Informace / Ohlášky

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 10. do 4. 11. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

28. 10.

Ne

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA – 23. 10. 1910

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Hvězdu, sestry a dvoje rodiče  

 29. 10.

Po

Památka blahoslavené
Marie Restituty Kafkové,
panny a mučednice

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za farníky

 30. 10.

Út

Úterý 30. týdne v mezidobí

14.00

  VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb
  Květuše Patočkové z Příbrami, *1940

31. 10.
St

Sv. Wolfganga, biskupa


18.00

 

ZAKŘANY – mše svatá za P. Ludvíka Tichého, P. Františka Posádku a ostatní zemřené kněze naší farnosti

  1. 11.

Čt

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
doporučený svátek

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu a za další Boží ochranu

  2. 11.

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Annu Škodovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  3. 11.

So

Sv. Martina de Porres,  řeholníka

 

 

 4. 11.

Ne

TŘICÁTÁ  PRVNÍ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa a Františku Pazourkovy, děti, rodinu Boudných, Havelkovu, Čičovu, Ludvíka Kavického a živou rodinu   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
3. 11. 2018

15. skupina: sestry Marie Hájková a              Bohuslava Věžníková

Shrabujte listí alespoň kolem horní brány.

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
4. 11. 2018

13. skupina: sestra Lenka Vonešová
a bratr Josef Skřipec

1

 

Ø Sbírka na misie vynesla před týdnem 11.400 Kč, o 2.300,- Kč více než loni, misijní klubko vybralo za misijní koláče 13.700,- Kč, celkem poslala naše farnost pro misie 25.100,- Kč  J J J  
 

 

Ø Tento týden už budeme zpovídat přede mší sv., protože zpověď je jednou z podmínek pro získání odpustků duším v očistci. Odpustky můžete získávat už tento týden, ne až od 1.11. Druhá podmínka je sv. přijímání, třetí podmínka je návštěva hřbitova a tam modlitba za zemřelé. Kromě toho lze získat odpustky 1. a 2. 11. návštěvou kostela. Sv. zpověď může být 14 dní před nebo 14 dní po dni, kdy odpustek získáván.   

 

 

Ø Od 1. listopadu budou večerní mše již v 17.30 hod.
 

 

Ø Zítra a v úterý jsou podzimní prázdniny, proto nebude ani vyučování náboženství.
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 10. do 28. 10. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

21. 10.

Ne

DVACÁTÁ  DEVÁTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie
Sbírka této neděle je určena na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Josefa Loukotovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu 
 

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – setkání dětí a mládeže na faře

 22. 10.

Po

Sv. JANA PAVLA II., papeže – dnešního dne byl v r. 1978 slavnostně uveden na papežský stolec

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Vonešovy, syna Jana, rodiče Matouškovy, syny Jana a Františka, manželku Helenu a sestru Miladu

 23. 10.

Út

Sv. Jana Kapistránského, kněze
Výročí posvěcení farního kostela v r. 1910

 

 

24. 10.
St

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa


18.00

 

LUKOVANY – mše svatá za Jiřinu a Jaroslava Kopečkovy a dvoje rodiče

 25. 10.

Čt

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii a Jana Žákovy, Anežku a Jaroslava Vaverkovy, rodiče Kolodkovy, duše v očistci a živou rodinu

 26. 10.

Pátek 29. týdne v mezidobí

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 27. 10.

So

Sobotní památka P. Marie

 

 

 28. 10.

Ne

SLAVNOST VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA – 23. 10. 1910

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Hvězdu, sestry a dvoje rodiče   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 


Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
27. 10. 2018

14. skupina: sestry Jitka Skokanová a                   Vlasta Pelikánová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
28. 10. 2018

13. skupina: sestra Lenka Hálová a                               bratr ing. Vladimír Kovářík

1

 

Ø Ještě jsou volné mše sv. na sváteční dny 1. a 2. listopadu.
 

 

Ø Za týden budeme hlasovat o návrhu, aby v zimním období byla nedělní mše sv. až v 9 hodin. Hlasovat mohou všichni, kdo mají občanský průkaz. Hlasování bude provedeno písemnou formou na arších, které budou v boční lodi u P. Marie Bolestné. Komu je to jedno, hlasovat nemusí, jen ti, kteří jsou zásadně pro a zásadně proti. Příště bude upřesněno další. 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 10. do 21. 10. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

14. 10.

Ne

DVACÁTÁ  OSMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za za Anežku a Miloslava Posádkovy, dvoje rodiče a živou rodinu 

10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Bohumila Sovka a na poděkování Pánu Bohu

 15. 10.

Po

Památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Hedviku Hrubou a rodiče

 16. 10.

Út

Sv. Hedviky, řeholnice nebo
Sv. Markéty Marie Alacoque, panny

 

 

17. 10.
St

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka


18.00

 

ZAKŘANY  – mše svatá za Karla a Annu Tejkalovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

 18. 10.

Čt

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče  Krčmovy, syna Jaroslava, rodiče Smolovy, děti, Františka Sobotku a duše v očistci

 19. 10.

Sv. Jana de Brébeuf a Izáka Joguese, kněží a mučedníků nebo Sv. Pavla od Kříže, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 20. 10.

So

Sobotní památka P. Marie

 

 

 21. 10.

Ne

DVACÁTÁ  DEVÁTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ


Den modliteb za misie

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Josefa Loukotovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu 

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
20. 10. 2018

13. skupina: Ing. Jitka Procházková a Mgr. Jana Křivánková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
21. 10. 2018

12. skupina: Vojtěch Rous a ing. Zdeněk Šmarda
 

1

 

Ø Stručně finance za září:

Výdaje za energii z běžného účtu farnosti         23.960,- Kč
výdaje z pokladny  - za hostie a svíce                    3.079,- Kč
                                  - dokoupení učebnic                  520,- Kč
                                     a menší výdaje
ze sbírek bylo uloženo 36.000,- Kč

 

 

Ø Dnes bude papež František blahořečit papeže Pavla VI., který vedl církev v letech  1963 až 1978. Jeho obraz visí na stěně u svatostánku.
 

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30 9. do 7. 10. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

30. 9.

Ne


DVACÁTÁ  ŠESTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a Emila Krejčích, dvoje rodiče, sourozence a živou r.odinu

 10.00

LUKOVANY – poutní slavnost ke cti sv. Václava

 14.30

LUKOVANY – svátostné požehnání

  1. 10.

Po

Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky Církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá

  2. 10.

Út

Památka sv. andělů strážných

 

 

3. 10.
St

Středa 26. týdne v mezidobí


18.00

 

ZAKŘANY  – mše svatá za Jana Vaverku, syna Ivana, rodiče Vaverkovy a Turkovy

  4. 10.

Čt

Památka sv. Františka z Assisi

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miroslava Kopuletého, syna Miroslava a manžele Hedejovy

  18.00

RAPOTICE – bohoslužba slova

  5. 10.

První pátek v měsíci

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  6. 10.

So

Sv. Bruna, kněze

 

 

 7. 10.

Ne

DVACÁTÁ  SEDMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Jana a Růženu Pokorných, dvoje rodiče a zemřelé sourozence
Po mši sv. je na faře farní kavárna

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
6. 10. 2018

11. skupina: Mgr. Helena Kopáčková a Eva Pokorná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
7. 10. 2018

10. skupina: Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová

1

 

Ø Konečný stav žáků přihlášených na vyučování náboženství v tomto školním roce:
     skupina dětí 1. a 2. třídy má 14 žáků, vyučování mají v úterý v 16 hod.
     skupina dětí ze 3. třídy, které půjdou v tomto školním roce v 1. sv. přijímání, má
           7 žáků, vyučování mají v úterý  v 15 hod.
     skupina žáků 4., 5. a 6. třídy má 18 dětí, vyučování mají ve čtvrtek v 15 hod.
     skupina dětí 7., 8. a 9. třídy má 16 žáků, vyučování mají v pátek v 15.30
Všech přihlášených dětí je 55, loni 56.
 

 

Ø Říjen je měsíc sv. růžence. Proto se ho budeme modlit před každou mší sv. společně s knězem.

Bývalý prezident Václav Havel seděl za totality ve vězení v Plzni. Seděl s osobami civilním i církevními. Při vzpomínkách na tuto dobu strávenou ve vězení podal o růženci krásné svědectví. Řekl: „Já jsem v této modlitbě našel sílu, která sdružuje lidi. Růženec má zvláštní rytmus, který neuspává, ale uklidňuje a tak uschopňuje člověka k tomu, aby se přiblížil ke Kristu.“ Tolik Václav Havel.
Ať si mnozí z vás vezmou modlitbu růžence za svou věc: začínáme půl hodiny přede mší svatou.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23 9. do 30. 9. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

23. 9.

Ne

DVACÁTÁ  PÁTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu

 9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Lukáše Dopity, syna Aleše a Petry, rozené Pelcové z Vysokých Popovic

  24. 9.

Po

Pondělí 25. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Petra a Růženu Čarneckých, syna Bohumila, manželku Josefku, syna Aloise, zetě Dalibora, dvoje rodiče, rodinu Matouškovu a Josefa Volavku

  25. 9.

Út

Úterý 25. týdne v mezidobí

 

 

26. 9.
St

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků


18.00

 

LUKOVANY  – mše svatá za Martina Kubalce, sestru Marii, dvoje rodiče a přízeň

  27. 9.

Čt

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Zdeňku a Františka Krejčovy, živou rodinu a přízeň

  28. 9.

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa
– doporučený svátek

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Růženu Pokorných, Františka a Marii Hortovy a živou rodinu

  29. 9.

So

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 30. 9.

Ne

DVACÁTÁ  ŠESTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a Emila Krejčích, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  10.00

LUKOVANY – poutní slavnost ke cti sv. Václava

14.30

LUKOVANY – svátostné požehnání

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hodin, ve všední dny od 17.30 hodin 


Ohlášky na tento týden:
 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
29. 9. 2018

10. skupina: manželé Matouškovi z Rapotic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
30. 9. 2018

9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová
 

1

 

Ø Na informační tabuli pod kůrem jsou mimo jiné tyto plakáty:

·        Tajemství partnerských vztahů – kurzy pro mladé lidi v Brně na Petrově 9

·        Vitamíny pro dobré manželství pro mladé lidi v Brně na Petrově

·        Kurz partnerství v diecézním centru Mamre v Osové Bítýšce

·        Duchovní obnova pro dívky a svobodné ženy od 15 do 37 let v Brně
na Grohově ulici u Milosrdných sester

 

 

Ø Ve čtvrtek 27. 9. je v Brně na Petrově setkání letošních prvokomunikantů.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 9. do 23. 9. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

16. 9.

Ne

DVACÁTÁ  ČTVRTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Martina Kubalce, sestru Marii s manželem, rodiče a živou rodinu

 10.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Terezie Širůčkové a Olivera Fučíka, matky dětí jsou sestry Marie a Alžběta Rousovy z Vysokých Popovic

  17. 9.

Po

Sv. Kornelia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků      nebo
Sv. Roberta Bellarmina, biskupa
a učitele církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana Hradeckého, živou a zemřelou rodinu

  18. 9.

Út

Úterý 24. týdne v mezidobí

---

---

19. 9.
St

Sv. Januaria, biskupa a mučedníka


18.00

 

ZAKŘANY  – mše svatá za Ludmilu a Františka Kožíškovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu, přízeň a duše v očistci

  20. 9.

Čt

Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gona, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, korejských mučedníků

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana Horta, rodinu, zetě Stanislava, rodinu Baštářovu, zetě Jana, vnučku Petru a živou rodinu

  18.00

RAPOTICE – bohoslužba slova

  21. 9.

SVÁTEK SV. MATOUŠE, apoštola a evangelisty

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  22. 9.

So

Sobota 24. týdne v mezidobí

---

---

 23. 9.

Ne

DVACÁTÁ  PÁTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu

  9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Lukáše Dopity, syna Aleše a Petry, rozené Pelcové z Vysokých Popovic

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
22. 9. 2018

9. skupina: sestry Lenka Vonešová a Jiřina Filová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
23. 9. 2018

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová
a Marie Foralová

1

 

Ø Papež František navštíví ve dnech 22. až 25. září pobaltské státy:

Litvu, kde je 77 % obyvatel katolického vyznání,
Lotyšsko a Estonsko, kde se 70 % obyvatel nehlásí k žádné církvi.
 

 

Ø Příští neděli je sbírka na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. Pro naši farnost příspěvek do tohoto fondu byl vypočítán na 64.637,- Kč. Na jednu dospělou osobu přítomnou na nedělní mši podle posledního sčítání věřících připadá ročně 280,- Kč. K tomu přistupuje 25 % z nájemného pozemků. Celkem
to činí 64.637,- Kč. První splátka v červnu činila 25.855,- Kč.


 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 9. do 16. 9. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

9. 9.

Ne

DVACÁTÁ  TŘETÍ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

 10.00

PŘÍBRAM – hodová mše svatá

  10. 9.

Po

Blahosl. Karla Spinoly, kněze
a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Josefu a Františka Krejčovy, syna Zdeňka, zetě Františka, živou rodinu a duše v očistci

  11. 9.

Út

Úterý 23. týdne v mezidobí

 

 

 

12. 9.
St

Jména Panny Marie


18.00

 

LUKOVANY  – mše svatá za Marii a Václava Smutných, syna Václava, dvoje rodiče, sourozence, Josefa Vaverku a živou rodinu

  13. 9.

Čt

Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve

  18.00

RAPOTICE – mše svatá a Ludmilu a Jana Liškovy, Jindřicha Soukupa, rodiče a živou rodinu

  14. 9.

SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
výročí posvěcení kaple v Lesním Jakubově – 1936

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  15. 9.

So

Památka Panny Marie Bolestné

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Krčmovy, dvoje rodiče, Jana Krčmu, živou a zemřelou rodinu Krčmovu

 16. 9.

Ne

DVACÁTÁ  ČTVRTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Martina Kubalce, sestru Marii s manželem, rodiče a živou rodinu

  10.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
15. 9. 2018

8. skupina: sestry Terezie Vognarová
a Jiřina Macálková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
16. 9. 2018

7. skupina: sestry ing. Jitka Procházková
a Regina Blažková

1

 

Ø Vyučování náboženství  na faře začne tento týden.

Stručně opakujeme rozvrh:

ÚTERÝ:      15 h: žáci 3. třídy:  
                    16 h: žáci 1. a 2. tř.

ČTVRTEK:  15 h: žáci 4., 5. a 6. třídy

PÁTEK:       15.45 h: žáci 7., 8. a 9. třídy
 

 

Ø Stručně finance za srpen :
-    z účtu nám bylo odčerpáno za energii 12.636,- Kč, na účet bylo uloženo
     22.000,- Kč


Větší výdaje z pokladny:

-         učebnice a pracovní listy v jednom, tedy na jedno použití pro 1. a 2. třídu celkem 1.560,- Kč, jedna stojí 130,- Kč

-         učebnice a pracovní listy v jednom – na jedno použití pro 4., 5. a 6. třídu celkem 2.040,- Kč, jedna stojí 120,- Kč

-         Pracovní listy pro 3. tř., celkem 455,- Kč
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 9. do 9. 9. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

2. 9.

Ne

DVACÁTÁ  DRUHÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Kristinu Šurdovy, dvoje rodiče a sourozence

 9.15

ZBRASLAV – poutní mše svatá ke cti sv. opata Jiljího, zemřel 1. 9. roku 720 ve Francii

   3. 9.

Po

Památka sv. Řehoře Velikého,  papeže a učitele církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Otilii a Jana Korotvičkovy, dvoje rodiče a sourozence

   4. 9.

Út

Úterý 22. týdne v mezidobí

 

 

5. 9.
St

Středa 22. týdne v mezidobí


18.00

 

ZAKŘANY  – mše svatá za Blaženu a Jana Nekudovy, dvoje rodiče a přízeň

   6. 9.

Čt

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Františka a Františku Chatrných, Jiřího Mohelského, rodiče Chybovy a živou rodinu

   7. 9.

Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka
První pátek v měsíci

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   8. 9.

So

SVÁTEK
NAROZENÍ PANNY MARIE

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování za 20 let manželství a za přijatá dobrodiní a na dobrý úmysl

 9. 9.

