Informace / Ohlášky

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 1. do 20. 1. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 13. 1.

Ne

SVÁTEK  KŘTU  PÁNĚ

končí doba vánoční

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a živou rodinu

Po mši sv. bude na faře setkání rodičů dětí, které byly v naší farnosti loni pokřtěny

   14. 1.

Po

Pondělí 1. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá nebude, ale bude bohoslužba slova

   15. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

   16. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Boženu a Josefa Smutných, dvoje rodiče a sourozence

   17. 1.

Čt

Památka sv. Antonína Velikého

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovou, dvoje rodiče a sourozence
 

  18. 1.

Panny Marie, Matky jednoty křesťanů, začíná Týden modliteb za jednotu křesťanů

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá na poděkování za 50 let manželství a za další Boží ochranu a pomoc

  19. 1.

So

 

-

 

 20. 1.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

10.00

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce a dvoje rodiče


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

 

Ohlášky na tento týden:
 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
19. 1. 2019

3. skupina: sestry Martina Kuchyňková a               Jana Šindelková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
20. 1. 2019

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová

1

 

Ø Pro koledníky a jejich rodiče pořádá dnes Charita zdarma ve 14.30 v kině Panorama v Rosicích filmové představení Mary Poppins se vrací.

 

 

Ø Stručně finance za prosinec:

Výdaje za energii:      3.410,- Kč

Pojistné budov:      17.808,- Kč

Uloženo ze všech prosincových sbírek 62.200,- Kč

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 1. do 13. 1. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

6. 1.

Ne

SLAVNOST  ZJEVENÍ  PÁNĚ

Tři králové

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava Chupíka, rodiče, bratry a rodiče Batelkovy

Při mši sv. bude žehnání vody, křídy a kadidla

   7. 1.

Po

Sv. Rajmunda z Peňafortu

17.30

PŘÍBRAM – mše sv. za Františka a Josefu Krejčích, syna Zdeňka, zetě Františka a živou rodinu

   8. 1.

Út

Úterý po Zjevení Páně

--

 

   9. 1.

St

Středa po Zjevení Páně

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Josefa a Věru Kováříkovy, dvoje rodiče, sourozence, živou rodinu  a duše v očistci

  10. 1.

Čt

Čtvrtek po Zjevení Páně

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Františka Sobotku, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  11. 1.

Pátek po Zjevení Páně

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá za farníky

  12. 1.

So

Sobota po Zjevení Páně

-

 

 13. 1.

Ne

SVÁTEK  KŘTU  PÁNĚ

končí doba vánoční

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a živou rodinu


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
12. 1. 2019

2. skupina: sestry Marie Břoušková a Jana Novotná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
13. 1. 2019

7. skupina: sestry ing. Jitka Procházková a        Regina Blažková

1

 

Ø Upozorňujeme na plakátky ve vývěskách, které oznamují konání 4. vánočního koncertu dnes v 15 hod. v kostele v Lukovanech.

 

Ø Stručný přehled za r. 2018 :

V naší farnosti bylo pokřtěno 9 dětí, z nich bylo 5 chlapců (Lukáš, Matěj, Michael, Oliver, Petr) a 4 děvčata (Barbora, Eliška, Magdaléna, Terezie)
Sňatky byly jen 3, z toho 1 z jiné farnosti.

Pohřbů bylo 15, z toho 6 mužů, zaopatřeno svátostmi bylo 7.

Sbírky minulého týdne : 29. a 31. 12. se vybralo 7.300,- Kč, 1. ledna 10.400,- Kč.
V Zakřanech na sv. Štěpána se vybralo 3.900,- Kč.

 

 

Ø Sbírky minulého týdne :

29. a 31. 12. se vybralo 7.300,- Kč, 1. ledna 10.400,- Kč.
V Zakřanech na sv. Štěpána se vybralo 3.900,- Kč.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 12. 2018 do 6. 1. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

30. 12.

Ne

SVÁTEK SVATÉ RODINY

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, dvoje rodiče a sourozence

obnova manželských slibů

 31. 12.

Po

Sv. Silvestra I., papeže

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za všechny spolupracovníky místního faráře

   1. 1.

