Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Informace / Ohlášky

Rozhodnutí biskupa Vojtěcha Cikrleho pro brněnskou diecézi v souvislosti s pandemií koronaviru COVID-19

Ilustrace
Milé sestry, milí bratři,

vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti na nouzový stav vyhlášený vládou, vydávám toto rozhodnutí:

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách Římskokatolické církve na území brněnské diecéze.

Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

Váš biskup Vojtěch

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 3. do 5. 4. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   29. 3.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Začíná týden modliteb za mládež

    --

Nouzový stav prakticky ruší všechny veřejné bohoslužby. Využívejme k prožití mše sv. křesťanská média a spolu s radiem PROGLAS se každý večer ve 20 hodin připojme k celosvětové modlitbě sv. růžence za zastavení epidemie.

 

  30. 3.

Po

Pondělí po 5. neděli postní

--

  31. 3.

Út

Úterý po 5. neděli postní

--

  1. 4.

St

Středa po 5. neděli postní
1922 zemřel blahoslavený KAREL I., poslední český král


--

  2. 4.

Čt

Sv. Františka z Pauly, poustevníka
2005 zemřel Jan Pavel II.  

  --

  3. 4.

Pátek po 5. neděli postní

 --

  4. 4.

So

  Sv. IZIDORA, biskupa a učitele   církve

--

  5. 4.

    Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

žehnání ratolestí a průvod

--

 

MODLITBA ZA UKONČENÍ EPIDEMIE

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás
!

kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE; kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 3. do 5. 4. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   29. 3.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Začíná týden modliteb za mládež

    --

Nouzový stav prakticky ruší všechny veřejné bohoslužby. Využívejme k prožití mše sv. křesťanská média a spolu s radiem PROGLAS se každý večer ve 20 hodin připojme k celosvětové modlitbě sv. růžence za zastavení epidemie.


 

 

  30. 3.

Po

Pondělí po 5. neděli postní

--

  31. 3.

Út

Úterý po 5. neděli postní

--

  1. 4.

St

Středa po 5. neděli postní
1922 zemřel blahoslavený KAREL I., poslední český král


--

  2. 4.

Čt

Sv. Františka z Pauly, poustevníka
2005 zemřel Jan Pavel II.  

  --

  3. 4.

Pátek po 5. neděli postní

 --

  4. 4.

So

  Sv. IZIDORA, biskupa a učitele
  církve

--

  5. 4.

    Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

žehnání ratolestí a průvod

--

 

MODLITBA ZA UKONČENÍ EPIDEMIE

Bože náš Otče, Stvořiteli světa, všemohoucí a milosrdný, z lásky k nám jsi poslal na svět svého Syna jako lékaře našich duší a našich těl. Shlédni na své děti, které se v této obtížné, zmatené a zděšené době v mnoha částech Evropy a světa na Tebe obrací a hledají sílu, spásu a úlevu. Osvoboď nás od nemoci a strachu, uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny, dej moudrost našim vládcům, sílu a odměnu našim lékařům, sestrám a dobrovolníkům, věčný život mrtvým. Neopusť nás v době zkoušky, ale osvoboď nás ode všeho zla. O toto prosíme Tebe, který se Synem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje, oroduj za nás!

kardinál Jean-Claude Hollerich, předseda COMECE; kardinál Angelo Bagnasco, předseda CCEE

ÚKLID FARNÍHO KOSTELA

 

 

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

 

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 3. do 29. 3. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   22. 3.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

    --

 

 

 

 

Nouzový stav prakticky ruší všechny veřejné bohoslužby. Využívejme k prožití mše sv. křesťanská média a spolu s radiem PROGLAS se každý večer ve 20 hodin připojme k celosvětové modlitbě sv. růžence za zastavení epidemie.


 


 


 

 

  23. 3.

Po

Sv. Turibia z Mongroveja

--

  24. 3.

Út

Úterý po 4. neděli postní

--

  25. 3.

St

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
Den modliteb za úctu k počatému životu.
Výročí posvěcení kaple v Rapoticích 1995.


--

  26. 3.

Čt

Čtvrtek po 4. neděli postní

  --

  27. 3.

Pátek po 4. neděli postní
 

 --

  28. 3.

So

  Sobota po 4. neděli postní

--

  29. 3.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

Začíná týden modliteb
za mládež

--

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

 

 

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

 

 

 

 

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 3. do 15. 3. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   8. 3.

Ne


DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Boženu Rouskovou, manžela, sourozence, živou a zemřelou rodinu  

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

 14.00

RAPOTICE – pobožnost křížové cesty, po ní, asi ve 14.45 je workshop manželů Kozákových z Příbrami nazvaný Naše rodinná modlitba – radosti, těžkosti, inspirace

   9. 3.

