřan

V rámci předvelikonočního úklidu udělá každá skupina v sobotu něco navíc.

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
24. 3. 2019

17. skupina: sestry Hana Vonešová a
bratr ing. Petr Kozák

1

Ø Plán našeho farního zájezdu 8. 5. 2019 :

NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ – první kněžské místo vašeho faráře, zde bude mše sv, prohlídka kostela a fresek na vnějším zdivu kostela, z r. 1362.

SLAVKOVICE u NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ – nový poutní kostel Božího milosrdenství, zde krátká pobožnost.

ŽĎÁR NAD SÁZAVOU II. - návštěva poutního kostela sv. Jana Nepomuckého z r. 1719, stavba slavného architekta Santiniho, návštěva klášterního kostela z r. 1252, nejdelšího kostela v naší diecézi.

OBYČTOV – mariánský poutní kostel z roku 1730, také od architekta Santiniho.

NETÍN – poutní kostel Panny Marie Usmívající se z roku 1250.

KŘIŽANOV -  rodiště sv. Zdislavy, prohlídka kostela z roku 1230 a nového památníku ke cti sv. Zdislavy na náměstí. Plánek poutního zájezdu je na vývěsce nad knižním stolkem.

Ø Rodiče letošních prvokomunikantů – prvně přijímajících děti, pošlete nám jejich fotografie velikosti pohlednice na jejich tablo.

Ø POZVÁNÍ NA DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE S OTCEM BISKUPEM

Otec biskup Vojtěch zve mladé lidi na Diecézní setkání mládeže. Proběhne v sobotu 13. dubna v Brně, začíná v 9 hodin v katedrále. – Na co se můžeš na setkání těšit? Na skvělou atmosféru, setkání s Kristem, osobnější setkání s otci biskupy, mladými lidmi, jako jsi ty. Témata dopoledních přednášek jsou: klimatická změna, fake news, genetika člověka, povolání, vztahy a další.
V pátek od 17.30 bude předprogram: mše svatá, akční hra, hudební vystoupení. Přespání je zajištěno. Pozvěte na toto setkání své kamarády. Podrobnosti jsou na webu DCM.   

Ø V neděli 24. 3. 2019 se v 15 hodin bude světit nová křížová cesta v  nové kapli v Rapoticích. Po svěcení proběhne modlitba křížové cesty s představením jednotlivých zastavení.

Ø Připomínáme, že na knižním stolku je arch papíru, kde se můžou zapsat ženy, které by chtěly a mohly přichystat občerstvení na duchovní obnovu naší farnosti s otcem biskupem Pavlem 6. 4. 2019 v Rapoticích.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 3. do 17. 3. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

10. 3.

Ne

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá celou živou a zemřelou schönstattskou rodinu

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

  11. 3.

Po

Pondělí po 1. neděli postní

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Petra a Růženu Čarneckých, syna Bohumila, manželku Josefku, syna Aloise, zetě Dalibora, rodinu  Matouškovu a Josefa Volavku

  12. 3.

Út

Úterý po 1. neděli postní

--

 

  13. 3.

St

VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ PAPEŽE FRANTIŠKA 2013

17.30

ZAKŘANY   – mše svatá za Marii a Františka Patočkovy, dvoje rodiče, rodiče Němcovy a Patočkovy

  14. 3.

Čt

Čtvrtek po 1. neděli postní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa Horta, rodiče Jarmilu a Josefa, kmotra Jaromíra, dvoje rodiče a živou rodinu

  15. 3.

Pátek po 1. neděli postní

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky – ve farním sále

  16. 3.

So

  Sobota po 1. neděli postní

   11.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní a další pomoc

 17. 3.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

SBÍRKA PRO MALOMOCNÉ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Matouškovy z Rapotic, sourozence a živou rodinu

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
16. 3. 2019

11. skupina: sestry Mgr. Helena Kopáčková a        Eva Pokorná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
17. 3. 2019

16. skupina: sestry Terezie Vognarová a         Veronika Matoušková

1

Ø V minulém čísle Katolického týdeníku bylo v příloze věnováno několik stránek malomocenství neboli lepře. Několik vět tomu bylo věnováno i v dnešní promluvě. Připomínáme tedy, že příští neděli bude v rámci smysluplného prožití postní doby sbírka pro malomocné. Loni jsme poslali na tento účel 6.200,- Kč.

Ø Na pohřbu v Zakřanech bylo vybráno 3.400,- Kč.

