DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informace / Ohlášky

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 06. do 23. 06. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  16. 6.

    Ne

JEDENÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu
Pokorných, Hortovu, Martu Suchou
a na poděkování 

  17. 6.

Po

Pondělí 11. týdne v mezidobí

 18.00

PŘÍBRAM – bohoslužba slova

  18. 6.

Út

Úterý 11. týdne v mezidobí

--

 

  19. 6.

St

Památka sv. Jana Nepomuka Neumanna, biskupa

 18.00

ZAKŘANY – bohoslužba slova

  20. 6.

Čt

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

    18.00

LESNÍ JAKUBOV – bohoslužba slova

  21. 6.

Památka sv. Aloise Gonzagy,
řeholníka

   16.30

VYSOKÉ POPOVICE – NÁBOŽENSTVÍ pro větší děti (4. až 9.třída)

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – bohoslužba slova

  22. 6. 

So

Sv. Jana Fishera, biskupa a Tomáše Mora, mučedníků

    13.00

 VYSOKÉ POPOVICE – křest Emmy Marie
Navrátilové

    14.00

VYSOKÉ POPOVICE – 1. svatá zpověď a nácvik nedělního obřadu

  23. 6.

    Ne

POUTNÍ SLAVNOST
FARNÍHO KOSTELA ke cti
sv. JANA KŘTITELE

a PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

   11.00

 VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé
a zemřelé členy ŽIVÉHO RŮŽENCE
ve Vysokých Popovicích

Úklid farního kostela 15.6. mají manželé Skálovi z Příbrami (6. skupina) a 22.6. mimořádně Korotvičkovi z Příbrami (4. skupina).
Čtení při nedělní mši 16.6. přednáší lektoři 15. skupiny: Jana Pokorná a Lenka Kuchyňková a 23.6. lektoři 16. skupiny: Terezie Vognarová a Ing. Veronika Matoušková.

Včera byl ve farním kostele pohřeb paní Bokové a křest Simony Kateřiny Ješinové.

Pro prvokomunikanty i ostatní děti v náboženství bude v pátek 28.6. v 17 hod děkovná bohoslužba za uplynulý školní rok a po ní FARNÍ TÁBORÁK J.

Na svátost nemocných pro farnost Vysoké Popovice je pověřen P. Jan Klíma 736 529 267 a náhradní P. Josef Požár 734 435 463.                                    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 09. 06. do 16. 06. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

   9. 6.

    Ne

DESÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – bohoslužba slova

  10. 6.

Po

  Pondělí 10. týdne v mezidobí

 18.00

PŘÍBRAM – bohoslužba slova

  11. 6.

Út

  Památka sv. Barnabáše,
  apoštola

--

 

  12. 6.

St

  Středa 10. týdne v mezidobí

 18.00

LUKOVANY – bohoslužba slova

  13. 6.

Čt

  Památka sv. Antonína
 z Padovy, kněze a učitele církve

    18.00

RAPOTICE – bohoslužba slova

  14. 6.

  Pátek 10. týdne v mezidobí

   18.00

VYSOKÉ POPOVICE – bohoslužba slova

  15. 6. 

So

  Sv. Víta, mučedníka

    10.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest dítěte manželů Ješinových z Rapotic

  16. 6.

    Ne

JEDENÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za rodinu Pokorných, Hortovu, Martu Suchou a na poděkování  

Úklid farního kostela připadá na 6. skupinu: manžele Skálovy. Vzhledem ke křtu bychom začali mimořádně v 8.00 hodin.

Čtení při nedělní mši přednáší lektoři 15. skupiny: (hledáme náhradu) a Ing. Petr Kozák.

Tuto sobotu 15. 6. je den, kdy byla r. 1890 posvěcena kaple sv. Donáta v Zakřanech.                                   

 

Prosíme o modlitby za otce Jana.

Modlitební řetězec je na této adrese:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1V5VIWGhtgaUjv-zspNKvFJ2HGk_GiUyy/edit?usp=sharing&ouid=110972985512751391881&rtpof=true&sd=true

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 02. 06. do 09. 06. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

    2.6.

    Ne

DEVÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování a prosbu za Boží pomoc a ochranu 

   3. 6.

Po

Památka sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků

 18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jaromíra, Aloisii a Vojtěcha Kozákovy, živou a zemřelou rodinu

   4. 6.

Út

Úterý 9. týdne v mezidobí

--

 

   5. 6.

St

Památka sv. Bonifáce, biskupa
a mučedníka

 18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Zdeňka Hálu, dvoje rodiče, přízeň a duše v očistci

   6. 6.

Čt

Sv. Norberta, biskupa

    18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Miroslava Fučíkovy, dvoje rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu

   7. 6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA

   18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště nemocné

   8. 6. 