Po

Sv. Františky Římské, řeholnice

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Petra a Růženu Čarneckých, syna Bohumila a manželku Josefku, syna Aloise, zetě Dalibora, rodinu Matouškovu a Josefa Volavku

  10. 3.

Út

Sv. Jana Ogilvie, kněze a muč.

--

 

  11. 3.

St

Středa po 2. neděli postní


17.30

LUKOVANY – mše svatá za Ondřeje a Štěpánku Přibylovy, Josefa Čejku a zemřelo přízeň

  12. 3.

Čt

Čtvrtek po 2. neděli postní

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Františka Sobotku a dvoje rodiče

  13. 3.

Pátek po 2. neděli postní
Výroční den zvolení papeže Františka v r. 2013

Od dnešního dne (čtvrtek 12. března 2020) od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a jiných prostorách

Římskokatolické církve na území brněnské diecéze. Kněží budou slavit mše svaté bez účasti lidu na úmysly, na které by byly slouženy veřejně.

  14. 3.

So

  Sobota po 2. neděli postní

  15. 3.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ
v r. 1820 zemřel sv. Klement Maria Hofbauer, jehož oltář máme v boční lodi

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
14. 3. 2020

17. skupina: sestry Jana Boudná a Jana Kopáčková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
15. 3. 2020

16. skupina: sestry Terezie Vognarová
a ing. Veronika Matoušková  

 

 • Příští týden má okres Třebíč jarní prázdniny: tedy obce L. Jakubov a Rapotice, které leží na tomto okrese
 • V roce 2002 proběhla generální oprava střechy farního kostela, v roce 2004 byla provedena nová fasáda farního kostela. V té době u nás fungovala farní rada. Vracíme se k jejímu opětovnému vytvoření. Pan farář vyzývá aktivní farníky ze všech vesnic farnosti, aby se u něho přihlásili z každé obce 3 farníci, muži nebo ženy, kteří jsou ochotni s ním spolupracovat na dalších akcích farnosti. Z L. Jakubova stačí 2 farníci, protože je to nejmenší obec farnosti. Udělejte to co nejdříve.   
 • Výročí v týdnu:

10. 3. zemřel v r. 1948 pravděpodobně násilnou smrtí Jan Masaryk
12. 3. 1939 nastoupil do vedení církve Papež Pius XII., který zachránil v Římě  9 600 Židů. Nikdy neuznal německou okupaci Československa.

14. 3. si oddechl český národ, protože zemřel masový vrah prezident Klement Gottwald

 • Znovu připomínáme, že poutní slavnost farního kostela a 1. sv. přijímání bude letos až 28. června
 • Na Bílou sobotu přijmou po roční přípravě svátost křtu 2 dospělí farníci:

paní ing. Lenka Matějová ze Zakřan, nar. 1. 8. 1984; současně přijme svátost biřmování a zplatní si církevně svůj sňatek;
druhý katechumenem je pan David Řezanina z Vysokých Popovic, narozen 24.8.1993, který také přijme svátost biřmování

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 3. do 9. 3. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   1. 3.

Ne

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a Josefa Podpěrovy, Marii a Jana Fialovy, manžele Plockovy, sestru Annu Svobodovou a rodiče
Po mši sv. je farní kavárna  

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

   2. 3.

Po

Pondělí po 1. neděli postní
výročí úmrtí sv. Anežky České 1282

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za P. Aloise Ličmana a na poděkování P. Bohu za 75 roků života

   3. 3.

Út

Úterý po 1. neděli postní

--

 

   4. 3.

St

Připomínka sv. Kazimíra


17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Hálovu a Daňkovu

   5. 3.

Čt

Čtvrtek po 1. neděli postní
5.3.1928 zemřel P. Alois Ličman, stavitel farního kostela

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Jaroslava Krčmovy, snachu Jarmilu, Františka a Marii Sobotkovy a duše
v očistci

   6. 3.

Pátek po 1. neděli postní

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   7. 3.

So

  Připomínka sv. Perpetuy a  
  Felicity, mučednic

   14.00

ZAKŘANY – pohřeb Jaroslava Pirochty 
*1935

   9. 3.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Boženu Rouskovou, manžela, sourozence, živou a zemřelou rodinu  

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
7. 3. 2020

16. skupina: manželé Hana a Marek Posádkovi

Během postní doby by každá úklidová skupina udělala podle svých možností mimo obvyklý úklid i něco navíc v rámci předvelikonočního úklidu kostela.

