Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Informace / Ohlášky

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 10. do 25. 10. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

V neděli v 9.30 vám ve farním kostele nabízíme přijetí sv. přijímání.
Ve stejném čase – tedy v 9.30 – vám naši akolyté podají sv. přijímání
i v ostatních kaplích naší farnosti.

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 18. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  DEVÁTÁ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Škodovu, Pokorných, Ferdinanda Přinesdomů a živou rodinu

 19. 10.

Po

  Sv. Jana de Brébeufa a Izáka
  Joguese, kněží, a druhů,
  mučedíků, nebo
  Sv. Pavla od Kříže, kněze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování

 20. 10.

Út

Úterý 29. týden v mezidobí

--

 

 21. 10.

St

Blahosl. Karla Rakouského

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Františka a Františku Šumberovy, syny Františka a Jaromíra, živou rodinu Šumberovu a Kuchyňkovu

 22. 10.

Čt

Sv. Jana Pavla II., papeže

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jana a Františku Tesařovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu.

 23. 10.

Sv. Jana Kapistránského, kněze

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za farníky

 25. 10.

So

  Sv. Antonína Marie Klareta,
  biskupa

--

 

 26. 10.

    Ne

SLAVNOST
VÝROČÍ POSVĚCENÍ
FARNÍHO KOSTELA

- 23. 10. 1910

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
za zemřelého kněze


Televize NOE začíná vysílat každý čtvrtek v 18.30
nový katechetický pořad pro děti nazvaný Ovečky. 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

- - -

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 10. do 18. 10. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 11. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  OSMÁ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku
a Miloslava Posádkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 12. 10.

Po

  Sv. Radima, biskupa, bratra
  sv. Vojtěcha

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Hedviku Hrubou
a rodiče

 13. 10.

Út

Úterý 28. týden v mezidobí

--

 

 14. 10.

St

Sv. Kalista I., papeže
a mučedníka

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Josefa a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

 15. 10.

Čt

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana Horta, rodiče, zetě Stanislava, živou rodinu a duše v očistci

 16. 10.

Sv. Hedviky, řeholnice, nebo
Sv. Markéty Marie Alacoque, panny

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE  - mše svatá za farníky

 17. 10.

So

  Památka sv. Ignáce
  Antiochijského, biskupa
  a mučedníka

10.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Kateřiny Lucie Ingrštové z Vysokých Popovic

 18. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  DEVÁTÁ
NEDĚLE  V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie
a sbírka pro misie

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Škodovu, Pokorných, Ferdinanda Přinesdomů a živou rodinu


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod,
 v měsíci říjnu po mši sv.


"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
17. 10. 2020

16. skupina: manželé Hana a Marek Posádkovi

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
18. 10. 2020

3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková

 

 

 • Skupina senátorů napadla zákaz zpěvu při bohoslužbách jako zásah do náboženské svobody zaručené ústavou 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 10. do 11. 10. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  4. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  SEDMÁ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a vyslyšení proseb

  10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Bohumila Sovka a dvoje rodiče

  5. 10.

Po

  Pondělí 27. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, rodiče Patočkovy, syna Josefa, na poděkování P. Bohu a za duše v očistci

  6. 10.

Út

Sv. Bruna, kněze

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za farníky

  7. 10.

St

Památka Panny Marie Růžencové

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Annu a Františka Michálkovy, děti Aloise a Marii

  8. 10.

Čt

Čtvrtek 27. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii a Františka Hortovy, dceru Martu a živou rodinu

  9. 10.

Sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků  nebo
Sv. Jana Leonardiho, kněze

--

 

 10. 10.

So

  Sobotní památka P. Marie

10.00

VYSOKÉ POPOVICE – zlatá svatba manželů Matouškových z Rapotic

 11. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  OSMÁ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku a Miloslava Posádkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod,
 v měsíci říjnu po mši sv.


"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


 

Ohlášky na tento týden:
 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
10. 10. 2020

15. skupina: sestry Marie Hájková
a Bohuslava Věžníková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
11. 10. 2020

2. skupina: sestra Marcela Hanáková
 a ing. Miroslav Pelikán

 

 • Co nás čeká v říjnu:

Říjen je měsíc růžencový: budeme se růženec modlit před každou mší sv. spolu s knězem, zpovídat se bude po mši sv.
10.10. v 10 hodin poděkují manželé Matouškovi z Rapotic za 50 let manželství.
16.10. budou věžní hodiny na farním kostele převedeny na elektrické natahování, částku  
            99. 401 Kč dotuje farnosti obec Vysoké Popovice, za což jí děkujeme.  
17.10. v 10 hod. přijme křest ve farním kostele Kateřina Lucie Ingrštová z Vysokých
            Popovic, druhé dítě manželů Radomíra a Veroniky Ingrštových.
18.10. je misijní neděle.
25.10. oslavíme výročí posvěcení farního kostela 23.10.1910.   
NA KNIŽNÍM STOLKU JSOU STOLNÍ KATOLICKÉ KALENDÁŘE 2021.

 • Poslední biřmování v naší farnosti bylo v r. 2016 a bylo biřmováno 16 farníků. Příští biřmování plánujeme na září 2021. Zatím máme 15 kandidátů. Z L.J. nikdo, z Lukovan 1, z Příbrami 1, z Rapotic nikdo, z Vysokých Popovic 11, ze Zakřan 2.
  Se školením začneme od listopadu.
 • Lukovanská pouť v číslech: sv. přijímání bylo podáno 73, loni 72, vybralo se 4.000,- Kč, loni 4.400 Kč.
 • Již 3 týdny probíhá celková rekonstrukce dvou místností na faře, orientovaných do dvora. Jedná se o kuchyň a místnost za ní: výměna podlah, oken, nové omítky a elektroinstalace. Nyní je stav oprav ve stadiu zhotovení tzv. fajnových omítek, čeká se na zhotovení nových oken. Kuchyň je místnost, kde není slyšet hluk z ulice, proto tam pan farář pobývá během celého dne, kdy je doma. Zadní místnost by mohla být farní knihovnou, kde by se umístily knihy pana faráře, nyní roztroušené po celé faře.  
 • Vyučování náboženství bude tento týden v plném rozsahu:
  úterý: 15 hod. = 3. třída, 6 žáků,     16 hod. = 1.a 2. třída, 10 žáků
  čtvrtek: 15 hod. = 4., 5. a 6. třída, 23 žáků
  pátek: 15.30 hod. = 7., 8. a 9. třída, 14 žáků

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 9. do 4. 10. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

27. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ŠESTÁ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  10.00

LUKOVANY – poutní mše svatá ke cti
sv. Václava, mučedníka

  14.30

LUKOVANY – svátostné požehnání

  28. 9.

Po

  SLAVNOST SV. VÁCLAVA,  
  MUČEDNÍKA, hlavního  
  patrona českého národa –
  doporučený svátek

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Františka Hortovy, Růženu a Jana Pokorných, rodiče, sourozence a živou rodinu

  29. 9.

Út

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

--

 

  30. 9.

St

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Ludmilu Vaverkovou, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

  1. 10.

Čt

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Františka a Františku Chatrných, dvoje rodiče, Jiřího Mohelského, manžele Chybovy  a živou rodinu

  2. 10.

Památka sv. andělů strážných

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  3. 10.

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  4. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  SEDMÁ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy a vyslyšení proseb

  10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Bohumila Sovka a dvoje rodiče


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
3. 10. 2020

14. skupina: sestry Jitka Skokanová a
   Vlasta Pelikánová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
4. 10. 2020

1. skupina: sestra Jana Boudná a
 bratr ing. Vladimír Chatrný

 

 • Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře na příští rok.
 • Včera jsme na farním hřbitově pohřbili paní Ludmilu Berkovou z Příbrami, která zemřela ve věku 99 let.
 • 1. října 1946 zemřel biskup Pavel Huyn, který nám posvětil farní kostel. Zemřel mimo naši vlast, když se předtím vzdal funkce brněnského biskupa.
 • Sestry a bratři, naši biskupové vás vyzývají: jděte k volbám. Podle průzkumu by
  KDU- ČSL volilo 4,5 % voličů.
 • Stavební práce na faře pokračují. Další informace vám řekne pan farář. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 9. do 27. 9. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

20. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  PÁTÁ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Jana Věžníkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  10.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Richarda
Veselého, dvoje rodiče, manžele Dobrovolných a Martu Nohlovu

  21. 9.

Po

  Svátek sv. Matouše, apoštola
  a evangelisty

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Marcelu Patočkovou a rodiče Patočkovy

  22. 9.

Út

Úterý 25. týdne v mezidobí

--

 

  23. 9.

St

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Václava a Marii Smutných, dvoje rodiče, syna Václava, Josefa a Marii Vaverkovy a živou rodinu

  24. 9.

Čt

Čtvrtek 25. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše s svatá za Františka a Zdeňku Krejčovy, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu

  25. 9.

Pátek 25. týdne v mezidobí

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  26. 9.

So

  Sv. Kosmy a Damiána,
  mučedníků

--

 

  27. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ŠESTÁ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  10.00

LUKOVANY – poutní mše svatá ke cti
sv. Václava, mučedníka

  14.30

LUKOVANY – svátostné požehnání


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
26. 9. 2020

13. skupina: sestry ing. Jitka Procházková a
   Mgr. Jana Křivánková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
27. 9. 2020

17. skupina: sestra Hana Vonešová a

                                  bratr ing. Petr Kozák

 

 • Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře 2021 – 3 druhy.
 • Vyučování náboženství tento týden: úterý       15 hod. – 3. třída
                                                                                    16 hod. – 1. a 2. třída
                                                                    čtvrtek   15 hod. – 4., 5. a 6. třída

                                                                  Odjezdy: Příbram, od kaple ve 14.15
                                                                                   Zakřany, od kaple ve 14.25
                                                                                   Lukovany, na točně ve 14.35
                                                                                   Rapotice, u školy ve 14.45

 

 • Zemřel kněz naší diecéze P. Vladimír Konečný, dlouholetý farář v Brumovicích na Moravě, narozen 1926.

 

 • Sbírka pro křesťany ve Svaté zemi vynesla před týdnem 8.000,- Kč.
 • Nádoby, které zůstaly na faře po poslední farní kavárně, jsou v blízkosti křtitelnice.
 • Kandidátů na biřmování je zatím přihlášeno 12.

Kdo z vás mladých dovrší příští rok 15 let a více, má možnost přijmout svátost křesťanské dospělosti. Začátek školení bude včas oznámen.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 9. do 20. 9. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

13. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ČTVRTÁ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího
Minaříka, syn Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii

   9.30

ZBRASLAV – P. Peřina

  14. 9.

Po

   SVÁTEK POVÝENÍ SVATÉHO  
   KŘÍŽE

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka a Kristinu Šurdovy, dvoje rodiče, sourozence a Josefu Fialovou

  15. 9.

Út

Památka Panny Marie Bolestné

--

 

  16. 9.

St

Sv. Ludmily, mučednice

16.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Marie Skrutkové z Vysokých Popovic *1932

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Grzebinských

  17. 9.

Čt

Sv. Kornélia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků
nebo Sv. Roberta Bellarmina, biskupa

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miluši, Josefa a Miloše Zezulovy

  18. 9.

Pátek 24. týdne v mezidobí

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  19. 9.

So

  Sv. Januária, biskupa a
  mučedníka

--

 

  20. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  PÁTÁ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Jana Věžníkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  10.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Richarda Veselého, dvoje rodiče, manžele Doborovolných a Martu Nohlovu


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
19. 9. 2020

12. skupina: sestry ze Zakřan

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
20. 9. 2020

16. skupina: sestry Terezie Vognarová
a ing. Veronika Matoušková

 

 • Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře a nové číslo časopisu MILUJTE SE !

   

 • Stručně  finance za srpen :
  výdaje: hostie a další …… 820,-
                pracovní listy do náboženství 4. – 6. třída ….. 2.300 Kč  
                inkaso za elektřinu a plyn ….  22.326,- Kč
                uloženo na účet farnosti  …. 26.000,- Kč

   
 • Tento čtvrtek by měla vyučování náboženství skupina žáků 4., 5. a 6. třídy v 15 hod.