Ø Stručně finance za únor:

Inkaso za elektřinu a plyn: 31.530,- Kč

Sbírka Haléř sv. Petra: odvedeno 8.100,- Kč

Uloženo na účet: 15.000,- Kč

Výdaje z pokladny: svíce a kadidlo 1.166,- Kč

Ø Výročí tohoto týdne:
Dnes je výročí násilné smrti Jana Masaryka v r. 1948.
V úterý je výročí nástupu papeže Pia XII. v r. 1939, který zachránil 9.600 Židů. Nikdy neuznal okupaci Československa Hitlerem.

Ve čtvrtek je výročí smrti velkého nepřítele církve a masového vraha Klementa Gottwalda v roce 1953.

Ve středu je výročí zvolení papeže Františka v roce 2013.

Ø Postní duchovní obnova v naší farnosti – přečíst plakátek.

Na knižním stolku je arch papíru, kde se můžou zapsat ženy, které by chtěly a mohly přichystat občerstvení na duchovní obnovu naší farnosti 6.4.2019 v Rapoticích.  

Ø V neděli 24. března proběhne v 15 hodin v rapotické kapli svěcení nové křížové cesty autora Lubomíra Laciny z Velké Bíteše. Po svěcení proběhne modlitba křížové cesty s představením jednotlivých zastavení.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 3. do 10. 3. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

3. 3.

Ne

OSMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludvíka
a Marii Šurdovy, dvoje rodiče a sourozence

   4. 3.

Po

Sv. Kazimíra

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Pavla Pazourka, Boženu Plockovou a duše v očistci

   5. 3.

Út

Úterý 8. týdne v mezidobí

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za P. Aloise
  Ličmana, stavitele farního kostela, zemřel
  5. 3. 1928

mše sv. bude ve farním sále

   6. 3.

St

POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
na poděkování za 62 let manželství

   7. 3.

Čt

Sv. Perpetuy a Felicity

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za řeholní sestry Bohumíru a Anežku Liškovy, rodiče, sourozence a zemřelou rodinu

   8. 3.

Sv. Jana z Boha

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky – ve farním sále

   9. 3.

So

 Sv. Františky Římské, řeholnice

--

 

 10. 3.

Ne

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé a zemřelé sestry z kongregace Sester Mariiných

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
9. 3. 2019

10. skupina: manželé Matouškovi z Rapotic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
10. 3. 2019

15. skupina: sestry Hana Posádková a                 Lenka Kuchyňková

1

Ø Popeleční středa je dnem přísného postu, to znamená:

Ti, kteří už mají 14 let, jsou vázání postem od masa, tento půst nás váže do konce života, ti kteří dovršili 18 let až po ty, kteří dovršili 59 let, jsou vázání navíc postem újmy, to znamená pouze jednou se ten den najíst dosyta.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 2. do 3. 3. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 24. 2.

Ne

SEDMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství

Po mši sv. je farní kavárna

  25. 2.

Po

Pondělí 7. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – bohoslužba slova a
sv. přijímání

  26. 2.

Út

Úterý 7. týdne v mezidobí

--

 

  27. 2.

St

Středa 7. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Michala Burzu, dvoje rodiče a zemřelou rodinu

  28. 2.

Čt

Čtvrtek 7. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Vladimíra Dvořáčkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  17.30

RAPOTICE - bohoslužba slova a
sv. přijímání

   1. 3.

První pátek v měsíci

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky – ve farním kostele

   2. 3.

So

  Sobotní památka P. Marie
  úmrtní den sv. Anežky České
  v roce 1282

   11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Lucie Dlouhé, která je 1. dítětem manželů Filipa Dlouhého a Petry, rozené Kopáčkové

 3. 3.

Ne

OSMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludvíka a Marii Šurdovy, dvoje rodiče a sourozence


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
2. 3. 2019

9. skupina: sestry Lenka Vonešová
a Jiřina Filová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
3. 3. 2019

14. skupina: sestra Lenka Vonešová a                   bratr Josef Skřipec

1

 

Ø Ještě jsou volné nedělní mše svaté 10. a 31. března. Také na Popeleční středu je volná mše svatá.

 

Ø V posledním čísle Katolického týdeníku je celostránkový rozhovor s Hanou Strašákovou z Rapotic. Je vyvěšen na vývěsce u mříže a příští neděli bude k přečtení na venkovní vývěsce.   