Ne

DVACÁTÁ  TŘETÍ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  10.00

PŘÍBRAM – hodová mše svatá

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
8. 9. 2018

7. skupina: sestry Marta Suchá a Jana Polehlová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
9. 9. 2018

6. skupina: sestra Marie Posádková
a bratr Josef Suchý

1

 

Ø Rozvrh vyučování náboženství :


ÚTERÝ : 15 hod. : žáci 3. třídy:  odjezdy : z Příbrami ve  14.20
                                                                         ze Zakřan        14.30
                                                                         z Lukovan        14.35
                                                                         z Rapotic         14.45
Odvoz po vyučování zajistí rodiče.
ÚTERÝ    16 hod. : žáci 1. a 2. tř. rodiče děti na faru dovezou, pan farář je
po vyučování rozveze domů

ČTVRTEK : 15 hod. : žáci 4., 5. a 6. třídy : odjezdy : z Příbrami  ve 14.20
                                                                                          ze Zakřan         14.30
                                                                                          z Lukovan        14.35
                                                                                          z Rapotic          14.45

PÁTEK : 15.45 hod. : žáci 7., 8. a 9. třídy: odjezdy : z Příbrami        nikdo
                                                                                          ze Zakřan         15.30
                                                                                          z Lukovan         15.35    
                                                                                          z Rapotic          15.45
Začínáme ve druhém zářijovém týdnu, tedy od 10. 9. 2018

 

Ø Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE ! a stolní kalendáře 2019.
 

Ø Pro rodiče přespolních dětí, které chtějí navštěvovat vyučování náboženství, je na obou bývalých oltářích v boční lodi rozpis odjezdů z jednotlivých vesnic. Na oltáři sv. Klementa je to pro rodiče dětí 1. až 4. třídy, na oltáři P. Marie Bolestné je to pro 5. až 9. třídu. Archy jsou nadepsány příjmením žáků.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 8. do 2. 9. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

26. 8.

Ne

DVACÁTÁ  PRVNÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Svobodovou, Jana Křivánka, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu.

  27. 8.

Po

Památka sv. Moniky, matky
sv. Augustina

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, rodiče Patočkovy, syna Josefa, duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu

  28. 8.

Út

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

10.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb paní Sylvy Jelínkové z Lesního Jakubova, která zemřela ve věku nedožitých 89 let

29. 8.
St

Památka umučení svatého
Jana Křtitele


18.00

 

LUKOVANY  – mše svatá na poděkování
Pánu Bohu za 75 let života a za dvoje rodiče

  30. 8.

Čt

Čtvrtek 21. týdne v mezidobí

 18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jiřinu Doležalovou, Jiřího Kroutila, dvoje rodiče a přízeň

  31. 8.

Pátek 21. týdne v mezidobí

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   1. 9.

So

Sobotní památka P. Marie

 

 

 2. 9.

Ne

DVACÁTÁ  DRUHÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Kristinu Šurdovy, dvoje rodiče a sourozence

 9.15

ZBRASLAV – poutní mše svatá ke cti sv. opata Jiljího, zemřel 1. 9. roku 720 ve Francii

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav, poutní mše 915 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
1. 9. 2018

6. skupina: manželé Skálovi z Příbrami

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
2. 9. 2018

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a
ing. Petr Šikula

1

 

Ø Spotřeba zemního plynu ve farním kostele za rok činí 49.585,- Kč a na faře 18.817,- Kč
 

 

Ø Vyučování náboženství bude probíhat takto:


ÚTERÝ: 15 hod.: žáci 3. třídy:  pan farář děti na faru z okolních obcí doveze,             

                                                        rodiče si je odvezou
               16 hod.: žáci 1. a 2. tř. rodiče děti na faru dovezou, pan farář je po
                                                        vyučování rozveze domů

ČTVRTEK: 15 hod.: žáci 4., 5. a 6. třídy : pan farář děti na faru doveze, rodiče
                                                                         si je po vyučování odvezou

PÁTEK: 15.45 hod.: žáci 7., 8. a 9. třídy: pan farář děti na faru doveze, rodiče
                                                                         si je po vyučování odvezou.

Začínáme ve druhém zářijovém týdnu.

Časy odjezdů z přespolních vesnic oznámíme příště.
 

 

Ø Děti, doneste si v neděli 2. 9. do kostela aktovky – pan farář vám je požehná.
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 8. do 26. 8. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

19. 8.

Ne


DVACÁTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Vonešovy, Jiřího Rejthara, dvoje rodiče a duše v očistci

  20. 8.

Po

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka Krejčího, rodiče, syna Zdeňka a zetě Františka

  21. 8.

Út

Památka sv. Pia X., papeže

 

 

22. 8.
St

Památka Panny Marie Královny


18.00

 

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  23. 8.

Čt

Sv. Růženy z Limy, panny

 

 

 

  24. 8.

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  25. 8.

So

Sv. Benedikta a druhů, mučedníků nebo
Sv. Ludvíka nebo
Sv. Josefa Kalasanského, kněze

 

 

 26. 8.

Ne

DVACÁTÁ  PRVNÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Annu Svobodovou, Jana Křivánka, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu.

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
25. 8. 2018

5. skupina: sestry Marie Foralová a Regina Blažková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
26. 8. 2018

4. skupina: sestry Eva Pokorná a
Martina Kuchyňková

1

 

Ø O pouti v Zakřanech bylo podáno 65 sv. přijímání, loni 56,
                                     bylo vybráno 4.200,- Kč, loni 4.000,- Kč

 

Ø Vyučování náboženství bude probíhat takto :


ÚTERÝ : 15 hod. : žáci 3. třídy:  pan farář děti na faru z okolních obcí doveze,             

                                                        rodiče si je odvezou
               16 hod. : žáci 1. a 2. tř. rodiče děti na faru dovezou, pan farář je po
                                                        vyučování rozveze domů

ČTVRTEK : 15 hod. : žáci 4., 5. a 6. třídy : pan farář děti na faru doveze, rodiče
                                                                         si je po vyučování odvezou

PÁTEK : 15.45 hod. : žáci 7., 8. a 9. třídy: pan farář děti na faru doveze, rodiče
                                                                         si je po vyučování odvezou
Začínáme ve druhém zářijovém týdnu.

 

Ø Několik čísel k 50. výročí sovětské okupace :
Během roku 1968 bylo zabito 137 osob, zraněno přes 500.

 

Ø Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře na příští rok.
 

Ø 20. srpna se náš biskup Vojtěch dožívá 72 roků.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 8. do 19. 8. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 8.

Ne


DEVATENÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Otylii Korotvičkovy, živou a zemřelou rodinu a rodiče Nekudovy

10.00

ZAKŘANY – poutní mše svatá ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka z italského Arezza, zemřel v r. 362

14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání

  13. 8.

Po

Sv. Ponciána - papeže, a Hippolyta - kněze, mučedníků

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodinu Procházkovu a syna Roberta

  14. 8.

Út

Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka

 

 

15. 8.
St

SLAVNOST NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
doporučený svátek


18.00

 

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na jistý úmysl

  16. 8.

Čt

Sv. Štěpána Uherského

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovou, rodiče Pelikánovy, Procházkovy a živou rodinu

  17. 8.

Pátek 19. týdne v mezidobí

 

 

  18. 8.

So

Sobotní památka P. Marie

 

 

 19. 8.

Ne

DVACÁTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Vonešovy, Jiřího Rejthara, dvoje rodiče a duše v očistci

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
18. 8. 2018

4. skupina: sestry Ludmila Korotvičková a        Barbora Korotvičková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
19. 8. 2018

3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková

1

 

Ø Začínáme zapisovat úmysly na mše sv. na příští rok.

 

Ø Přehled vyučování náboženství v novém školním roce: bude to stejné jako loni :
ÚTERÝ: 15 hod. : žáci 3. třídy:  pan farář děti na faru z okolních obcí doveze,             

                                                        rodiče si je odvezou
               16 hod. : žáci 1. a 2. tř. rodiče děti na faru dovezou, pan farář je po
                                                        vyučování rozveze domů

ČTVRTEK: 15 hod. : žáci 4., 5. a 6. třídy : pan farář děti na faru doveze, rodiče
                                                                         si je po vyučování odvezou

PÁTEK: 15.45 hod. : žáci 7., 8. a 9. třídy: pan farář děti na faru doveze, rodiče
                                                                         si je po vyučování odvezou
Začínáme ve druhém zářijovém týdnu.

 

Ø Finance za červenec:
za energii na zálohách:                  10.352,- Kč
ze sbírek bylo uloženo:                  25.000,- Kč

 

Ø Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře na příští rok.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 8. do 12. 8. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

5. 8.

Ne


OSMNÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy,
dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Po mši sv. je farní kavárna

   6. 8.

Po

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Jeřábka, Annu a Karla Matouškovy, dvoje rodiče a sestřenici Annu

   7. 8.

Út

Sv. Sixta II., papeže a druhů, mučedníků nebo
Sv. Kajetána, kněze

 

 

 

8. 8.
St

Památka sv. Dominika, kněze


18.00

 

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Rouskovu, Höklovu a Porubovu

   9. 8.

Čt

Sváte sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, spolupatronky Evropy

 

 

  10. 8.

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  11. 8.

So

Památka sv. Kláry, panny

 

 

 12. 8.

Ne

DEVATENÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Otylii Korotvičkovy, živou a zemřelou rodinu a rodiče Nekudovy

10.00

ZAKŘANY – poutní mše svatá ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka z italského Arezza, zemřel v r. 362

14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
11. 8. 2018

3. skupina: sestry Martina Kuchyňková a Jana Šindelková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
12. 8. 2018

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a bratr
ing. Miroslav Pelikán

1

 

Ø Vybízíme rodiče letošních prvňáčků k přihlášení dětí do vyučování náboženství.
 

 

Ø Dne 9. srpna 1993 zemřel P. Jan Barta, kaplan popovický, ve věku nedožitých 79 roků

 

Ø V neděli 12. 8. se dožívá Mons. František Koutný, děkan rosického děkanství a farář v Troubsku 68 let.  

 

Ø Ze sbírek za červenec jsme uložili na účet 25.000,- Kč
 

 

Ø Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře na příští rok.
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 7. do 5. 8. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

29. 7.

Ne


SEDMNÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Kristinu a Františka Šurdovy, dvoje rodiče a Josefu Fialovou

  30. 7.

Po

Sv. Petra Chryzologa, biskupa
a učitele církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana Hradeckého

  31. 7.

Út

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

 

 

 

1. 8.
St

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

 

 

 

   2. 8.

Čt

Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa nebo
sv. Petra Juliána Eymarda, kněze

   18.00

RAPOTICE – mše svatá za Františka Sobotku, rodiče a rodiče Tůmovy

   3. 8.


První pátek v měsíci
 

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   4. 8.

So

Památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze

 

 

 5. 8.

Ne

OSMNÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy,
dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci.

Po mši sv. je farní kavárna


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
4. 8. 2018

2. skupina: sestry Marie Břoušková a Jana Novotná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
5. 8. 2018

1. skupina: sestra Jana Boudná a bratr
ing. Vladimír Chatrný

1

 

Ø Vybízíme rodiče letošních prvňáčků k přihlášení dětí do vyučování náboženství co nejdříve kvůli nákupu nových učebnic. Letos budeme skupinu dětí z 1. a 2. třídy učit podle učebnic pro 1. třídu, příští rok budeme tuto skupinu učit podle učebnic pro 2. třídu.

 

 

Ø Spotřeba elektřiny v kapli v Příbrami za 1. pololetí činí 2.675,- Kč.
 

 

Ø 3. srpna 1951 byl v Jihlavě popraven P. Václav Drbola, farář v Babicích u Moravských Budějovic. Bylo mu nedožitých 39 let.
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 7. do 29. 7. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

22. 7.

Ne


ŠESTNÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františku a Jana Posádkovy, 4 syny, přízeň, živou rodinu a duše v očistci

  23. 7.

Po

Svátek sv. Brigity, řeholnice, spolupatronky Evropy

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Zdeňku a Zdeňka Koncovy a dvoje rodiče

  24. 7.

Út

Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

 

 

 

25. 7.
St

Svátek sv. Jakuba, apoštola

 

 

 

  26. 7.

Čt

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

   18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Oldřicha a Miluši Bochníčkovy a tři živé rodiny

18.00

RAPOTICE – bohoslužba slova

  27. 7.


Památka sv. Gorazda a druhů
 

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  28. 7.

So

Sobotní památka P. Marie

13.30

ZAKŘANY – svatební obřad Davida Procházky ze Zakřan a Hany Palánové
ze Zastávky

 29. 7.

Ne

SEDMNÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Kristinu a Františka Šurdovy, dvoje rodiče a Josefu Fialovou
 


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
28. 7. 2018

1. skupina: sestry a bratři z Lesního Jakubova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
29. 7. 2018

17. skupina: sestra Hana Vonešová a bratr
ing. Petr Kozák

1

 

Ø Vybízíme rodiče letošních prvňáčků k přihlášení dětí do vyučování náboženství.

 

 

Ø Stručně finance za červen:
VÝDAJE:      za energie      21.920,- Kč

                     za opravu kříže na farním hřbitově 52.000,- Kč

                     do fondu na podporu diecéze 25.855,- Kč

                     na bohoslovce  9.700,-


na účet uloženo: 18.000,- Kč
 

 

Ø Spotřeba elektřiny za letošní půlrok ve farním kostele je 5.248,- Kč

Ø Spotřeba elektřiny za rok v Lukovanech je 20.121,- Kč

Ø Spotřeba plynu za 1. pololetí v L. Jakubově je 5.131,- Kč
 

 

Ø Na fotografii na vývěsce nad knižním stolkem uvidíte, co je za obrazem sv. Klementa, když se sundá.
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 7. do 22. 7. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

15. 7.

Ne

PATNÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, rodinu Pirochtovu a duše v očistci

Po mši sv. je farní kavárna

  16. 7.

Po

Panny Marie Karmelské

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Zdeňka, Jaroslavu a Jaroslava Doleželovy

  17. 7.

Út

Blahoslavených Česlava a Hyacinta, kněží

 

 

 18. 7.
St

Středa 15. týdne

18.00

LUKOVANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Brázdovu a Kubalcovu

  19. 7.

Čt

Čtvrtek 15. týdne v mezidobí

   18.00

RAPOTICE – bohoslužba slova
 

  20. 7.

Sv. Apolináře, biskupa

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  21. 7.

So

Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

 


 

 22. 7.

Ne

ŠESTNÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františku a Jana Posádkovy, 4 syny, přízeň, živou rodinu a duše v očistci


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
21. 7. 2018

23. skupina: sestry Marcela Hanáková a              Petra Hanáková

Pan farář prosí, aby každá úklidová skupina v rámci sobotního úklidu umyla na věži u zvonů 1 m2 podlahy. Zvoněním se víří prach a usazuje se v motorech a elektronice.

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
22. 7. 2018

16. skupina: sestry Terezie Vognarová a                  Veronika Matoušková

                        1

 

Ø V sobotu 28. 7. 2018 budou v kapli v Zakřanech odddáni: David Procházka ze Zakřan, narozen 1991 a Hana Palánová ze Zastávky, narozena 1995, nepokřtěná.

 

 

Ø Spotřeba zemního plynu v kapli v Lesním Jakubově činí za letošní půlrok 5.131,-Kč.

Ø Spotřeba elektřiny v kostele v Lukovanech za období od loňského do letošního června činí 20.121,- Kč.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 7. do 15. 7. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

8. 7.

Ne

ČTRNÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava a Františku Vonešovy, syny Stanislava a Jana, živou rodinu a duše v očistci

   9. 7.

Po

Pondělí 14. týdne v mezidobí               nebo
Sv. Augustina Žao Ronga, kněze a druhů, mučedníků

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na jistý úmysl

  10. 7.

Út

Úterý 14. týdne v mezidobí

 

 

 

 11. 7.
St

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

18.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování za 100 let života a živou rodinu

  12. 7.

Čt

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

   18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Břouška, bratra Josefa, dvoje rodiče, zetě Františka a živou rodinu

  13. 7.

Pátek 14. týdne v mezidobí nebo
Sv. Jindřicha

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  14. 7.

So

Blahoslaveného Hroznaty, mučedníka nebo
sv. Kamila de Lellis, kněze

 


 

 15. 7.

Ne

PATNÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, rodinu Pirochtovu a duše v očistci
Po mši sv. je farní kavárna

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
14. 7. 2018

22. skupina: sestry Ivana Lišková a Anna Rosendorfová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
15. 7. 2018

15. skupina: sestra Hana Posádková a
Lenka Kuchyňková

1

 

Ø 12. 7. 1998 slavil v Zakřanech svou primici P. Jan Nekuda ml.

 

 

Ø Rodiče, kteří máte děti nastupující 1. září do 1. třídy, nahlaste je panu faráři k vyučování náboženství. Pro žáky 1. a 2. třídy vyšly krásné barevné učebnice. Děti už nebudou mít černobílé pracovní listy.