 

 • I tento týden pokračovaly práce na faře ve dvou místnostech: v kuchyni a místnosti za ní. Osekané zdi byly našpricovány a podlahy vykopány. Práce potrvají s přestávkami do konce října.
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 9. do 13. 9. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

6. 9.

    Ne

DVACÁTÁ TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana
a Růženu Pokorných, dvoje rodiče, zemřelé sourozence a živou rodinu

   7. 9.

Po

Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka Chupíka, sourozence, dvoje rodiče a duše v očistci

 8. 9.

Út

SVÁTEK NAROZENÍ
PANNY MARIE

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   9. 9.

St

Sv. Petra Klavera, kněze

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Boženu Přibylovou, dvoje rodiče a živou rodinu

  10. 9.

Čt

Blahoslaveného Karla Spinoly, kněze a mučedníka

  18.00

RAPOTICE – mše sv. za Jana a svatá milu Liškovy, dvoje rodiče, Jindřicha a Věru Soukupovy,
dvoje rodiče, sourozence všech a živou rodinu

  11. 9.

Pátek 23. týdne v mezidobí

  --

 

  12. 9.

So

  Jména P. Marie

--

 

  13. 9.

    Ne

DVACÁTÁ ČTVRTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syn Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii

  9.30

ZBRASLAV – P. Peřina


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
12. 9. 2020

11. skupina: Mgr. Helena Kopáčková a Eva Pokorná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
13. 9. 2020

15. skupina: sestry Hana Posádková
a Lenka Kuchyňková

 

 • Pro organizaci Mary´s Meals, česky to znamená Mariina jídla, která sytí více než 1 milion, 667 tisíc dětí ve školách jedním vydatným jídlem denně, jsme vybrali před týdnem neuvěřitelných 28.700 Kč, loni  17.800,- Kč. Za 459 Kč nasytíš 1 dítě po celý školní rok.  
 • Příští neděli je sbírka pro křesťany ve Svaté zemi.
 • Vyučování náboženství bude zatím, kvůli stavebním pracím na faře, pouze v úterý:
  v 15.00 – 3. třída – 6 žáků
  v 16.00 – 1. a 2. třída – zatím 8 žáků, jen 2 z toho jsou prvňáčci. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 8. do 6. 9. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

30. 8.

    Ne

DVACÁTÁ DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

 
VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na dobrý úmysl

  31. 8.

Po

Pondělí 22. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Otýlii a Jana Korotvičkovy a celou rodinu

    1. 9.

Út

Úterý 22. týdne v mezidobí

--

 

    2. 9.

St

Středa 22. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Věru a Josefa Kováříkovy, dvoje rodiče, sourozence, živou rodinu a duše v očistci

    3. 9.

Čt

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovou, dvoje rodiče, zemřelou přízeň a živou rodinu

    4. 9.

První pátek v měsíci

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

    5. 9.

So

  Sobotní památka P. Marie

 --

 

    6. 9.

    Ne

DVACÁTÁ TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Růženu Pokorných, dvoje rodiče, zemřelé sourozence a živou rodinu


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
5. 9. 2020

10. skupina: rodina Matouškova z Rapotic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
6. 9. 2020

14. skupina: sestra Nikola Fialová
a bratr Mgr. Zdeněk Strašák

 

 • Dnešní sbírka byla pro organizaci Mary´s Meals, česky to znamená Mariina jídla, která rozděluje v 18 nejchudších zemích světa jídlo dětem ve škole, aby je do školy přitáhla a tím jim zajistila základní vzdělání. Jídlo bývá nejčastěji formou výživné kaše. Loni jsme odeslali 17.800,- Kč. Za 421 Kč nasytíš 1 dítě po celý školní rok.        
 • Na knižním stolku nabízíme 3 druhy stolních katolických kalendářů na příští rok: Mariánská poutní místa, Naše kostely a Dědictví otců. Je tam i nové číslo časopisu MILUJTE SE!  Zdarma.
 • Mladí přátelé, přihlašujte se k biřmování, svátosti křesťanské dospělosti. Věk: aby vám bylo příští rok 15 let a více.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 8. do 30. 8. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

23. 8.

    Ne

DVACÁTÁ  PRVNÍ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu
a Miloše Svobodovy, dvoje rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu

  24. 8.

Po

SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, apoštola

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování  

  25. 8.

Út

Sv. Benedikta a druhů, mučedníků     nebo
Sv. Ludvíka     nebo
Sv. Josefa Kalasanského, kněze

--

 

  26. 8.

St

Středa 21. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Václava Smutného, dvoje rodiče, Josefa Vaverku, na poděkování Pánu Bohu za 85 let života a za živou rodinu

  27. 8.

Čt

Památka sv. Moniky

  18.00

RAPOTICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar života a zdraví a za další Boží pomoc

  28. 8.

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Kristýnu Pelcovy, dvoje rodiče, Jiřího a Drahoslavu Pelcovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  29. 8.

So

Památka

Umučení sv. Jana Křtitele

 8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky
 

  30. 8.

    Ne

DVACÁTÁ  DRUHÁ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

   8.00

 

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na dobrý úmysl
 


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
29. 8. 2020

9. skupina: sestry Jaroslava Křížová
a Helena Martinková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
30. 8. 2020

13. skupina: sestra Lenka Hálová a bratr ing. Vladimír Kovářík

 

 • Sbírka pro organizaci Mary´s Meals bude poslední srpnovou neděli 30. 8. Tato organizace, česky to znamená Mariina jídla, rozděluje v 18 nejchudších zemích světa jídlo dětem ve škole, aby je do školy přitáhla a tím zajistila jejich vzdělání. Jídlo bývá nejčastěji formou výživné kaše. Loni jsme vybrali a odeslali 17.800,- Kč. Za 421 Kč nasytíš 1 dítě po celý školní rok.     
 • Na knižním stolku nabízíme 3 druhy stolních katolických kalendářů na příští rok: Mariánská poutní místa, Naše kostely a Dědictví otců.
 • Přihlašujte se zájemci o biřmování: svátost křesťanské dospělosti. Věk: aby vám bylo příští rok 15 let a více.  
 • Sdělení pro školáky: doneste si příští neděli do kostela své školní brašny k požehnání.
 • Poslední biřmování v naší farnosti bylo 17. září 2016. Jsou noví zájemci? Přihlašte se co nejdříve.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 8. do 23. 8. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

16. 8.

    Ne

DVACÁTÁ  NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

    8.00

 
  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
  za zemřelého kněze

  17. 8.

Po

Pondělí 20. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodinu Procházkovu a Nevřivou a živou rodinu  

  18. 8.

Út


Úterý 20. týdne v mezidobí

--

 

  19. 8.

St

Sv. Jana Eudese, kněze

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Jana Vaverku, syna Ivana, dvoje rodiče a živou rodinu

  20. 8.

Čt

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana a františku Soukupovy, dvoje rodiče a sourozence

  21. 8.

Památka sv. Pia X., papeže

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Jaroslava Sedlákovy, dvoje rodiče, bratra Josefa, Zdeňka Kantora a živou rodinu

  22. 8.

So

  Památka Panny Marie
  Královny

 8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky
 

  23. 8.

    Ne

DVACÁTÁ  PRVNÍ
NEDĚLE  V  MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
za Annu a Miloše Svobodovy, dvoje rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
22. 8. 2020

8. skupina: sestry Terezie Vognarová
a Jiřina Macálková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
23. 8. 2020

12. skupina: bratři Vojtěch Rous
a ing. Zdeněk Šmarda

 

 • Sbírka pro organizaci Mary´s Meals bude poslední srpnovou neděli 30. 8. Tato organizace, česky to znamená Mariina jídla, rozděluje v 18 nejchudších zemích světa jídlo dětem ve škole, aby je do školy přitáhla a tím zajistila jejich vzdělání. Jídlo bývá nejčastěji formou výživné kaše. Loni jsme vybrali a odeslali 17.800,- Kč. Za 421 Kč nasytíš 1 dítě po celý školní rok.
 • 20. 8. se dožívá náš Otec biskup Vojtěch 74 let.
 • Zakřanská pouť v číslech : sv. přijímání bylo podáno 71, loni 72
                                                 při sbírce bylo vybráno 5.400,- loni 4.600 Kč
 • Letos nabízíme 9 různých druhů stolních katolických kalendářů. Máte je k vidění na knižním stolku. Tři druhy z nich jsme vybrali jako nejlepší, celkem 120 ks. Budou v kostele za 69,- Kč. I ty dnešní ukázkové si už můžete koupit.
 • Poslední biřmování v naší farnosti bylo 17. září 2016. Jsou noví zájemci? Přihlašte se co nejdříve. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 8. do 16. 8. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

9. 8.

    Ne

DEVATENÁCTÁ  NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

    8.00

 
VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  10.00

ZAKŘANY – poutní mše svatá ke cti svatého Donáta, biskupa a mučedníka

  14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání

  10. 8.

Po

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Sedláčkovy, Koláčkovy a Kozovy  

  11. 8.

Út

Památka sv. Kláry, panny

--

 

  12. 8.

St

Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Annu a Františka Brázdovy, dvoje rodiče a přízeň

  13. 8.

Čt

Sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze - mučedníků

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Emila Kmeče, dvoje rodiče a Marii Valachovou

  14. 8.

Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka

 

 

  15. 8.

So

  SLAVNOST NANEBEVZETÍ
  PANNY MARIE
  doporučený svátek

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky
 

  16. 8.

    Ne

DVACÁTÁ  NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za zemřelého kněze


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
15. 8. 2020

7. skupina:  - se nám rozpadla úmrtím paní Suché z Rapotic, zbývá paní Polehlová sama

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
9. 8. 2020

11. skupina: sestry Mgr. Jana Křivánková
a Silvie Hálová

 

 • Sbírka pro organizaci Mary´s Meals bude poslední srpnovou neděli před začátkem školního roku. Tato organizace, česky to znamená Mariina jídla, rozděluje v 18 nejchudších zemí světa jídlo dětem ve škole, aby je do školy přitáhla a tím zajistila jejich vzdělání. Jídlo bývá nejčastěji formou výživné kaše. Loni jsme vybrali a odeslali 17.800,- Kč. Za 421 Kč nasytíš 1 dítě po celý školní rok.
 • Žehnání obnoveného Mariánského sloupu v Praze přenáší televize NOE v sobotu
  15. 8. od 9.30 hod.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 8. do 9. 8. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

2. 8.

    Ne

OSMNÁCTÁ  NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

  8.00

 
  VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Antonína
  a Marii Paterovy, 2 r., sourozence a živou 
  rodinu

   3. 8.

Po

Pondělí 18. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše sv. za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, 2 r., Růženu Prokešovou, r., sourozence a duše v očistci  

   4. 8.

Út

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

--

 

   5. 8.

St

Posvěcení římské baziliky Panny Marie

18.00

ZAKŘANY – mše sv. za Annu a Karla Tejkalovy, 2 r., sourozence, živou rodinu a duše v očistci

   6. 8.

Čt

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše sv. za Františku a Františka Chatrných, 2 r., Jiřího Mohelského, m. Chybovy a duše v očistci

   7. 8.

Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků,  nebo
Sv. Kajetána, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za farníky

8. 8.

So

  Památka sv. Dominika, kněze

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatební mše sv.
Mgr. Josefa Rouse z Vysokých Popovic a Mgr. Martiny Nováčkové z Březníku

   9. 8.

    Ne

DEVATENÁCTÁ  NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, 2 r., sourozence a ž.r.

 10.00

ZAKŘANY – poutní mše sv. ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka

 14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 Ohlášky na tento týden:
 

 

 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
8. 8. 2020

6. skupina: manželé Skálovi z Příbrami

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
9. 8. 2020

10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková
a Anna Skálová

 

 

 • Tuto sobotu budou ve farním kostele oddáni snoubenci : Mgr. Josef Rous, narozen 12.4.1981, bydliště Vysoké Popovice 241 a Mgr. Martina Nováčková, narozena 4.9.1992, bydliště Březník 249, oba pokřtění.    
     