So

Památka Neposkvrněného
Srdce Panny Marie

        --

 

   9. 6.

    Ne

DESÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

 VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana
a Otýlii Korotvičkovy, živou a zemřelou
rodinu, rodinu Nekudovu a za požehnání  

Úklid farního kostela připadá na 5. skupinu: sestry Marie Foralová a Regina Blažková.     
Čtení při nedělní mši přednáší lektoři 14. skupiny: Nikola Fialová a Mgr. Zdeněk Strašák.

7. června proběhne Noc kostelů. Na stolku pod věží si můžete vzít brožurku s programem všech zapojených  kostelů a kaplí v rosickém děkanství. Nejbližší program bude probíhat v kapli v Zakřanech, kam jste všichni srdečně zváni. Prosíme všechny, zvláště nemocné, o modlitbu a duchovní podporu za zdar této akce. Děkujeme!

Vzkaz pro rodiče našich 7 letošních prvokomunikantů: děti dostali první arch otázek a odpovědí, které se mají naučit.                             

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 05. do 02. 06. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

   26.5.

    Ne

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá                  za manžele Brázdovy, Křížovy a Boudných, živou a zemřelou rodinu 

  27. 5.

Po

Sv. Augustina z Canterbury,
biskupa

 18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka a Kristinu Šurdovy, Drahomíru a Vnislava Matouškovy a rodiče všech

  28. 5.

Út

Úterý 8. týdne v mezidobí

--

 

  29. 5.

St

Sv. Pavla VI., papeže

 18.00

LUKOVANY – mše svatá za Ondřeje a Štěpánku Přibylovy, Josefa Čejku, dvoje rodiče a na poděkování

  30. 5.

Čt

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ

    18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá - je volná

  31. 5.

Svátek navštívení Panny Marie

   18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště nemocné

   1. 6. 

So

Památka sv. Justina, mučedníka

        --

 

   2. 6.

    Ne

DEVÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

       VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá - je volná  

   Úklid farního kostela připadá na 4. skupinu: sestry Ludmila a Barbora Korotvičkovy.

Čtení v neděli přednáší lektoři 13. skupiny: Lenka Hálová a Ing. Vladimír Kovářík.  

Tento týden jsme provedli přípojku kanalizace fary.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 05. do 26. 05. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  19. 5.

    Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu
Rousovu, Strakovu a manžele Gorošovy

   15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost u kapličky sv. Jana Nepomuckého

  20. 5.

Po

Památka Panny Marie, matky
církve

 18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za zemřelého bratra

  21. 5.

Út

Svátek výročí posvěcení
brněnské katedrály - 1891

--

 

  22. 5.

St

Sv. Rity, řeholnice

 18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Jana a Marii Hradeckých a dvoje rodiče

  23. 5.

Čt

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího
a věčného kněze

    18.00

RAPOTICE – mše svatáza Jana a Ludmilu Liškovy, Jindřicha a Věru Soukupovy, sourozence a živou rodinu

  24. 5.

Pátek 7. týdne v mezidobí

   18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatáza farníky

  25. 5. 

So

Sv. Bedy Ctihodného,
Sv. Řehoře VII., papeže 

        --

 

  26. 5.

    Ne

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za manžele Brázdovy, Křížovy a Boudných, živou a zemřelou rodinu  

Úklid farního kostela připadá na 3. skupinu: sestry Martina Kuchyňková a Jana Šindelková.

Čtení v neděli přednáší lektoři 12. skupiny: Ing. Vojtěch Rous a Ing. Zdeněk Šmarda.

Ve středu 22.5. uplyne 25 let od posvěcení kaple v Příbrami.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 05. do 19. 05. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  12. 5.

    Ne

SEDMÁ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Den modliteb
za sdělovací prostředky

 Den matek

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Anežku Fialovy, dceru Boženu, zetě Františka, Vladimíra a Zdeňka

   10.00

RAPOTICE – poutní slavnost 
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ,

mše svatá za sourozence Holíkovy, rodiče a živé a zemřelé rapotické farníky a členy živého růžence

  13. 5.

Po

Panny Marie Fatimské

 18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Ladislava Simonidese, rodiče a sourozence

  14. 5.

Út

Svátek sv. Matěje, apoštola

--

 

  15. 5.

St

Středa po 7. neděli velikonoční

 18.00

LUKOVANY – mše svatá za Jaromíra Zelinku, Marii Svobodovou a rodinu Palasovu

  16. 5.

Čt

Svátek sv. Jana Nepomuckého,
kněze a mučedníka, hlavního
patrona Čech

    18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Josefa Neklapilovy, Sylvu a Antonína Jelínkovy

  17. 5.

Pátek po 7. neděli velikonoční

   18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště nemocné

  18. 5. 

So

Sv. Jana I., papeže a mučedníka

        --

 

  19. 5.

    Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

    8.00

       VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu
  Rousovu, Strakovu a manžele Gorošovy

  Úklid farního kostela připadá na 2. skupinu: sestry Marie Břoušková a Jana Novotná.     
Čtení v neděli přednáší lektoři 11. skupiny: Mgr. Jana Křivánková a Silvie Hálová.

Příbramská pouť v číslech: sv. přijímání bylo podáno 60, loni 50, sbírka činila 7.500, loni 4.500 Kč.                                  

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 05. 05. do 12. 05. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

   5. 5.

    Ne

ŠESTÁ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá – je volná

  10.00

PŘÍBRAM – poutní mše svatá za příbramské farníky, za členy Živého růžence, na poděkování za 92 let života, za Bohumila Chatrného a dvoje rodiče 

   6. 5.

Po

Památka sv. Jana Sarkandra,
kněze a mučedníka

  18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Annu a Miloše Svobodovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   7. 5.

Út

Úterý po 6. neděli velikonoční

Výročí posvěcení oltáře
ve farním kostele v r. 1988

--

 

   8. 5.

St

Panny Marie, prostřednice
všech milostí

  9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště nemocné

   9. 5.

Čt

SLAVNOST
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

    18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná

  10. 5.

Sv. Jan z Avily,

kněz a učitel církve

    --

 

  11. 5. 

So

Sobota po 6. neděli velikonoční

        --

 

  12. 5.

    Ne

SEDMÁ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Den modliteb za sdělovací prostředky

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Anežku Fialovy, dceru Boženu, zetě
Františka, Vladimíra a Zdeňka

   10.00

RAPOTICE – poutní mše svatá ke cti
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  Úklid farního kostela připadá na 1. skupinu: věřící z Lesního Jakubova. Vybízíme ženy a dívky, aby se
zapojily do úklidových skupin ve farním kostele. Největší obec ve farnosti – Zakřany – má tolik skupin,
kolik nejmenší obec L. Jakubov: jednu!     

Čtení v neděli přednáší lektoři 10. skupiny: Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová.

K 1. sv. přijímání o pouti farního kostela půjde 7 dětí: z Lesního Jakubova: Nela Neklapilová,
Z Lukovan : nikdo, z Příbrami: David Kadaňka, z Rapotic: nikdo, z Vysokých Popovic: Robin Ingršt,
Tomáš Kříž, Adam Martinka, František Roháč, Václav Řezanina, ze Zakřan: nikdo
                                 
  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 4. do 05. 05. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  28. 4.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Plhoňovu, Pokorných
a duše v očistci

  29. 4.

Po

Svátek sv. Kateřiny Sienské,
panny

  18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živou s zemřelou rodinu, na poděkování a za Boží ochranu

  30. 4.

Út

Sv. Zikmunda, mučedníka a
sv. Pia V., papeže

--

 

   1. 5.

St

Sv. Josefa, dělníka

  9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za P. Jana Dopitu a rodiče; zemřel 1. 5. 1950 v nedožitých 60 letech

   2. 5.

Čt

Památka sv. Atanáše, biskupa

    18.00

RAPOTICE – mše svatá za Josefa Matouška, manželku Annu, syna Josefa, manželku Matyldu, dceru Ivanku, zetě Jiřího a živou a zemřelou rodinu

   3. 5.

Svátek sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

    18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště nemocné

   4. 5. 

So

Sobota po 5. neděli velikonoční

       --

 

   5. 5.

    Ne

ŠESTÁ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá – je volná

  10.00

 PŘÍBRAM – poutní mše svatá za příbramské farníky, za členy Živého růžence, na poděkování za 92 let života, za Bohumila Chatrného a dvoje rodiče 

Úklid farního kostela připadá na 22. skupinu: sestry Marcelu Hanákovou a Petru Hanákovou.     
Čtení v neděli přednáší lektoři 9. skupiny: Klára Pokorná a Adam Bartošek.

V zadní lavici se našla náušnice z bílého kovu.

V neděli 5.5. je povinná sbírka pro pronásledované křesťany.

HLEDÁME DO ZANIKLÝCH SKUPIN NOVÉ SESTRY PRO ÚKLID FARNÍHO KOSTELA.                                              

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 4. do 21. 4. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  14. 4.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

     9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Oldřicha Rašovského, živou a zemřelou rodinu Rašovských a Křivánkovu

    15.00

 VYSOKÉ POPOVICE – farní kostel: 
 velikonoční koncert

  15. 4.

Po

Pondělí po 3. neděli velikonoční

  18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana Kadaňku, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  16. 4.

Út

Úterý po 3. neděli velikonoční

--

 

  17. 4.

St

Středa po 3. neděli velikonoční

 18.00

LUKOVANY – mše svatá za Karla a Boženu Vejrostovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  18. 4.