Út

SLAVNOST MATKY BOŽÍ,
PANNY MARIE
zasvěcený svátek

 9.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a  
  Růženu Pokorných, Františka a Marii
  Hortovy, rodiče všech a živou rodinu

   2. 1.

St

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Jaroslava a Zdenku Kudláčovy, Miroslava Bryma a sestry Michálkovy

   3. 1.

Čt

Nejsvětějšího jména JEŽÍŠ

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá

  17.30

RAPOTICE – bohoslužba slova

   4. 1.

První pátek v měsíci

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá za farníky

   5. 1.

So

Sobota po oktávu Narození Páně

-

 

 6. 1.

Ne

SLAVNOST  ZJEVENÍ  PÁNĚ

Tři králové

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava Chupíka, rodiče, bratry a rodiče Batelkovy

Při mši sv. bude žehnání vody, křídy a kadidla


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
5. 1. 2019

1. skupina: sestry a bratři z Lesního Jakubova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
6. 1. 2019

6. skupina: bratři Marek Fojtík a Josef Smutný

1

Ø Věci potřebné na Tříkrálovou sbírku rozdáme koledníkům 1. ledna po mši sv. na faře.

Ø O vánocích bylo o tzv. půlnoční mši podáno 104 sv. přijímání, loni 62
                                        na Boží hod bylo podáno 186 sv. přijímání, loni 175.

BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ SE VYBRALO 29.000,- Kč.

Ø Papež František navštíví v květnu Bulharsko a Makedonii.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 12. do 30. 12. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

23. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá Boženu Šmardovou, sestru Růženu a bratra Františka

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – sv. smíření naší farnosti

 24. 12.

Po

ŠTĚDRÝ DEN

20.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče, sourozence a duše v očistci

 25. 12.

Út

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
Boží hod vánoční

 9.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a     
  Josefa Popěrovy, Marii a Jana Fialovy,      
  sestry Ludmilu Plockovou a Annu       
  Svobodovou

 26. 12.

St

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, jáhna a prvomučedníka

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy,           tři syny a rodinu Posádkovu

10.00

ZAKŘANY – mše svatá za Karla Přibyla, Marii a Františka Patočkovy

 27. 12.

Čt

SVÁTEK SV. JANA,  apoštola a evangelisty

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Kovaříkovu, Foralovu a na poděkování za 75 let života

 28. 12.

SVÁTEK SV. BETLÉMSKÝCH DĚTÍ, mučedníků

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá za živé rodiny Polehlovy, Šumberovy a na poděkování Pánu Bohu

 29. 12.

So

Sv. Tomáše Becketa, mučedníka

-

 

 30. 12.

Ne

SVÁTEK SVATÉ RODINY

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, dvoje rodiče a sourozence

obnova manželských slibů  


 

Ohlášky na tento týden:
 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
29. 12. 2018

23. skupina: sestry Marcela Hanáková a               Petra Hanáková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
30. 12. 2018

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula

1

 

Ø Na Štědrý den, Boží Hod a sv. Štěpána si čtení rozeberte dobrovolníci mimo pořadí.

 

Ø Věci potřebné na Tříkrálovou sbírku rozdáme 1. ledna po mši na faře.    

 

Ø Na knižním stolku jsou: stolní kalendáře, časopis MILUJTE SE! a knížka Dotyky nebe a země. Už se jich prodalo 89 ks.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 12. do 23. 12. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

16. 12.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Škodovu, Pokorných a Ferdinanda Přinesdomů

 14.30

ZBRASLAV – sv. zpověď farnosti

 17. 12.

Po

17. prosince

  15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Anežky Krčmové z Lesního Jakubova

 18. 12.

Út

18. prosince

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky
 

 19. 12.

St

19. prosince

 

Mše sv. nebude – p. farář zpovídá
v Kralicích

 20. 12.

Čt

20. prosince

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče Jelínkovy, syna Antonína a manželku Silvinu, rodiče Neklapilovy, Zezulovy a syna Miloše

 21. 12.

Sv. Petra Kanisia

 

Mše sv. nebude – p. farář zpovídá
ve Zbýšově

 22. 12.