 

 • V pondělí 3. 8. je výročí popravy P. Václava Drboly v r. 1951. K trestu smrti byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu. Nebylo mu ještě 39 let. Byl farářem v Babicích na Třebíčsku, předtím i v sousedních Čučicích. Jedná se o jeho blahořečení.
    

 

 • V úterý 4.8. si připomeneme výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška v r. 1992, statečného odpůrce rudé totality v naší zemi. Zemřel ve věku 93 let.
   

 

 • Ve 12 postních pokladničkách pro Charitu Rajhrad bylo celkem 13. 420 Kč.
  DĚKUJEME !
   

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 8. do 9. 8. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

2. 8.

    Ne

OSMNÁCTÁ  NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

  8.00

 
  VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Antonína
  a Marii Paterovy, 2 r., sourozence a živou 
  rodinu

   3. 8.

Po

Pondělí 18. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše sv. za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, 2 r., Růženu Prokešovou, r., sourozence a duše v očistci  

   4. 8.

Út

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

--

 

   5. 8.

St

Posvěcení římské baziliky Panny Marie

18.00

ZAKŘANY – mše sv. za Annu a Karla Tejkalovy, 2 r., sourozence, živou rodinu a duše v očistci

   6. 8.

Čt

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše sv. za Františku a Františka Chatrných, 2 r., Jiřího Mohelského, m. Chybovy a duše v očistci

   7. 8.

Sv. Sixta II., papeže, a druhů, mučedníků,  nebo
Sv. Kajetána, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za farníky

8. 8.

So

  Památka sv. Dominika, kněze

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatební mše sv.
Mgr. Josefa Rouse z Vysokých Popovic a Mgr. Martiny Nováčkové z Březníku

   9. 8.

    Ne

DEVATENÁCTÁ  NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, 2 r., sourozence a ž.r.

 10.00

ZAKŘANY – poutní mše sv. ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka

 14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 Ohlášky na tento týden:
 

 

 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
8. 8. 2020

6. skupina: manželé Skálovi z Příbrami

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
9. 8. 2020

10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková
a Anna Skálová

 

 

 • Tuto sobotu budou ve farním kostele oddáni snoubenci : Mgr. Josef Rous, narozen 12.4.1981, bydliště Vysoké Popovice 241 a Mgr. Martina Nováčková, narozena 4.9.1992, bydliště Březník 249, oba pokřtění.    
     

 

 • V pondělí 3. 8. je výročí popravy P. Václava Drboly v r. 1951. K trestu smrti byl odsouzen ve vykonstruovaném procesu. Nebylo mu ještě 39 let. Byl farářem v Babicích na Třebíčsku, předtím i v sousedních Čučicích. Jedná se o jeho blahořečení.
    

 

 • V úterý 4.8. si připomeneme výročí úmrtí kardinála Františka Tomáška v r. 1992, statečného odpůrce rudé totality v naší zemi. Zemřel ve věku 93 let.
   

 

 • Ve 12 postních pokladničkách pro Charitu Rajhrad bylo celkem 13. 420 Kč.
  DĚKUJEME !
   

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26 7. do 2. 8. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

26. 7.

    Ne

SEDMNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

 
  VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Annu a
  Františka Hájkovy, 2 r., sourozence a
  živou rodinu

 

  27. 7.

Po

Památka sv. Gorazda a druhů

18.00

PŘÍBRAM – mše sv. za Zdeňka a Zdeňku Koncovy, 2 rodiče a sourozence

  28. 7.

Út

Úterý 17. týdne v mezidobí

--

 

  29. 7.

St

Památka sv. Marty

18.00

LUKOVANY – mše sv. na poděkování
P. Bohu za 80 let života, za další Boží pomoc a za Aloise Michálka a 2 r.

  30. 7.

Čt

Sv. Petra Chryzologa, biskupa a učitele církve

  18.00

RAPOTICE – mše sv. za farníky

  31. 7.

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Jana Hradeckého, narozen 31.7. – tragicky zemřel ve 20 letech

1. 8.

So

  Památka sv. Alfonsa Marie
  z Liguori, biskupa a učitele
  církve

--

 

   2. 8.

    Ne

OSMNÁCTÁ  NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

  8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Antonína a Marii Paterovy, 2 r., sourozence a živou rodinu
 


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 Ohlášky na tento týden:
 

 

 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
1. 8. 2020

5. skupina: sestry Marie Foralová a Regina Blažková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
2. 8. 2020

9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová
 

 

 

 • Prosíme rodiče dětí 1. třídy, aby si od p. faráře vyzvedli přihlášku do náboženství co nejdříve, abychom mohli nakoupit potřebný počet učebnic.  
     

 

 • Ještě opakujeme přehled financí za červen; pro ty, kteří zde nebyli před týdnem z důvodu dovolené, účasti na mariánské pouti v Oslavanech apod.

Finance za červen :

PŘÍJMY : na účet farnosti bylo uloženo 21.000,- Kč
VÝDAJE : odvedena sbírka pro pronásledované křesťany 6.600,- Kč
odvedena sbírka pro bohoslovce 6.800,- Kč

knižní dárky pro letošní prvokomunikanty 1.331,- Kč
firmě Prefa Brno za schodiště u kaple v Příbrami 30.855,- Kč
inkaso elektřina, plyn 51.600,- Kč.

 

  

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 7. do 26. 7. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

19. 7.

    Ne

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Josefa a
  Josefu Vonešovy, Jiřího Rejthara, rodiče,
  živou rodinu a duše v očistci

 

  20. 7.

Po

Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše sv. za Kristinu a Františka Šurdovy,  2 r. a sourozence

  21. 7.

Út

Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

--

 

  22. 7.

St

Svátek sv. Marie Magdalény

18.00

ZAKŘANY – mše sv. za Jarmilu Dobrovolnou, rodiče, Martu Zapletalovou a rodiče

  23. 7.

Čt

Svátek sv. Brigity, řeholnice, patrony Evropy

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše sv. za Josefa a Ludmilu Baštářovy, sourozence, zetě Jana, Františka a Josefa, manžele Marii a Josefa Pavlíčkovy a živou rodinu

  24. 7.


Sv. Šarbela Machlúfa, kněze
 

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za farníky

  25. 7.

So

  Svátek sv. Jakuba, apoštola

--

 

  26. 7.

    Ne

SEDMNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Annu a Františka Hájkovy, 2 r., sourozence a živou rodinu
 


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 Ohlášky na tento týden:
 

 

 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
25. 7. 2020

4. skupina: sestry Ludmila a Barbora Korotvičkovy

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
26. 7. 2020

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová
a Marie Foralová

 

 

 • V pondělí měl pohřeb P. Karel Bobek, farář ve Vratěníně na Znojemsku, narozen
  r. 1935.
     

 

 • Včera měl pohřeb další kněz naší diecéze: P. Vladimír Konečný, farář v Brumovicích na Moravě, nyní jako výpomocný duchovní tamtéž, narozen 1926

  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 7. do 19. 7. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 7.

    Ne

PATNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, rodinu Piruchtovu, živou rodinu a duše v očistci

  13. 7.

Po

Sv. Jindřicha

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar života a zdraví

  14. 7.

Út

Blahoslaveného Hroznaty, mučedníka, nebo
Sv. Kamila de Lellis, kněze

18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Břouška, bratra Josefa, synovce Jiřího, tchána Františka, rodiče všech a živu rodinu

  15. 7.

St

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče, na poděkování Pánu Bohu a za další Boží požehnání

  16. 7.

Čt

Panny Marie Karmelské

  10.00

KOSTELNÍ VYDŘÍ u Dačic – pouť kněží s biskupem Vojtěchem na poutní místo karmelitánského řádu

  17. 7.

Blahoslaveného Česlava a
sv. Hyacinta, kněží

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  18. 7.

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  19. 7.

    Ne

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Vonešovy, Jiřího Rejthara, rodiče, živou rodinu a duše v očistci
 


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
18. 7. 2020

3. skupina: sestry Martina Kuchyňková a              Jana Šindelková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
19. 7. 2020

6. skupina: sestra Nikola Fialová
a bratr Josef Smutný

 

 • Včera byla v Lukovanech pohřbena paní Marie Vaverková, kostelnice v tamějším kostele, narozena 1938
 • Několik zajímavých údajů o farářích naší farnosti ve 20. století:
  P. Alois Ličman, stavitel současného kostela, působil zde 36 let
  P. Jan Dopita zde byl 22 let
  P. Ladislav Černý zde působil 29 let
  P. Josef Večeřa 4 roky
  a současný farář P. Jan Peřina zde bude k 1. listopadu 37 let.
 • Finance za červen:

PŘÍJMY: na účet farnosti bylo uloženo     21.000,- Kč
VÝDAJE: odvedena sbírka pro pronásledované křesťany     6.600,- Kč
                 odvedena sbírka pro bohoslovce     6.800,- Kč

                 knižní dárky pro letošní prvokomunikanty     1.331,- Kč
                 firmě Prefa Brno za schodiště u kaple v Příbrami     30.855,- Kč
                 inkaso elektřina, plyn     51.600,- Kč.

 • Jakubovská pouť v číslech:

svatých přijímání bylo 53, loni 45

vybralo se 4.200,- loni 4.400,- Kč.

 •  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 7. do 12. 7. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

5. 7.

    Ne

SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu  
Vognarovu, Loukotovu, živou rodinu a duše v očistci

  10.00

  LESNÍ JAKUBOV – poutní slavnost ke cti
  sv. Cyrila a Metoděje

   6. 7.

Po

Sv. Marie Gorettiové, panny
a mučednice

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
na poděkování za 75 let života

   7. 7.

Út

Úterý 14. týdne v mezidobí

---

 

   8. 7.

St

Středa 14. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Posádkovu a duše v očistci

   9. 7.

Čt

Sv. Augustina Žao Ronga, kněze a druhů, mučedníků

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu a Zdeňka Suchých, dvoje rodiče, sourozence Blanku Pokornou a Miloše Zezulu

  18.00

RAPOTICE - bohoslužba slova

  10. 7.

Pátek 14. týdne v mezidobí

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Borka, Květoslavu Borkovou a manžela Karla

  11. 7.

So

  Svátek sv. Benedikta, opata,
  patrona Evropy

---

 

  12. 7.

    Ne

PATNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, rodinu Piruchtovu, živou rodinu a duše v očistci


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
11. 7. 2020

2. skupina: sestry Marie Břoušková a Jana Novotná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
12. 7. 2020

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a Ing. Petr Šikula

 

 

 • 10. 7. oslaví své 65. narozeniny PhDr. Ing. Vladimír Večeřa, náš stálý jáhen

 

 • 12. 7. 1998 slavila svou primici P. Jan Nekuda mladší.

 

 • Před týdnem se vybralo na bohoslovce  6.800,- Kč. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 6. do 5. 7. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

28. 6.

    Ne

TŘINÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za manžele Boudných a na poděkování za 63 let jejich manželství a celou rodinu

  29. 6.

Po

SLAVNOST SV. PETRA
A PAVLA, apoštolů, hlavních patronů brněnské diecéze – doporučený svátek

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, bratra Jiřího, synovce Petra, švagra Jaromíra, dvoje rodiče a živou rodinu

  30. 6.

Út

Úterý 13. týdne v mezidobí

--

 

   1. 7.

St

Středa 13. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá za rodinu Šikulovu, Šumberovu a Sypěnovu

   2. 7.

Čt

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Libora Fišeru, rodiče, přízeň a živou rodinu

   3. 7.

Svátek sv. Tomáše, apoštola

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   4. 7.

So

  Sv. Prokopa, opata         nebo
  Sv. Alžběty Portugalské,
  patronky kaple v Ludvíkově
  ve zbraslavské farnosti

--

 

  5. 7.