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 7. do 8. 7. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

1. 7.

Ne

TŘINÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa a Františku Pazourkovy, děti, rodinu Boudných, Havelkovu, Čičovu, Ludvíka Kavického a živou rodinu.
Po mši sv. požehnáme opravený kříž na dolním konci farního hřbitova.

   2. 7.

Po

Pondělí 13. týden v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Jaroslava Koláčkovy, dvoje rodiče, sourozence, Evu a Františka Kozovy a duše v očistci

   3. 7.

Út

SVÁTEK SV. TOMÁŠE, apoštola

 

 

 4. 7.
St

Sv. Prokopa, opata              nebo Sv. Alžběty Portugalské

18.00

LUKOVANY– mše svatá za Josefa Čejku, dvoje rodiče a živou rodinu

    5. 7.

Čt

SLAVNOST SV. CYRILA, mnicha, A METODĚJE, biskupa, patronů Evropy, hlavních patronů Moravy

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Libora a Vlastimila Fišerovy, rodinu Hlaváčkovu, živou rodinu a přízeň

  10.00

LESNÍ JAKUBOV – poutní mše svatá

   6. 7.

Sv. Marie Gorettiové, panny
a mučednice

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá a farníky

   7. 7.

So

Sobotní památka P. Marie

 

 

 8. 7.

Ne

ČTRNÁCTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Stanislava a Františku Vonešovy, syny Stanislava a Jana, živou rodinu a duše v očistci

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
7. 7. 2018

21. skupina: rodina Šrámkova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
8. 7. 2018

14. skupina: sestra Lenka Vonešová a …..   (místo Stáni Šmardové zatím nemáme)

1

 

Ø Sbírka na bohoslovce vynesla 9.700, loni 7.700 Kč. Na vývěsce na mříži je tablo letošních novokněží, je jich pouze 12 pro celé Česko. Je tam i záběr ze svěcení
4 novokněží pro naši diecézi.

 

 

Ø Zítra je výročí krvavé akce v Babicích na Třebíčsku v r. 1951, která byla vyprovokována agenty tajné policie, kteří se vydávali za členy odbojové skupiny. Komunistická justice vynesla 11 trestů smrti nad nevinnými lidmi. Mezi nimi byli i 3 kněží.

 

 

Ø Farní kavárna bude odložena o další týden, tedy na 15. 7., protože pan farář má 8. 7. mši sv. ve Zbraslavi.
 

 

Ø V úterý od 9 hodin navštíví pan farář nemocné a staré věřící v Lesním Jakubově v rámci přípravy na pouť.
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 6. do 1. 7. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

24. 6.

Ne


POUTNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA KE CTI NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
a 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 9 DĚTÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé a zemřelé členy Živého růžence ve Vysokých Popovicích

  25. 6.

Po

Pondělí 12. týden v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 90 let života

  26. 6.

Út

Úterý 12. týdne v mezidobí

 

 

27. 6.
St

Sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Márii Ševčíkovou

  28. 6.

Čt

Sv. Ireneje, biskupa a mučedníka

  18.00

RAPOTICE – mše svatá je volná

  29. 6.

SLAVNOST PETRA PAVLA, APOŠTOLŮ, hlavních patronů brněnské diecéze

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, synovce Petra, dvoje rodiče a živou rodinu.
Po mši sv. bude na farní zahradě ukončení školního roku.

  30. 6.

So

Svatých prvomučedníků římských

 

 

 1. 7.

Ne

TŘINÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa a Františku Pazourkovy, děti, rodinu Boudných, Havelkovu, Čičovu, Ludvíka Kavického a živou rodinu

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
30. 6. 2018

20. skupina: sestry Marie Krepsová a                        Mgr. Marie Rousová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
1. 7. 2018

13. skupina: sestra Lenka Hálová a
bratr ing. Vladimír Kovářík

1

 

Ø Zítra má výročí své kněžské primice P. Jan Nekuda starší, který ji slavil zde v kostele v r. 1989, protože venku to komunisté nedovolili. Tentýž rok 18. června byl posvěcen zvon Jan Křtitel o váze 5 q, který na tuto primici poprvé zvonil.

 

 

Ø V pátek po mši sv., která je o půl hodiny dříve, než obvykle, bude na farní zahradě jako každoročně posezení pro děti a mládež: soutěže, opékání a další činnost. Přijďte už i na mši sv., která bude hlavně pro vás.

 

 

Ø Farní kavárna bude mimořádně až 2. neděli v červenci, tedy 8. 7.
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 6. do 24. 6. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

17. 6.

Ne

JEDENÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Plhoňovu a Pokorných 

10.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování za dar života a za další Boží ochranu
do společných let

  18. 6.

Po

Pondělí 11. týden v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče, sourozence a duše v očistci

  19. 6.

Út

Památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa      

nebo Sv. Romualda, opata

 

 

20. 6.
St

Středa 11. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Aloise Michálka, sestru Marii, rodiče, P. Aloise Michálka a živou rodinu

  21. 6.

Čt

Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jaroslava Krčmu, rodiče, rodiče Smolovy,  děti, Františka Sobotku a živou rodinu

  18.00

RAPOTICE – bohoslužba slova

  22. 6.

Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  23. 6.

So

Sobotní památka P. Marie

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatební obřad Lubomíra Věžníka ze Zakřan *1984
a Mgr. Petry Halouzkové ze Zakřan *1990

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – 1. sv. zpověď dětí

16.30

LUKOVANY – pohřeb Františka Šumbery, 75 roků

 24. 6.

Ne

POUTNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA KE CTI NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

a 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ 9 DĚTÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé a zemřelé členy Živého růžence ve Vysokých Popovicích

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
23. 6. 2018

19. skupina: rodina Vonešova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
24. 6. 2018

12. skupina: bratři Vojtěch Rous a
ing. Zdeněk Šmarda

1

 

Ø Ministranti a ministrantky, vezměte si dnes obleky na vyprání na farní pouť. Za týden přijďte tak, abychom mohli za 5 minut 8 vyjít k faře. Kdo zajistí 2 menší břízky na pouť k hlavnímu vchodu?

 

 

Ø Žehnání nově opraveného kříže v dolní části farního hřbitova bude v neděli
1. července po mši sv. Jeho oprava a chodník k němu byly zbudovány v rámci dotace a našeho finančního příspěvku.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 6. do 10. 6. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

10. 6.

Ne

DESÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Josefa Vyhnalíkovy, syna Pavla, Olgu a Františka Malcovy

Po mši sv. je farní kavárna  J

  11. 6.

Po

Památka sv. Barnabáše, apoštola

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Petra a Růženu Čarneckých, syna Bohumila, manželku Josefku, syna Aloise, zetě Dalibora, r. Matouškovu a Josefa Volavku

  12. 6.

Út

Úterý 10. týdne v mezidobí

 

 

13. 6.
St

Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve

18.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu a za živou a zemřelou rodinu Posádkovu

  14. 6.

Čt

Čtvrtek 10. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Ludmilu a Karla Oplatkovy, rodiče, přízeň, živou rodinu a na poděkování za 80 let života

  15. 6.

Sv. Víta, mučedníka
Výročí posvěcení kaple v Zakřanech

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  16. 6.

So

Sobotní památka Panny Marie

 


 

 17. 6.

Ne

JEDENÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Plhoňovu a Pokorných 

10.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování za dar života a za další Boží ochranu do společných let


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
16. 6. 2018

18. skupina: manželé Jiří a Marie Pokorných
        z Vysokých Popovic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
17. 6. 2018

11. skupina: sestry Mgr. Jana Křivánková a
   Silvie Hálová

1

 

Ø Finance za květen:
z běžného účtu nám za energii odčerpali 12 083 Kč.
na Charitu jsme odvedli sbírku 9 000 Kč
daň z nemovitých věcí činí 5 119 Kč – 1. polovina

Na účet farnosti bylo uloženo 13 000 Kč

 

Ø Pan farář prosí o umytí oken fary před poutí. Na Velikonoce nebyla umyta. Oken je 9, maminek dětí, které půjdou k 1. sv. přijímání je taky devět, tedy každá jedno okno.
Maminky ostatních dětí, které na faře vyučujeme, prosíme o vypletí růží před farou.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 5. do 3. 6. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

27. 5.

Ne

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Františka Brázdovy, Emilii a Františka Boudných, Alenu Křížovou, živou a zemřelou rodinu 

10.00

LUKOVANY – mše svatá za Miladu a Františka Pazourkovy, Marii a Josefa Harsovy a živou rodinu

15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost
u kapličky sv. Jana Nepomuckého

  28. 5.

Po

Pondělí 8. týdne v mezidobí

15.30

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb pana Františka Sobotky z Rapotic,  90 roků

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Milušku a Jaroslava Sochorovy, rodiče a sourozence

  29. 5.

Út

Úterý 8. týdne v mezidobí

 

 

30. 5.
St

Památka sv. Zdislavy

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za ing. Zdeňka Hálu, rodiče a duše v očistci

  31. 5.

Čt

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
doporučený svátek
Pokud se tento svátek překládá
na neděli, pak se slaví
SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ P. MARIE

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marcelu Patočkovou a tchána Josefa

   1. 6.

Památka sv. Justina, mučedníka

  17.00

RAPOTICE – mše svatá za farníky

NOC v KAPLI: komentovaná mše sv., po mši sv. přednášky

   2. 6.

So

Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Matěje Sapíka z Vysokých Popovic

 3. 6.

Ne

DEVÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Marii Hortovy, Jana a Růženu Pokorných a živou rodinu  


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
2. 6. 2018

16. skupina: manželé Posádkovi z Vysokých Popovic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
3. 5. 2018

9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová

 Ing.

 

Ø Pro Charitu se před týdnem vybralo celkem 9.000,- Kč – ve farním kostele 4.600,- a v Zakřanech 4.400,- Kč.
 

 

Ø Oslava Těla a Krve Páně bude jako loni: 3 oltáře v kostele a 4. oltář před kostelem.

 

 

Ø Zveme vás na NOC V KAPLI, kterou pořádá farnost Vysoké Popovice a Obec Rapotice v pátek 1. června v 17 hodin v rapotické kapli. Začneme komentovanou mší svatou, poté promluva jáhna Vladimíra a program uvedený na plakátku.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 5. do 27. 5. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

20. 5.

Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SV.

končí doba velikonoční
sbírka na Charitu

1952 byl komunisty popraven jeden ze čtyř kněží – P. Jan Bula, měl nedožitých 32 let

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Řezaninu, dvoje rodiče a bratra Vnislava 

10.00

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Vaverkovu, Sýkorovu a Velebovu

Při mši sv. je křest Elišky Velebové

  21. 5.

Po

Svátek Výročí posvěcení brněnské katedrály – 1891

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Nevřivých a bratra Hynka, za Marcelu Patočkovou a tchána Josefa

  22. 5.

Út

Sv. Rity z Cascie, řeholnice
Výročí posvěcení kaple v Příbrami v r. 1999

 

 

23. 5.
St

Středa 7. týden v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Františka a Annu Brázdovy, dvoje rodiče, přízeň, rodiče Michálkovy a Brázdovy

  24. 5.

Čt

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za rodiče Šumberovy, sourozence, děti, přízeň a na poděkování

  25. 5.

Sv. Bedy Ctihodného, kněze, nebo Sv. Řehoře VII., papeže, nebo Sv. Marie Magdaleny
de Pazzi, panny

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  26. 5.

So

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Magdalény Blahové z Vysokých Popovic

27. 5.

Ne

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Františka Brázdovy, Emilii a Františka Boudných, živou a zemřelou rodinu  

 10.00

LUKOVANY – mše svatá za Miladu a Františka Pazourkovy, Marii a Josefa Harsovy a živou rodinu


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
26. 5. 2018

15. skupina: sestry Marie Hájková a Bohuslava Věžníková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
27. 5. 2018

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a
 Marie Foralová

 Ing.

Ø Prosíme rodiče letošních prvokomunikantů – prvně přijímajících dětí o fotografii velikosti pohlednice na jejich tablo.

Ø Rapotická pouť v číslech: bylo podáno  85 sv. přijímání, loni 67
                                               vybralo se 4.000,- Kč, loni 3.450,- Kč

Ø V sobotu 26. května v 11 hodin bude pokřtěna ve farním kostele Magdaléna Blahová, první dítě manželů Martina a Evy, rozené Procházkové z V.Poppovic.

Ø Naše pravidelné setkání mladých s farářem a jáhnem na faře bude tentokrát
1. června v kapli v Rapoticích a bude spojené s Nocí kostelů. Počítejte s tím už teď dopředu. Bližší informace budou včas oznámeny.

Ø Ve venkovní vývěsce je úmrtní oznámení MUDr. Pavla Mikliše. Pohřeb má v pondělí v brněnské katedrále, uložen bude zde.

Ø Na vývěsce nad knižním stolkem je vyvěšena dvoustrana z týdeníku Naše rodina o Templářských sklepích, které jsme také na zájezdu navštívili.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE

tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 5. do 20. 5. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

13. 5.

Ne

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Den modliteb za sdělovací prostředky
Svátek matek

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Musilovu a Rousovu

10.00

RAPOTICE – poutní slavnost ke cti NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  14. 5.

Po

Svátek sv. Matěje, apoštola

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Vojtěcha a Aloisii Kozákovy, syna Jaromíra, živou rodinu a duše v očistci

  15. 5.

Út

Úterý po 7. neděli velikonoční

 

 

16. 5.
St

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech

18.00

ZAKŘANY– mše svatá za Jana a Marii Hradeckých a dvoje rodiče

  17. 5.

Čt

Čtvrtek po 7. neděli velikonoční

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Miroslava Fučíkovy, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

  18. 5.


Sv. Jana I., papeže a mučedníka
 

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  19. 5.

So

Sobota po 7. neděli velikonoční

 


 

20. 5.

Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

končí doba velikonoční
sbírka na Charitu

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Řezaninu, bratra Vnislava a dvoje rodiče  

 10.00

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Vaverkovu, Sýkorovu a Velebovu –

při mši svaté je křest Elišky Velebové


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
19. 5. 2018

14. skupina: sestry Jitka Skokanová a
Vlasta Pelikánová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
20. 5. 2018

7. skupina: sestry ing. Jitka Procházková a
 Regina Blažková

 Ing.

 

Ø Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILIJTE SE! Informace pro ty, kteří ho ještě neznají: vychází 1x za čtvrtletí a je to skvělý pomocník pro ty, kteří chtějí být katolíky na úrovni a chtějí něco o víře znát.
 

 

Ø Příští neděli je v Zakřanech při mši sv. křest Elišky, třetího dítěte manželů Tomáše a Ivy Velebových.
 

 

Ø Stručně finance za duben:
z účtu nám odčerpali za energii a telefon 5.857,- Kč
na účet bylo uloženo díky velikonočním svátkům 37.000,- Kč
z pokladny jsme vydali za hostie, víno, svíce a paškál 2.258,- Kč

 

Ø 20. května 1952 byl komunisty popraven P. Jan Bula. Bylo mu nedožitých 32 let.

 

Ø Svatojánskou pobožnost u kapličky jsme plánovali na neděli 20. 5., ale z technických důvodu ji překládáme na neděli 27. 5. v 15 hodin.
 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

imagePOŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 5. do 13. 5. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

6. 5.

Ne

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku a Josefa Fialovy, dvoje rodiče, sourozence a zetě Vladimíra

10.00

PŘÍBRAM – poutní slavnost ke cti sv. Floriána, mučedníka

   7. 5.

Po

Pondělí po 6. neděli velikonoční

Výročí posvěcení oltáře ve farním kostele v r. 1988.

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   8. 5.

Út

Panny Marie, Prostřednice všech milostí

8.00

farní zájezd a pouť

9. 5.
St

Středa po 6. neděli velikonoční

18.00

LUKOVANY –

vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně,

mše sv. za Pavla a Lenku Pazourkovy, Boženu Plockovou a na poděkování Pánu Bohu

  10. 5.

Čt

SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa Růžičku, Miroslavu a Karla Plockovy a živou rodinu

   11 5.

Pátek po 6. neděli velikonoční – začíná příprava na slavnost Seslání Ducha svatého

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího a Drahoslavu Pelcovy, dvoje rodiče, Jana a Kristinu Pelcovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  12. 5.

So

Sv. Nerea a Achillea, mučedníků
nebo Sv. Pankráce, mučedníka

 


 

13. 5.