 

Ø Jesenický soud zprostil viny suspendovaného kněze Adama Stanislava Kuszaje, obžalovaného ze zneužívání tehdy šestnáctiletého ministranta. Za tento čin byl v r. 2011 odsouzen k podmínečnému trestu. Působil v ostravsko-opavské diecézi. Soudce nyní v rozsudku uvedl, že nebylo prokázáno, že se tento skutek stal. Kněz se živil dělnickými profesemi. Nyní se chce vrátit ke kněžské službě. Prohlásil: „Mám radost, samozřejmě, ani to nemůžu vyjádřit, jsem tím vším unavený.“ Také tato zpráva je k přečtení v Katolickém týdeníku. Kéž by ho odebíralo více z vás.

 

Ø Na knižním stolku jsou poslední výtisky nového čísla časopisu MILUJTE SE!  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 2. do 24. 2. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 17. 2.

Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Josefa Vyhnalíkovy, syna Pavla, Olgu a Františka Malcovy

  18. 2.

Po

Pondělí 6. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marcelu Patočkovou, rodiče Patočkovy, Doležalovy a Nevřivých

  19. 2.

Út

Úterý 6. týdne v mezidobí

--

 

  20. 2.

St

Středa 6. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za zemřelé bratry a sestry ze Zakřan, na které nikdo nepamatuje

  21. 2.

Čt

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

  17.30

RAPOTICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 80 let života

  22. 2.

SVÁTEK STOLCE SVATÉHO APOŠTOLA PETRA

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky – ve farním sále

  23. 2.

So

   Památka sv. Polykarpa,          

   biskupa a mučedníka

--

 

 24. 2.

Ne

SEDMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství

Po mši sv. je farní kavárna

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
23. 2. 2019

8. skupina: sestry Terezie Vognarová
a Jiřina Macálková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
24. 2. 2019

13. skupina: sestra Lenka Hálová a                         bratr ing. Vladimír Kovářík

1

Ø V loňském roce zemřelo v naší diecézi 7 kněží, kteří byli v činné službě. Nejmladší byl narozen v r. 1958. 

Ø Přijďte za týden na farní kavárnu, která bude o týden dříve, abychom prodiskutovali náplň farního zájezdu 8. května.  

Ø Informace pro nás: každý 3. člověk na světě je křesťan. 

Ø Stručně finance za leden:

za energii nám odčerpali z účtu: 7.658,- Kč.

na účet farnosti bylo uloženo: 45.000,- Kč.

Ø Ve dnech 21. 2. až 24. 2. se zástupci biskupských konferencí z celého světa setkají s papežem v Římě kvůli problému sexuálního zneužívání. Podle statistik se ho dopouští ze 63 % příbuzní oběti. Z 99 % se ho dopouští osoby, které nežijí celibátně. Celibát tedy není v žádném případě příčinou vedoucí k sexuálním útokům. 95 % kněží se tohoto činu nikdy nedopustilo.

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 2. do 17. 2. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 10. 2.

Ne

PÁTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Petru Soukupovou, prarodiče, strýce Milana
a Karla a duše v očistci

  11. 2.

Po

Panny Marie Lurdské
světový den nemocných

--

 

  12. 2.

Út

Úterý 5. týdne v mezidobí

--

 

  13. 2.

St

Středa 5. týden v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Františku a Františka Šumberovy, syny Jaromíra a Františka, dvoje rodiče a živou rodinu

  14. 2.

Čt

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu a Zdeňka Suchých, dvoje rodiče, sourozence, Miloše Zezulu, Blanku Pokornou a živou rodinu

17.30

RAPOTICE - bohoslužba slova

  15. 2.

Pátek 5. týdne v mezidobí

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky – ve farním sále

  16. 2.

So

Sobotní památka P. Marie

--

 

 17. 2.

Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Josefa Vyhnalíkovy, syna Pavla, Olgu a Františka Malcovy

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
16. 2. 2019

7. skupina: sestry Marta Suchá a Jana Polehlová
z Rapotic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
17. 2. 2019

12. skupina: bratři Vojtěch Rous a                            ing. Zdeněk Šmarda

1

Ø P. Jan Nekuda starší, farář a děkan ve Šlapanicích, se letos dožívá 30. výročí svého kněžského svěcení – 25. června. Zajistili jsem na 8. května autobus pro návštěvu jeho farnosti a okolí. Jenže jsme nyní zjistili, že on bude 8. května mimo Česko. Proto hledáme jiný cíl a náplň pro náš farní zájezd 8. 5. Jeden z návrhů je návštěva poutního kostela Zelená Hora u Žďáru nad Sázavou, klášterní kostel ve Žďáru nad Sázavou II.,  poutní kostel J. B. Santiniho v Obyčtově a poutní kostel Božího milosrdenství ve Slavkovicích u Nového Města na Moravě. Případně dejte další návrh. 