Čt

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

    18.00

RAPOTICE – mše svatáza živou a zemřelou rodinu Malaníkovu a Chadimovu

  19. 4.

Pátek po 3. neděli velikonoční

    18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště nemocné

  20. 4. 

So

Sobota po 3. neděli velikonoční

       --

 

  21. 4.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

    8.00

      VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu
 Rousovu a Musilovu

  Úklid farního kostela připadá na 17. skupinu: sestry Janu Boudnou a Janu Kopáčkovou. 16. skupina zanikla. Hledáme nové sestry.

Čtení v neděli přednáší lektoři 7. skupiny: Ing. Jitka Procházková a Regina Blažková.

Hlasování o začátku nedělní mše sv. dopadlo takto: pro začátek v 9 hod. hlasovalo 83 věřících, pro začátek v 8 hod. bylo 78 farníků. Protože jde o těsný výsledek, rozhoduje farář. Vrátíme se tedy k tomu, že v letním čase bude mše sv. v 8 hodin, v zimním čase v 9 hodin.

Dnes je ve farním kostele v Troubsku v 18 hod. Večer chval. Zve vás náš otec děkan.

Prosíme, abyste donesli postní pokladničky, nejlépe naplněné až po okraj.

Příští dny budeme udělovat ve mši sv. pomazání nemocných olejem posvěceným na Zelený čtvrtek biskupem Pavlem.

Sbírka na Charitu před týdnem vynesla 12.800 Kč. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21 4. do 28. 4. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  21. 4.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

     8.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu
  Rousovu a Musilovu

  22. 4.

Po

Pondělí po 4. neděli velikonoční

  18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodinu, sourozence a duše v očistci

  23. 4.

Út

Svátek sv. Vojtěcha,

biskupa a mučedníka

--

 

  24. 4.

St

Sv. Jiří, mučedníka

 18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Nekudovu a Košákovu

  25. 4.

Čt

Svátek sv. Marka, evangelisty

    18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Františku a Františka Chatrných, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  26. 4.

Pátek po 4. neděli velikonoční

    18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště nemocné

  27. 4. 

So

Sobota po 4. neděli velikonoční

       --

 

  28. 4.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Plhoňovu, Pokorných
a duše v očistci

Úklid farního kostela připadá na 18. skupinu, ta ale zanikla, takže nastupuje 19. skupina: sestry Marie
Krepsová a Mgr. Marii Rousová. Ženy, přihlaste se na úklid farního kostela. Schází nám 2 skupiny.     

Čtení v neděli přednáší lektoři 8. skupiny: Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová.

Prosíme o vrácení postních pokladniček.
I tento týden budeme udělovat svátost pomazání nemocných.
   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 4. do 14. 4. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

    7. 4.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle Božího milosrdenství


Sbírka na charitativní účely
 

     9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu
a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence, rodiče Navrátilovy a živou rodinu

(po mši sv. je hlasování o začátku nedělní   
mše sv.)

    8. 4.

Po

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za P. Ladislava Černého – zemřel 9. 4. 1990

    9. 4.

Út

Úterý po 2. neděli velikonoční

--

 

  10. 4.

St

Středa po 2. neděli velikonoční

 18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Annu a Františka Posádkovy, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

  11. 4.

Čt

Památka sv. Stanislava,
biskupa a mučedníka

    18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, živou a zemřelou rodinu Koštuříkovu, Šrámkovu a Krejčovu

  12. 4.

Pátek po 2. neděli velikonoční

    18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště nemocné

  13. 4. 

So

Sv. Martina I., papeže a mučedníka

       --

 

  14. 4.

    Ne

TŘETí NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Oldřicha Rašovského, živou a zemřelou rodinu Rašovských a Křivánkovu

  15.00

                   VYSOKÉ POPOVICE – farní kostel: 
  VELIKONOČNÍ KONCERT

Úklid farního kostela připadá na 15. skupinu: sestry Marii Hájkovou a Bohuslavu Věžníkovou.

Čtení v neděli přednáší lektoři 6. skupiny: sestry Monika Jarošová a Martina Balášová.

Na boží hod bylo podáno 158 svatých přijímání. O velikonočních svátcích bylo vybráno 14.800 Kč.
Kromě toho bylo na Velký pátek vybráno pro údržbu Božího hrobu v Jeruzalémě 6.100 Kč a také
bylo odvedeno.
       

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31. 3. do 7. 4. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  31. 3.

    Ne

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

     9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu
a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka,
jejich rodiče a sourozence a duše v očistci

(po mši sv. žehnáme velikonoční pokrmy)

   1. 4.

Po

Pondělí v oktávu velikonočním

  9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá (je volná)

   2. 4.

Út

Úterý v oktávu velikonočním

--

 

   3. 4.