Ne

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Musilovu a Rousovu

 10.00

RAPOTICE – poutní slavnost ke cti NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ


Nedělní mše svaté v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
12. 5. 2018

13. skupina: ing. Jitka Procházková a
Mgr. Jana Křivánková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
13. 5. 2018

6. skupina: sestra Marie Posádková a
 bratr Josef Smutný

 

Ø Úterní zájezd :
odjezdy autobusů : Lukovany :             7.00 z točny
                                   V. Popovice :         7.05 z křižovatky u obecního úřadu
                                   Příbram :                7.15 od kaple
                                   Zakřany :                7.25 od kaple


S sebou jídlo a KANCIONÁL      J

Ø Pan farář děkuje za okopání růží před farou. Ještě je potřeba vyřezat onen veliký keř vedle kříže. Kdo se se toho ujme?  

Ø Také děkujeme za umytí oken kaple v Příbrami, zvláště těm, kteří riskovali své životy.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 4. do 6. 5. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

29. 4.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Františka Pelcovy, dvoje rodiče a děti

  30. 4.

Po

Sv. Zikmunda, mučedníka
nebo
Sv. Pia V., papeže

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Pavla a Boženu Pazourkovy a duše v očistci

   1. 5.

Út

Sv. Josefa, dělníka

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za P. Jana Dopitu a všechny zdejší zemřelé faráře
(P. Jan Dopita zemřel 1. 5. 1950 ve věku nedožitých 60 let)

2. 5.
St

Památka sv. Atanáše, biskupa
a učitele církve

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Jana a Štěpánku Matouškovy, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

   3. 5.

Čt

Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů

  18.00

RAPOTICE – mše svatá na poděkování za 50 let manželství, za další Boží pomoc a živou rodinu

   4. 5.

První pátek v měsíci

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   5. 5.

So

Sobota po 5. neděli velikonoční

 


 

6. 5.

Ne

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku a Josefa Fialovy, dvoje rodiče, sourozence a zetě Vladimíra

 10.00

PŘÍBRAM – poutní slavnost ke cti sv. Floriána, mučedníkaNedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
5. 5. 2018

12. skupina: sestry ze Zakřan

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
6. 5. 2018

5. skupina: bratři Jiří Pokorný
a ing. Petr Šikula

 

 Ing.

 

Ø Včera byla pohřbena v Zakřanech paní Mária Ševčíková *1951
 

 

Ø Je volná mše sv. na svátek Nanebevstoupení Páně (10. května)
 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 4. do 29. 4. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

22. 4.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

den modliteb za povolání
k duchovnímu stavu

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Emilii a Jana Vaverkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  10.00

LUKOVANY – mše svatá za rodiče dvoje rodiče Kubíkovu, Blažejovských, živou a zemřelou rodinu

  23. 4.

Po

Svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, hl. patrona pražské arcidiecéze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za zetě Jiřího, rodiče Vonešovy, syna Jana, rodiče Matouškovy, syna Jana a Františka, manželku Helenu a sestru Miladu

  24. 4.

Út

Sv. Jiří, mučedníka nebo
Sv. Fidela ze Sigmaringy, kněze a mučedníka

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

25. 4.
St

Svátek sv. Marka, evangelisty

18.00

LUKOVANY – mše svatá na poděkování P. Bohu a za požehnání pro ty, kteří se zasloužili o generální opravu varhan

  26. 4.

Čt

Čtvrtek po 4. neděli velikonoční

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Františka a Františku Chatrných, Jiřího Mohelského, manžele Chybovy a živou rodinu

  27. 4.

Pátek po 4. neděli velikonoční

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Jaroslava Sedlákovy, rodiče Karbašovy a Sedlákovy a živou rodinu

  28. 4.

So

Sv. Petra Chanela, kněze a muč.
nebo Sv. Ludvíka Maria Grigniona z Monfortu, kněze

 

 

29. 4.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Františka Pelcovy, dvoje rodiče a dětiNedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
28. 4. 2018

11. skupina: sestry Helena Kopáčková a Eva Pokorná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
29. 4. 2018

3. skupina: sestry Eva Pokorná a
Martina Kuchyňková

 

 Ing.

Ø Pouť v Příbrami bude v neděli 6. 5. 2018 v 10 hodin.

Ø Pouť v Rapoticích bude 13. 5. 2018 v 10 hodin.

Ø V neděli 20. 5. bude mše sv. v 10 hod. v Zakřanech spojená se křtem Elišky Velebové.

Ø V neděli 27. 5. bude mše sv. v 10 hod. v Lukovanech.

Ø Kněžské a jáhenské svěcení:

V sobotu 23. 6. 2018 přijmou při bohoslužbě v 9 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně z rukou biskupa Vojtěch Cikrleho kněžské svěcení:

 

- jáhni brněnské diecéze

Mgr. Jaroslav Jurka (*1988) z farnosti Třebíč – zámek
Tomáš Marada, DiS (*1989) z farnosti Hodonín
Mgr. Vojtěch Zahrádka (*1991) z farnosti Třebíč – město

 

- jáhen novoříšské kanonie premonstrátů

Mgr. Bc. Metoděj Ján Lajčák OPraem. (*1984) z farnosti Hanušovce na Topľou (Slovensko)
 

Současně přijmou jáhenské svěcení bohoslovci brněnské diecéze

Štěpán Trčka (*1988) z farnosti Slavonice
Mgr. Miroslav Kulifaj (*1989) z farnosti Zavar(Slovensko), Brno, sv. Jakub

Ø Sbírka pro křesťany v Sýrii vynesla minulou neděli 11.500,- Kč.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 4. do 22. 4. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

15. 4.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, jehož 20. výročí úmrtí dnes vzpomínáme, bratra Jiřího, synovce Petra, dvoje rodiče a živou rodinu.

  9.45

VYSOKÉ POPOVICE – křest Michaela Jaroše z Vysokých Popovic, 3. dítěte Milana a Moniky Jarošových

  16. 4.

Po

Pondělí po 3. neděli velikonoční

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřinu a Miloše Foralovy, dvoje rodiče, syny Miloše a Jiřího a živou rodinu

  17. 4.

Út

Úterý po 3. neděli velikonoční

 


 

18. 4.
St

Středa po 3. neděli velikonoční

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Josefa a Annu Košákovy, Františka a Marii Buchtovy, děti, živou a zemřelou rodinu

  19. 4.

Čt

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Annu a Josefa Matouškovy, syna Josefa a manželku Matyldu, živou rodinu a duše v očistci

  20. 4.

Sv. Martina I. papeže a mučedníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  21. 4.

So

Sv. Anselma, biskupa a učitele církve

 


 

22. 4.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Emilii Vaverkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

10.00

LUKOVANY – mše svatá za rodinu Kubíkovu, Blažejovskou, živou a zemřelou rodinuNedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
21. 4. 2018

10. skupina: rodina Matouškova z Rapotic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
22. 4. 2018

3. skupina: sestry Věra Pokorná a
Marie Břoušková

 

 

Ø Oznámení pro zakřanské věřící: sbírka při pohřební mši paní Daňkové vynesla 5.360 Kč. Byla připojena ke sbírce konané v neděli ve farním kostele.

Ø V úterý proběhne v naší farnosti děkanská vizitace za loňský rok. Proto nebude na faře vyučování náboženství.

Ø Jedno z míst, které 8. 5. navštívíme, je kostel sv. Jana Pavla II. v obci Bukovany na Hodonínsku. Tomuto kostelu je věnována dvoustrana v křesťanském týdeníku Naše rodina, který vychází už 50 let. Dvoustrana je vystavena na vývěsce vzadu.
 

Autobus, kterým pojedeme na zájezd, má 49 míst. Obsazeno je 49 míst. Podrobnosti zájezdu budou včas oznámeny.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 4. do 15. 4. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

8. 4.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

neděle Božího Milosrdenství

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou a zemřelou rodinu

Po mši svaté je farní kavárna.

   9. 4.

Po

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
přeložená z 25.3.

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží ochranu a za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

  10. 4.

Út

Úterý po 2. neděli velikonoční

 


 

11. 4.
St

Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Marii a Jana Přibylovy, dvě dcery a tři zetě

  12. 4.

Čt

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Richarda Veselého, dvoje rodiče a manžele Dobrovolných

  13. 4.

Sv. Martina I. papeže a mučedníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  14. 4.

So

Sobota po 2. neděli velikonoční

 


 

15. 4.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, bratra Jiřího, synovce Petra, dvoje rodiče a živou rodinu.

Po mši svaté křest Michaela Jaroše z V.P.
Mše sv. v Lukovanech bude o týden později.Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod


"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
14. 4. 2018

9. skupina: sestry Lenka Vonešová a
Jiřina Filová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
15. 4. 2018

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a
bratr ing. Miroslav Pelikán

 

 Ing.

Ø Také tento týden budeme udělovat v celé farnosti svátost nemocných v našich kostelích a kaplích při každé mši sv.

Ø Duchovní přehled letošních Velikonoc :
Zelený čtvrtek : podáno bylo 140 sv. přijímání, o 12 více jak loni

Velký pátek :                             148                         o 5 více jak loni
Bílá sobota :                              120                         o 22 méně jak loni
Boží Hod velikonoční :             173                        o 21 méně jak loni
Během velikonočních svátků bylo vybráno 21.550,- Kč

Ø Farnost Vysoké Popovice pořádá 8. května poutní zájezd na Jižní Moravu, odjezd autobusu z naší farnosti plánujeme v 7.30, odjezdy z jednotlivých obcí budou oznámeny později. Program zájezdu :
Starovičky
– mše sv. v kostele sv. Kateřiny v 8:30, odkud pochází P. Václav Drbola, farář v Babicích na Třebíčsku, popravený komunisty v r. 1951.
Hustopeče u Brna, kde stojí nový kostel sv. Václava a sv. Anežky České z r. 1994, postavený na místě kostela zbořeného v r. 1961 komunisty.
Starovice, kostel sv. Jiří z r. 1476

Kurdějov – kostel sv. Jana Křtitele z r. 1350, unikátní opevněná stavba.
Čejkovice, prohlídka Templářských sklepů ze 13. století, návštěva kostela sv. Kunhuty z r. 1783, prohlídka stálé expozice v domku T.G.Masaryka

Bukovany u Kyjova – nová kaple sv. Jana Pavla II. z roku 2013 a větrný mlýn

Žarošice - mariánské poutní místo
 

Ø Stručně finance za březen :
z účtu nám bylo odčerpáno za energie 21.638,- Kč

na účet bylo uloženo 19.000,- Kč


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 4. do 15. 4. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

8. 4.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

neděle Božího Milosrdenství

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou a zemřelou rodinu

Po mši svaté je farní kavárna.

   9. 4.

Po

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
přeložená z 25.3.

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží ochranu a za živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

  10. 4.

Út

Úterý po 2. neděli velikonoční

 


 

11. 4.
St

Památka sv. Stanislava, biskupa a mučedníka

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Marii a Jana Přibylovy, dvě dcery a tři zetě

  12. 4.

Čt

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Richarda Veselého, dvoje rodiče a manžele Dobrovolných

  13. 4.

Sv. Martina I. papeže a mučedníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  14. 4.

So

Sobota po 2. neděli velikonoční

 


 

15. 4.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, bratra Jiřího, synovce Petra, dvoje rodiče a živou rodinu.

Po mši svaté křest Michaela Jaroše z V.P.
Mše sv. v Lukovanech bude o týden později.Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod


"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
14. 4. 2018

9. skupina: sestry Lenka Vonešová a
Jiřina Filová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
15. 4. 2018

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a
bratr ing. Miroslav Pelikán

 

 Ing.

Ø Také tento týden budeme udělovat v celé farnosti svátost nemocných v našich kostelích a kaplích při každé mši sv.

Ø Duchovní přehled letošních Velikonoc :
Zelený čtvrtek : podáno bylo 140 sv. přijímání, o 12 více jak loni

Velký pátek :                             148                         o 5 více jak loni
Bílá sobota :                              120                         o 22 méně jak loni
Boží Hod velikonoční :             173                        o 21 méně jak loni
Během velikonočních svátků bylo vybráno 21.550,- Kč

Ø Farnost Vysoké Popovice pořádá 8. května poutní zájezd na Jižní Moravu, odjezd autobusu z naší farnosti plánujeme v 7.30, odjezdy z jednotlivých obcí budou oznámeny později. Program zájezdu :
Starovičky
– mše sv. v kostele sv. Kateřiny v 8:30, odkud pochází P. Václav Drbola, farář v Babicích na Třebíčsku, popravený komunisty v r. 1951.
Hustopeče u Brna, kde stojí nový kostel sv. Václava a sv. Anežky České z r. 1994, postavený na místě kostela zbořeného v r. 1961 komunisty.
Starovice, kostel sv. Jiří z r. 1476

Kurdějov – kostel sv. Jana Křtitele z r. 1350, unikátní opevněná stavba.
Čejkovice, prohlídka Templářských sklepů ze 13. století, návštěva kostela sv. Kunhuty z r. 1783, prohlídka stálé expozice v domku T.G.Masaryka

Bukovany u Kyjova – nová kaple sv. Jana Pavla II. z roku 2013 a větrný mlýn

Žarošice - mariánské poutní místo
 

Ø Stručně finance za březen :
z účtu nám bylo odčerpáno za energie 21.638,- Kč

na účet bylo uloženo 19.000,- Kč

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 4. do 8. 4. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

1. 4.

Ne

SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Boží hod velikonoční

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Annu Vognarovy a za duše těch, na které nikdo nepamatuje
Po mši sv. je žehnání velikonočních pokrmů

   2. 4.

Po

Pondělí v oktávu velikonočním

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky (místo Velkého pátku)

10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Drahomíru Matouškovou a dvoje rodiče

   3. 4.

Út

Úterý v oktávu velikonočním

 


 

4. 4.
St

Středa v oktávu velikonočním

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za ing. Rostislava Daňka, rodiče, sourozence a živou rodinu

   5. 4.

Čt

Čtvrtek v oktávu velikonočním

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za nemocnou osobu a za Boží ochranu pro celou rodinu

   6. 4.

Pátek v oktávu velikonočním

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   7. 4.

So

Sobota v oktávu velikonočním

 


 

8. 4.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
Neděle Božího Milosrdenství

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá Josefa a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou a zemřelou rodinu
Po mši sv. je farní kavárna.Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
7. 4. 2018

8. skupina: sestry Terezie Vognarová a
Jiřina Macálková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
8. 4. 2018

1. skupina: sestra Jana Boudná a
bratr ing. Vladimír Chratrný

 

 Ing.

Ø Děti, doneste do kostela své postní pokladničky neboli postničky, nejpozději do příští neděle.

Ø Dne 8. května pořádáme poutní zájezd na tato místa:
Hustopeče u Brna, kde stojí nový kostel sv. Václava a sv. Anežky České z roku 1994, postavený na místě kostela zbořeného v roce 1961 komunisty. Farářem je zde náš rodák P. Jan Nekuda mladší, který letos slaví 20 let kněžství. Dále navštívíme jeho další 2 farní kostely: ve Starovicích z r. 1476 a farní kostel ve Starovičkách, odkud pochází P. Václav Drbola, farář v Babicích na Třebíčsku, popravený komunisty v roce 1951.
Dále farní kostel v Kurdějově z roku 1350, unikátní opevněnou stavbu.
Další zastávkou budou templářské vinné sklepy v Čejkovicích, kde je uskladněno 38 000 litrů vína. Pouť ukončíme na mariánském poutním místě v Žarošicích.
Přihlašovací arch je na knižním stolku.

Ø Rekonstrukce topení na faře nás stála 129.000,- Kč. Polovinu částky zaplatila farnost, polovinu pan farář, který tam bydlí a proto se musí na zaplacení také podílet.  

 

Farnost Vysoké Popovice vás zve do Rapotic na

SEDEROVOU VEČEŘI

Sederová večeře je slavnostní večeří, která připomíná vyvedení Izraele z egyptského otroctví a v židovské komunitě se slaví nepřetržitě plus minus 3.500 let. Stejnou večeři slavil i Ježíš těsně před svou smrtí. Při naší symbolické večeři budeme rozjímat nad texty o Vyjití z otroctví. Pojďte zakusit společnou bohoslužbu u prostřeného stolu.

 

v kapli v RAPOTICÍCH

29. března 2018 (Zelený čtvrtek)

po skončení mše svaté (zač. 17:30), tedy v 19:00 hodin

 

Pokud se chcete zúčastnit, je třeba se

nejpozději v neděli 25. března

zapsat na zapisovací archy v kostele nebo se přihlásit na kontaktu:

Zdeněk Strašák    732 275 674 strasak.zdenda@seznam.cz

Je možné napsat SMS nebo e-mail a uvést počet osob a kontaktní osobu.

 

Pokud můžete darovat proviant nebo pomoci s přípravou, zapište se, prosím, na arch „Pomocníci“.