    Ne

SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Vognarovu, Loukotovu, živou rodinu
a duše v očistci

10.00

LESNÍ JAKUBOV – poutní slavnost ke cti sv. Cyrila a Metoděje

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
4. 7. 2020

1. skupina: sestry a bratři z Lesního Jakubova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
5. 7. 2020

4. skupina: sestry Eva Pokorná a                       Martina Kuchyňková,

skupina, kterou jsme o farní pouti vynechali, protože četli rodiče prvokomunikantů

 

 • Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa v Brně: pracovník údržby, samostatná účetní a vrátný. Bližší informace podá pan farář.   
 • Kaple v Lesním Jakubově má díky panu starostovi novou střechu. Kaple je majetkem církve, přesněji farnosti. Nyní se buduje nouzové schodiště ke dveřím v kněžišti v příbramské kapli.  
 • Před týdnem se vybralo na dvou pohřebních mších a nedělní poutní mši celkem 17.150,-Kč.
 • 2. července 1951 se odehrál v Babicích na moravskobudějovicku případ, který vyprovokovala státní bezpečnost, aby měla důvod zasáhnou proti sedlákům a církvi. Při následném soudním líčení bylo vyneseno 11 trestů smrti provazem, z toho byli
  3 kněží.
 • Přihlášky dětí do vyučování náboženství vám dá pan farář. Týká se to žáků 1. třídy a přihlášky budou platit celých 9 let. Vyučování náboženství bude příští školní rok ve stejné dny a hodiny jako letos:
  1. a 2. třída           v úterý v 16 hod.
  3. třída                  v úterý v 15 hod.
  4., 5. a 6. třída     ve čtvrtek v 15 hod.
  7., 8. a 9. třída     v pátek v 15.30 hod.  

   
 • V úterý zemřel P. Jan Daněk, farář a děkan v Novém městě na Moravě. Bylo mu 70 let. Setkali jsme se s ním na farním zájezdě v loňském roce. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 6. do 28. 6. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

21. 6.

    Ne

POUTNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA
KE CTI NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE
a 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 9 DĚTÍ

  8.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svaté za živé a  
  zemřelé členy živého růžence ve Vysokých
  Popovicích 

  22. 6.

Po

Sv. Paulína Nolánského, biskupa, nebo
Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků

18.00

PŘÍBRAM – mše svaté za Zdeňka, Jaroslava a Jaroslavu Doleželovy a rodiče

  23. 6.

Út

Úterý 12. týdne v mezidobí
večer je vigilie následující slavnosti

--

 

  24. 6.

St

SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
(byla slavena už v neděli)

18.00

ZAKŘANY – mše svaté za Emilii a Karla Skokanovy, rodiče Burešovu a živou rodinu

  25. 6.

Čt

Čtvrtek 12. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svaté za Marii a Miroslava Fučíkovy, dvoje rodiče, živou rodinu. rodiče a duše v očistci

  26. 6.

Pátek 12. týdne v mezidobí

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svaté za farníky

  27. 6.

So

  Sv. Cyrila Alexandrijského,
  biskupa a učitele církve

--

 

  28. 6.

    Ne

TŘINÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svaté za manžele Boudných a na poděkování za 63 let manželství a celou rodinu

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
27. 6. 2020

23. skupina: sestry Marcela Hanáková a
ing. Petra Hanáková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
28. 6. 2020

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula

 

 

 • V kostele sv. Jana Křtitele v Náměšti nad Oslavou bude 26. 6. oddána naše farnice Monika Suchá z Lesního Jakubova a Michal Novotný ze Sudic.

 

 • Příští neděle je dnem, kdy můžeme našim 13 bohoslovcům brněnské diecéze přispět finančně při sbírce na provoz kněžského semináře v Olomouci. Loni se vybraly tři  miliony korun.
 • 25. 6. 1989 slavil svou primiční mši sv. P. Jan Nekuda st.

 

 • Fond PULS je většině z vás znám. Je to fond budoucnosti naší diecéze do kterého každý dospělý člověk přispívá částkou 480,- Kč ročně. Kromě této povinné částky existují v diecézi tzv. donátoři čili dárci, kteří dobrovolně na diecézi přispívají. Naše farnost je mezi 20 farnostmi našeho rosického děkanství počtem dárců na 1. místě. Je jich 48. Celkovou částkou, kterou donátoři poslali, jsme na 2. místě za Troubskem. Troubsko poslalo 44.800,- Kč a my jen o 582 Kč méně: 44.218,- Kč. Přehledná tabulka je a vývěsce nad knižním stolkem.

 

 • Ve čtvrtek zde byl pohřeb paní Anny Koláčkové z Vysokých Popovic, která zemřela ve věku 85 let.
 • V pátek zde byl pohřeb paní Marty Suché z Rapotic, které bylo 72 let.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 6. do 21. 6. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

14. 6.

    Ne

JEDENÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Otýlii a
Jana Korotvičkovy, dvoje rodiče, sourozence, rodiče Nekudovy, živou a zemřelou rodinu

  15. 6.

Po

Sv. Víta, mučedníka
130. výročí posvěcení kaple sv. Donáta v Zakřanech

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za zemřelé kněze – rodáky ze Zakřan

  16. 6.

Út

Úterý 11. týdne v mezidobí

18.00

  PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu a Antonína
  Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče a
  sourozence

  17. 6.

St

Středa 11. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Josefa Čejku, dvoje rodiče a živou rodinu

  18. 6.

Čt

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii Kovaříkovou a rodiče

  19. 6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  20. 6.

So

  Památka Neposkvrněného
  Srdce Panny Marie

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – sv. zpověď dětí

  21. 6.

    Ne

POUTNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA
KE CTI NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE

 
1. SV.PŘIJÍMÁNÍ 9 DĚTÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé a zemřelé členy živého růžence ve Vysokých Popovicích  

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
20. 6. 2020

22. skupina: sestry Ivana Lišková a
Anna Rosendorfová

 

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
21. 6. 2020

4. skupina: sestry Eva Pokorná a
Martina Kuchyňková

 

 

 • Všichni ministranti a ministrantky si dnes vezměte obleky na vyprání. Minulou výzvu před týdnem mnozí z vás nebrali vážně.

 

 • Stručně finance za květen:

Výdaje:  inkaso za energie                                17.370,-

               daň z nemovitostí – 1. polovina :        5 035,-
               paškál :                                                        905,-

               sbírka pro pronásledované křesťany – odvedeno 9.900,-   

Na účet farnosti uloženo 8 000,- Kč                                        

 

 • Biskupství brněnské vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa:  
  pracovník údržby, samostatná účetní a vrátný. Bližší informace podá pan farář. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 6. do 14. 6. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

7. 6.

    Ne

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  8.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a
  Josefa Vyhnalíkovy, syna Pavla, Olgu a    
  Františka Malcovy

  Při mši sv. přijme křest sestra ing. Lenka
  Matějová ze Zakřan, narozena 1.8.1984.
  Bude i biřmována a církevně si zplatní i  
  svůj civilní sňatek.

11.00

  VYSOKÉ POPOVICE – křest Václava
  Širůčky, syna Jiřího a Marie, rozené
  Rousové. Je to jejich 5. dítě.

   8. 6.

Po

Pondělí 10. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Miladu a Františka Pazourkovy, dvoje rodiče a děti

   9. 6.

Út

Sv. Efréma, jáhna a učitele církve

9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za kněze rosického děkanství

  10. 6.

St

Středa 10. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Posádkovu a duše v očistci

  11. 6.

Čt

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ doporučený svátek

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Andělku a Lea Nitčovy, dvoje rodiče, sourozence a živou a zemřelou rodinu

  12. 6.

Pátek 10. týdne v mezidobí

--

 

  13. 6.

So

  Památka sv. Antonína
  z Padovy, kněze a učitele
  církve

--

 

  14. 6.

    Ne

JEDENÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Otýlii a Jana Korotvičkovy, dvoje rodiče, sourozence, rodiče Nekudovy, živou a zemřelou rodinu

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
13. 6. 2020

21. skupina: rodina Šrámkova
 

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
14. 6. 2020

3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková

 

 

 • Ministranti a ministrantky: odvezte si dnes obleky na vyprání - chlapci rochetu i komži, děvčata alby.
   

 

 • 1. sv. přijímání za poslední roky:  2014     9 dětí

                                                           2015     5 dětí
                                                           2016   10 dětí
                                                           2017     4 děti
                                                           2018     9 dětí
                                                           2019     7 dětí
                                                           2020     9 dětí

 

 • Děti, kdo z vás si nevyzvedl Nezbedu v náboženství, přijďte si pro něj do sakristie.

 

 • Na knižním stolku jsou poslední výtisky časopisu MILUJTE SE!
 • Sbírka před týdnem vynesla 9.900 Kč. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31. 5. do 7. 6. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

31. 5.

    Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

končí doba velikonoční

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Annu Brázdovy, Františka a Emu Boudných, Alenu a Josefa Křížovy.

Při mši sv. přijme křest bratr David  Řezanina z Vysokých Popovic, narozen 24. 8. 1993. Bude i biřmován.

   1. 6.

Po

Památka Panny Marie, Matky církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Pavla Vyhnalíka, rodiče, rodinu Vonešovu, živou rodinu a Boží ochranu

   2. 6.

Út

Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

--

 

   3. 6.

St

Památka sv. Karla Lwangy a druhů, mučedníků

17.00
mimořádně

LUKOVANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a za další Boží pomoc

   4. 6.

Čt

SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, NEJVYŠŠÍHO A VĚČNÉHO KNĚZE

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa a Jarmilu Hortovy, syna Josefa, bratra Jaromíra, dvoje rodiče a živou rodinu

   5. 6.

Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

   6. 6.

So

  Sv. Norberta, biskupa

--

 

  7. 6.

    Ne

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Josefa Vyhnalíkovy, syna Pavla, Olgu a Františka Malcovy
Při mši sv. přijme křest sestra ing. Lenka Matějová ze Zakřan, narozena 1. 8. 1984. Bude i biřmována a bude církevně zplatněn i její sňatek.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
6. 6. 2020

20. skupina: sestry Marie Krepsová a
Mgr. Marie Rousová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
7. 6. 2020

1. skupina: sestra Marcela Hanáková a
bratr ing. Miroslav Pelikán 

 

 

 • V tomto měsíci o poutní slavnosti farního kostela 21. 6. přistoupí k 1. sv. přijímání tyto děti, žáci 3. třídy:

Z Lesního Jakubova:  nikdo
z Lukovan:                  Novotný Vít
                                      Palas Kryštof
z Příbrami:                  Baláš Filip
                                      Grůzová Jolana
                                      Kozáková Kristýna
z Rapotic:                   Tesař David
z Vysokých Popovic: Kříž Richard

Ze Zakřan:                  Veleba Matyáš
K nim se připojí žákyně 4. třídy Navrátilová Eliška z Rapotic. Celkem 9 dětí.     

 

 • Vyučování náboženství v týdnu: úterý - 15 hodin                           3. třída

                                                                       16 hodin                   1. a 2. třída

 

 • Ještě jsou volné mše svaté tento pátek, pak ve čtvrtek o Božím Těle a v pátek po něm. Pan farář odsloužil mše sv. za farníky hodně dopředu.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 5. do 31. 5. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

24. 5.

    Ne

SEDMÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 

Den modliteb
za sdělovací prostředky,  

Den modliteb za církev v Číně

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za
rodiče Brůžovy, Kocourkovy, Jaromíra, Jiřího,

na poděkování za 80 let života a živou
rodinu

10.00

  RAPOTICE – poutní mše svatá ke cti  
  Nanebevstoupení Páně

  25. 5.

Po

Sv. Bedy Ctihodného, kněze a učitele církve, nebo
Sv. Řehoře VII, papeže, nebo
Sv. Marie Magdalény de Pazzi

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Annu a Miloše Svobodovy, dvoje rodiče, sourozence a živou a zemřelou rodinu

  26. 5.

Út

Sv. Filipa Neriho, kněze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče a duše v očistci

  27. 5.