St

Středa v oktávu velikonočním

 18.00

LUKOVANY – mše svatá za rodiče Burzovy, Michálkovy, manžela Aloise, živou a zemřelou rodinu, Jana Tůmu a švagra Františka

   4. 4.

Čt

Čtvrtek v oktávu velikonočním

    18.00

RAPOTICE – mše svatá za řeholní sestry Bohumíru a Anežku Liškovy, Ildefonsu Žaludovou, rodiče, sourozence a přízeň

   5. 4.

Pátek v oktávu velikonočním

    18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   6. 4. 

So

Sobota v oktávu velikonočním

       --

 

   7. 4.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle Božího milosrdenství

(dnes je sbírka na Charitu)
(po mši sv. je hlasování
o začátku nedělní mše sv.)

    9.00

 VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu
a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence, rodiče Navrátilovy a živou rodinu

Úklid farního kostela připadá na 14. skupinu: sestry Miladu Hradeckou a Vlastu Pelikánovou.  
Čtení v neděli přednáší lektoři 5. skupiny: bratři Jiří Pokorný a Ing. Petr Šikula.

2. 4. 2005 zemřel papež Jan Pavel II.       

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24 3. do 31. 3. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  24. 3.

    Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)

 NEDĚLE

     9.00

   VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a sourozence

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření naší   
farnosti

  25. 3.

Po

PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE
výročí posvěcení kaple
v Rapoticích

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího a Miloše Foralovy, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

  26. 3.

Út

ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

 17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou
rodinu Velebovu, Bouchalovu a Zachovu

  27. 3.

St

STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

        --

---

  28. 3.

Čt

ZELENÝ ČTVRTEK

    17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonii a Jana Havlíčkovy, Jana Rouchovanského, syna Jiřího, rodiče všech a živou rodinu

Po mši sv. budeme v rapotické kapli slavit SEDEROVOU VEČEŘI.

  29. 3.

VELKÝ PÁTEK – přísný půst

    15.00

VYSOKÉ POPOVICE – obřady Umučení Páně

  30. 3. 

So

BÍLÁ SOBOTA 

    19.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky 

  31. 3.

    Ne

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, jejich rodiče a sourozence a duše v očistci

Úklid farního kostela připadá na 13. skupinu: sestry Ing. Jitku Procházkovou a Mgr. Janu Křivánkovou.  
Čtení ve mši sv. přednáší během Velikonoc dobrovolníci.

Žehnání velikonočních pokrmů bude jako obvykle v neděli po mši sv. v boční lodi.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 3. do 24. 3. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  17. 3.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
POSTNÍ

     9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího
Matouška, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

   14.00

ZAKŘANY – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

  18. 3.

Po

Sv. Cyrila Jeruzalémského,
biskupa a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Josefa a Josefu Hradeckých, dvoje rodiče a duše v očistci

  19. 3.

Út

SLAVNOST SV. JOSEFA,  
SNOUBENCE PANNY MARIE –
doporučený svátek

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  20. 3.

St

Středa po 5. neděli postní

     17.30

LUKOVANY– mše svatá na poděkování Pánu Bohu

  21. 3.

Čt

Čtvrtek po 5. neděli postní

    17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Vladimíra
a Marii Dvořáčkovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  22. 3.

Pátek po 5. neděli postní

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Daňkovu a Hálovu

  23. 3. 

So

Sobota po 5. neděli postní

      --

 

  24. 3.

    Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)

 NEDĚLE

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a sourozence

   14.00

 Ř                         VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření  
  pro celou farnost

V sobotu před Květnou nedělí bude od 9 hodin předvelikonoční úklid farního kostela, který nebude  
mít konkrétní skupina, ale prosíme ochotné farníky, kdo se může a chce přidat, zapište se na arch na
knižním stolku. Děkujeme.

Čtení na Květnou neděli přednáší: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková.

Adorační listina pro adoraci u Božího hrobu je na knižním stolku.       
       

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 3. do 17. 3. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  10. 3.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
POSTNÍ

     9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za
Stanislava a Marii Chupíkovy, dvoje rodiče, zemřelou přízeň a živou rodinu

   14.00

RAPOTICE – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

  11. 3.

Po

Pondělí po 4. neděli postní

17.30


PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu
 

  12. 3.

Út

Úterý po 4. neděli postní

 --

 

  13. 3.

St

Středa po 4. neděli postní

Výročí zvolení papeže Františka (2013)

     17.30

ZAKŘANY– mše svatá za živou a zemřelou rodinu Daňkovu a Hálovu

  14. 3.

Čt

Čtvrtek po 4. neděli postní

    17.30

RAPOTICE – mše svatá za Jana Polehlu, dvoje rodiče a přízeň

  15. 3.

Pátek po 4. neděli postní

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  16. 3. 