 

PŘIBLIŽNÉ NÁKLADY NA JEDNU OSOBU: 60 – 80 Kč.

 

Podrobnější informace získáte na uvedeném kontaktu.

 

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 3. do 1. 4. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

25. 3.

Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

- výročí posvěcení kaple v Rapoticích v r. 1995

- začíná týden modliteb za mládež

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – sv. zpověď farnosti – 4 kněží

  26. 3.

Po

Pondělí SVATÉHO TÝDNE

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, rodiče Patočkovy, syna Josefa, na poděkování Pánu Bohu a za duše v očistci

  27. 3.

Út

Úterý SVATÉHO TÝDNE

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Ondřeje a
Štěpánku Přibylovy, dvoje rodiče, Josefa Čejku a rodiče

28. 3.
St

Středa SVATÉHO TÝDNE

 


 

  29. 3.

Čt

ZELENÝ ČTVRTEK

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonii a Jana Havlíčkovy, dvoje rodiče a vnuka Jiřího

  30. 3.

VELKÝ PÁTEK
den přísného postu

  15.00

VYSOKÉ POPOVICE – obřady Umučení Páně

  31. 3.

So

BÍLÁ SOBOTA -
Velikonoční vigilie

19.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Ludmilu Fialovy, dvoje rodiče zemřelou přízeň a živou rodinu

1. 4.

Ne

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Boží hod velikonoční

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Annu Vognarovy a za duše těch, na které nikdo nepamatuje
Po mši sv. je žehnání velikonočních pokrmůNedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
31. 3. 2018

7. skupina: sestry Marta Suchá a Jana Polehlová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
1. 4. 2018

17. skupina: sestra Hana Vonešová a ing. Petr Kozák
 

 Ing.

Ø Adorační listina pro adoraci na Bílou sobotu u Božího hrobu je na bývalém oltáři Božího hrobu.

Ø 8. května v den státního svátku pořádáme zájezd do Hustopečí u Brna, kde je farářem náš farník P. Jan Nekuda mladší.  Zde byl v r. 1994 postaven nový nádherný kostel sv. Václava a sv. Anežky České na místě původního kostela, který byl po zřícení věže pobořen a pak komunisty odstraněn v r.  1961. Navštívíme ještě další 3 kostely: farní kostel ve Starovicích z r. 1476, farní kostel ve Starovičkách ze 13. století, do nichž také P. Jan dojíždí. A farní kostel sv. Jana Křtitele v Kurdějově z r. 1350, mimořádná stavba. 

Ø Nahlaste, prosíme, návštěvy nemocných a starých věřících panu faráři.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 3. do 25. 3. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

18. 3.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Matouškovy, dvoje rodiče, sourozence a na poděkování za 70 let života

10.00

LUKOVANY – mše svatá za dvoje rodiče, prarodiče, živou a zemřelou rodinu

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

  19. 3.

Po

SLAVNOST SV. JOSEFA, SNOUBENCE P. MARIE

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Hradeckých, dvoje rodiče, sourozence, syna Josefa, vnuka Jana a živou rodinu

  20. 3.

Út

Úterý po 5. neděli postní

 

  nebude mše svatá

21. 3.
St

Středa po 5. neděli postní

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Karla Přibyla, Marii a Františka Patočkovy a dvoje rodiče

  22. 3.

Čt

Čtvrtek po 5. neděli postní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa Horta, rodiče Josefa a Jarmilu, dvoje prarodiče a živou rodinu

  23. 3.

Připomínka sv. Turibia z Mongroveja, biskupa

  17.30

nebude mše svatá, protože p. farář zpovídá v sousední farnosti

  24. 3.

So

Sobota po 5. neděli postní

 

nebude mše svatá

25.3.

Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

výročí posvěcení kaple v Rapoticích v r. 1995
začíná letní čas
začíná den modliteb za mládež

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatá zpověď farnosti – 4 kněžíNedělní mše svaté v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
24. 3. 2018

6. skupina: manželé Skálovi z Příbrami

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
25. 3. 2018

16. skupina: sestry Terezie Vognarová a              Veronika Matoušková

 Ing.

Ø Mše svaté a obřady o Velikonocích:

Zelený čtvrtek: 17.30  (o půl hodiny dříve než loni vzhledem ke konání velikonoční večeře v rapotické kapli (jako obvykle)  

Velký pátek: 15.00     (jako loni)

Bílá sobota:  19.00     (jako loni)

Ø Znovu připomínáme poutní zájezd 8. 5. 2018 do Hustopečí, kde je farářem náš rodák P. Jan Nekuda ml.  Stojí tam nádherný nový kostel sv. Václava, který byl postaven na místě kostela zbořeného v r. 1962 po zřícení věže. Oba kostely jsou k vidění na informační vývěsce. Arch k zapisování je na knižním stolku.

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 3. do 18. 3. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

11. 3.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Hortovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  12. 3.

Po

Pondělí po 4. neděli postní

  17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Ludvíka Šurdovy, dvoje rodiče a sourozence

  13. 3.

Út

Úterý po 4. neděli postní
Výročí zvolení papeže Františka
v r. 2013

 


 

14. 3.
St

Středa po 4. neděli postní

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Václava a Marii Smutných, syna Václava, dvoje rodiče, sourozence, Josefa Vaverku a živou rodinu

  15. 3.

Čt

Čtvrtek po 4. neděli postní

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Jindřicha Soukupa, rodiče, sourozence a živou rodinu

  16. 3.

Pátek po 4. neděli postní

  17.30

    VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 17. 3.

So

Připomínka sv. Patrika, biskupa

 

 

18.3.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Matouškovy, dvoje rodiče, sourozence a poděkování za 70 let života

10.00

LUKOVANY – mše svatá za dvoje rodiče, prarodiče, živou a zemřelou rodinu

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
17. 3. 2018

5. skupina: sestry Marie Foralová a                      Barbora Korotvičková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
18. 3. 2018

14. skupina: sestry Hana Posádková a                         Lenka Kuchyňková 

 Ing.

Ø Tento týden, nejlépe zítra, přijďte maminky žáků uklidit učebnu po topenářích, abychom mohli v úterý a další dny vyučovat náboženství. A V SOBOTU BYCHOM UKLIDILI druhou polovinu fary.

Ø 8. května, na den státního svátku, plánujeme zájezd do Hustopečí na Břeclavsku, kde je farářem náš rodák P. Jan Nekuda mladší. Stojí tam nádherný nový kostel sv. Václava. Byl postaven na místě původního kostela, který byl v r. 1962 po zřícení věže zbořen. Fotografii nového a obrázek původního kostela je k vidění na vývěsce nad knižním stolkem. Navštívíme i další místa. Zapisujte se už nyní na arch u křtitelnice.

Ø 12. března 1939 nastoupil na Petrův stolec papež Pius XII., který zachránil 9 600 Židů. Více se dozvíte z výrazně orámovaného článku z Katolického týdeníku na informační vývěsce. 

Ø 14. března 1953 zemřel prezident Klement Gottwald, který nechal popravit 248 osob, z toho 4 kněze.

Ø Na faře bylo vyměněno 13 radiátorů a přidán čtrnáctý další radiátor a vyměněn plynový kotel.

Ø Texty pro lektory na dnešní křížovou cestu  jsou  u křtitelnice. Mají název Křížová cesta ve spojení s papežem.

Ø Na bývalém oltáři v boční lodi máte všichni odběratelé časopisu NEZBEDA, ministranti i neministranti, březnové číslo. Je to rozděleno podle vesnic. Ať vám nevypadne samolepka. Pokud ji ztratíte cestou, máme pro vás náhradní.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 3. do 11. 3. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

4. 3.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Jana Škodovy, Růženu a Jana Pokorných a Ferdinanda Přinesdomů
Po mši sv. je farní kavárna

   5. 3.

Po

Pondělí po 3. neděli postní

  17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Jeřábka, Annu a Karla Matouškovy, dvoje rodiče a sestřenici Annu

   6. 3.

Út

Úterý po 3. neděli postní

 

 

7. 3.
St

Sv. Perpetuy a Felicity, mučednic

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jana a Marii Hradeckých a dvoje rodiče

   8. 3.

Čt

Sv. Jana z Boha, řeholníka

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za r. Jelínkovy,
syna Antonína, rodiče Neklapilovy, rodiče Zezulovy a syna Miloše

   9. 3.

Sv. Františky Římské, řeholnice

  17.30

  VYSOKÉ POPOVICE  – mše svatá za farníky

 10. 3.

So

Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka

 

 

11.3.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Hortovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)
 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
10. 3. 2018

4. skupina: sestry Ludmila Korotvičková a        Barbora Korotvičková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
11. 3. 2018

14. skupina: sestry Lenka Vonešová a          Stanislava Šmardová 

 Ing.

Ø V neděli 11. 3. se dožívá náš rodák z Příbrami – Mons. P. Vnislav Fruvirt, 95 let

Ø V sobotu 10. 3. uplyne 70 let od násilné smrti ministra zahraničí Jana Masaryka.

Ø Sbírka Haléř sv. Petra pro sv. Otce vynesla před týdnem 8.100 Kč, loni 8.300,- Kč

Ø Zítra začne výměna topných těles na faře.  Rozpočet činí 128.472,- Kč.
Proto ještě tento týden nebude vyučování náboženství.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 2. do 4. 3. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

25. 2.

Ne


DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

sbírka Haléř sv. Petra

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Emilii a Karla Mazourovy a 2 r.

  26. 2.

Po

Pondělí po 2. neděli postní

  17.30

PŘÍBRAM – mše sv. za Marcelu Patočkovou, tchána Josefa a živou rodinu

27. 2.

Út

Úterý po 2. neděli postní

17.30

ZAKŘANY – mše sv. na  poděkování za 100 let paní Emilie Skokanové

28. 2.
St

Středa po 2. neděli postní

17.30

LUKOVANY  – mše sv. za Michala Burzu, manželku Annu, 2 r., sourozence, živou a zemřelou rodinu

   1. 3.

Čt

Čtvrtek po 2. neděli postní

  17.30

  LESNÍ JAKUBOV – mše sv. za Zdeňka a     
  Jarmilu Suchých, 2 r., bratrance Miloše,
  Blanku Pokornou a živou rodinu

   2. 3.

Pátek po 2. neděli postní

  17.30

  VYSOKÉ POPOVICE  – mše sv. za farníky

3. 3.

So

Sobota po 2. neděli postní

 


 

4.3.

Ne

 

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Annu a Jana Škodovy, Růženu a Jana Pokorných a Ferdinanda Přinesdomů


Po mši sv. je farní kavárna


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)
 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
3. 3. 2018

3. skupina: sestry Martina Kuchyňková a               Jana Šindelková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
4. 3. 2018

13. skupina: sestra Lenka Hálová a                         bratr ing. Vladimír Kovářík 

 Ing.

Ø Na informační vývěsce jsou plakáty :
Zdravotník – křesťan v dnešní nemocnici, konference 17. 3. v Brně u Milosrdných bratří.
Květný pátek – hlavní pouť u P. Marie Bolestné ve Sloupu v Mor. krasu, 23. 3.  
Studentský Velehrad – celostátní setkání vysokoškoláků 19. 4.

Ø V Rapoticích dočasně nebudou mše sv., dokud se neopraví topení v zimní kapli.

Ø Před 70 lety – 25. února 1948 se v Československu násilným pučem ujali moci komunisté na dlouhých 40 let. Během své vlády popravili 248 lidí, z toho 4 kněze, ve věznicích utýrali téměř 4 500 osob, z toho 28 kněží a 2 řeholnice, žaláři prošlo na 200 000 politických vězňů.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 2. do 25. 2. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

18. 2.

Ne

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Patočkovy, Jana a Marii Přibylovy,
dvoje rodiče a živou rodinu

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost kříž. cesty

  19. 2.

Po

Pondělí po 1. neděli postní

  17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Pavla a Boženu Pazourkovy a duše v očistci

20. 2.

Út

Úterý po 1. neděli postní

--


 

21. 2.
St

Sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

17.30

ZAKŘANY  – mše svatá za Jana a Štěpánku Matouškovy, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

  22. 2.

Čt

SVÁTEK STOLCE SV. PETRA

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Zdeňka a     
Jarmilu Suchých, dvoje rodiče, bratrance Miloše, Blanku Pokornou a živou rodinu

  23. 2.

Sv. Polykarpa, biskupa
a mučedníka

Den modliteb a postu za mír

  17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

24. 2.

So

Sobota po 1. neděli postní

 


 

25. 2.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

sbírka Haléř sv. Petra

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Emilii a Karla Mazourovy a dvoje rodiče

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost kříž. cesty


Nedělní mše sv. v okolí:  Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
24. 2. 2018

2. skupina: sestry Marie Břoušková a Jana Novotná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
25. 2. 2018

12. skupina: bratři Vojtěch Rous a                            ing. Zdeněk Šmarda 

 Ing.

Ø Ještě jsou volné nedělní mše 4. 3. a 11. 3. a pak 2 prosincové neděle. Jinak jsou všechny neděle v tomto roce obsazeny.  

Ø Sbírka pro malomocné vynesla před týdnem 6.200,- Kč.

Ø Příští neděli je sbírka nazývaná Haléř sv. Petra.  Z těchto peněz pomáhá Sv. Otec ke zmírnění následků neštěstí a válek ve světě. Loni jsme pro papeže Františka vybrali 8.300,- Kč.

Ø  Papež František vyhlásil pátek, který je před námi, za den modliteb a postu za mír ve světě.

Ø Mezinárodní lékařská kancelář v Lurdech uznala 70. zázrak v Lurdech. Letos uplynulo 160 let od prvního zjevení Panny Marie. Za tu dobu došlo ke 30 tisícům  nevysvětlitelných uzdravení. Jen za loňský rok zaznamenal hlavní lékař v Lurdech více než 30 zajímavých případů. Zmíněný zázrak se stal již v r. 2008 a teprve nyní po 10 letech bylo uzdravení uznáno jako zázračné. Více se o tom dočtete v Katolickém týdeníku, který je umístěn na vývěsce u mříže.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 2. do 18. 2. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

11. 2.

Ne

ŠESTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Světový den nemocných
Výročí zjevení P. Marie
v Lurdech 1858

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Petru Soukupovou, strýce Milana a Karla, prarodiče a duše v očistci

10.00

LUKOVANY – mše svatá na poděkování
za 80 let života

  12. 2.

Po

Pondělí 6. týdne v mezidobí

  17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

13. 2.

Út

Úterý 6. týdne v mezidobí

--

 

14. 2.
St

POPELEČNÍ STŘEDA
– den přísného postu
14. 2. 869 zemřel sv. Cyril

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Karla Peřinovy a dvoje rodiče

  15. 2.

Čt

Čtvrtek po Popeleční středě

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Emila Kmeče, dvoje rodiče a rodinu Valachovu

  16. 2.

Pátek po Popeleční středě

  17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá a farníky

17. 2.

So

Připomínka sv. Alexia a druhů, řeholníků

10.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb pana Jiřího Hájka z Příbrami, nar. 1944

18. 2.

Ne

 

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ
 

 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Patočkovy, Jana a Marii Přibylovy,
dvoje rodiče a živou rodinu

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
17. 2. 2018

1. skupina: sestry a bratři z Lesního Jakubova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
18. 2. 2018

11. skupina: sestry Mgr. Jana Křivánková a Silvie Hálová

 Ing.

Ø Půst na Popeleční středu:  od 14 let jsem vázáni postem od masa, mimo to ti, kteří dokončili 18. rok svého života až po ty, kteří dovršili 59 let života jsou vázáni postem újmy: pouze jednou za den se mohou najíst dosyta.

Ø Stručně finance za leden :
příjmy:  pachtovné od AZOSu za pozemky                                   7.000,- Kč
               prodej pozemku v areálu býv. JZD v Příbrami            66.000,- Kč
               uloženo ze sbírek                                                            40.000,- Kč
výdaje:  za energie                                                                            5.336,- Kč

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 2. do 11. 2. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

4. 2.

NePÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče  Klímovy, dva bratry, živou a zemřelou rodinu
Po mši sv. je farní kavárna

   5. 2.

Po

Památka sv. Agáty, panny a mučednice

  17.30

PŘÍBRAM – mše sv. za Annu Svobodovou, Jana Křivánka, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

6. 2.

Út

Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků

--


 

7. 2.
St

Středa 5. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše sv. za Františka Břouška, dvoje rodiče dvoje rodiče živou a rodinu

   8. 2.

Čt

Sv. Jeronýma Emilianiho
nebo
sv. Josefiny Bachity, panny

  17.30

  LESNÍ JAKUBOV – mše sv. za Marii a
  Vladimíra Dvořáčkovy a dvoje rodiče

   9. 2.