So

22. prosince

-

 

 23. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Boženu Šmardovou, sestru Růženu a bratra Františka

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – sv. zpověď farnosti za účasti 4 kněží


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
22. 12. 2018

22. skupina: sestry Ivana Lišková a
Anna Rosendorfová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
23. 12. 2018

4. skupina: sestry Eva Pokorná a
Martina Kuchyňková

1

 

Ø Pan farář prosí muže o přestěhování betlému teď na obvyklé místo.  

Ø Dále prosí ochotné muže a ženy o pomoc při výzdobě kostela na Vánoce. Přihlaste se u něho teď v sakristii. Pracovali bychom na tom v úterý po mši sv.   

 

Ø Nahlaste mu také nyní v sakristii žádost o návštěvu u Vašich starých a nemocných příbuzných.

Ø Vyučování náboženství bude mít tento týden pouze skupina 1. a 2. třídy a skupina
3. třídy.

Ø V úterý mezi 18. a 19. hodinou byla vyloupena fara v Neslovicích. 

Ø Ministranti a ministrantky, vezměte si dnes obleky na vyprání.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 12. do 16. 12. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

9. 12.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

Po mši sv. je farní kavárna

 10. 12.

Po

Pondělí po 2. neděli adventní

 

  17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmila a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče a sourozence a duše v očistci

 11. 12.

Út

Sv. Damasa I., papeže

-

 

12. 12.
St

Panny Marie Guadalupské


17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Karla Přibyla, Marii a Františka Patočkovy a dvoje rodiče

 13. 12.

Čt

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za rodinu Kovaříkovu, Foralovu a na poděkování za 75 let života

 14. 12.

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE -  mše svatá za farníky

 15. 12.

So

Sobota po 2. neděli adventní

-

 

 16. 12.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za rodinu Škodovu, Pokorných a Ferdinanda Přinesdomů


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
15. 12. 2018

21. skupina: rodina Šrámkova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
16. 12. 2018

3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková
 

1

 

Ø Toto úterý nebude mít 1. a 2. třída vyučování náboženství. 

 

Ø Zemřel P. Alois Pernička, narozen 1948, farář v Horní Slatině, Budči a Domamili. Pohřben byl 8. 12. v Telči.  

 

Ø Stručně finance za listopad:
* z účtu nám odčerpali inkaso za energii 12.693,- Kč
* z účtu jsme odvedli na účet biskupství pro fond PULS 27.182,-
* na náš účet nám přišlo pachtovné od firmy AZOS 31.942,-
* na účet bylo uloženo 22.000,- Kč.

*Výdaje z pokladny:

mešní víno – zásoba do Velikonoc: 645,- Kč

růže před faru a jabloně do zahrady: 1.997,- Kč

daň z nemovitostí – 2. polovina pro tento rok: 5.079,- Kč

 

Mikulášská nadílka byla financována z mimokostelních peněz. Rozdalo se 55 sáčků.  

 

Ø Na knižním stolku jsou katolické stolní kalendáře 2019, nové číslo časopisu MILUJTE SE! a taky skvělá knížka Dotyky nebe a země. Už jich tam zbývá ze 100 kusů pouze 15.

 

Ø Před 50 lety byl poblíž Betléma nalezen prsten, který byl nyní identifikován jako prsten Pontia Piláta. Bylo rozluštěno jeho jméno na něm vyryté.
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 12. do 9. 12. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

2. 12.

Ne


PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci
Při mši sv. přijme křest Barbora Hálová ze Zakřan, 2. dítě manželů Lenky a Marka Hálových

Po mši sv. přijde do farního kostela
SVATÝ MIKULÁŠ

  3. 11.

Po

Sv. Františka Xaverského, kněze

celodenní adorace a výstava Nejsvětější svátosti oltářní

8.00

 17.00

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

VYSOKÉ POPOVICE – závěrečná adorace

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na jistý úmysl

  4. 11.

Út

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

-


 

5. 11.
St

Středa po 1. neděli adventní


17.30

LUKOVANY – mše svatá za Aloise Michálka,
dvoje rodiče, sestru Marii, zemřelou rodinu a za požehnání pro celou rodinu

  6. 11.