Ø Papež František ukončil v úterý 5. února svou 27. apoštolskou cestu a to do Spojených arabských emirátů. Další cesta do muslimského státu bude 29. března do severoafrického státu Maroko.

Ø Příští týden má okres Brno-venkov jarní prázdniny, odpadá i vyučování náboženství.

Ø Nezapomeňte si koupit nové číslo časopisu MILUJTE SE ! na knižním stolku.

Ø V polovině dubna proběhne na faře ve Zbraslavi jednodenní duchovní obnova pro děvčata od 10 do 13 let. Povedou ji sestry sv. Kříže u Kroměříže. Přihlaste se u pana faráře.

Ø V pondělí byl na Vranově u Brna uveden do úřadu generálního vikáře naší diecéze biskup Pavel Konzbul. Dosavadní generální vikář Mons. Jiří Mikulášek jím byl od roku 1992.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 2. do 10. 2. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  3. 2.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, živou rodinu a přízeň

Po mši sv. je farní kavárna

    4. 2.

Po

Pondělí 4. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka a Miladu Pazourkovy a dvoje rodiče

    5. 2.

Út

Památka sv. Agáty, panny
a mučednice

--

 

    6. 2.

St

Památka sv. Pavla Miki
a druhů, mučedníků

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Evu a Kristiána Košákovy, dvoje rodiče, sourozence a celou zemřelou rodinu

    7. 2.

Čt

Čtvrtek 4. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Libora a Vlastimila Fišerovy, přízeň a živou rodinu

    8. 2.

Sv. Jeronýma Emiliani, kněze
nebo
Sv. Josefíny Bakhity, otrokyně

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše s svatá za farníky – ve farním sále

    9. 2.

So

Sobotní památka P. Marie

   11.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Foralovu a Procházkovu a na poděkování P. Bohu

 10. 2.

Ne

PÁTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Petru Soukupovou, prarodiče, strýce Milana a Karla a duše v očistci

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
9. 2. 2019

6. skupina: manželé Skálovi z Příbrami

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
10. 2. 2019

11. skupina: sestry Mgr. Jana Křivánková a          Silvie Hálová

1

 

Ø Na knižním stolku je první letošní číslo časopisu MILUJTE SE! Je to náboženská četba na 1. čtvrtletí, tedy leden, únor a březen. Kupte si ho.

 

 

Ø Papež František je v těchto dnech od 3. do 5. února ve Spojených arabských emirátech, poprvé v islámské zemi.
Ve světě je pro víru pronásledováno asi 245 milionů křesťanů. Je to hlavně v muslimských zemích, Severní Koreji, Vietnamu a Číně. Právě v Číně pronásledování stále narůstá.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 1. do 3. 2. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 27. 1.

Ne


TŘETÍ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinu Toczkovou

   28. 1.

Po

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze

17.30

PŘÍBRAM – bohoslužba slova a
sv. přijímání

   29. 1.

Út

Úterý 3. týdne v mezidobí

--

 

   30. 1.

St

Středa 3. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše svatá na poděkování

   31. 1.

Čt

Památka sv. Jana Boska, kněze

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miroslava Kopuletého, syna Miroslava a manžele Hedejovy

17.30

RAPOTICE – bohoslužba slova

    1. 2.

První pátek v měsíci

 --

 

    2. 2.

So

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ
DO CHRÁMU

Den zasvěcených osob

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 3. 2.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, živou rodinu a přízeň

Po mši sv. je farní kavárna


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
2. 2. 2019

5. skupina: sestry Marie Foralová a Regina Blažková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
3. 2. 2019

10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a       Anna Skálová

1

 

Ø Tříkrálová sbírka 2019 :


LESNÍ JAKUBOV:    7.660,-       loni       7.320,-
LUKOVANY:          37.094,-       loni     32.067,-
PŘÍBRAM:             23.584,-       loni     24.796,-
RAPOTICE:            23.723,-       loni     22.592,-
ZAKŘANY:             38.012,-       loni     33.496,-
celkem:               154.908,-      loni   144.492,-

 

Ø Toto úterý nebude mít 1. a 2. třída vyučování na faře.