St

Sv. Augustina z Canterbury, biskupa

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Hálovu, Daňkovu a duše v očistci

  28. 5.

Čt

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Milana Svobodu, manželku, dvoje rodiče, živou rodinu a přízeň

  29. 5.

Sv. Pavla VI., papeže

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá – je volná

  30. 5.

So

  Památka sv. Zdislavy

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na úmysl faráře

  31. 5.

    Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO

končí doba velikonoční

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Annu Brázdovy, Františka a Emu Boudných, Alenu a Josefa Křížovy.

Při mši sv. přijme svátost křtu katechumen čili čekatel na křest David Řezanina z Vysokých Popovic, cíkrevně oddán s dispenzí biskupa. Bude současně i biřmován. Narozen 24. 8. 1993. Po roční přípravě se stává plnohodnotným členem naší farnosti.

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
30. 5. 2020

19. skupina: rodina Vonešova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
31. 5. 2020

1. skupina: sestra Jana Boudná a bratr  
ing. Vladimír Chatrný 

 

 • V neděli o Slavnosti Nejsvětější Trojice přijme svátost křtu náš druhý katechumen: sestra ing. Lenka Matějová ze Zakřan. Narozena 1. 8. 1984. Bude i biřmována a její civilně uzavřené manželství bude církevně zplatněno.
 • Nedělní sbírka před týdnem vynesla na obou nedělních mších 6.200,- Kč.
 • Tento týden bude v úterý v 16 hodin na faře vyučování náboženství pro 1. a 2. třídu a v 15 hodin bude mít vyučování náboženství 3. třída, která se připravuje na 1. sv. přijímání – celkem 8 dětí. K nim se přidá 1 žákyně 4. třídy.
 • Prosíme rodiče dětí, které přistoupí k 1. sv. přijímání, o jejich fotografie na tablo.
 • Na knižním stolku je několik posledních výtisků časopisu MILUJTE SE! Celkem jich odebíráme 50 kusů. Je to skvělý časopis pro novu evangelizaci naší společnosti. Kdo potřebuje katechismus, je tam právě vydaný a je zdarma.
 • Kdo má u sebe ještě postní pokladničky, přineste je co nejdříve.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 5. do 24. 5. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

17. 5.

    Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – za Milana Řezaninu, bratra Vnislava a dvoje rodiče

MŠE SVATÁ PRO VĚŘÍCÍ Z LESNÍHO JAKUBOVA, RAPOTIC A VYSOKÝCH POPOVIC

9.30

 

VYSOKÉ POPOVICE –mše svatá

MŠE SVATÁ PRO VĚŘÍCÍ Z PŘÍBRAMI, LUKOVAN A ZAKŘAN

DODRŽTE ROZDĚLENÍ PODLE VESNIC, ABY NA  
KAŽDÉ MŠI NEBYLO VÍCE NEŽ 100 OSOB

  18. 5.

Po

Sv. Jana I., papeže
a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Petra a Růženu Čarneckých, syna Bohumila a manželku Josefku, syna Aloise, zetě Dalibora, rodinu Matouškovu a Josefa Volavku

  19. 5.

Út

Sv. Pankráce, mučedníka

18.00

  PŘÍBRAM – mše svatá za Drahomíru
  Matouškovou,
dvoje rodiče a duše v očistci

  20. 5.

St

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Václava a Marii Smutných, dvoje rodiče, syna Václava, Josefa Vaverku, Františka Břouška a živou rodinu

  21. 5.

Čt

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
Výročí posvěcení brněnské katedrály – 21.5.1891

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování za 40 let manželství a za živou rodinu Rousovu a Musilovu

  22. 5.

Sv. Rity z Cascie, řeholnice

--

 

  23. 5.

So

 Sobota po 6.neděli velikonoční

--

 

  24. 5.

    Ne

SEDMÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 

Den modliteb za sdělovací prostředky

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče  Brůžovy, Kocourkovy, Jaromíra, Jiřího, na poděkování za 80 let života a živou rodinu

  10.00

RAPOTICE – poutní mše svatá ke cti Nanebevstoupení Páně

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
23. 5. 2020

18. skupina: manželé Marie a Jiří Pokorných

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
24. 5. 2020

16. skupina: sestry Terezie Vognarová
a ing. Veronika Matoušková  

 

 • Dnes je úmrtní den kardinála Josefa Berana, vězně nacismu a komunismu, který zemřel ve vyhnanství v Římě v r. 1969
   
 • Ve středu 20. 5. je výročí popravy P. Jana Buly, který byl v r. 1952 ve věku 32 roků nezákonně odsouzen k smrti ve spojitosti s tzv. babickým případem

 

 • 8. května jsme plánovali farní zájezd do Olomouce - katedrála, kněžský seminář, místo, kde byl umučen sv. Jan Sarkandr a Svatý kopeček u Olomouce. Škoda, že nám to nevyšlo.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 5. do 17. 5. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

10. 5.

    Ne

PÁTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb
za pronásledované křesťany
a sbírka pro ně

SVÁTEK MATEK

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku a Josefa Fialovy, dvoje rodiče, sourozence, dceru Boženu, zetě Františka a Vladimíra.

Dnes naposledy mše sv. pro 15 osob.

DODRŽTE ROZDĚLENÍ PODLE VESNIC, ABY NA KAŽDÉ MŠI NEBYLO VÍCE NEŽ 100 OSOB

  11. 5.

Po

Pondělí po 5. neděli velikonoční

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Josefu a Františka Krejčích, syna Zdeňka, zetě Františka, rodiče, živou rodinu a duše v očistci

  12. 5.

Út

Sv. Pankráce, mučedníka

18.00

  PŘÍBRAM – mše svatá za Josefa a Josefu
  Hradeckých

  13. 5.

St

Panny Marie Fatimské

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Jana a Marii Hradeckých, dvoje rodiče a duše v očistci

  14. 5.

Čt

Svátek sv. Matěje, apoštola
Den modliteb a postu za ukončení pandemie

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Antonína a Sylvu jelínkovy, Josefa a Anežku Neklapilovy a živou rodinu

  15. 5.

Pátek po 5. neděli velikonoční

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá je volná

  16. 5.

So

  Svátek sv. Jana Nepomuckého,
  kněze a mučedníka, hlavního
  patrona Čech

--

 

  17. 5.

    Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Řezaninu, bratra Vnislava a dvoje rodiče

*mše svatá pro věřící z Lesního Jakubova, Rapotic a Vysokých Popovic

DODRŽTE ROZDĚLENÍ PODLE VESNIC, ABY NA KAŽDÉ MŠI NEBYLO VÍCE NEŽ 100 OSOB

  9.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná

*mše svatá pro věřící z Příbrami, Lukovan a Zakřan

DODRŽTE ROZDĚLENÍ PODLE VESNIC, ABY NA KAŽDÉ MŠI NEBYLO VÍCE NEŽ 100 OSOB


   Zpovídá se půl hodiny před každou mší sv. a podle potřeby i po mši sv.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 5. do 10. 5. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

3. 5.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

 

Plná účast na bohoslužbách bude  umožněna od pondělí 8.6., znamená to, že PRVNÍ VEŘEJNÁ NEDĚLNÍ MŠE SV. BUDE V NEDĚLI 14.6. V 8 HODIN

   4. 5.

Po

Pondělí po 4. neděli velikonoční

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování za Boží ochranu a prosba za dar zdraví a za živou rodinu

   5. 5.

Út

Úterý po 4. neděli velikonoční

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Vonešovy, syna Jana, manželku Jiřinu, zetě Jiřího, rodiče Matouškovy, syny Jana a Františka a
manželku Helenu

   6. 5.

St

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

18.00

LUKOVANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pazourkovu a Harsovu

   7. 5.

Čt

Čtvrtek po 4. neděli velikonoční

 18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii a Jana Žákovy, Anežku a Jaroslava Vaverkovy, Ludmilu a Stanislava Kolodkovy a živou rodinu

   8. 5.

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

   9. 5.

So

  Sobota po 4. neděli velikonoční

 

 

  10. 5.

    Ne

PÁTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

Plná účast na bohoslužbách bude
umožněna od pondělí 8.6., znamená to,
že první veřejná nedělní mše sv. bude
v neděli 14.6. v 8 hod.


    
    Oznámení:  Ve čtvrtek zde byl pohřeb paní Marie Kovaříkové z Rapotic, která zemřela
                          v hospici v Rajhradě ve věku 76 let.
                     

    Zpovídá se půl hodiny před každou mší sv. a podle potřeby i po mši svaté.

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 4. do 3. 5. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

26. 4.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 

OD ZÍTŘKA SE MOHOU KONAT BOHOSLUŽBY ZA
  ÚČASTI 15 OSOB

  27. 4.

Po

Pondělí po 3. neděli velikonoční

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Petra a Růženu Čarneckých, syna Bohumila, manželku Josefku, syna Aloise, zetě Dalibora,
rodiče
Matouškovy a Josefa Volavku

  28. 4.

Út

Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka, nebo
Sv. Ludvíka Marie Grigniona z Montfortu, kněze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syny Bohumila a Josefa, duše v očistci, na poděkování a za další Boží pomoc.

  29. 4.

St

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, spolupatronky Evropy

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živé a zemřelé členy Schönstattské rodiny Panny Marie

  30. 4.

Čt

Sv. Zikmunda, mučedníka
nebo
Sv. Pia V., papeže

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, bratra Jiřího, synovce Petra, švagra Jaromíra, dvoje rodiče a živou rodinu

   1. 5.

Sv. Josefa, dělníka

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá za Ludvíka a Marii Šurdovy, dvoje rodiče rodiče a sourozence  

   2. 5.

So

  Památka sv. Atanáše, biskupa
  a učitele církve

 

 

   3. 5.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

 

Také příští týden se mohou konat bohoslužby za účasti 15 osob. Podle loňského sčítání věřících se v našem farním kostele nedělní mše zúčastnilo
219 osob.  


 
  Pokud potřebuješ přijmout svátost smíření, domluv se telefonicky na čísle 731 402 632
  se svým farářem na místě a době setkání.
Volej kdykoliv.

 

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 4. do 26. 4. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

19. 4.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle Božího milosrdenství

 

  Myšlenka na den: Mluv jenom, když se tě   
  ptají, ale žij tak, aby se tě ptali.

  20. 4.

Po

Pondělí po 2. neděli velikonoční

--

Myšlenka na den: Horší než slepota je zaslepenost.

  21. 4.

Út

Sv. Anselma, biskupa a učitele církve

--

  Myšlenka na den: Když tě svědomí nehryže,
  podívej se, jestli jsi mu nevylámal zuby.

  22. 4.

St

Středa po 2. neděli velikonoční

--

Myšlenka na den: Ticho léčí, proto je tolik nemocných.

  23. 4.

Čt

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka

  --

Myšlenka na den: Neváží si života, kdo nepočítá se smrtí.

  24. 4.

Sv. Jiří, mučedníka

 --

Tento den se uskuteční děkanská vizitace naší farnosti.

Myšlenka na den: Kdo si z práce udělal oltář, ten na něm bývá sám obětován.

  25. 4.

So

  Svátek sv. Marka, evangelisty 

--

Myšlenka na den: Modlitbou čas získáváme, nikoliv ztrácíme.

  26. 4.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
 

--

Myšlenka na den: Každým odkloněním od Boha se klaníme satanu.

  
 


  Pokud potřebuješ přijmout svátost smíření, domluv se telefonicky na čísle 731 402 632
  se svým farářem na místě a době setkání.
Volej kdykoliv.

 

 

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 4. do 19. 4. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 4.

    Ne

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Největší svátek
církevního roku 

10.00

Mše svatá z náměstí sv. Petra v Římě

12.00

Požehnání Urbi et Orbi

Myšlenka na den: Na nebe se nečeká, do nebe se jde.

  13. 4.

Po

Pondělí v oktávu velikonočním

Myšlenka na den: Slova se říkají lehce, ale těžko se berou zpátky.

  14. 4.