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
8. 3. 2020

15. skupina: sestry Hana Posádková
a Lenka Kuchyňková  

 

 • Ve čtvrtek 5. 3. je výročí úmrtí P. Aloise Ličmana – 1928 – stavitele tohoto našeho farního kostela.
 • Sbírka Haléř sv. Petra pro Sv. Otce vynesla před týdnem 10.900,- Kč, loni 8.100,- Kč.  
 • Manželé Kozákovi z Příbrami pořádají v neděli 8. 3. v kapli v Rapoticích workshop s názvem Naše rodinná modlitba – radosti, těžkosti, inspirace. Začne se ve 14 hodin krátkou křížovou cestou. Plakátky jsou na vývěskách vzadu i venku.
 • V dnešní farní kavárně budeme řešit vytápění farního kostela. Zveme zájemce do diskuse.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 2. do 1. 3. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

23. 2.

Ne


SEDMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Škodovu, Pokorných, Ferdinanda Přinesdomů a na poděkování za 25 let manželství 

  24. 2.

Po

Pondělí 7. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Pavla Pazourka, Boženu Plockovou a živou rodinu  

  25. 2.

Út

Úterý 7. týdne v mezidobí
výročí smrti P. Josefa Toufara v r. 1950

--

 

  26. 2.

St

POPELEČNÍ STŘEDA
den přísného postu


17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  27. 2.

Čt

Čtvrtek po Popeleční středě

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za řeholní sestry Bohumíru a Anežku Liškovy, rodiče, sourozence a živou rodinu

  28. 2.

Pátek po Popeleční středě

  --

 

  29. 2.

So

   Sobota po Popeleční středě
 

       --

 

   1. 3.

Ne


PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu a Josefa Podpěrovy, Marii a Jana Fialovy, manžele Plockovy, sestru Annu Svobodovou a rodiče

Po mši sv. je farní kavárna  

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost křížové cesty

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
29. 2. 2020

15. skupina: sestry Marie Hájková  
a Bohuslava Věžníková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
1. 3. 2020

14. skupina: sestra Nikola Fialová
a bratr Mgr. Zdeněk Strašák  

 

 

 • V úterý je výročí smrti čihošťského faráře P. Josefa Toufara v r. 1950, kterého vyšetřovatel Ladislav Mácha umlátil téměř k smrti. P Toufar krátce po převozu do nemocnice a po okamžité operaci zemřel. Komunisté ho potřebovali živého, aby s ním mohli zahájit veřejné soudní přelíčení a odhalit před celým národem, že údajný zázrak s křížem v jeho kostele je podvod, který on provedl.   
   

 

 • Na Popeleční středu je přísný půst. Znamená to, že věřící od 14 let se odříkají masitých pokrmů. Ti, kteří dovršili 18 let až do 59 let včetně jsou vázání postem újmy v jídle, to znamená pouze jednou za den se najíst dosyta. Plakátky o postu jsou na vývěskách.  

 

 

 • Manželé Kozákovi z Příbrami pořádají v neděli 8. 3. v kapli v Rapoticích workshop s názvem Naše rodinná modlitba – radosti, těžkosti, inspirace. Začne se ve 14 hodin krátkou křížovou cestou. Plakátky jsou na vývěskách vzadu i venku.
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 2. do 23. 2. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

16. 2.

Ne

ŠESTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jarmilu Kourkovou, manžela a rodinu  

  17. 2.

Po

Av. Alexia a druhů, řeholníků

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřinu a Miloše Foralovy, dvoje rodiče, syna Miloše, Jiřího a živou rodinu

  18. 2.

Út

Úterý 6. týdne v mezidobí

--

 

  19. 2.

St


Středa 6. týdne v mezidobí


17.30


LUKOVANY – mše svatá za Michala Burzu

  20. 2.

Čt

Čtvrtek 6. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miroslava Kopuletého, syna Miroslava a rodinu Hedejovu

  21. 2.

Svátek sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  22. 2.

So

 

  Svátek Stolce sv. Petra
 

       --

 

  23. 2.

Ne

SEDMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

koná se sbírka
Haléř sv. Petra

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Škodovu, Pokorných, Ferdinanda Přinesdomů a na poděkování za 25 let manželství  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
22. 2. 2020

14. skupina: sestry Jitka Skokanová  
a Vlasta Pelikánová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
23. 2. 2020

13. skupina: sestra Lenka Hálová
a bratr ing. Vladimír Kovářík  

 

 

 • Neděle 23.2. je dnem, kdy se koná sbírka zvaná Haléř sv. Petra, ze které financuje papež František své aktivity ve prospěch potřebným. 
   