Čt

Sv. Mikuláše, biskupa

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatý za Jiřího Mohelského, rodiče, sourozence a živou rodinu

  7. 11.

Památka sv. Ambrože

-

 

  8. 12.

So

SLAVNOST P. MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za ohrožené rodiny a jejich děti

 9. 12.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

po mši sv. je farní kavárna

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
8. 12. 2018

20. skupina: sestry Marie Krepsová a                     Mgr. Marie Rousová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
9. 12. 2018

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a
bratr ing. Miroslav Pelikán

1

 

Ø Na knižním stolku jsou katolické stolní kalendáře 2019, nové číslo časopisu MILUJTE SE! – kdo ho ještě neznáte, zkuste ho a taky skvělá knížka, která by měla být v každé rodině. Má název Dotyky nebe a země o 7 největších zázracích v dějinách církve. Vychází v nákladu 50 000 výtisků a je už téměř rozebrána a proto se připravuje její dotisk. Naše farnost jich koupila 100 kusů. Je to hodnotný dárek, který můžete někomu dát pod stromeček.

 

Ø Prosíme rodiče odběratelů dětských časopisů Nezbeda a Cvrček o zaplacení předplatného. Samostatný Nezbeda 220,- Kč a s přílohou Cvrček 330,- Kč.

 

 

Ø V pondělní adorace je ještě 7 půlhodin volných – neobsazených.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 11. do 2. 12. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

25. 11.

Ne

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miloslavu a Václava Křivánkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 26. 11.

Po

Pondělí 34. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana a Marii Procházkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

 27. 11.

Út

Úterý 34. týdne v mezidobí

 


 

28. 11.
St

Středa 34. týdne v mezidobí


17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jana a Marii Procházkovy, Jana a Marii Juřicovy, rodiče a živou a zemřelou rodinu

 29. 11.

Čt

Čtvrtek 34. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Jana a Františku Tesařovy, živou a zemřelou rodinu

 30. 11.

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá a farníky

  1. 12.

So

Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

 

 

 2. 12.

Ne

PRVNÍ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci
Při mši sv. přijme křest Barbora Hálová ze Zakřan, 2. dítě manželů Lenky a Marka Hálových.
Po mši sv. přijde do farního kostela
SVATÝ MIKULÁŠ


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
1. 12. 2018

19. skupina: rodina Vonešova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
2. 12. 2018

1. skupina: sestra Jana Boudná a
bratr ing. Vladimír Chatrný

 

1

 

Ø Zhotovení adventního věnce pro farní kostel připadá letos na Zakřany. Loni to byly Vysoké Popovice. Není to nepříjemná povinnost, ale vyznamenání, že váš věnec bude na očích všem farníkům po celý advent.

 

Ø Nad knižním stolkem visí rozpis na celodenní adoraci 3.12. Zapisujte se tam už nyní.
 

 

Ø 28. 11. se slaví tzv. Červená středa. Budovy a kostely se mají rozsvítit červeným světlem. Je to podpora křesťanů, kteří jsou ve světě pro víru pronásledováni.

 

Ø Na knižním stolku je skvělá knížka, která by měla být v každé rodině. Má název Dotyky nebe a země o 7 největších zázracích v dějinách církve. Vychází v nákladu 50 000 výtisků a je už téměř rozebrána a proto se připravuje její dotisk. Naše farnost jich koupila 100 kusů. Je to hodnotný dárek, který můžete někomu dát pod stromeček.

 

Ø Stručně finance za říjen:
- za elektřinu a plyn nám z účtu odčerpali 9.553,-
- na účet jsme uložili pouze 14.000,- Kč, protože jsme odvedli na misie 11.400,- Kč

Ø - na účet farnosti nám přišlo pachtovné ve výši 43.382,- Kč. Z toho 25 % odvádíme biskupství. Je to v rámci fondu PULS. Od některých z Vás bylo do tohoto fondu posláno k dobru naší farnosti 11.600,- Kč, čímž se snížil náš doplatek na 27.182,- Kč. Děkujeme Vám. Kdo by chtěl být dalším dárcem neboli donátorem  -  přihlášky jsou na knižním stolku. 
 

 

TOPlist
aktualizováno: 05.01.2019 10:56:17