Út

Úterý v oktávu velikonočním

   Myšlenka na den: Útěkem před utrpením
   se nezachráníš pře trápením.

  15. 4.

St

Středa v oktávu velikonočním

Myšlenka na den: Jednou z nejlepších prevencí proti hříchu je vděčnost.

  16. 4.

Čt

Čtvrtek v oktávu velikonočním

Myšlenka na den: Největším štěstím člověka je, když může žít pro to, zač by byl ochoten zemřít.

  17. 4.

Pátek v oktávu velikonočním

Myšlenka na den: Falešná zbožnost nepotřebuje lásku.

  18. 4.

So

  Sobota v oktávu velikonočním
 

Myšlenka na den: Víra se nepozná ve zbožných slovech, ale v bezbožných situacích.

  19. 4.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Neděle Božího milosrdenství

Myšlenka na den: Když strach klepe na dveře, pošlete otevřít víru.

  
  MODLITBA ZA UKONČENÍ EPIDEMIE

  Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako    

  lékaře našich duší a našich těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v

  mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a

  strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim

  lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode

  všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
  Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!
  kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE; kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 4. do 12. 4. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   5. 4.

Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

žehnání ratolestí a průvod

10.00

Mše svatá z náměstí sv. Petra v Římě

  6. 4.

Po

Pondělí Svatého týdne
výročí úmrtí sv. Metoděje r. 885

--

 

  7. 4.

Út

Úterý Svatého týdne

--


 

   8. 4.

St

Středa Svatého týdne


--

 

   9. 4.

Čt

ZELENÝ ČTVRTEK
večerní mše sv. v 17.30 je na památku Večeře Páně
(výročí úmrtí P. Ladislava Černého v r. 1990)

  --

Spojme se duchovně v celé farnosti v čase obřadů, které mohou být konány pouze za asistence 1 – 2 osob
 

  10. 4.

VELKÝ PÁTEK – den přísného postu
památka Umučení Páně v 15.00

 --

Spojme se duchovně v celé farnosti v čase obřadů, které mohou být konány pouze za asistence 1 – 2 osob

17.00

Velkopáteční obřady z Vatikánské baziliky

  11. 4.

So

  BÍLÁ SOBOTA – Velikonoční
  vigilie – obřady v 19.00

--

Spojme se duchovně v celé farnosti v čase obřadů, které mohou být konány pouze za asistence 1 – 2 osob

  12. 4.

    Ne

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Největší svátek církevního roku  -  mše sv. v 8.00

10.00

Mše svatá z náměstí sv. Petra v Římě

12.00

Požehnání Urbi et Orbi

 

   Na BÍLOU SOBOTU BY SE KONALA OBVYKLÁ ADORACE U BOŽÍHO HROBU   

   V DOBĚ OD 9 DO 14 HODIN. ADORAČNÍ LISTINA (po půlhodinách) JE UMÍSTĚNA
   VE FARNÍM  KOSTELE V PROSTORU PŘED MŘÍŽÍ A JE MOŽNO SE DO NÍ ZAPISOVAT.

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 3. do 5. 4. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   29. 3.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Začíná týden modliteb za mládež

    --

Nouzový stav prakticky ruší všechny veřejné bohoslužby. Využívejme k prožití mše sv. křesťanská média a spolu s radiem PROGLAS se každý večer ve 20 hodin připojme k celosvětové modlitbě sv. růžence za zastavení epidemie.

 

  30. 3.

Po

Pondělí po 5. neděli postní

--

  31. 3.

Út

Úterý po 5. neděli postní

--

  1. 4.

St

Středa po 5. neděli postní
1922 zemřel blahoslavený KAREL I., poslední český král


--

  2. 4.

Čt

Sv. Františka z Pauly, poustevníka
2005 zemřel Jan Pavel II.  

  --

  3. 4.

Pátek po 5. neděli postní

 --

  4. 4.

So

  Sv. IZIDORA, biskupa a učitele   církve

--

  5. 4.

    Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

žehnání ratolestí a průvod

--

 

MODLITBA ZA UKONČENÍ EPIDEMIE

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás
!

kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE; kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 3. do 5. 4. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   29. 3.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Začíná týden modliteb za mládež

    --

Nouzový stav prakticky ruší všechny veřejné bohoslužby. Využívejme k prožití mše sv. křesťanská média a spolu s radiem PROGLAS se každý večer ve 20 hodin připojme k celosvětové modlitbě sv. růžence za zastavení epidemie.


 

 

  30. 3.

Po

Pondělí po 5. neděli postní

--

  31. 3.

Út

Úterý po 5. neděli postní

--

  1. 4.

St

Středa po 5. neděli postní
1922 zemřel blahoslavený KAREL I., poslední český král


--

  2. 4.

Čt

Sv. Františka z Pauly, poustevníka
2005 zemřel Jan Pavel II.  

  --

  3. 4.

Pátek po 5. neděli postní

 --

  4. 4.

So

  Sv. IZIDORA, biskupa a učitele
  církve

--

  5. 4.

    Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

žehnání ratolestí a průvod

--

 

MODLITBA ZA UKONČENÍ EPIDEMIE

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE; kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE

ÚKLID FARNÍHO KOSTELA

 

 

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

 

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 3. do 29. 3. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   22. 3.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

    --

 

 

 

 

Nouzový stav prakticky ruší všechny veřejné bohoslužby. Využívejme k prožití mše sv. křesťanská média a spolu s radiem PROGLAS se každý večer ve 20 hodin připojme k celosvětové modlitbě sv. růžence za zastavení epidemie.


 


 


 

 

  23. 3.

Po

Sv. Turibia z Mongroveja

--

  24. 3.

Út

Úterý po 4. neděli postní

--

  25. 3.

St

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Den modliteb za úctu k počatému životu.
Výročí posvěcení kaple v Rapoticích 1995.


--

  26. 3.

Čt

Čtvrtek po 4. neděli postní

  --

  27. 3.

Pátek po 4. neděli postní
 

 --

  28. 3.

So

  Sobota po 4. neděli postní

--

  29. 3.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Začíná týden modliteb
za mládež

--

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

 

 

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

 

 

 

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 3. do 15. 3. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   8. 3.

Ne


DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Boženu Rouskovou, manžela, sourozence, živou a zemřelou rodinu  

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

 14.00

RAPOTICE – pobožnost křížové cesty, po ní, asi ve 14.45 je workshop manželů Kozákových z Příbrami nazvaný Naše rodinná modlitba – radosti, těžkosti, inspirace

   9. 3.

Po

Sv. Františky Římské, řeholnice

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Petra a Růženu Čarneckých, syna Bohumila a manželku Josefku, syna Aloise, zetě Dalibora, rodinu Matouškovu a Josefa Volavku

  10. 3.

Út

Sv. Jana Ogilvie, kněze a muč.

--

 

  11. 3.

St

Středa po 2. neděli postní


17.30

LUKOVANY – mše svatá za Ondřeje a Štěpánku Přibylovy, Josefa Čejku a zemřelo přízeň

  12. 3.

Čt

Čtvrtek po 2. neděli postní

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Františka Sobotku a dvoje rodiče

  13. 3.

Pátek po 2. neděli postní
Výroční den zvolení papeže Františka v r. 2013

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách

Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

  14. 3.

So

  Sobota po 2. neděli postní

  15. 3.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ
v r. 1820 zemřel sv. Klement Maria Hofbauer, jehož oltář máme v boční lodi

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
14. 3. 2020

17. skupina: sestry Jana Boudná a Jana Kopáčková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
15. 3. 2020

16. skupina: sestry Terezie Vognarová
a ing. Veronika Matoušková  

 

 • Příští týden má okres Třebíč jarní prázdniny: tedy obce L. Jakubov a Rapotice, které leží na tomto okrese
 • V roce 2002 proběhla generální oprava střechy farního kostela, v roce 2004 byla provedena nová fasáda farního kostela. V té době u nás fungovala farní rada. Vracíme se k jejímu opětovnému vytvoření. Pan farář vyzývá aktivní farníky ze všech vesnic farnosti, aby se u něho přihlásili z každé obce 3 farníci, muži nebo ženy, kteří jsou ochotni s ním spolupracovat na dalších akcích farnosti. Z L. Jakubova stačí 2 farníci, protože je to nejmenší obec farnosti. Udělejte to co nejdříve.   
 • Výročí v týdnu:

10. 3. zemřel v r. 1948 pravděpodobně násilnou smrtí Jan Masaryk
12. 3. 1939 nastoupil do vedení církve Papež Pius XII., který zachránil v Římě  9 600 Židů. Nikdy neuznal německou okupaci Československa.

14. 3. si oddechl český národ, protože zemřel masový vrah prezident Klement Gottwald

 • Znovu připomínáme, že poutní slavnost farního kostela a 1. sv. přijímání bude letos až 28. června
 • Na Bílou sobotu přijmou po roční přípravě svátost křtu 2 dospělí farníci:

paní ing. Lenka Matějová ze Zakřan, nar. 1. 8. 1984; současně přijme svátost biřmování a zplatní si církevně svůj sňatek;
druhý katechumenem je pan David Řezanina z Vysokých Popovic, narozen 24.8.1993, který také přijme svátost biřmování

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 3. do 9. 3. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   1. 3.

Ne

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a Josefa Podpěrovy, Marii a Jana Fialovy, manžele Plockovy, sestru Annu Svobodovou a rodiče
Po mši sv. je farní kavárna  

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

   2. 3.

Po

Pondělí po 1. neděli postní
výročí úmrtí sv. Anežky České 1282

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za P. Aloise Ličmana a na poděkování P. Bohu za 75 roků života

   3. 3.

Út

Úterý po 1. neděli postní

--

 

   4. 3.

St

Připomínka sv. Kazimíra


17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Hálovu a Daňkovu

   5. 3.

Čt

Čtvrtek po 1. neděli postní
5.3.1928 zemřel P. Alois Ličman, stavitel farního kostela

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Jaroslava Krčmovy, snachu Jarmilu, Františka a Marii Sobotkovy a duše
v očistci

   6. 3.

Pátek po 1. neděli postní

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   7. 3.

So

  Připomínka sv. Perpetuy a  
  Felicity, mučednic

   14.00

ZAKŘANY – pohřeb Jaroslava Pirochty 
*1935

   9. 3.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Boženu Rouskovou, manžela, sourozence, živou a zemřelou rodinu  

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
7. 3. 2020

16. skupina: manželé Hana a Marek Posádkovi

Během postní doby by každá úklidová skupina udělala podle svých možností mimo obvyklý úklid i něco navíc v rámci předvelikonočního úklidu kostela.

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
8. 3. 2020

15. skupina: sestry Hana Posádková
a Lenka Kuchyňková  

 

 • Ve čtvrtek 5. 3. je výročí úmrtí P. Aloise Ličmana – 1928 – stavitele tohoto našeho farního kostela.
 • Sbírka Haléř sv. Petra pro Sv. Otce vynesla před týdnem 10.900,- Kč, loni 8.100,- Kč.  
 • Manželé Kozákovi z Příbrami pořádají v neděli 8. 3. v kapli v Rapoticích workshop s názvem Naše rodinná modlitba – radosti, těžkosti, inspirace. Začne se ve 14 hodin krátkou křížovou cestou. Plakátky jsou na vývěskách vzadu i venku.
 • V dnešní farní kavárně budeme řešit vytápění farního kostela. Zveme zájemce do diskuse.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 2. do 1. 3. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

23. 2.

Ne


SEDMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Škodovu, Pokorných, Ferdinanda Přinesdomů a na poděkování za 25 let manželství 

  24. 2.

Po

Pondělí 7. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Pavla Pazourka, Boženu Plockovou a živou rodinu  

  25. 2.

Út

Úterý 7. týdne v mezidobí
výročí smrti P. Josefa Toufara v r. 1950

--

 

  26. 2.

St

POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu


17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  27. 2.

Čt

Čtvrtek po Popeleční středě

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za řeholní sestry Bohumíru a Anežku Liškovy, rodiče, sourozence a živou rodinu

  28. 2.