 

 • Tento týden má okres Brno – venkov jarní prázdniny, nebude ani vyučování náboženství.

 

 

 • Zprávu o posledním sčítání věřících dne 6. 10. 2019 znovu opakujeme a doplňujeme:

Na nedělní mši sv. bylo přítomno 219 věřících, při sčítání v roce 2014 : 244
Průměrný věk je 45 roků.

Žen bylo 115, mužů 101.

Sbírka tento den činila 5 150,- Kč.

Výdělečně činných osob bylo 73 = 34 %.

Nevýdělečně činných osob bylo 146 = 66 %.
PODROBNÝ PŘEHLED JE NA INFORMAČNÍ VÝVĚSCE VZADU.

 

 

 • Podle zprávy Čt 1 z tohoto pondělí se polovina našich dětí ve věku 12 až 14 let seznámila na internetu s materiály se sexuálním podtextem. Rodiče, dělejte něco!
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 2. do 16. 2. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

9. 2.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Oldřicha Rašovského, Vladimíra Křivánka, rodinu Rašovských a Křivánkovu  

  10. 2.

Po

Památka sv. Scholastiky, panny

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Jana Krupicovy, dvoje rodiče, Elišku a Františka Patočkovy, dvoje rodiče a sourozence všech

  11. 2.

Út

Panny Marie Lurdské

– výročí zjevení v r. 1858 – Světový den nemocných

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  12. 2.

St

Středa 5. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství a za další Boží pomoc

  13. 2.

Čt

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Petru Soukupovou, její prarodiče, strýce Milana a Karla a za živou rodinu

  14. 2.

Pátek 5. týdne v mezidobí
výročí úmrtí sv. Cyrila – r. 869

--

 

  15. 2.

So

  Sobotní památka P. Marie

       --

 

  16. 2.

Ne

ŠESTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
15. 2. 2020

12. skupina: sestry ing. Jitka Procházková
a Mgr. Jana Křivánková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
9. 2. 2020

11. skupina: bratři Vojtěch Rous a
ing. Zdeněk Šmarda

 

 

 • Kromě příští neděle je volná mše sv. i 23.2., 8.3., 26.4., 21.6. a 5.7.

 

 • Salesiánské středisko Brno – Žabovřesky zve děti a mládež na letní tábory. Celou nabídku najdete na informační vývěsce vzadu.

 

 • Výsledky sčítání věřících brněnské diecéze v naší farnosti dne 6. 10. 2019:

Na nedělní mši sv. bylo přítomno 219 osob.
Průměrný věk je 45 roků.

Sbírka tento den činila 5 150,- Kč
Výdělečně činných osob bylo 73 = 34 %

Nevýdělečně činných osob bylo 146 = 66 %

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 2. do 9. 2. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

2. 2.

Ne

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

ve mši sv. je žehnání svíček

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy, živou a zemřelou rodinu

Po mši sv. je farní kavárna  

   3. 2.

Po

Sv. Blažeje, biskupa
a mučedníka

17.30

PŘÍBRAM – bohoslužba slova a sv. přijímání

   4. 2.

Út

Úterý 4. týdne v mezidobí

--

 

   5. 2.

St

Památka sv. Agáty, panny
a mučednice

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Boženu Smutných, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   6. 2.

Čt

Památka sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu a Zdeňka Suchých, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  17.30

RAPOTICE – bohoslužba slova a sv. přijímání

   7. 2.

První pátek v měsíci

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   8. 2.

So

   Sv. Jeronýma Emilianiho
   nebo 
   Sv. Josefiny Bakhity, panny

       --

 

   9. 2.

Ne

PÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Oldřicha Rašovského, Vladimíra Křivánka, rodinu Rašovských a Křivánkovu   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
8. 2. 2020

12. skupina: sestry ze Zakřan

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
9. 2. 2020

11. skupina: sestry Mgr. Jana Křivánková
a Silvie Hálová

 

 

 • Včera byl v Lukovanech pohřben pan Josef Přibyl, který zemřel ve věku nedožitých 79 let. Bydlel v Zastávce. Parte je na informační vývěsce vzadu.

 

 • Na 8. květen má naše farnost zajištěný autobus. Dejte návrhy, kam letos jet na farní zájezd.