Pátek 5. týden v mezidobí

  17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

10. 2.

So

Památka sv. Scholastiky, panny

 


 

11. 2.

Ne

 

ŠESTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ
 

světový den nemocných

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Petru Soukupovou, strýce Milana a Karla, prarodiče a duše v očistci

10.00

LUKOVANY – mše svatá na poděkování
za 80 let životaNedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)
 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
10. 2. 2018

23. skupina: sestry Marcela Hanáková a                  Petra Hanáková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
11. 2. 2018

10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a      Anna Skálová

 Ing.

Ø Na knižním stolku je ještě několik výtisků časopisu MILUJTE SE!

Ø Úmysly modliteb Živého růžence na únor:
všeobecný: aby se nenechali korupcí ovládnout ti, kdo mají materiální, politickou nebo duchovní moc

národní úmysl: abychom dobro nevnímali jen jako povinnost, ale také jako něco velikého, co smíme konat

Ø Tento týden jsou jarní prázdniny, proto nebude vyučování náboženství.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 1. do 4. 2. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

28. 1.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a rodinu

  29. 1.

Po

Pondělí 4. týdne v mezidobí

  17.30

PŘÍBRAM – mše sv. za Jiřinu Chatrnou a
dvoje rodiče

30. 1.

Út

Úterý 4. týdne v mezidobí

--


 

31. 1.
St

Památka sv. Jana Boska, kněze

17.30

ZAKŘANY – mše sv. za Annu a Františka Posádkovy, dvoje rodiče sourozence a duše v o.

   1. 2.

Čt

Čtvrtek 4. týdne v mezidobí

  17.30

  RAPOTICE – mše sv. za řeholní sestry
  Bohumíru a Anežku Liškovy, rodiče,
  zemřelé sourozence a živou rodinu

   2. 2.

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ
DO CHRÁMU

  17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

3. 2.

So

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
(po mši sv. se bude udělovat svatoblažejské požehnání)

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Střelickou

4. 2.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče  Klímovy, dva bratry, živou a zemřelou rodinu
Po mši sv. je farní kavárna


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)
 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
3. 2. 2018

22. skupina: sestry Ivana Lišková a                                     Anna Rosendorfová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
4. 2. 2018

9. skupina : sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová

 Ing.

Ø Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!

Ø Nad stolkem visí plakátek se snímkem 5 bohoslovců naší diecéze v kněžském semináři v Olomouci. Ti první tři na snímku nejsou bohoslovci, ale představení semináře. Dalších pět bohoslovců studuje v Římě. A další čtyři přerušili studium
a váhají. Prosme za ně.  

POČET OBYVATEL OBCÍ K 1. 1. 2018

 

Počet obyvatel (občanů ČR) kód obce ČSU název obce  
Kraj       Muži Muži 15+ Ženy ženy 15+ Celkem 15+ celkem
CELKEM ČR 10 278 545   5 028 886 4 239 358 5 249 659 4 498 422 10 278 545 8 737 780
                   
Kraj Vysočina Náměšť nad Oslavou 590991 Lesní Jakubov 47 37 45 39 92 76
Jihomoravský Rosice 583324 Lukovany 296 250 319 275 615 525
Jihomoravský Rosice 583715 Příbram na Moravě 321 266 328 273 649 539
Kraj Vysočina Náměšť nad Oslavou 591581 Rapotice 275 228 258 214 533 442
Jihomoravský Rosice 584177 Vysoké Popovice 344 286 359 299 703 585
Jihomoravský Rosice 584185 Zakřany 359 295 406 356 765 651

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 1. do 28. 1. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

21. 1.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy a Dvořákovy a živou rodinu 

  22. 1.

Po

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

  17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Miladu a Františka Pazourkovy, dvoje rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu

23. 1.

Út

Úterý 3. týdne v mezidobí

--

--

24. 1.
St

Památka sv. Františka Saleského

17.30

LUKOVANY– mše svatá za Josefa a Jaromíra Šumberovy, c a Marii Žaludovou

  25. 1.

Čt

Svátek obrácení sv. Pavla, apoštola

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu
Pelikánovou, rodiče Procházkovy, Pelikánovy a živou rodinu

  26. 1.

Čt

Památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

  17.30

  VYSOKÉ POPOVICE  – mše svatá za farníky

27. 1.

So

Sv. Anděly Mericiové, panny

 

 

28. 1.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a rodinu 

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)
 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
27. 1. 2018

21. skupina: rodina Šrámkova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
28. 1. 2018

7. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a              Marie Foralová

 Ing.

Ø Co byste měli vědět: Majetek církve, který z různých důvodů nelze vrátit ve hmotné podobě, je od r. 2013 vracen ve finanční podobě po dobu 30 let. Ročně to činí 2 miliardy. Vláda na návrh KSČM chce tento obnos zdanit. Státu by se tak vrátilo zhruba 380 milionu korun ročně. Je to od komunistů neslýchaná špinavost.

Ø Biskupové vyzývají nejen k pokračování v modlitbách za hlavu státu, ale i k volbě toho, kdo bude ctít význam křesťanských hodnot pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku. Tak to čteme v Katolickém týdeníku, který je vydáván Českou biskupskou konferencí, tedy to je hlas našich biskupů. Jiří Drahoš požádal Katolický týdeník, aby zveřejnil, že nikdy nebyl a není členem proticírkevní organizace svobodní zednář. Je to lživá pomluva, která byla použita pře 5 lety i proti Karlu Schwarzenbergovi.

Ø Výsledky letošní tříkrálové sbírky :

OBEC                          výše sbírky     Kč na obyvatele          pokles nebo nárůst
Lesní Jakubov                 7 320                           80                             - 692

Lukovany                      32 067                            52                         + 6 023

Příbram                         24 796                            38                         + 2 203

Rapotice                        22 592                           42                         + 3 524

Vysoké Popovice           24 221                           34                         + 2 201

Zakřany                         33 496                           44                         + 4 976

Ø Na knižním stolku jsou k odběru knížečky, o kterých jsme mluvili minulou neděli v kázání

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 1. do 21. 1. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

14. 1.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče a přízeň 

 10.00

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Boženu Smutných, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  15. 1.

Po

Pondělí 2. týdne v mezidobí

  17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za rodinu Doubravovu a Pojdovu

16. 1.

Út

Úterý 2. týdne v mezidobí

--


 

17. 1.
St

Památka sv. Antonína, opata

17.30

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování za 90 let života

   18. 1.

Čt

Památka P. Marie, Matky jednoty křesťanů – začíná týden modliteb za jednotu křesťanů

  17.30

  RAPOTICE – mše svatá za velmi těžce
  nemocnou osobu

   19. 1.

Pátek 2. týdne v mezidobí

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

20. 1.

So

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo
Sv. Šebestiána, mučedníka

 

 

 

21. 1.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy a Dvořákovy a živou rodinu Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)
 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
20. 1. 2018

20. skupina: sestry Marie Krepsová a                            Mgr. Marie Rousová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
21. 1. 2018

6. skupina: sestry ing. Jitka Procházková a                 Regina Blažková

 Ing.

Ø Prosíme o zaplacení předplatného za časopisy Nezbeda (220,- Kč) a Nezbeda a Cvrček (330,- Kč)

Ø Zítra 15.1. odlétá papež František na týdenní cestu do dvou jihoamerických států: Chile a Peru.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 1. do 14. 1. 2018

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

7. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ -
končí doba vánoční

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu 

   8. 1.

Po

Pondělí 1. týdne v mezidobí

  17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Antonína Fialu, dvoje rodiče, Lubomíra Chalupu a rodiče

9. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--


 

10. 1.
St

Středa 1. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

   11. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  17.30

  LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za zemřelou a                 
  živou rodinu Soukopovu a přízeň

  17.30

RAPOTICE – bohoslužba slova

   12. 1.

Pátek 1. týdne v mezidobí

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

13. 1.

So

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

 

 

 

14. 1.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče a přízeň 

10.00


LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Boženu Smutných, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)
 

 


Ohlášky na tento týden:


 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
13. 1. 2018

19. skupina: rodina Vonešova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
14. 1. 2018

6. skupina: sestra Marie Posádková a                     bratr Josef Smutný

 Ing.

Ø Na Nový rok bylo ve farním kostele podáno 170 sv. přijímání
Během vánočních svátků ve dnech od 24. do 31. 12. bylo vybráno ve farním kostele 25.550,- Kč.
Kromě toho bylo v zakřanské kapli při dvou svátečních mších 26. a 31. 12.
vybráno 5.600,- Kč
Z účtu nám odčerpali za energii 22.957,- Kč

Z pokladny jsme zaplatili za pojistné 7 budov 17.801,- Kč

Ø Pro členy Živého růžence v naší farnosti: úmysly, na které se máme podle přání papeže Františka modlit v lednu: úmysl evangelizační – „aby křesťané i ostatní náboženské menšiny v asijských zemích mohli svoji víru žít v plné svobodě“
úmysl národní – „za odpovědný přístup občanů k prezidentským volbám v naší zemi“

Ø Papež František vyjádřil souhlas k převozu ostatků kardinála Berana z baziliky sv. Petra v Římě do Česka. Kardinál Beran, mučedník nacismu a komunismu, byl za komunismu z Československa vypovězen.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 12. do 31. 12. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

24. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Annu Škodovy, dvoje rodiče, Jana a Růženu Pokorných a dvoje rodiče

16.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za sourozence Polehlovy, rodiče, přízeň a živou rodinu

 25. 12.

Po

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Josefa Loukotovy, rodiče, přízeň a živou rodinu

26. 12.

Út

Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy, dvoje rodiče a živou rodinu

10.00

ZAKŘANY -  mše svatá za rodinu Rouskovu, rodiče, přízeň a duše v očistci

27. 12. St

Svátek sv. Jana, apoštola
a evangelisty

17.30

ZAKŘANY – mše sv. za Jaroslava Matěju, 
dvoje rodiče a sourozence

 28. 12.

Čt

Svátek sv. Mláďátek, mučedníků

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše sv. za Pavla Vrbu, dvoje rodiče a sourozence

 29. 12.

Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za farníky

30. 12.

So

Šestý den v oktávu Narození Páně

14.00

LUKOVANY – žehnání opravených varhan a varhanní koncert

31. 12.

Ne

SVÁTEK SV. RODINY – JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA
obnova manželských slibů

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za spolupracovníky pana faráře 

  10.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování
Pánu Bohu a za další Boží ochranu

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
30. 12. 2017

17. skupina: sestry Jana Boudná a Jana Kopáčková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
31. 12. 2017

4. skupina: sestry Eva Pokorná a                        Martina Kuchyňková

 

Ø Generální oprava varhan v kostele v Lukovanech stála 613.000,- Kč

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 12. do 24. 12. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

17. 12.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

výročí narození papeže Františka – 1936

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a Emila Krejčího, dvoje rodiče., sourozence a živou rodinu 

 18. 12.

Po

18. prosince

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá je volná

 19. 12.

Út

19. prosince

 

 

20. 12. St

20. prosince

dnes až 18.00

LUKOVANY – mše svatá za farníky

 21. 12.

Čt

Sv. Petra Kanisia, kněze

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá a Jarmilu a
Zdeňka Suchých,  dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 22. 12.

22. prosince

 

VYSOKÉ POPOVICE – nebude mše svatá, pan farář zpovídá v sousední farnosti

23. 12.

So

Sv. Jana Kentského, kněze

 


 

24. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Annu Škodovy, dvoje rodiče, Jana a Růženu Pokorných a dvoje rodiče

  16.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


 

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
23. 12. 2017

16. skupina: manželé Posádkovi z V.P.

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
24. 12. 2017


3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková

 

Ø Ministranti a ministrantky: vezměte si dnes všichni své obleky na vyprání.

Ø Hlavní výdaje za listopad:      za energii 9.990,- Kč

                                                   příspěvek na diecézi – doplatek 25.222,- Kč
                                                   uloženo ze sbírek : 33.000,- Kč

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 12. do 17. 12. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

10. 12.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu.
Po mši sv. je farní kavárna. Přijďte se podívat na nový betlém pana faráře, který bychom, budete-li chtít, mohli letos mimořádně instalovat ve farním kostele. 

 11. 12.

Po

Sv. Damasa I., papeže

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče a sourozence

 12. 12.

Út

Panny Marie Guadalupské

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na jistý dobrý úmysl

13. 12. St

Památka sv. Lucie, panny a mučednice
13. 12. 1970 se váš farář stal knězem

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Ludmilu Vaverkovu, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 14. 12.

Čt

Památka sv. Jana od Kříže, kněze a učitele církve

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Marii a Františka           
Hortovy, dvoje rodiče, Ludmilu a Josefa Suchých a dvoje rodiče

 15. 12.

Pátek po 2. neděli adventní

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

16. 12.

So

Sobota po 2. neděli adventní

14.00

ZBRASLAV – sv. zpověď farnosti

17. 12.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE  ADVENTNÍ

výročí narození papeže Františka – 1936
 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a Emila Krejčího, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu 

  9.15

VYSOKÉ POPOVICE – křest Vincenta Urbana z Vysokých Popovic

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatá zpověď farnosti – 4 kněží


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

Ohlášky na tento týden:


 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
16. 12. 2017

15. skupina: sestry Marie Hájková a                 Bohuslava Věžníková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
17. 12. 2017

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a                    bratr ing. Miroslav Pelikán

 

Ø Předplatné časopisů : Nezbeda                     220,-

                                        Nezbeda a Cvrček     330,-

                                        In – Dívčí svět            385,-

Ministranti a ministrantky dostávají časopisy zdarma.

Ø K poděkování hasičům ze Zbýšova patří ještě poděkování tesařskému mistru Miloši Kútovi z Rosic. Všichni provedli práci na střeše farního kostela zdarma.

Ø Pro Mikulášskou nadílku bylo nachystáno 50 balíčků po 40,- Kč. Je smutné, že dospívající mládež nedala při rozdělování přednost dětem a dokonce je předbíhala. To se v kostele nedělá.

Ø Nezapomeňte si koupit nové číslo časopisu MILUJTE SE ! Zajímavý je příběh Lukáše Lhotana pod názvem Moje cesta k islámu a zpět.

Ø Příští neděli po mši sv. přijme křest Vincent Urban, první dítě Tomáše Urbana a Kláry Suché.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 12. do 10. 12. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

3. 12.

Ne

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

Celodenní výstava Nejsvětější svátosti oltářní v naší farnosti

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci.
Po zkrácené mši sv. bude mikulášská nadílka – letos mimořádně v tento den.

 9.30

VYSOKÉ POPOVICE – zahájení výstavy Nejsvětější svátosti oltářní

 17.00

VYSOKÉ POPOVICE – ukončení výstavy Nejsvětější svátosti oltářní

   4. 12.

Po

Sv. Jana Damašského, kněze
a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Štěpána Chmelíčkovy, Silvestra Korotvičku a rodiče

  5. 12.

Út

Úterý po 1. neděli adventní

 

 

 6. 12. St

Sv. Mikuláše, biskupa

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Jaroslava a Zdeňku Kudláčovy, Miroslava Brüma, sestry Michálkovy, živou a zemřelou rodinu

7. 12.

Čt

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a
Josefa Neklapilovy, rodinu, Anežku a Antonína Jelínkovy, syna Antonína, rodiče Zezulovy, syna Miloše a na poděkování za 88 let života

  8. 12.

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
doporučený svátek

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za farníky

9. 12.

So

Sv. Jana Didaka

10.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Terezy Hruškové ze Zakřan

10. 12.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu
Po mši svaté je farní kavárna, přijďte se podívat na nový betlém pana faráře, který bychom, budete-li chtít, mohli letos instalovat ve farním kostele.


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
9. 12. 2017

14. skupina: sestry Vlasta Pelikánová a                   Jitka Skokanová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
3. 12. 2017

1. skupina: sestra Jana Boudná a                                bratr ing.Vladimír Chatrný

 

 

 • POŘAD BOHOSLUŽEB O VÁNOCÍCH :
  Štědrý den:
        8.00  Vysoké  Popovice
   (neděle)          16.00  Vysoké  Popovice  – tato mše sv. bude kompromisem mezi
                                                                           odpolední a večerní mší sv.

BOŽÍ HOD:        8.00  Vysoké Popovice

SV. ŠTĚPÁN:      8.00  Vysoké Popovice
                          10.00  Zakřany


SV. SILVESTR:    8.00 Vysoké Popovice

(neděle)            10.00  Zakřany

 

NOVÝ ROK:        9.00  Vysoké Popovice, aby se dospělí po včerejšku vyspali

Určitě všichni letošní mimořádné vánoce nejen přežijeme, ale i prožijeme. Můžeme se těšit na příští, v roce 2018, kdy budou 4 souvislé volné dny.