 

 

Ø Včera zde byl pohřeb paní Anděly Kryštofové z Rapotic, která zemřela ve věku 94 let.
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 1. do 27. 1. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 20. 1.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

 10.00

LUKOVANY – mše sv. za Karla Švarce a dvoje rodiče

   21. 1.

Po

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

   22. 1.

Út

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

--

 

   23. 1.

St

Středa 2. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Františka a Růženu Bergerovy a dvoje rodiče

   24. 1.

Čt

Sv. Františka Saleského, biskupa

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Františka a Marii Hortovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  25. 1.

SVÁTEK OBRÁCENÍ SV. PAVLA, apoštola

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá bude
ve farním sále

  26. 1.

So

Sv. Timoteje a Tita, biskupů, spolupracovníků sv. Pavla

-


 

 27. 1.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
26. 1. 2019

4. skupina: sestry Ludmila a Barbora Korotvičkovy

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
27. 1. 2019

9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová

1

 

Ø Papež František přiletí ve středu do středoamerické Panamy na Světové setkání mládeže.  

 

 

Ø Abychom nemuseli uvádět do chodu kolos, jakým je farní kostel kvůli nevelké účasti věřících na páteční mši, zkusíme tento pátek mši sv. na faře. 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 1. do 20. 1. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 13. 1.

Ne

SVÁTEK  KŘTU  PÁNĚ

končí doba vánoční

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a živou rodinu

Po mši sv. bude na faře setkání rodičů dětí, které byly v naší farnosti loni pokřtěny

   14. 1.

Po

Pondělí 1. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá nebude, ale bude bohoslužba slova

   15. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

   16. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Boženu a Josefa Smutných, dvoje rodiče a sourozence

   17. 1.

Čt

Památka sv. Antonína Velikého

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovou, dvoje rodiče a sourozence
 

  18. 1.

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá na poděkování za 50 let manželství a za další Boží ochranu a pomoc

  19. 1.

So

 

-

 

 20. 1.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

10.00

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce a dvoje rodiče


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

 

Ohlášky na tento týden:
 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
19. 1. 2019

3. skupina: sestry Martina Kuchyňková a               Jana Šindelková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
20. 1. 2019

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová

1

 

Ø Pro koledníky a jejich rodiče pořádá dnes Charita zdarma ve 14.30 v kině Panorama v Rosicích filmové představení Mary Poppins se vrací.

 

 

Ø Stručně finance za prosinec:

Výdaje za energii:      3.410,- Kč

Pojistné budov:      17.808,- Kč

Uloženo ze všech prosincových sbírek 62.200,- Kč

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 1. do 13. 1. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

6. 1.

Ne

SLAVNOST  ZJEVENÍ  PÁNĚ

Tři králové

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava Chupíka, rodiče, bratry a rodiče Batelkovy

Při mši sv. bude žehnání vody, křídy a kadidla

   7. 1.

Po

Sv. Rajmunda z Peňafortu

17.30

PŘÍBRAM – mše sv. za Františka a Josefu Krejčích, syna Zdeňka, zetě Františka a živou rodinu

   8. 1.

Út

Úterý po Zjevení Páně

--

 

   9. 1.

St

Středa po Zjevení Páně

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Josefa a Věru Kováříkovy, dvoje rodiče, sourozence, živou rodinu  a duše v očistci

  10. 1.

Čt

Čtvrtek po Zjevení Páně

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Františka Sobotku, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  11. 1.

Pátek po Zjevení Páně

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá za farníky

  12. 1.

So

Sobota po Zjevení Páně

-

 

 13. 1.

Ne

SVÁTEK  KŘTU  PÁNĚ

končí doba vánoční

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a živou rodinu


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
12. 1. 2019

2. skupina: sestry Marie Břoušková a Jana Novotná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
13. 1. 2019

7. skupina: sestry ing. Jitka Procházková a        Regina Blažková

1

 

Ø Upozorňujeme na plakátky ve vývěskách, které oznamují konání 4. vánočního koncertu dnes v 15 hod. v kostele v Lukovanech.

 

Ø Stručný přehled za r. 2018 :

V naší farnosti bylo pokřtěno 9 dětí, z nich bylo 5 chlapců (Lukáš, Matěj, Michael, Oliver, Petr) a 4 děvčata (Barbora, Eliška, Magdaléna, Terezie)
Sňatky byly jen 3, z toho 1 z jiné farnosti.