 

 • Současný početní stav fondu PULS v naší farnosti:
  Lesní Jakubov má 3 dárce
  Lukovany mají 3 dárce
  Příbram má 10 dárců
  Rapotice mají 7 dárců
  Vysoké Popovice mají 14 dárců
  Zakřany mají 5 dárců


CELKEM 42 DÁRCŮ NEBOLI DONÁTORŮ  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 1. do 2. 2. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

26. 1.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

Neděle Božího slova, letošní rok je Rokem Bible

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu  

  27. 1.

Po

Sv. Anděly Mericiové, panny

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka a Josefu Krejčí, syna Zdeňka, zetě Františka, živou rodinu a duše v očistci

  28. 1.

Út

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

--

 

  29. 1.

St

Středa 3. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za zemřelé obyvatele Zakřan, kteří nemají nikoho, kdo by na ně pamatoval

  30. 1.

Čt

Čtvrtek 3. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá

  31. 1.

Památka
sv. Jana Boska, kněze

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   1. 2.

So

  Sobotní památka P. Marie

       --

 

   2. 2.

Ne

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU

ve mši sv. je žehnání svíček

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy, živou a zemřelou rodinu.

Po mši sv. je farní kavárna   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
1. 2. 2020

11. skupina: sestry Mgr. Helena Kopáčková
a Eva Pokorná

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
2. 2. 2020

10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková
a Anna Skálová

 

 

 • Poutní slavnost farního kostela a s tím spojené 1. sv. přijímání dětí bude letos po dohodě s paní starostkou až 28. 6. kvůli kolotočům, aby mohly přijet.
   

 

 • Tříkrálová sbírka v naší farnosti:

LESNÍ JAKUBOV – 8 104 Kč           o 444 více než loni
LUKOVANY -        37 070 Kč          o 24 méně než loni
PŘÍBRAM   -         23 034 Kč          o 550 méně než loni
RAPOTICE  -         27 240 Kč          o 3 517 více jak loni
VYS.POPOVICE    23 172 Kč          o 1 663 méně jak loni
ZAKŘANY             36 745 Kč          o 1 267 více jak loni

 

 

 • Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Je i na stolku na kůru.  

 

 

 • Papež František vyhlásil tento rok jako Rok Bible. Nemáte-li čas ji doma číst, přijďte si ji poslechnout do kostela. Řečeno jinými slovy: přijďte na mši svatou i ve všední den se svými dětmi. Bůh vám to odplatí požehnáním.
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 1. do 26. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

19. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu  

  20. 1.

Po

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nebo
Sv. Šebestiána, mučedníka

17.30

PŘÍBRAM – bohoslužba slova
a sv. přijímání

  21. 1.

Út

Památka sv. Anežky římské, panny a mučednice

--

 

  22. 1.

St

Sv. Vincence, jáhna
a mučedníka

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  23. 1.

Čt

Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovou, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a zemřelou přízeň

17.30

RAPOTICE – bohoslužba slova
a sv. přijímání

  24. 1.

Památka
sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za manžele, kteří slaví diamantovou svatbu

  25. 1.

So

  Svátek Obrácení sv. Pavla,
  apoštola. Končí Týden
  modliteb za jednotu křesťanů

       --

 

  26. 1.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

Neděle Božího slova, letošní rok je Rokem Bible

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu   

Nedělní mše svaté v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
25. 1. 2020

10. skupina: rodina Matouškova z Rapotic

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
26. 1. 2020

9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová

 

 • Stručně finance za prosinec :
  VÝDAJE:  pojištění budov    17 808,-

                 z toho: za kapli v Lesním Jakubově   922,-
                               za filiální kostel v Lukovanech 3.571,-
                               za kapli v Příbrami  1.267,-
                               za kapli v Rapoticích  960,-
                               za farní kostel a faru  9.936,-

                               za kapli v Zakřanech 1.152,-

PŘÍJMY:   dar 20.000,-

                 sbírky včetně Vánoc 44.900,-  

 • V zimních měsících bude i v Příbrami mše sv. 1x za 14 dní.
 • Mše svaté si můžete zamluvit v tomto roce kdykoliv ve všech našich kostelích a kaplích. Zatím pouze dvě, mimořádně tři, ne více, aby se dostalo na všechny.
 • Ve dnech 18. až 25. ledna probíhá Týden modliteb za jednotu křesťanů. Sjednocení všech křesťanů v jedné církvi přesahuje lidské síly. Tady pomůže jedině modlitba.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 1. do 19. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii

  13. 1.

Po

Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  14. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  15. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá

  16. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá na poděkování, rodiče Šumberovy, Polehlovy a živou rodinu

  17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  18. 1.