 • Tuto sobotu v 10 hod. přijme ve farním kostele sv. křest Tereza Hrušková ze Zakřan, druhé dítě manželů Bc. Jindřicha Hrušky a Veroniky, rozené Rudolfové.
   

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 11. do 3. 12. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

26. 11.

Ne


SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA,
KRÁLE

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé a zemřelé členy rodiny Moravcovy, Procházkovy a Strašákovy

 27.11.

Po

Pondělí 34. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá na jistý úmysl

28. 11.

Út

Úterý 34. týdne v mezidobí

 

 

29. 11. St

Středa 34. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování P. Bohu a za další Boží pomoc a za duše v očistci

30. 11.

Čt

SVÁTEK SV. ONDŘEJE, apoštola

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za zemřelé z Rapotic, na které nikdo nepamatuje

  1. 12.


Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

2. 12.

So


Sobotní památka P. Marie
 

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče

3. 12.

Ne

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
(začíná cyklus B nedělního lekcionáře)

Celodenní výstava Nejsvětější svátosti oltářní v naší farnosti

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci
Po zkrácené mši sv. bude mikulášská nadílka – letos mimořádně dnes.

9.30

VYSOKÉ POPOVICE – zahajovací pobožnost výstavy Nejsvětější svátosti oltářní


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


 


Ohlášky na tento týden:
 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
2. 12. 2017

13. skupina: sestry ing. Jitka Procházková a Mgr. Jana Křivánková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
3. 12. 2017


17. skupina: sestra Hana Vonešová a ing. Petr Kozák

 

 

 • Zhotovení adventního věnce pro farní kostel připadá podle rozdělovníku letos na věřící z Vysokých Popovic.
   

 

 • Předplatné časopisu Nezbeda je 220,- Kč, časopisu Nezbeda s Cvrčkem je 330,-
   

 

 • Na vývěsce nad knižním stolkem je velká fotografie vnitřku farního kostela před 2. světovou válkou, tedy téměř před 80 lety.
   

   

 

image
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.11. do 26.11. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

19. 11.

Ne


TŘICÁTÁ TŘETÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Miloslavu a Václava Křivánkovy, dvoje rodiče a sourozence

 20.11.

Po

Pondělí 33.týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Jeřábka

21. 11.

Út

Památka zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

17.30

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá (je volná)

22. 11. St

Památka sv. Cecilie, panny a mučednice, patronky chrámové hudby a zpěvu

14.30

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Jiřího Forala
z Příbrami (*1957)

17.30

LUKOVANY– mše svatá za Aloise Michálka, sestru Marii, dvoje rodiče 2 rodiče, živou a zemřelou rodinu

23. 11.

Čt

Sv. Klementa I., papeže mučedníka,  nebo
Sv. Kolumbána, opata

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče r. Hortovy, 2 syny, rodiče Chytkovy, 2 dcery a syna

 24. 11.

Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů, mučedníků

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

25. 11.

So

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

 

 

26. 11.

Ne

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA,
KRÁLE

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé a zemřelé členy rodiny Moravcovy, Procházkovy a Strašákovy


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
25.11. 2017

12. skupina: sestry ze Zakřan

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
19.11. 2017

16. skupina: sestry Terezie Vognarová a
Veronika Matoušková

 

 

Ø Na knižním stolku jsou 2 druhy nástěnných katolických kalendářů 2018.
 

 

Ø Letošní rok je mimořádný v tom smyslu, že 24.12. je nejen Štědrý den, ale zároveň i 4. neděle adventní. Proto by letos nebyly odpoledne a večer  2 mše sv., jak tomu bývalo v minulých letech : tedy v 15 a ve 20 hod., ale pouze 1 mše sv., pravděpodobně v 16 nebo v 17 hod.  Ráno totiž bude v 8 hod. nedělní mše sv. ještě s liturgií 4. neděle adventní.  Hovořili jsme o tom na farní kavárně.
 

 

image
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 11. do 19. 11. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 11.

Ne

TŘICÁTÁ DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Annu a Oldřicha Kratochvílovy, zetě Evžena, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

Po mši sv. je farní kavárna    Související obrázek                                          

 13. 11.

Po

Památka sv. Anežky

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za farníky

14. 11.

Út

Úterý 32. týdne v mezidobí

 

 

 

15. 11. St

Sv. Alberta Velikého, biskupa a učitele církve

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Josefa a Věru Kováříkovy, dvoje rodiče 2 r., sourozence a duše v očistci

16. 11.

Čt

Sv. Markéty Skotské, nebo
Sv. Gertrudy, panny

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Zdeňku a Františka Krejčovy, Libora a Vlastimila Fišerovy, přízeň a živou rodinu

 17. 11.

Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá (je volná) 

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb p. Anny Sedlákové z Vysokých Popovic (*1941)

18. 11.

So

Posvěcení římských bazilik sv. apoštolů Petra a Pavla

 

 

19. 11.

Ne

TŘICÁTÁ TŘETÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miloslavu a Václava Křivánkovy, dvoje rodiče a sourozence                                       


Nedělní mše sv. v okolí:  Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá s : v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
18. 11. 2017

11. skupina: sestry Helena Kopáčková a
Eva Pokorná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
19. 11. 2017

15. skupina: sestry Hana Posádková a                  Lenka Kuchyňková

 

Ø Sobota 18. 11. je podle diecézního rozdělovníků dnem, kdy se naše farnost modlí za bohoslovce v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci a oni se ten den modlí za naši farnost. Olomoucký seminář vychovává kněze pro všechny tři diecéze na Moravě. Za naši diecézi studuje v 6 ročnících 17 bohoslovců, další 3 přerušili studium. Pro srovnání : všechny české diecéze – celkem 5 – mají společný kněžský seminář v Praze – Dejvicích, kde studuje pouze 20 bohoslovců. Přitom byl tento seminář vybudován před 90 lety pro 200 bohoslovců. A to pouze pro pražskou arcidiecézi. Jeho snímek je vyvěšen tam, kde visí stránky Katolického týdeníku.

Ø Oznámení pro odběratele časopisu NEZBEDA a CVRČEK:
Nahlaste případnou změnu v odběru.

Ø Finance za říjen :
* z účtu nám odčerpali za energii  5.857,- Kč
* z účtu ostatní výdaje 1.043,- Kč
* na účet uloženo 36.000,- Kč
* z pokladny vydáno za hostie, mešní víno, pracovní listy do náboženství 1.335,-
 NA ÚČTU MÁME 79.000,- Kč.

Ø Vichřice před týdnem způsobila naší farnosti 2 malé škody :

Na kapli v Rapoticích odhadl likvidátor z Hasičské pojišťovny škodu do 10 tis. Kč.
Na farním kostele na hřebenu hlavní lodi vítr zpříčil asi 3 křidlice. To si musíme opravit ve vlastní režii.

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 11. do 12. 11. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

5. 11.

Ne


TŘICÁTÁ PRVNÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Stanislava a Libuši Rousovy, Miluši Sobotkovou a Ludmilu Smutnou
Po mši sv. je farní kavárna
    Související obrázek                                          

  6. 11.

Po

Pondělí 31. týdne v mezidobí

 

 

 

7. 11.

Út

Úterý 31. týdne v mezidobí

 

 

 

8. 11. St

Středa 31. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše sv. za Vladimíra Vaverku, bratra Jaroslava, manželku a 2 r.

9. 11.

Čt

SVÁTEK POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY v Římě

  17.30

 

  LESNÍ JAKUBOV – mše sv. za Miroslava
  Kopuletého, syna Miroslava a m. Hedejovy

 10. 11.

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

17.30

 

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za farníky  
 

11. 11.

So

Památka sv. Martina, biskupa

 

 

 

12. 11.

Ne

TŘICÁTÁ DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Annu a Oldřicha Kratochvílovy, zetě Evžena, 2 r., živou a zemřelou rodinu

                                       


Nedělní mše sv. v okolí :  Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se : v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

"Služte Pánu s radostí !" (Ž 99,1)

 

 

Ohlášky na tento týden:
 

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
11. 11. 2017

10. skupina : manželé Matouškovi z Rapotic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
12. 11. 2017


14. skupina : sestry Lenka Vonešová a
Stanislava Šmardová

 

 

 

Ø Tuto sobotu 11.11. na sv. Martina bude v 10 hod. ve farním kostele sv. Martina v Rosicích biřmování.
 

 

Ø Nezapomeňte na získávání odpustků duším v očistci ve dnech 1. až 8.11.
Sv. přijímání je podmínkou. Sv. zpověď může být už nyní : 8 dní před nebo 8 dní po dni, kdy ten odpustek získáváme.
 

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 10. do 8. 10. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

8. 10.

Ne

DVACÁTÁ  SEDMÁ NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa a Františku Pazourkovy, děti, rodiče Boudných, syna, manžele Csicsovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu                   
Po mši sv. je farní kavárna                        

  9. 10.

Po

Sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků, nebo:

Sv. Jana Leonardiho, kněze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Vonešovy, syna Jana, rodinu Matouškovy, syna Jana a Františka, manželku Helenu, sestru Miladu a na poděkování za 60 let společného života

10. 10.

Út

Úterý 27. týdne v mezidobí

 

 

11. 10.
St

Sv. Jana XXIII., papeže

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Ludmilu a Františka Kožíškovy, dvoje rodiče, sourozence a přízeň

12. 10.

Čt

Sv. Radima, biskupa, bratra sv. Vojtěcha

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii a Františka  
Hortovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

13. 10.


Pátek 27. týdne v mezidobí
 

 

 

14. 10.

So

Sv. Kalista I. papeže
a mučedníka

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

15. 10.

Ne

DVACÁTÁ  OSMÁ NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku a Miloslava Posádkovy, dvoje rodiče a živou rodinu                   


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
14. 10. 2017

6. skupina: manželé Skálovi z Příbrami

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
15. 10. 2017

10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a              Anna Skálová

 

 • Pravidelná sbírka o první neděli v měsíci na opravy farního kostela vynesla před týdnem ve farním kostele 9.000,- Kč. Je v tom pohřební sbírka ze soboty 30.9.2017
 • Zpráva o lukovanské pouti :
   

bylo podáno 70 sv. přijímání

vybralo se 4.000,- Kč

 • Co nás čeká v říjnu :
  * v sobotu 21.10. v 10 hod. bude biskup Vojtěch biřmovat v sousední Zbraslavi


* v neděli 22.10. bude Misijní neděle, týž den oslavíme výročí posvěcení našeho farního kostela, které bylo 23.10.1910

* od 27.10. do 2.12. navštíví papež František asijské státy Bangladéš a Barmu, která se nyní jmenuje Myamar.

Nový blok - dvojitým kliknutím zde, zahájíte úpravu bloku...

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632< xml:namespace prefix = "o" />

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 10. do 8. 10. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

1. 10.

Ne

DVACÁTÁ  ŠESTÁ NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

(1.10.1946 zemřel biskup Pavel Huyn, který posvětil náš farní kostel)

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Šmardovu, Chatrných, Boženu Šmardovu, bratra a sestru

  10.00

LUKOVANY – poutní mše sv. Václava za členy živého růžence (svátostné  požehnání nebude)

  2. 10.

Po

Památka sv. andělů strážných

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Annu a Karla Matouškovy, dvoje rodiče, sestřenici Annu a Jiřího Jeřábka

3. 10.

Út

Úterý 26. týdne v mezidobí

 

 

4. 10.
St

Památka sv. Františka z Assisi

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Františka a Františku Šumberovy, syna Jaromíra, živou a zemřelou rodinu Kuchyňkovu a Šumberovu

5. 10.

Čt

Čtvrtek 26. Týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče Hortovy, zetě Stanislava, rodiče Baštářovy, zetě Jana a vnučku Petru

  18.00

RAPOTICE – bohoslužba slova

6. 10.

Sv. Bruna, kněze
První pátek v měsíci

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

7. 10.

So

Památka Panny Marie Růžencové

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za zemřelého kněze

11.00

PŘÍBRAM – křest Anny Kadaňkové z Příbrami

14.00

ZBRASLAV – svatba Elišky Večeřové a Jiřího Horníčka

8. 10.

Ne

DVACÁTÁ  SEDMÁ NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa a Františku Pazourkovy, děti, rodiče Boudných, syna, manžele Csicsovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu
Po mši sv. je farní kavárna   
< xml:namespace prefix = "v" />                     


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
7. 10. 2017

5. skupina: sestry Marie Foralová a Regina Blažková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
8. 10. 2017

9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová

 

Ø Přednáška vojenského kaplana Jana Pacnera o tom, jak být dobrým mužem a křesťanem pod názvem Mužská spiritualita a síla se koná ve čtvrtek 5. října v 18.30 na faře ve Zbýšově.

Program: mše sv., přednáška, diskuze a modlitba 

Ø Sbírka na potřeby diecéze a pastorace kněží vynesla před týdnem ve farním kostele 7.000,- Kč, v kapli v Příbrami 1.650,- Kč, celkem 8.650,- Kč. Za farnost nám zbývá doplatit do fondu 26.172,-

Ø V soboru 7. října přijme v příbramské kapli křest Anna Kadaňková, druhé dítě manželů Jany a Pavla Kadaňkových.

Ø Včera byl ve farním kostele pohřeb pana Vladimíra Hudece z Vysokých Popovic, ročník 1929

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 9. do 1. 10. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

24. 9.

Ne

DVACÁTÁ  PÁTÁ  NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Růženu Pokorných, dvoje rodiče a zemřelé sourozence

  10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Bohumila Sovka
a dvoje rodiče

   25. 9.

Po

Pondělí 25. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Petra a Růženu Čarneckých, syna Aloise, syna Bohumila a manželku Josefku, zetě Dalibora, rodinu Matouškovu a Josefa Volavku

26. 9.

Út

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

 

- - -

27. 9.
St

Památka sv. Vincence z Paula, kněze

18.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování za 60 let života a za živou a zemřelou rodinu Procházkovu, Juřicovu a Matouškovu

28. 9.

Čt

SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa
(doporučený svátek)

  8.00

  VYSOKÉ POPOVICE  – mše svatá za Jana a
  Růženu Pokorných, Františka a Marii
  Hortovy a živou rodinu

29. 9.

SVÁTEK SV. MICHAELA, GABRIELA A RAFAELA, archandělů

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

Po mši sv. setkání mládeže na faře

30. 9.

So

Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele

 

- - -

1. 10.

Ne

DVACÁTÁ  ŠESTÁ NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

(1. 10. 1946 zemřel biskup Pavel Huyn, který posvětil náš farní kostel)

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Šmardovu, Chatrných, Boženu Šmardovu, bratra a sestru

10.00

LUKOVANY – poutní mše svatá Václava za členy živého růžence (svátostné  požehnání nebude)Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
30. 9. 2017

4. skupina: sestry Korotvičkovy

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
1. 10. 2017

8. skupina: sestry Mgr. Rousová Marie a          Foralová Marie

 

 • Zemřel P. František Hrůza, narozen 1923, od r. 1959 byl farářem v Měříně, pohřben byl 22. 9. v Měříně
  Zemřel P. Josef Šik, narozen 1929, pohřeb byl 23.9. v kostele sv. Tomáše v Brně 
 • Před 2 týdny jsme zahájili vyučování náboženství na faře. Vyučování je rozděleno takto:
  1. a 2. třída má vyučování společně v úterý v 16. hodin. Rodiče děti na faru dovezou a odvezou. Dětí je 13.
  3. třída má vyučování v úterý v 15 hod. Pan farář děti na faru doveze, rodiče si je odvezou. Dětí je 7.
  4., 5. a 6. třídy mají vyučování společně ve čtvrtek v 15 hod. Pan farář je na faru doveze, rodiče si je odvezou. Dětí je 15.
  7., 8. a 9. třídy mají vyučování společně v pátek v 15.45. Pan farář děti na faru doveze, rodiče si je odvezou. Žáků je 18.
  Žáky 1. a 2. třídy vyučuje katechetka Marie Foralová z Vysokých Popovic, ostatní žáky učí pan farář. Žáků je 53, loni 58. Z těch, kteří ubyli, se 4 z farnosti odstěhovali.
 • Milosrdné sestry sv. Františka v Brně pořádají na Grohově ulici Duchovní obnovu pro dívky a svobodné ženy v rozmezí od 15 do 37 let. Začátek je 10. 11. v 18 hod., ukončení je 12.11. v poledne. Bližší informace jsou na plakátku na vývěsce vzadu.
 • Biskupství brněnské pořádá cyklus přednášek pro mladé od 18 do 26 let pod názvem Tajemství partnerských vztahů. Setkání bude probíhat na Petrově 9 v Brně v několika termínech, které jsou na plakátku na vývěsce vzadu.
 • Pražští zastupitelé zamítli návrat mariánského sloupu na Staroměstské náměstí v Praze. Více se dočtete v Katolickém týdeníku. Proti byli zástupci ANO, ČSSD, KSČM, Pirátů a Zelených.