Pohřbů bylo 15, z toho 6 mužů, zaopatřeno svátostmi bylo 7.

Sbírky minulého týdne : 29. a 31. 12. se vybralo 7.300,- Kč, 1. ledna 10.400,- Kč.
V Zakřanech na sv. Štěpána se vybralo 3.900,- Kč.

 

 

Ø Sbírky minulého týdne :

29. a 31. 12. se vybralo 7.300,- Kč, 1. ledna 10.400,- Kč.
V Zakřanech na sv. Štěpána se vybralo 3.900,- Kč.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

30. 12.

Ne

SVÁTEK SVATÉ RODINY

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, dvoje rodiče a sourozence

obnova manželských slibů

 31. 12.

Po

Sv. Silvestra I., papeže

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za všechny spolupracovníky místního faráře

   1. 1.

Út

SLAVNOST MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
zasvěcený svátek

 9.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a  
  Růženu Pokorných, Františka a Marii
  Hortovy, rodiče všech a živou rodinu

   2. 1.

St

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Jaroslava a Zdenku Kudláčovy, Miroslava Bryma a sestry Michálkovy

   3. 1.

Čt

Nejsvětějšího jména JEŽÍŠ

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá

  17.30

RAPOTICE – bohoslužba slova

   4. 1.

První pátek v měsíci

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá za farníky

   5. 1.

So

Sobota po oktávu Narození Páně

-

 

 6. 1.

Ne

SLAVNOST  ZJEVENÍ  PÁNĚ

Tři králové

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava Chupíka, rodiče, bratry a rodiče Batelkovy

Při mši sv. bude žehnání vody, křídy a kadidla


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
5. 1. 2019

1. skupina: sestry a bratři z Lesního Jakubova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
6. 1. 2019

6. skupina: bratři Marek Fojtík a Josef Smutný

1

Ø Věci potřebné na Tříkrálovou sbírku rozdáme koledníkům 1. ledna po mši sv. na faře.

Ø O vánocích bylo o tzv. půlnoční mši podáno 104 sv. přijímání, loni 62
                                        na Boží hod bylo podáno 186 sv. přijímání, loni 175.

BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ SE VYBRALO 29.000,- Kč.

Ø Papež František navštíví v květnu Bulharsko a Makedonii.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 12. do 30. 12. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

23. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá Boženu Šmardovou, sestru Růženu a bratra Františka

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – sv. smíření naší farnosti

 24. 12.

Po

ŠTĚDRÝ DEN

20.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče, sourozence a duše v očistci

 25. 12.

Út

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Boží hod vánoční

 9.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a     
  Josefa Popěrovy, Marii a Jana Fialovy,      
  sestry Ludmilu Plockovou a Annu       
  Svobodovou

 26. 12.

St

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, jáhna a prvomučedníka

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy,           tři syny a rodinu Posádkovu

10.00

ZAKŘANY – mše svatá za Karla Přibyla, Marii a Františka Patočkovy

 27. 12.

Čt

SVÁTEK SV. JANA,  apoštola a evangelisty

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Kovaříkovu, Foralovu a na poděkování za 75 let života

 28. 12.

SVÁTEK SV. BETLÉMSKÝCH DĚTÍ, mučedníků

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá za živé rodiny Polehlovy, Šumberovy a na poděkování Pánu Bohu

 29. 12.

So

Sv. Tomáše Becketa, mučedníka

-

 

 30. 12.

Ne

SVÁTEK SVATÉ RODINY

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, dvoje rodiče a sourozence

obnova manželských slibů  


 

Ohlášky na tento týden:
 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
29. 12. 2018

23. skupina: sestry Marcela Hanáková a               Petra Hanáková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
30. 12. 2018

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula

1

 

Ø Na Štědrý den, Boží Hod a sv. Štěpána si čtení rozeberte dobrovolníci mimo pořadí.

 

Ø Věci potřebné na Tříkrálovou sbírku rozdáme 1. ledna po mši na faře.    

 

Ø Na knižním stolku jsou: stolní kalendáře, časopis MILUJTE SE! a knížka Dotyky nebe a země. Už se jich prodalo 89 ks.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 12. do 23. 12. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

16. 12.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Škodovu, Pokorných a Ferdinanda Přinesdomů

 14.30

ZBRASLAV – sv. zpověď farnosti

 17. 12.