So

  Památka Panny Marie,
  Matky jednoty křesťanů

       --

 

  19. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
18. 1. 2020

9. skupina: sestry Jaroslava Boudná a Jiřina Filová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
19. 1. 2020

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová
a Marie Foralová

 

 • Je potřebné vědět, že papež Pius XII. prohlásil: „Největším nepřítelem katolíků je jejich nevědomost, ne ateismus.“ Katolický týdeník vychází v nákladu 35 000 ks výtisků. Jenom! Zatímco na Slovensku vychází Katolické noviny v nákladu 100 000 ks výtisků.
 •  

Ve dnech 18. až 25. ledna probíhá týden modliteb za sjednocení křesťanů.

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 1. do 19. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii

  13. 1.

Po

Sv. Hilaria, biskupa
a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  14. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  15. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá

  16. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá na poděkování, rodiče Šumberovy, Polehlovy a živou rodinu

  17. 1.

Památka sv. Antonína, opata

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  18. 1.

So

  Památka Panny Marie,
  Matky jednoty křesťanů

       --

 

  19. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ  

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
18. 1. 2020

9. skupina: sestry Jaroslava Boudná a Jiřina Filová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
19. 1. 2020

8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová
a Marie Foralová

 

 • Je potřebné vědět, že papež Pius XII. prohlásil: „Největším nepřítelem katolíků je jejich nevědomost, ne ateismus.“ Katolický týdeník vychází v nákladu 35 000 ks výtisků. Jenom! Zatímco na Slovensku vychází Katolické noviny v nákladu 100 000 ks výtisků.
 • Ve dnech 18. až 25. ledna probíhá týden modliteb za sjednocení křesťanů.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 1. do 12. 1. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

5. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE 
PO NAROZENÍ  PÁNĚ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a sourozence

Po mši sv. je farní kavárna

   6. 1.

Po

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ

doporučený svátek – ve mši sv. budeme žehnat vodu, kadidlo a křídu

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, Marii rodinu

   7. 1.

Út

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

--

 

   8. 1.

St

Středa po Zjevení Páně

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Annu a Františka Brázdovy, dvoje rodiče sourozence, živou a zemřelou rodinu

   9. 1.

Čt

Čtvrtek po Zjevení Páně

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Vladimíra Dvořáčkovy a dvoje rodiče

  10. 1.

Pátek po Zjevení Páně

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  11. 1.

So

  Sobota po oktávu
  Narození Páně

   10.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Anežky Brůžové *1935

  12. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční

  8.00


VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu a sestru Marii
   

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
11. 1. 2020

8. skupina: sestry Terezie Vognarová
a Jiřina Macálková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
12. 1. 2020

7. skupina: sestry ing. Jitka Procházková
a Regina Blažková

 

 

 • Stručný přehled za tento rok:

křtů bylo uděleno 10, z toho 1 křest dospělé osobě,

sňatků bylo uzavřeno 5, z toho byly 2 tzv. konvalidace, to znamená církevní zplatnění civilních sňatků uzavřených dříve,

pohřbů bylo 7, zaopatřeny byly 3 osoby.  

Do vyučování náboženství bylo od 1. do 9. třídy přihlášeno 55 dětí, z toho jich 8 půjde letos k 1. sv. přijímání.

Lektorských dvojic máme 17, úklidových dvojic máme 23.

VÁNOCE:

Sv. přijímání bylo podáno na Štědrý den - při odpolední mši sv. 74
                                                                            v noci 79

                                              na Boží Hod     -  173

sbírky: na Štědrý den odpoledne:    2.820,-
                                        v noci :           4.460,-
              na Boží Hod :                        11.670,-
              na sv. Štěpána :                      2.950,-                   
              CELKEM :                               21.900,-    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 12. do 5. 1. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

29. 12.

Ne

SVÁTEK  SVATÉ  RODINY
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, zemřelé sourozence, živou rodinu a duše v očistci

Dnes je možno žehnat manželům 

 30. 12.

Po

Šestý den v oktávu Narození Páně

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Palátovy dceru Jiřinu a syna Rudolfa s rodinou, rodiče Vonešovy, syna Jana, rodiče Vyhnalíkovy, syna Pavla a živou rodinu

 31. 12.

Út

Sv. Silvestra I. papeže

14.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za
  spolupracovníky pana faráře

   1. 1.

St

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE
zasvěcený svátek

9.00

VYSOKÉ POPOVICE  -  mše svatá za farníky

   2. 1.

Čt

Památka sv. Basila Velikého a Řehoře Naziánského, biskupů a učitelů církve

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Kroutila, rodiče, přízeň a živou rodinu

   3. 1.

Nejsvětějšího jména JEŽÍŠ

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   4. 1.