So

Sobota po 4. neděli postní

      --

 

  17. 3.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
POSTNÍ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího
Matouška, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

   14.00

ZAKŘANY – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Sobotní úklid farního kostela připadá na 12. skupinu: sestry ze Zakřan.    
Čtení v neděli přednáší lektoři 3. skupiny: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková.

Nahlaste panu faráři návštěvy starých a nemocných farníků, aby jim před svátky posloužil udělením
svátostí.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 3. do 10. 3. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

    3. 3.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
POSTNÍ

     9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za   
Bernardinu a Ferdinanda Přinesdomů,
rodinu Hrnkovu, živou a zemřelou rodinu

   14.00

PŘÍBRAM – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

   4. 3.

Po

Připomínka sv. Kazimíra

--

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii s prosbou o Boží pomoc a ochranu pro celou rodinu a za všechny naše zemřelé a duše v očistci

   5. 3.

Út

Úterý po 3. neděli postní

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za P. Aloise
Ličmana – byl zde farářem od r. 1892, zemřel 5. 3. 1928

   6. 3.

St

Středa po 2. neděli postní

     17.30

LUKOVANY – mše svatá (je volná)

   7. 3.

Čt

Připomínka sv. Perpetuy
a Felicity, mučednic

    17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče Sobotkovy, Krčmovy, zemřelou přízeň a živou rodinu

   8. 3.

Připomínka sv. Jana z Boha,
řeholníka

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště nemocné

   9. 3. 

So

Připomínka sv. Františky
Římské, řeholnice

      8.00

RAPOTICE – postní duchovní obnova
s Otcem biskupem Pavlem

  10. 3.

    Ne


ČTVRTÁ NEDĚLE
POSTNÍ

    9.00

 VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za
Stanislav a Marii Chupíkovy a dvoje rodiče

   14.00

 ZAKŘANY – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Sobotní úklid farního kostela připadá na 11. skupinu: sestry Helenu Kopáčkovou a Evu Pokornou.    
Čtení v neděli přednáší lektoři 2. skupiny: sestra Marcela Hanáková a Ing. Miroslav Pelikán (ten je
mimo službu).
 
Na knižním stolku ještě zbývá několik výtisků časopisu MILUJTE SE! z 50 ks, které naše farnost odebírá. Je to skvělý prostředek k náboženskému vzdělávání, které bychom měli mít co největší. Je také hříchem nevzdělávat se ve víře, málokdo se z tohoto hříchu vyznává.      

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 2. do 3. 3. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  25.2.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
POSTNÍ


sbírka Haléř sv. Petra
pro potřeby Sv. Otce

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa
a Františku Pazourkovy, 5 dětí, rodiče Boudných, Číčovy, Ludvíka Kavického, živou a zemřelou rodinu

  14.00

  LUKOVANY – pobožnost křížové cesty
  pro celou farnost

  26. 2.

Po

Pondělí po 2. neděli postní

--

PŘÍBRAM – mše svatá (je volná)

  27. 2.

Út

Sv. Řehoře z Nareku, opata

--

 

  28. 2.

St

Středa po 2. neděli postní

     17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jaroslava Matěju,
rodinu Matějovu a Zelinkovu

  29. 2.

Čt

Čtvrtek po 2. neděli postní

   17.30

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Matouška a 2 r.  

   1. 3.

Pátek po 2. neděli postní

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště nemocné

   2. 3. 

So

Sobota po 2. neděli postní

1282 zemřela sv. Anežka Česká

        --

 

   3. 3.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
POSTNÍ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za   
Bernardinu a Ferdinanda Přinesdomů,
rodinu Hrnkovu, živou a zemřelou rodinu

  14.00

PŘÍBRAM – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Sobotní úklid farního kostela připadá na 10. skupinu: manželé Matouškovi.   
Čtení v neděli přednáší lektoři 1. skupiny: Jana Boudná a Ing. Vladimír Chatrný.   

25. únor 1948 zapříčinil popravu 248 osob a uvěznění asi 200 000 osob.

Na knižním stolku zbývá několik výtisků časopisu MILUJTE SE!

     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 2. do 25. 2. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  18.2.

    Ne

PRVNÍ  NEDĚLE
POSTNÍ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana
Nekudu, dvoje rodiče a živou rodinu

  14.00

LESNÍ JAKUBOV – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

  19. 2.

Po

  Pondělí po 1. neděli postní

--

 

  20. 2.

Út

  Úterý po 1. nedělí postní

--

 

  21. 2.

St

  Sv. Petra Damianiho, biskupa

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Marii Vaverkovy, Václava a Růženu Smutných, Františka a Marii Břouškovy a živou rodinu

  22. 2.

Čt

  Svátek Stolce sv. apoštola
  Petra

   17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa Horta, rodiče Jarmilu a Josefa, prarodiče Krejčovy
a Hortovy a živou rodinu

  23. 2.