Po

17. prosince

  15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Anežky Krčmové z Lesního Jakubova

 18. 12.

Út

18. prosince

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky
 

 19. 12.

St

19. prosince

 

Mše sv. nebude – p. farář zpovídá
v Kralicích

 20. 12.

Čt

20. prosince

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče Jelínkovy, syna Antonína a manželku Silvinu, rodiče Neklapilovy, Zezulovy a syna Miloše

 21. 12.

Sv. Petra Kanisia

 

Mše sv. nebude – p. farář zpovídá
ve Zbýšově

 22. 12.

So

22. prosince

-

 

 23. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Boženu Šmardovou, sestru Růženu a bratra Františka

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – sv. zpověď farnosti za účasti 4 kněží


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
22. 12. 2018

22. skupina: sestry Ivana Lišková a
Anna Rosendorfová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
23. 12. 2018

4. skupina: sestry Eva Pokorná a
Martina Kuchyňková

1

 

Ø Pan farář prosí muže o přestěhování betlému teď na obvyklé místo.  

Ø Dále prosí ochotné muže a ženy o pomoc při výzdobě kostela na Vánoce. Přihlaste se u něho teď v sakristii. Pracovali bychom na tom v úterý po mši sv.   

 

Ø Nahlaste mu také nyní v sakristii žádost o návštěvu u Vašich starých a nemocných příbuzných.

Ø Vyučování náboženství bude mít tento týden pouze skupina 1. a 2. třídy a skupina
3. třídy.

Ø V úterý mezi 18. a 19. hodinou byla vyloupena fara v Neslovicích. 

Ø Ministranti a ministrantky, vezměte si dnes obleky na vyprání.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 12. do 16. 12. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

9. 12.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

Po mši sv. je farní kavárna

 10. 12.

Po

Pondělí po 2. neděli adventní

 

  17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmila a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče a sourozence a duše v očistci

 11. 12.

Út

Sv. Damasa I., papeže

-

 

12. 12.
St

Panny Marie Guadalupské


17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Karla Přibyla, Marii a Františka Patočkovy a dvoje rodiče

 13. 12.

Čt

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za rodinu Kovaříkovu, Foralovu a na poděkování za 75 let života

 14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá za farníky

 15. 12.

So

Sobota po 2. neděli adventní

-

 

 16. 12.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za rodinu Škodovu, Pokorných a Ferdinanda Přinesdomů


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
15. 12. 2018

21. skupina: rodina Šrámkova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
16. 12. 2018

3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková
 

1

 

Ø Toto úterý nebude mít 1. a 2. třída vyučování náboženství. 

 

Ø Zemřel P. Alois Pernička, narozen 1948, farář v Horní Slatině, Budči a Domamili. Pohřben byl 8. 12. v Telči.  

 

Ø Stručně finance za listopad:
* z účtu nám odčerpali inkaso za energii 12.693,- Kč
* z účtu jsme odvedli na účet biskupství pro fond PULS 27.182,-
* na náš účet nám přišlo pachtovné od firmy AZOS 31.942,-
* na účet bylo uloženo 22.000,- Kč.

*Výdaje z pokladny:

mešní víno – zásoba do Velikonoc: 645,- Kč

růže před faru a jabloně do zahrady: 1.997,- Kč

daň z nemovitostí – 2. polovina pro tento rok: 5.079,- Kč

 

Mikulášská nadílka byla financována z mimokostelních peněz. Rozdalo se 55 sáčků.  

 

Ø Na knižním stolku jsou katolické stolní kalendáře 2019, nové číslo časopisu MILUJTE SE! a taky skvělá knížka Dotyky nebe a země. Už jich tam zbývá ze 100 kusů pouze 15.

 

Ø Před 50 lety byl poblíž Betléma nalezen prsten, který byl nyní identifikován jako prsten Pontia Piláta. Bylo rozluštěno jeho jméno na něm vyryté.
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 12. do 9. 12. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

2. 12.

Ne


PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci
Při mši sv. přijme křest Barbora Hálová ze Zakřan, 2. dítě manželů Lenky a Marka Hálových

Po mši sv. přijde do farního kostela
SVATÝ MIKULÁŠ

  3. 11.

Po

Sv. Františka Xaverského, kněze

celodenní adorace a výstava Nejsvětější svátosti oltářní

8.00

 17.00

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

VYSOKÉ POPOVICE – závěrečná adorace

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na jistý úmysl

  4. 11.