So

  Sobota po oktávu
  Narození Páně

--

 

   5. 1.

Ne

DRUHÁ  NEDĚLE  PO NAROZENÍ  PÁNĚ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a sourozence

Po mši sv. je farní kavárna
  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
4. 1. 2020

7. skupina: sestry Marta Suchá a Jana Polehlová

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
5. 1. 2020

6. skupina: sestra Marie Posádková a
bratr Josef Smutný

 

 

 • Žehnání Tříkrálovým koledníkům bude 1. ledna při mši sv. Po ní si všichni koledníci vyzvednou na faře potřebné věci.

 

 

 • Na dvou Štědrovečerních mších bylo podáno 153 sv. přijímání. Na Boží hod jich bylo 173, o 13 méně, než loni.  
   

 

 • Na knižním stolku jsou zdarma výtisky časopisu MILUJTE SE!
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 12. do 29. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

22. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření naší farnosti za účasti 4 kněží

 23. 12.

Po

Sv. Jana Kentského, kněze

--

 

 24. 12.

Út

ŠTĚDRÝ DEN

15.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Věru Plhoňovou

20.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Škodovu, rodinu Pokorných, Ferdinanda Přinesdomů a živou rodinu

 25. 12.

St

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
- zasvěcený svátek

9.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy, čtyři syny, Františka a Marii Tejkalovy, živou a zemřelou rodinu Posádkovu

 26. 12.

Čt

SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA, prvomučedníka

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava a Libuši Rousovy, Miloslavu Sobotkovou a Ludmilu Smutnou

 27. 12.

SVÁTEK SV. JANA, apoštola a evangelisty

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky – dnes je možno žehnat víno

 28. 12.

So

  SVÁTEK SV. MLÁĎÁTEK,
  mučedníků

--

 

 29. 12.

Ne

SVÁTEK  SVATÉ  RODINY
JEŽÍŠE, MARIE A JOSEFA

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, zemřelé sourozence, živou rodinu a duše v očistci – dnes je možno žehnat manželům  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

Ohlášky na tento týden:

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
28. 12. 2019

6. skupina: manželé Skálovi z Příbrami

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
29. 12. 2019

5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula

 

 • Ministranti a ministrantky, zapomněli jsme vás vyzvat k vyprání obleků. Pokud jste si oblek sami nevzali domů, udělejte to ještě dnes, pokud to je možné.
 • Na knižním stolku zbývá ještě z 50 kusů časopisu MILUJTE SE! deset. Kupte si ho. Udělejte něco pro své náboženské vzdělání.
 • Vzkaz pro rodiče dětí 3. třídy: vaše děti dostaly archy s otázkami a odpověďmi, které jsme letos probrali. Zopakujte si to s nimi, po vánočních prázdninách budou z toho písemně přezkoušeny.
 • Prosíme ochotné lektory, aby si o svátečních dnech sami rozebrali čtení při mši. Rozdělovník bude platit jen o nedělích. Děkujeme.

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 12. do 22. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

15. 12.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu 

 16. 12.

Po

Pondělí po 3. neděli adventní

 17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče a sourozence

 17. 12.

Út

17. prosince – výročí narození papeže Františka – 1936

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 18. 12.

St

18. prosince

--

 

 

 19. 12.

Čt

19. prosince

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Josefa Neklapilovy, Sylvu a Antonína Jelínkovy

 20. 12.

20. prosince

--

 

 21. 12.

So

  Sv. Petra Kanisia, kněze a
  učitele církve

14.30

ZBRASLAV – sv. zpověď farnosti

 22. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Josefa Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – sv. zpověď farnosti za účasti 4 kněží

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
21. 12. 2019

5. skupina: sestry Marie Foralová a Regina Blažková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
22. 12. 2019

4. skupina: sestry Eva Pokorná a
Martina Kuchyňková

 

 

 • Stručně finance za listopad:


výdaje : doplatek za farnost do diecézního fondu budoucnosti PULS 49.645,- Kč
               za elektřinu a plyn 9.470,- Kč
               2. polovina daně z nemovitostí 5.035,- Kč
               sbírka na církevní školství – 1. 12. odvedeno 8.100,- Kč

příjmy: uloženo na účet farnosti 15.000,- Kč

  
 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 12. do 15. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

8. 12.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci 

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – přednáška manželů Vyplašilových z Tišnova pod názvem Manželský rozhovor.

  9. 12.

Po

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU
doporučený svátek přeložený ze včerejšího dne

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za Jiřinu a Josefa Podpěrovy, Marii a Jana Fialovy, manžele Plockovy, sestru Annu Svobodovou a rodiče všech

 10. 12.