Pátek po Popeleční středě

  --

 

  29. 2.

So

   Sobota po Popeleční středě
 

       --

 

   1. 3.

Ne


PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a Josefa Podpěrovy, Marii a Jana Fialovy, manžele Plockovy, sestru Annu Svobodovou a rodiče

Po mši sv. je farní kavárna  

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
29. 2. 2020

15. skupina: sestry Marie Hájková  
a Bohuslava Věžníková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
1. 3. 2020

14. skupina: sestra Nikola Fialová
a bratr Mgr. Zdeněk Strašák  

 

 

 • V úterý je výročí smrti čihošťského faráře P. Josefa Toufara v r. 1950, kterého vyšetřovatel Ladislav Mácha umlátil téměř k smrti. P Toufar krátce po převozu do nemocnice a po okamžité operaci zemřel. Komunisté ho potřebovali živého, aby s ním mohli zahájit veřejné soudní přelíčení a odhalit před celým národem, že údajný zázrak s křížem v jeho kostele je podvod, který on provedl.   
   

 

 • Na Popeleční středu je přísný půst. Znamená to, že věřící od 14 let se odříkají masitých pokrmů. Ti, kteří dovršili 18 let až do 59 let včetně jsou vázání postem újmy v jídle, to znamená pouze jednou za den se najíst dosyta. Plakátky o postu jsou na vývěskách.  

 

 

 • Manželé Kozákovi z Příbrami pořádají v neděli 8. 3. v kapli v Rapoticích workshop s názvem Naše rodinná modlitba – radosti, těžkosti, inspirace. Začne se ve 14 hodin krátkou křížovou cestou. Plakátky jsou na vývěskách vzadu i venku.
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 2. do 23. 2. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

16. 2.

Ne

ŠESTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jarmilu Kourkovou, manžela a rodinu  

  17. 2.

Po

Av. Alexia a druhů, řeholníků

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřinu a Miloše Foralovy, dvoje rodiče, syna Miloše, Jiřího a živou rodinu

  18. 2.

Út

Úterý 6. týdne v mezidobí

--

 

  19. 2.

St


Středa 6. týdne v mezidobí


17.30


LUKOVANY – mše svatá za Michala Burzu

  20. 2.

Čt

Čtvrtek 6. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miroslava Kopuletého, syna Miroslava a rodinu Hedejovu

  21. 2.

Svátek sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  22. 2.

So

 

  Svátek Stolce sv. Petra
 

       --

 

  23. 2.

Ne

SEDMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

koná se sbírka
Haléř sv. Petra

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Škodovu, Pokorných, Ferdinanda Přinesdomů a na poděkování za 25 let manželství  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
22. 2. 2020

14. skupina: sestry Jitka Skokanová  
a Vlasta Pelikánová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
23. 2. 2020

13. skupina: sestra Lenka Hálová
a bratr ing. Vladimír Kovářík  

 

 

 • Neděle 23.2. je dnem, kdy se koná sbírka zvaná Haléř sv. Petra, ze které financuje papež František své aktivity ve prospěch potřebným. 
   

 

 • Tento týden má okres Brno – venkov jarní prázdniny, nebude ani vyučování náboženství.

 

 

 • Zprávu o posledním sčítání věřících dne 6. 10. 2019 znovu opakujeme a doplňujeme:

Na nedělní mši sv. bylo přítomno 219 věřících, při sčítání v roce 2014 : 244
Průměrný věk je 45 roků.

Žen bylo 115, mužů 101.

Sbírka tento den činila 5 150,- Kč.

Výdělečně činných osob bylo 73 = 34 %.

Nevýdělečně činných osob bylo 146 = 66 %.
PODROBNÝ PŘEHLED JE NA INFORMAČNÍ VÝVĚSCE VZADU.

 

 

 • Podle zprávy Čt 1 z tohoto pondělí se polovina našich dětí ve věku 12 až 14 let seznámila na internetu s materiály se sexuálním podtextem. Rodiče, dělejte něco!
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 2. do 16. 2. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

9. 2.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Oldřicha Rašovského, Vladimíra Křivánka, rodinu Rašovských a Křivánkovu  

  10. 2.

Po

Památka sv. Scholastiky, panny

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Jana Krupicovy, dvoje rodiče, Elišku a Františka Patočkovy, dvoje rodiče a sourozence všech

  11. 2.

Út

Panny Marie Lurdské

– výročí zjevení v r. 1858 – Světový den nemocných

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  12. 2.

St

Středa 5. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství a za další Boží pomoc

  13. 2.

Čt

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Petru Soukupovou, její prarodiče, strýce Milana a Karla a za živou rodinu

  14. 2.

Pátek 5. týdne v mezidobí
výročí úmrtí sv. Cyrila – r. 869

--

 

  15. 2.

So

  Sobotní památka P. Marie

       --

 

  16. 2.

Ne

ŠESTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
15. 2. 2020

12. skupina: sestry ing. Jitka Procházková
a Mgr. Jana Křivánková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
9. 2. 2020

11. skupina: bratři Vojtěch Rous a
ing. Zdeněk Šmarda

 

 

 • Kromě příští neděle je volná mše sv. i 23.2., 8.3., 26.4., 21.6. a 5.7.

 

 • Salesiánské středisko Brno – Žabovřesky zve děti a mládež na letní tábory. Celou nabídku najdete na informační vývěsce vzadu.

 

 • Výsledky sčítání věřících brněnské diecéze v naší farnosti dne 6. 10. 2019:

Na nedělní mši sv. bylo přítomno 219 osob.
Průměrný věk je 45 roků.

Sbírka tento den činila 5 150,- Kč
Výdělečně činných osob bylo 73 = 34 %

Nevýdělečně činných osob bylo 146 = 66 %

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 2. do 9. 2. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

2. 2.

Ne

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

ve mši sv. je žehnání svíček

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy, živou a zemřelou rodinu

Po mši sv. je farní kavárna  

   3. 2.

Po

Sv. Blažeje, biskupa
a mučedníka

17.30

PŘÍBRAM – bohoslužba slova a sv. přijímání

   4. 2.

Út

Úterý 4. týdne v mezidobí

--

 

   5. 2.

St

Památka sv. Agáty, panny
a mučednice

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Boženu Smutných, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   6. 2.

Čt

Památka sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu a Zdeňka Suchých, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  17.30

RAPOTICE – bohoslužba slova a sv. přijímání

   7. 2.

První pátek v měsíci

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   8. 2.

So

   Sv. Jeronýma Emilianiho
   nebo 
   Sv. Josefiny Bakhity, panny

       --

 

   9. 2.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Oldřicha Rašovského, Vladimíra Křivánka, rodinu Rašovských a Křivánkovu   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
8. 2. 2020

12. skupina: sestry ze Zakřan

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
9. 2. 2020

11. skupina: sestry Mgr. Jana Křivánková
a Silvie Hálová

 

 

 • Včera byl v Lukovanech pohřben pan Josef Přibyl, který zemřel ve věku nedožitých 79 let. Bydlel v Zastávce. Parte je na informační vývěsce vzadu.

 

 • Na 8. květen má naše farnost zajištěný autobus. Dejte návrhy, kam letos jet na farní zájezd.

 

 • Současný početní stav fondu PULS v naší farnosti:
  Lesní Jakubov má 3 dárce
  Lukovany mají 3 dárce
  Příbram má 10 dárců
  Rapotice mají 7 dárců
  Vysoké Popovice mají 14 dárců
  Zakřany mají 5 dárců


CELKEM 42 DÁRCŮ NEBOLI DONÁTORŮ  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 1. do 2. 2. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

26. 1.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Neděle Božího slova, letošní rok je Rokem Bible

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu  

  27. 1.

Po

Sv. Anděly Mericiové, panny

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka a Josefu Krejčí, syna Zdeňka, zetě Františka, živou rodinu a duše v očistci

  28. 1.

Út

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

--

 

  29. 1.

St

Středa 3. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za zemřelé obyvatele Zakřan, kteří nemají nikoho, kdo by na ně pamatoval

  30. 1.

Čt

Čtvrtek 3. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá

  31. 1.

Památka
sv. Jana Boska, kněze

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   1. 2.

So

  Sobotní památka P. Marie

       --

 

   2. 2.

Ne

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

ve mši sv. je žehnání svíček

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy, živou a zemřelou rodinu.

Po mši sv. je farní kavárna   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
1. 2. 2020

11. skupina: sestry Mgr. Helena Kopáčková
a Eva Pokorná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
2. 2. 2020

10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková
a Anna Skálová

 

 

 • Poutní slavnost farního kostela a s tím spojené 1. sv. přijímání dětí bude letos po dohodě s paní starostkou až 28. 6. kvůli kolotočům, aby mohly přijet.
   

 

 • Tříkrálová sbírka v naší farnosti:

LESNÍ JAKUBOV – 8 104 Kč           o 444 více než loni
LUKOVANY -        37 070 Kč          o 24 méně než loni
PŘÍBRAM   -         23 034 Kč          o 550 méně než loni
RAPOTICE  -         27 240 Kč          o 3 517 více jak loni
VYS.POPOVICE    23 172 Kč          o 1 663 méně jak loni
ZAKŘANY             36 745 Kč          o 1 267 více jak loni

 

 

 • Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Je i na stolku na kůru.  

 

 

 • Papež František vyhlásil tento rok jako Rok Bible. Nemáte-li čas ji doma číst, přijďte si ji poslechnout do kostela. Řečeno jinými slovy: přijďte na mši svatou i ve všední den se svými dětmi. Bůh vám to odplatí požehnáním.
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 1. do 26. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

19. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu  

  20. 1.

Po

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nebo
Sv. Šebestiána, mučedníka

17.30

PŘÍBRAM – bohoslužba slova
a sv. přijímání

  21. 1.

Út

Památka sv. Anežky římské, panny a mučednice

--

 

  22. 1.

St

Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  23. 1.

Čt

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovou, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a zemřelou přízeň

17.30

RAPOTICE – bohoslužba slova
a sv. přijímání

  24. 1.

Památka
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za manžele, kteří slaví diamantovou svatbu

  25. 1.

So

  Svátek Obrácení sv. Pavla,
  apoštola. Končí Týden
  modliteb za jednotu křesťanů

       --

 

  26. 1.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Neděle Božího slova, letošní rok je Rokem Bible

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu   

Nedělní mše svaté v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
25. 1. 2020

10. skupina: rodina Matouškova z Rapotic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
26. 1. 2020

9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová

 

 • Stručně finance za prosinec :
  VÝDAJE:  pojištění budov    17 808,-

                 z toho: za kapli v Lesním Jakubově   922,-
                               za filiální kostel v Lukovanech 3.571,-
                               za kapli v Příbrami  1.267,-
                               za kapli v Rapoticích  960,-
                               za farní kostel a faru  9.936,-

                               za kapli v Zakřanech 1.152,-

PŘÍJMY:   dar 20.000,-

                 sbírky včetně Vánoc 44.900,-  

 • V zimních měsících bude i v Příbrami mše sv. 1x za 14 dní.
 • Mše svaté si můžete zamluvit v tomto roce kdykoliv ve všech našich kostelích a kaplích. Zatím pouze dvě, mimořádně tři, ne více, aby se dostalo na všechny.
 • Ve dnech 18. až 25. ledna probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. Sjednocení všech křesťanů v jedné církvi přesahuje lidské síly. Tady pomůže jedině modlitba.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 1. do 19. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii

  13. 1.

Po

Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  14. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  15. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá

  16. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá na poděkování, rodiče Šumberovy, Polehlovy a živou rodinu

  17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  18. 1.

So

  Památka Panny Marie,
  Matky jednoty křesťanů

       --

 

  19. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
18. 1. 2020

9. skupina: sestry Jaroslava Boudná a Jiřina Filová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
19. 1. 2020

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová
a Marie Foralová

 

 • Je potřebné vědět, že papež Pius XII. prohlásil: „Největším nepřítelem katolíků je jejich nevědomost, ne ateismus.“ Katolický týdeník vychází v nákladu 35 000 ks výtisků. Jenom! Zatímco na Slovensku vychází Katolické noviny v nákladu 100 000 ks výtisků.
 •  

Ve dnech 18. až 25. ledna probíhá týden modliteb za sjednocení křesťanů.