  Sv. Polykarpa, biskupa
  a mučedníka

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  24. 2. 

So

  Sobota po 1. neděli postní

        --

 

  25. 2.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
POSTNÍ


sbírka Haléř sv. Petra
pro potřeby Sv. Otce

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa
a Františku Pazourkovy, 5 dětí, rodiče Boudných, Čičovy, Ludvíka Kavického,
živou a zemřelou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 9. skupinu: manželé Strašákovi z Rapotic. 
Čtení v neděli přednáší lektoři 17. skupiny: Ing. Pavel Baláš a Ing Petr Kozák.

Dnes je den, kdy v r. 1948 komunisté v naší zemi převzali násilím moc.

Zpovídá se: v neděli od půl deváté do tři čtvrtě na devět, po mši sv., ve všední dny od 17 hodin
do čtvrt na šest, po mši sv. podle zájmu.

V postní době je zakázáno zdobit oltář květinami. Vyjímku tvoří 4. neděle postní, slavnosti a svátky.      

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 2. do 18. 2. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  11.2.

    Ne

ŠESTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    9.00

 
VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za manžele Kalinovy, děti a dvoje rodiče

  12. 2.

Po

Pondělí 6. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za nemocné osoby

  13. 2.

Út

Úterý 6. týdne v mezidobí

--

 

  14. 2.

St

POPELEČNÍ STŘEDA

DEN PŘÍSNÉHO POSTU

    17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  15. 2.

Čt

Čtvrtek po Popeleční středě

   17.30

RAPOTICE – mše svatá za

  16. 2.

Pátek po Popeleční středě

  --

 

  17. 2. 

So

Sv. Alexia a druhů, mučedníků

        --

 

  18. 2.

    Ne

PRVNÍ  NEDĚLE
POSTNÍ

    9.00

         VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 8. skupinu: sestry Terezie Vognarová a Jiřina Macálková. 
Čtení v neděli přednáší lektoři 16. skupiny: sestry Terezie Vognarová a Ing. Veronika Matoušková.

Zpovídá se: v neděli od půl deváté do tři čtvrtě na devět, po mši sv. bez omezení, ve všední dny od 17 hodin do čtvrt na šest, po mši sv. bez omezení.

V sobotu 9. března nás navštíví náš otec biskup Pavel a povede v naší farnosti v kapli v Rapoticích
postní duchovní obnovu. Počítejte s tím a nehte si ten den dopoledne volno.

Na knižním stolku je nové letošní číslo časopisu MILUJTE SE! Kupte si ho a během února a března si ho
pročtěte a promyslete. Časopis vychází 1 x za čtvrt roku.     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 2. do 11. 2. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

   4.2.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího
Mohelského, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

   5. 2.

Po

Památka sv. Agáty,                panny a mučednice

--

 

   6. 2.

Út

Památka sv. Pavla Mikiho
a druhů, mučedníků

--

 

   7. 2.

St

Středa 5. týdne v mezidobí

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Aničku Trojkovou
a dceru

   8. 2.

Čt

Sv. Jeronýma Emilianiho

   17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Vladimíra a Marii Dvořáčkovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

   9. 2.

Pátek 5. týdne v mezidobí

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  10. 2. 

So

Památka sv. Scholastiky, panny

       --

 

  11. 2.

    Ne

ŠESTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    9.00

       
  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

Sobotní úklid farního kostela připadá na 7. skupinu: sestry Jaroslavu a Janu Polehlovy. 
Čtení v neděli přednáší lektoři 15. skupiny: místo Hany Posádkové hledáme náhradu k Ing. Petru
Kozákovi.

Sbírka 21.1. na Biblický apoštolát vynesla 8.700,- Kč, minulou neděli 7.400,- Kč.

Zpovídá se: v neděli od půl deváté do tři čtvrtě na devět, po mši sv. bez omezení, ve všední dny            od 17 hodin do čtvrt na šest, po mši sv. bez omezení.

V jakubovské kapli byla vyměněna kamna, nová stála 16.480,- Kč.     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 1. do 4. 2. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  28. 1.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii
a Ludvíka Šurdovy, jejich rodiče
a sourozence a dcery Ludmilu a Marii

  29. 1.

Po

Pondělí 4. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá

  30. 1.

Út

Úterý 4. týdne v mezidobí

--

 

  31. 1.

St

Památka sv. Jana Boska, kněze

    14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb paní Věry Mikuláškové *1927

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Marii Novotnou
a zemřelou přízeň

   1. 2.

Čt

Čtvrtek 4. týdne v mezidobí

 17.30

RAPOTICE – mše svatá za manžele Bílkovy, živou a zemřelou rodinu Polehlovu

   2. 2.