Út

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

-


 

5. 11.
St

Středa po 1. neděli adventní


17.30

LUKOVANY – mše svatá za Aloise Michálka,
dvoje rodiče, sestru Marii, zemřelou rodinu a za požehnání pro celou rodinu

  6. 11.

Čt

Sv. Mikuláše, biskupa

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatý za Jiřího Mohelského, rodiče, sourozence a živou rodinu

  7. 11.

Památka sv. Ambrože

-

 

  8. 12.

So

SLAVNOST P. MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za ohrožené rodiny a jejich děti

 9. 12.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

po mši sv. je farní kavárna

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
8. 12. 2018

20. skupina: sestry Marie Krepsová a                     Mgr. Marie Rousová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
9. 12. 2018

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a
bratr ing. Miroslav Pelikán

1

 

Ø Na knižním stolku jsou katolické stolní kalendáře 2019, nové číslo časopisu MILUJTE SE! – kdo ho ještě neznáte, zkuste ho a taky skvělá knížka, která by měla být v každé rodině. Má název Dotyky nebe a země o 7 největších zázracích v dějinách církve. Vychází v nákladu 50 000 výtisků a je už téměř rozebrána a proto se připravuje její dotisk. Naše farnost jich koupila 100 kusů. Je to hodnotný dárek, který můžete někomu dát pod stromeček.

 

Ø Prosíme rodiče odběratelů dětských časopisů Nezbeda a Cvrček o zaplacení předplatného. Samostatný Nezbeda 220,- Kč a s přílohou Cvrček 330,- Kč.

 

 

Ø V pondělní adorace je ještě 7 půlhodin volných – neobsazených.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 11. do 2. 12. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

25. 11.

Ne

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miloslavu a Václava Křivánkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 26. 11.

Po

Pondělí 34. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana a Marii Procházkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

 27. 11.

Út

Úterý 34. týdne v mezidobí

 


 

28. 11.
St

Středa 34. týdne v mezidobí


17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jana a Marii Procházkovy, Jana a Marii Juřicovy, rodiče a živou a zemřelou rodinu

 29. 11.

Čt

Čtvrtek 34. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Jana a Františku Tesařovy, živou a zemřelou rodinu

 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá a farníky

  1. 12.

So

Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

 

 

 2. 12.

Ne

PRVNÍ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci
Při mši sv. přijme křest Barbora Hálová ze Zakřan, 2. dítě manželů Lenky a Marka Hálových.
Po mši sv. přijde do farního kostela
SVATÝ MIKULÁŠ


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
1. 12. 2018

19. skupina: rodina Vonešova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
2. 12. 2018

1. skupina: sestra Jana Boudná a
bratr ing. Vladimír Chatrný

 

1

 

Ø Zhotovení adventního věnce pro farní kostel připadá letos na Zakřany. Loni to byly Vysoké Popovice. Není to nepříjemná povinnost, ale vyznamenání, že váš věnec bude na očích všem farníkům po celý advent.

 

Ø Nad knižním stolkem visí rozpis na celodenní adoraci 3.12. Zapisujte se tam už nyní.
 

 

Ø 28. 11. se slaví tzv. Červená středa. Budovy a kostely se mají rozsvítit červeným světlem. Je to podpora křesťanů, kteří jsou ve světě pro víru pronásledováni.

 

Ø Na knižním stolku je skvělá knížka, která by měla být v každé rodině. Má název Dotyky nebe a země o 7 největších zázracích v dějinách církve. Vychází v nákladu 50 000 výtisků a je už téměř rozebrána a proto se připravuje její dotisk. Naše farnost jich koupila 100 kusů. Je to hodnotný dárek, který můžete někomu dát pod stromeček.

 

Ø Stručně finance za říjen:
- za elektřinu a plyn nám z účtu odčerpali 9.553,-
- na účet jsme uložili pouze 14.000,- Kč, protože jsme odvedli na misie 11.400,- Kč

Ø - na účet farnosti nám přišlo pachtovné ve výši 43.382,- Kč. Z toho 25 % odvádíme biskupství. Je to v rámci fondu PULS. Od některých z Vás bylo do tohoto fondu posláno k dobru naší farnosti 11.600,- Kč, čímž se snížil náš doplatek na 27.182,- Kč. Děkujeme Vám. Kdo by chtěl být dalším dárcem neboli donátorem  -  přihlášky jsou na knižním stolku. 
 

 

TOPlist
aktualizováno: 01.11.2019 21:01:33