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 1. do 19. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii

  13. 1.

Po

Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  14. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  15. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá

  16. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá na poděkování, rodiče Šumberovy, Polehlovy a živou rodinu

  17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  18. 1.

So

  Památka Panny Marie,
  Matky jednoty křesťanů

       --

 

  19. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
18. 1. 2020

9. skupina: sestry Jaroslava Boudná a Jiřina Filová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
19. 1. 2020

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová
a Marie Foralová

 

 • Je potřebné vědět, že papež Pius XII. prohlásil: „Největším nepřítelem katolíků je jejich nevědomost, ne ateismus.“ Katolický týdeník vychází v nákladu 35 000 ks výtisků. Jenom! Zatímco na Slovensku vychází Katolické noviny v nákladu 100 000 ks výtisků.
 • Ve dnech 18. až 25. ledna probíhá týden modliteb za sjednocení křesťanů.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 1. do 12. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

5. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE 
PO NAROZENÍ  PÁNĚ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a sourozence

Po mši sv. je farní kavárna

   6. 1.

Po

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

doporučený svátek – ve mši sv. budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, Marii rodinu

   7. 1.

Út

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

--

 

   8. 1.

St

Středa po Zjevení Páně

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Annu a Františka Brázdovy, dvoje rodiče sourozence, živou a zemřelou rodinu

   9. 1.

Čt

Čtvrtek po Zjevení Páně

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Vladimíra Dvořáčkovy a dvoje rodiče

  10. 1.

Pátek po Zjevení Páně

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  11. 1.

So

  Sobota po oktávu
  Narození Páně

   10.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Anežky Brůžové *1935

  12. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční

  8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii
   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
11. 1. 2020

8. skupina: sestry Terezie Vognarová
a Jiřina Macálková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
12. 1. 2020

7. skupina: sestry ing. Jitka Procházková
a Regina Blažková

 

 

 • Stručný přehled za tento rok:

křtů bylo uděleno 10, z toho 1 křest dospělé osobě,

sňatků bylo uzavřeno 5, z toho byly 2 tzv. konvalidace, to znamená církevní zplatnění civilních sňatků uzavřených dříve,

pohřbů bylo 7, zaopatřeny byly 3 osoby.  

Do vyučování náboženství bylo od 1. do 9. třídy přihlášeno 55 dětí, z toho jich 8 půjde letos k 1. sv. přijímání.

Lektorských dvojic máme 17, úklidových dvojic máme 23.

VÁNOCE:

Sv. přijímání bylo podáno na Štědrý den - při odpolední mši sv. 74
                                                                            v noci 79

                                              na Boží Hod     -  173

sbírky: na Štědrý den odpoledne:    2.820,-
                                        v noci :           4.460,-
              na Boží Hod :                        11.670,-
              na sv. Štěpána :                      2.950,-                   
              CELKEM :                               21.900,-    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 12. do 5. 1. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

29. 12.

Ne

SVÁTEK  SVATÉ  RODINY
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, zemřelé sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Dnes je možno žehnat manželům 

 30. 12.

Po

Šestý den v oktávu Narození Páně

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Palátovy dceru Jiřinu a syna Rudolfa s rodinou, rodiče Vonešovy, syna Jana, rodiče Vyhnalíkovy, syna Pavla a živou rodinu

 31. 12.

Út

Sv. Silvestra I. papeže

14.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za
  spolupracovníky pana faráře

   1. 1.

St

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
zasvěcený svátek

9.00

VYSOKÉ POPOVICE  -  mše svatá za farníky

   2. 1.

Čt

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Kroutila, rodiče, přízeň a živou rodinu

   3. 1.

Nejsvětějšího jména JEŽÍŠ

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   4. 1.

So

  Sobota po oktávu
  Narození Páně

--

 

   5. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE  PO NAROZENÍ  PÁNĚ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a sourozence

Po mši sv. je farní kavárna
  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
4. 1. 2020

7. skupina: sestry Marta Suchá a Jana Polehlová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
5. 1. 2020

6. skupina: sestra Marie Posádková a
bratr Josef Smutný

 

 

 • Žehnání Tříkrálovým koledníkům bude 1. ledna při mši sv. Po ní si všichni koledníci vyzvednou na faře potřebné věci.

 

 

 • Na dvou Štědrovečerních mších bylo podáno 153 sv. přijímání. Na Boží hod jich bylo 173, o 13 méně, než loni.  
   

 

 • Na knižním stolku jsou zdarma výtisky časopisu MILUJTE SE!
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 12. do 29. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

22. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření naší farnosti za účasti 4 kněží

 23. 12.

Po

Sv. Jana Kentského, kněze

--

 

 24. 12.

Út

ŠTĚDRÝ DEN

15.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Věru Plhoňovou

20.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Škodovu, rodinu Pokorných, Ferdinanda Přinesdomů a živou rodinu

 25. 12.

St

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
- zasvěcený svátek

9.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy, čtyři syny, Františka a Marii Tejkalovy, živou a zemřelou rodinu Posádkovu

 26. 12.

Čt

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, prvomučedníka

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava a Libuši Rousovy, Miloslavu Sobotkovou a Ludmilu Smutnou

 27. 12.

SVÁTEK SV. JANA, apoštola a evangelisty

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky – dnes je možno žehnat víno

 28. 12.

So

  SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK,
  mučedníků

--

 

 29. 12.

Ne

SVÁTEK  SVATÉ  RODINY
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, zemřelé sourozence, živou rodinu a duše v očistci – dnes je možno žehnat manželům  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
28. 12. 2019

6. skupina: manželé Skálovi z Příbrami

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
29. 12. 2019

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula

 

 • Ministranti a ministrantky, zapomněli jsme vás vyzvat k vyprání obleků. Pokud jste si oblek sami nevzali domů, udělejte to ještě dnes, pokud to je možné.
 • Na knižním stolku zbývá ještě z 50 kusů časopisu MILUJTE SE! deset. Kupte si ho. Udělejte něco pro své náboženské vzdělání.
 • Vzkaz pro rodiče dětí 3. třídy: vaše děti dostaly archy s otázkami a odpověďmi, které jsme letos probrali. Zopakujte si to s nimi, po vánočních prázdninách budou z toho písemně přezkoušeny.
 • Prosíme ochotné lektory, aby si o svátečních dnech sami rozebrali čtení při mši. Rozdělovník bude platit jen o nedělích. Děkujeme.

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 12. do 22. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

15. 12.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu 

 16. 12.

Po

Pondělí po 3. neděli adventní

 17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče a sourozence

 17. 12.

Út

17. prosince – výročí narození papeže Františka – 1936

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 18. 12.

St

18. prosince

--

 

 

 19. 12.

Čt

19. prosince

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Josefa Neklapilovy, Sylvu a Antonína Jelínkovy

 20. 12.

20. prosince

--

 

 21. 12.

So

  Sv. Petra Kanisia, kněze a
  učitele církve

14.30

ZBRASLAV – sv. zpověď farnosti

 22. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – sv. zpověď farnosti za účasti 4 kněží

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
21. 12. 2019

5. skupina: sestry Marie Foralová a Regina Blažková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
22. 12. 2019

4. skupina: sestry Eva Pokorná a
Martina Kuchyňková

 

 

 • Stručně finance za listopad:


výdaje : doplatek za farnost do diecézního fondu budoucnosti PULS 49.645,- Kč
               za elektřinu a plyn 9.470,- Kč
               2. polovina daně z nemovitostí 5.035,- Kč
               sbírka na církevní školství – 1. 12. odvedeno 8.100,- Kč

příjmy: uloženo na účet farnosti 15.000,- Kč

  
 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 12. do 15. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

8. 12.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci 

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – přednáška manželů Vyplašilových z Tišnova pod názvem Manželský rozhovor.

  9. 12.

Po

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
doporučený svátek přeložený ze včerejšího dne

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za Jiřinu a Josefa Podpěrovy, Marii a Jana Fialovy, manžele Plockovy, sestru Annu Svobodovou a rodiče všech

 10. 12.

Út


Úterý po 2. neděli adventní
 

 

 

 11. 12.

St

Sv. Damasa I. papeže

17.30

ZAKŘANY - mše svatá za Jaroslava Matěju,
dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

 12. 12.

Čt

Panny Marie Guadalupské

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Františka a Marii Hortovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – farní kostel: vánoční koncert duchovní hudby v podání pěveckého sboru Campanela.

 14. 12.

So

  Památka sv. Jan od Kříže, kněze
  a učitele církve  

 

 

 15. 12.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
14. 12. 2019

4. skupina: sestry Ludmila a Barbora Korotvičkovy

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
15. 12. 2019

3. skupina: sestry Věra Pokorná a
Marie Břoušková

 

 • Dnes je 24. výročí zahájení vysílání našeho katolického radia PROGLAS.  Pro naši oblast vysílá na vlně 107,5 FM. Staňte se členy Klubu přátel radia PROGLAS. Přihlášky jsou na klekátku u mříže. A hlavně ho poslouchejte. Váš farář ho poslouchá každý den a celý den, pokud je doma.
 • Sbírka na církevní školství vynesla před týdnem 8.100,- Kč.  
 • Při adoraci v úterý při celodenní výstavě Nejsvětější svátosti oltářní bylo vámi obsazeno ze 16 půlhodin 15. Pan farář děkuje za vaši obětavost.
 • Ve středu je výročí zázraku s křížkem v Číhošti v r. 1949, kde byl farářem P. Josef Toufar – kněz mučedník.
 • Na knižním stolku je ještě několik výtisků časopisu MILUJTE SE ! Je určen hlavně pro mladé a středního věku. Čtěte a vzdělávejte se ve víře, ať ji neztratíte.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 12. do 8. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

1. 12.

Ne

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
začíná nový církevní neboli liturgický rok

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, rodiče a živou rodinu
Po mši sv. je farní kavárna 

  2. 12.

Po

Pondělí po 1. neděli adventní

 17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Marii a Štěpána Chmelíčkovy, Silvestra Korotvičku a rodiče

  3. 12.

Út

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Celodenní výstava Nejsvětější svátosti oltářní ve farnosti

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá na úmysl kněze

Po mši sv. je zahájení adorace.

17.00

VYSOKÉ POPOVICE – závěrečná pobožnost

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na úmysl kněze

  4. 12.

St

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

17.30

LUKOVANY - mše svatá za Martina Kubalce, rodiče a živou a zemřelou rodinu

  5. 12.

Čt

Čtvrtek po 1. neděli adventní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa a Jarmilu Hortovy, syna Josefa, bratra Jaromíra, dvoje rodiče a živou rodinu

  6. 12.

Sv. Mikuláše, biskupa

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

Po mši sv. bude mikulášská nadílka.

  7. 12.

So

  Památka sv. Ambrože, biskupa   
  a učitele církve

 

 

8. 12.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
7. 12. 2019

3. skupina: sestry Jana Šindelková a
Martina Kuchyňková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
8. 12. 2019

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a
ing. Miroslav Pelikán

 

 • Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Několik stránek je věnováno případu Babice 1951, kdy ve vykonstruovaném procesu padlo 11 trestů smrti, z toho byli 3 kněží.   
 • Na knižním stolku je i adorační listina na 16 půlhodin adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v úterý 3. prosince.  
 • Prosíme o zaplacení předplatného časopisů, které odebíráte. Ministranti a ministrantky mají časopisy zdarma.
  Předplatné je:  Nezbeda          220,- Kč
                             Nezbeda a Cvrček           330,- Kč                    

                           IN – Dívčí svět          385,- Kč

 • Dnes odpoledne v 17 hod. se koná v Kulturním domě ve Zbraslavi koncert křesťanskách skupin Mošny a Soumrak. Plakáty jsou ve vývěskách.

 

TOPlist
aktualizováno: 16.10.2020 21:11:46