Út


Úterý po 2. neděli adventní
 

 

 

 11. 12.

St

Sv. Damasa I. papeže

17.30

ZAKŘANY - mše svatá za Jaroslava Matěju,
dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

 12. 12.

Čt

Panny Marie Guadalupské

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Františka a Marii Hortovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 13. 12.

Památka sv. Lucie, panny a mučednice

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – farní kostel: vánoční koncert duchovní hudby v podání pěveckého sboru Campanela.

 14. 12.

So

  Památka sv. Jan od Kříže, kněze
  a učitele církve  

 

 

 15. 12.

Ne

TŘETÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
14. 12. 2019

4. skupina: sestry Ludmila a Barbora Korotvičkovy

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
15. 12. 2019

3. skupina: sestry Věra Pokorná a
Marie Břoušková

 

 • Dnes je 24. výročí zahájení vysílání našeho katolického radia PROGLAS.  Pro naši oblast vysílá na vlně 107,5 FM. Staňte se členy Klubu přátel radia PROGLAS. Přihlášky jsou na klekátku u mříže. A hlavně ho poslouchejte. Váš farář ho poslouchá každý den a celý den, pokud je doma.
 • Sbírka na církevní školství vynesla před týdnem 8.100,- Kč.  
 • Při adoraci v úterý při celodenní výstavě Nejsvětější svátosti oltářní bylo vámi obsazeno ze 16 půlhodin 15. Pan farář děkuje za vaši obětavost.
 • Ve středu je výročí zázraku s křížkem v Číhošti v r. 1949, kde byl farářem P. Josef Toufar – kněz mučedník.
 • Na knižním stolku je ještě několik výtisků časopisu MILUJTE SE ! Je určen hlavně pro mladé a středního věku. Čtěte a vzdělávejte se ve víře, ať ji neztratíte.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 12. do 8. 12. 2019

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

1. 12.

Ne

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ
začíná nový církevní neboli liturgický rok

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, rodiče a živou rodinu
Po mši sv. je farní kavárna 

  2. 12.

Po

Pondělí po 1. neděli adventní

 17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Marii a Štěpána Chmelíčkovy, Silvestra Korotvičku a rodiče

  3. 12.

Út

Památka sv. Františka Xaverského, kněze

Celodenní výstava Nejsvětější svátosti oltářní ve farnosti

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá na úmysl kněze

Po mši sv. je zahájení adorace.

17.00

VYSOKÉ POPOVICE – závěrečná pobožnost

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na úmysl kněze

  4. 12.

St

Sv. Jana Damašského, kněze a učitele církve

17.30

LUKOVANY - mše svatá za Martina Kubalce, rodiče a živou a zemřelou rodinu

  5. 12.

Čt

Čtvrtek po 1. neděli adventní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa a Jarmilu Hortovy, syna Josefa, bratra Jaromíra, dvoje rodiče a živou rodinu

  6. 12.

Sv. Mikuláše, biskupa

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

Po mši sv. bude mikulášská nadílka.

  7. 12.

So

  Památka sv. Ambrože, biskupa   
  a učitele církve

 

 

8. 12.

Ne

DRUHÁ NEDĚLE ADVENTNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra, živou rodinu a duše v očistci  

Nedělní mše sv. v okolí: Zbraslav 1100 hod.
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

"Služte Pánu s radostí!" (Ž 99,1)

 

Ohlášky na tento týden:

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
7. 12. 2019

3. skupina: sestry Jana Šindelková a
Martina Kuchyňková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
8. 12. 2019

2. skupina: sestra Marcela Hanáková a
ing. Miroslav Pelikán

 

 • Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Několik stránek je věnováno případu Babice 1951, kdy ve vykonstruovaném procesu padlo 11 trestů smrti, z toho byli 3 kněží.   
 • Na knižním stolku je i adorační listina na 16 půlhodin adorace před Nejsvětější svátostí oltářní v úterý 3. prosince.  
 • Prosíme o zaplacení předplatného časopisů, které odebíráte. Ministranti a ministrantky mají časopisy zdarma.
  Předplatné je:  Nezbeda          220,- Kč
                             Nezbeda a Cvrček           330,- Kč                    

                           IN – Dívčí svět          385,- Kč

 • Dnes odpoledne v 17 hod. se koná v Kulturním domě ve Zbraslavi koncert křesťanskách skupin Mošny a Soumrak. Plakáty jsou ve vývěskách.

 

TOPlist
aktualizováno: 29.03.2020 11:45:45