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 9. do 10. 9. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

3. 9.

Ne

DVACÁTÁ DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Martina Kubalce, rodiče, manžele Klingovy a na poděkování za 60 let života

 9.30

ROSICE – mše svatá

   4. 9.

Po

Pondělí 22. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka a Kristinu Šurdovy, dvoje rodiče, sourozence a přízeň

5. 9.

Út

Úterý 22. týdne v mezidobí

 

 

6. 9.
St

Středa 22. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše dvoje rodiče za Boženu Přibylovou a dvoje rodiče

7. 9.

Čt

Sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka

 18.00

  RAPOTICE – mše svatá za Hanu Pelikánovou,
  rodiče Pelikánovy a Procházkovy

8. 9.

SVÁTEK NAROZENÍ PANNY MARIE

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslavu a Karla Plockovy, dvoje rodiče a živou rodinu

9. 9.

So

Sv. Petra Klavera, kněze

 

 

10. 9.

Ne

DVACÁTÁ  TŘETÍ  NEDĚLE
V  MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu                  

10.00

PŘÍBRAM – mše svatá za dobré soužití všech obyvatel obce


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 915 hod. – poutní mše 3. 9., ostatní neděle v 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
9. 9. 2017

1. skupina: sestry a bratři z Lesního Jakubova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
10. 9. 2017

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula

 

 • Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Několik stran je věnováno nejnovějšímu eucharistickému zázraku, který se stal v Polsku a byl loni uznán i církví. Část svaté hostie se proměnila v srdeční tkáň.  
 • 1. září 1939 vypukla přepadením Polska 2. světová válka. Podle právě vydané knihy s názvem Naši pastýři bylo na území dnešní České republiky uvězněno v koncentračních táborech 71 kněží. Někteří z nich byli popraveni. Tato skutečnost svědčí o tom, že církev nekolaborovala s nacisty, jak to před časem tvrdil jistý náš čelný politik.  
 • Vyučování náboženství na faře bude ve stejné dny a hodiny jako loni.
  Žáci 1. a 2. třídy budou mít vyučování v úterý v 16 hodin,
  žáci 3. třídy v úterý v 15 hodin,
  žáci 4., 5. a 6. třídy ve čtvrtek v 15 hodin,
  žáci 7., 8. a 9. třídy v pátek v 15.45 hodin.
  Začneme v týdnu od 11. září.

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 8. do 3. 9. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

27. 8.

Ne

DVACÁTÁ PRVNÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Žaludovu a Kalábovu                   

 10.30

PŘÍBRAM – křest Matyáše Zvolánka

  28. 8.

Po

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, rodiče Patočkovy, syna Josefa, duše v očistci a na poděkování

29. 8.

Út

Památka Umučeni sv. Jana Křtitele

 

 

30. 8.
St

Středa 21. týdne v mezidobí

 

 

31. 8.

Čt

Čtvrtek 21. týden v mezidobí

18.00

  LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jaroslava a
  Andělu Krejčovy, 2 r., sourozence a celou
  rodinu

18.00

RAPOTICE - bohoslužba slova

1. 9.


První pátek v měsíci

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

2. 9.

So

Sobotní památka P. Marie

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na jistý úmysl

3. 9.

Ne

DVACÁTÁ DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Martina Kubalce, rodiče, manžele Klingovy a na poděkování za 60 let života

dnes nebude farní kavárna, protože pan farář má v 9.30 mši sv. v Rosicích


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav  915 hod. – poutní mše 3. 9.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 h, ve všední dny od 17.30 h
"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
2. 9. 2017

23. skupina: sestry Marcela Hanáková a              Petra Hanáková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
3. 9. 2017

4. skupina: sestry Eva Pokorná a                        Martina Kuchyňková

 

 • Na knižním stolku je 10 obrázkových knížky pro děti o 10 českých světcích.
  Jsou tam i stolní kalendáře 2018 a knížka Dějiny, jak je možná neznáte.
 • Příští neděli budeme po mši sv. žehnat žákům a studentům k zahájení nového školního roku. Doneste i své školní brašny.
 • Dnes přijme svátost křtu Matyáš Jiří Zvolánek, první dítě manželů Jiřího Zvolánka a Lenky, rozené Sobotkové z Příbrami.
 • Před týdnem skončilo celostátní setkání naší mládeže v Olomouci. Zúčastnilo se ho 6, 5 tisíce mladých.
  Z naší farnosti se zúčastnilo těchto 15 :

5 sourozenců Šikulových z Lukovan
Monika Břoušková z Lukovan
4 sourozenci Pokorných z Vysokých Popovic
Lucie Hradecká z Příbrami
Tereza Skálová z Příbrami
Barbora Grůzová z Příbrami
Dominik Polehla z Rapotic

Hana Strašáková z Rapotic
Alžběta Hálová se pro onemocnění nemohla zúčastnit
Všem těmto našim mladým farníkům patří uznání a dík.

 • Spotřeba plynu ve farním kostele za 1. pololetí činí 12.184,- Kč.
 • Přihlášky do náboženství pro žáky 1. třídy si vyzvedněte v sakristii.
 • Připomínáme, že zbraslavská farnost pořádá 9. 9. pouť do Žarošic. Plakátek je na vývěsce. Zájemci, hlaste se do 2. 9. u Jarmily Franklové,  tel. 775 129 895.

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 8. do 27. 8. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

20. 8.

Ne

DVACÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Svobodovou, Jana Křivánka, dvoje rodiče a přízeň                   

  21. 8.

Po

Památka sv. Pia X., papeže

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Otýlii a Jana Korotvičkovy, živou a zemřelou rodinu

22. 8.

Út

Památka P. Marie Královny

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Borka

23. 8.
St

Sv. Růženy z Limy, panny

 

 

24. 8.

Čt

SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE, apoštola

18.00

RAPOTICE - bohoslužba slova

25. 8.

Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků nebo: Sv. Ludvíka
nebo: 
Sv. Josefa Kalasanského, kněze

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

26. 8.

So

Sobotní památka P. Marie

 

 

27. 8.

Ne

DVACÁTÁ PRVNÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Žaludovu a Kalábovu                   


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
26. 8. 2017

22. skupina: sestry Ivana Lišková a                             Anna Rosendorfová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
27. 8. 2017

3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková

 

 • Na knižním stolku jsou obrázkové knížky pro děti o českých světcích. 10 druhů po 15,- Kč. Rodiče, nelitujte peněz pro náboženské vzdělání svých dětí.
 • Pokud už máte knížku „Dějiny, jak je možná neznáte“, kupte ji pro své známé, kteří ji ještě nemají.
 • V rapotické kapli se za letošní rok spotřeboval plyn za 3.583,- Kč.
 • Sbírka na opravy 1. neděli v měsíci vynesla 7.990,- Kč.
 • Pouť v Zakřanech se vydařila: kostel byl krásně vyzdobený, při mši sv. nadšeně zpíval sbor z farního kostela, bylo podáno 56 sv. přijímání a vybraly se 4.000,- Kč.
 • Náš biskup Vojtěch se dnes dožívá 71 roků.
 • Máme nového farníka: manželům Lence a Markovi Hálovým se narodil syn Dominik
 • Zbraslavská farnost pořádá 9. 9. pouť do Žarošic. Plakátek je na vývěsce. Zájemci, hlaste se do 2. 9. u Jarmily Franklové,  tel. 775 129 895. Jelo by se ve 13.30 hodin ze Zbraslavi směrem na Zastávku. Hlavní mše sv. a světelný průvod tam bude v 18 hodin, návrat kolem 23. hodiny.
 • Ze zbytku vánočního daru pro otce Jana a z dalšího daru od anonymního dárce byla na faře pořízena nová kuchyňská linka s ohřívačem vody a baterií.

zde, zahájíte úpravu bloku...

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 8. do 20. 8. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

13. 8.

Ne

DEVATENÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče  Brůžovy, Kocourkovy, Jaromíra, Jiřího
a živou rodinu

10.00

ZAKŘANY – poutní slavnost ke cti sv.  Donáta, biskupa a mučedníka

 14.30

ZAKŘANY -  svátostné požehnání

   14. 8.

Po

Památka sv. Maxmiliána Maria Kolbeho, hněze a mučedníka
(večer už je vigilie zítřejší slavnosti)

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Františku a Františka Procházkovy, syna Roberta a živou rodinu

15. 8.

Út

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
(doporučený svátek)

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování za dar šťastného manželství
a za Boží požehnání

16. 8.

Sv. Štěpána Uherského

15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Jiřího Jeřábka z Příbrami, nedožitých 63 roků

17. 8.

Čt

Čtvrtek 19. týdne v mezidobí

  18.00

   RAPOTICE – mše svatá za Jaroslava a Marii   
   Sobotkovy, dvoje rodiče a sourozence
   (v kapli na návsi)

18. 8.

Pátek 19. týdne v mezidobí

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

19. 8.

So

Sv. Jana Eudese, kněze

 

 

20. 8.

Ne

DVACÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Svobodovou, Jana Křivánka, dvoje rodiče a přízeň                   


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
19. 8. 2017

21. skupina: rodina Šrámkova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
20. 8. 2017

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a                       bratr ing. Miroslav Pelikán

 

 • Na knižním stolku jsou obrázkové knížky pro děti o českých světcích. Každá knížka pojednává o jednom z nich. Jsou velmi pěkné. Jsou tam i stolní kalendáře 2018. Dále je tam knížka „Dějiny, jak je možná neznáte“ o nejožehavějších tématech z dějin církve.

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 8. do 13. 8. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

6. 8.

Ne

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

  8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Vonešovy, Jiřího Rejthara a dvoje rodiče
Po mši sv. je farní kavárna                        

   7. 8.

Po

Sv. Sixta II., papeže a mučedníka, nebo
Sv. Kajetána, kněze

 

Tento týden nebudou mše svaté.

Případný pohřeb situujte na sobotu odpoledne

8. 8.

Út

Památka sv. Dominika, kněze

 

 

9. 8.

Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, spolupratronky Evropy

 

 

10. 8.

Čt

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

 

 

11. 8.

Památka sv. Kláry, panny

 


 

12. 8.

So

Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

 


 

13. 8.

Ne

DEVATENÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče  Brůžovy, Kocourkovy, Jaromíra, Jiřího a živou rodinu                   

10.00

ZAKŘANY – poutní slavnost ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka

14.30

ZAKŘANY -  svátostné požehnání


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
12. 8. 2017

20. skupina: sestry Marie Krepsová a Marie Rousová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
13. 8. 2017

1. skupina: sestra Jana Boudná a                            bratr ing. Vladimír  Chatrný

 

 

 • Na knižním stolku je 10 druhů obrázkových knížek pro děti o 10 různých českých světcích. Před týdnem jich tam bylo jen devět, dnes tam přibyl desátý: sv. Jan Sarkander. Cena jedné knížky je 15,- Kč. Jsou tam i stolní kalendáře 2018.
   

 

 • Pro stálý zájem o hodnotnou knížku „Dějiny, jak je možná neznáte“ jsme doobjednali další výtisky. Kniha řeší 10 nejožehavějších témat z dějin církve, která nám naši nepřátelé předhazují: např. Papežka Jana, Pius XII. – Hitlerův papež a další
   

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 7. do 6. 8. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

30. 7.

Ne

SEDMNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Hradeckého         

  31. 7.

Po

Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou a duše v očistci

1. 8.

Út

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa

 

 

2. 8.

Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa nebo Sv. Petra Juliána Exmarda, kněze

18.00

LUKOVANY  – mše svatá za Aloise Michálka, rodiče, sestru Marii, živou a zemřelou rodinu

3. 8.

Čt

Čtvrtek 17. týdne v mezidobí

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za dar zdraví pro nemocnou osobu a za vyslyšení prosby

4. 8.

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

5. 8.

So

Posvěcení římské baziliky
Panny Marie

 

 

6. 8.

Ne

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Vonešovy, Jiřího Rejthara a dvoje rodiče

Po mši sv. je farní kavárna                        


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 


Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
5. 8. 2017

19. skupina: rodina Vonešova

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
6. 8. 2017

17. skupina: sestra Hana Vonešová a                      bratr ing. Petr Kozák

 

 • Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře 2018.

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 7. do 30. 7. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

23. 7.

Ne

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za za Kristinu a Františka Šurdovy, dvoje rodiče, sourozence, přízeň a živou rodinu

  24. 7.

Po

Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

 

 

25. 7.

Út

Svátek sv. Jakuba, apoštola

 

 

26. 7.

Památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů P. Marie

18.00

ZAKŘANY  – mše svatá za Annu a Jana Škodovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

27. 7.

Čt

Památka sv. Gorazda a druhů

 

RAPOTICE - bohoslužba slova

28. 7.

Pátek 16. týdne v mezidobí

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

29. 7.

So

Památka sv. Marty

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za požehnání pro ženy, které pečují o hroby popovických kněží

30. 7.

Ne

SEDMNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Hradeckého          


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
29. 7. 2017

18. skupina: manželé Jiří Pokorný a Marie Pokorná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
30. 7. 2017

16. skupina: sestry Terezie Vognarová a                Veronika Matoušková

 

 • Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře 2018.
 • Na pátek 29. září je plánováno v Brně na Petrově celodiecézní setkání letošních provokomunikantů s otcem biskupem. Celodiecézní setkání letošních prvněpřijímajících dětí bude probíhat od 10 do 15 hodin. Bližší informace bude ještě oznámena.

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632< xml:namespace prefix = "o" />

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 7. do 23. 7. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

16. 7.

Ne

PATNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, rodinu Pirochtovu, živou rodinu a duše v očistci         

  17. 7.

Po

Blahoslaveného Česlava a 
sv. Hyacinta, kněží

  18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Zdeňka, Jaroslava a Jaroslavu Doleželovy a rodiče Doleželovy

18. 7.

Út

Úterý 15. týden v mezidobí

 

 

 19. 7.
St

Středa 15. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY  – mše svatá za Jana a Marii Hradeckých a dvoje rodiče

20. 7.

Čt

Sv. Apolináře, biskupa a mučedníka

 18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Břouška, zetě Františka a živou rodinu

(v kapli na návsi)

21. 7.

Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

22. 7.

So

Svátek sv. Marie Magdalény

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče

23. 7.

Ne

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Kristinu a Františka Šurdovy, dvoje rodiče, sourozence, přízeň a živou rodinu          


Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
22. 7. 2017

17. skupina: sestry Jana Boudná a Jana Kopáčková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
23. 7. 2017

14. skupina: sestry Hana Posádková a                 Lenka Kuchyňková

 

Ø  Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře na příští rok.

Ø  Stručně finance za červen :

odvedli jsme 2 sbírky : na Charitu  7.500,-
                                         na bohoslovce 7.700,-
ze sbírek jsme uložili na náš účet 13.000,-
z našeho účtu nám odčerpali za energii 22.730,-
z účtu jsme zaplatili splátku za dlažbu 94.947,- (zbývá ještě DPH z celkové sumy 750.000,- Kč)
na potřeby diecéze jsme odeslali 1. polovinu povinné částky, tj. 23.214,- Kč
z pokladny jsme zaplatili za svíce 1.990,- Kč a další menší částky

Ø  Geoffrey (žofrí) de Peyrac, tajemný hrabě z filmové Angeliky je vám znám. Hraje ho herec Robert Hossein. V 50 letech přijal křest a stal se katolíkem. Rozhovor s ním na stránkách Katolického týdeníku je na vývěsce na mříži.

Ø  Druhý článek na téže vývěsce má název Největší české barokní varhany zas znějí. Je o slavnostním požehnání pomocným biskupem královéhradeckým po dvouleté generální opravě varhan v Polné, rodišti pana faráře.

Ø  Spotřeba elektřiny za 1. pololetí:

farní kostel  11.080,- Kč

Lukovany       9.227,- Kč

Příbram          2.348,- Kč

 

 


Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 7. do 16. 7. 2017

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

9. 7.

Ne

 

ČTRNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jarmilu a Zdeňka Suchých, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu         

  10. 7.

Po

Pondělí 14. týdne v mezidobí

  18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Sedláčkovy, Koláčkovy a Kozovy

11. 7.