 Svátek Uvedení Páně do chrámu

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   3. 2. 

So

 Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

      9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

udílení svatoblažejského požehnání

   4. 2.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    9.00

       VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

Sobotní úklid farního kostela připadá na 6. skupinu: manželé Skálovi z Příbrami.
Čtení v neděli přednáší lektoři 14. skupiny: Nikola Fialová a Mgr. Zdeněk Strašák.

Informace o Fondu PLUS na pastoraci a podporu kněží: započtené dary dárců: 104.650,- Kč.
Přeplatek, který se převádí do roku 2024: 20.833,- Kč. Děkujeme za štědrost.

Otec biskup Pavel se obrací k těm, kteří v sobě vnímají povolání ke kněžství, že přihlášku do kněžského
semináře
mohou zaslat poštou na sekretariát Biskupství brněnského do konce března. Formulář
přihlášky naleznete na webových stránkách biskupství.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 1. do 28. 1. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  21. 1.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

neděle Božího slova
sbírka na biblický apoštolát

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá                  za Darinku Toczkovou a rodinu

  22. 1.

Po

Sv. Vincence, jáhna a
mučedníka

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá

  23. 1.

Út

Úterý 3. týdne v mezidobí

--

 

  24. 1.

St

Památka sv. Františka
Saleského, biskupa

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Elišku a Josefa Procházkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  25. 1.

Čt

Svátek obrácení sv. Pavla,
apoštola

   17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Františku a Jana Soukupovy, děti Josefa a Jana, živou a zemřelou rodinu

  26. 1.

Památka sv. Timoteje a Tita,
biskupů

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  27. 1. 

So

Sv. Anděly Mericiové, panny

        --

 

  28. 1.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    9.00

       VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

 Sobotní úklid farního kostela připadá na 5. skupinu: sestry Marie Foralová a Regina Blažková. 
Čtení v neděli přednáší lektoři 13. skupiny: Lenka Hálová a Ing. Vladimír Kovářík.

  Zpovídá se: v neděli od 8.30 do 8.45 a po mši sv. bez omezení, ve všední dny od 17.00 do 17.15 a po
 mši sv. bez omezení.

PROSÍME, NEPŘEJÍŽDĚJTE NÁM AUTY PŘES TRÁVNÍKY, KTERÉ JSOU VLEVO A VPRAVO U HLAVNÍHO
 VCHODU DO KOSTELA.    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 1. do 21. 1. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  14. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu
Pokornou, dvoje rodiče, živou rodinu a přízeň

  15. 1.

Po

Pondělí 2. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  16. 1.

Út

Úterý 2. týdne v mezidobí

--

 

  17. 1.

St

Památka sv. Antonína, opata
začíná týden modliteb
za jednotu křesťanů

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

  18. 1.

Čt

Památka P. Marie, Matky
jednoty křesťanů

   17.30

RAPOTICE – mše svatá za rodinu Svobodovu
a živou rodinu Doležalovu

  19. 1.

Pátek 2. týdne v mezidobí

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  20. 1. 

So

Sv. Fabiána, papeže
a sv. Šebestiána, mučedníků

        --

 

  21. 1.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

neděle Božího slova
sbírka na biblický apoštolát

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za    Darinku Toczkovou a rodinu

 Sobotní úklid farního kostela připadá na 4. skupinu: sestry Ludmila a Barbora Korotvičkovy. 
Čtení v neděli přednáší lektoři 12. skupiny: Ing. Vojtěch Rous a Ing. Zdeněk Šmarda.

Výsledky Tříkrálové sbírky:    Vysoké Popovice     32.324,- Kč
                                                     Rapotice                    27.844,- Kč
                                                     Příbram                      33.067,- Kč
                                                     Lukovany                   48.249,- Kč   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 1. do 14. 1. 2024

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

   7. 1.

    Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

končí doba vánoční

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana
Bochníčka, rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy, živou a zemřelou rodinu

   15.00

VYSOKÉ POPOVICE – farní kostel – vánoční
koncert

   8. 1.

Po

Pondělí 1. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za rodinu Balášovu
a Kristkovu

   9. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  10. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu

  11. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týden v mezidobí

   17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Josefa Neklapilovy a Sylvu a Antonína Jelínkovy

  12. 1.

Pátek 1. týdne v mezidobí

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  13. 1. 

So

Sv. Hilaria, biskupa a učitele
církve

        --

 

  14. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    9.00

    VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu
Pokornou, dvoje rodiče, živou rodinu a přízeň

  Sobotní úklid farního kostela zajistí 3. skupina: sestry Martina Kuchyňková a Jana Šindelková 
Čtení v neděli přednáší lektoři 11. skupiny: sestry Mgr. Jana Křivánková a Silvie Hálová

Při vánočních mších se vybralo 31.400,- Kč a sice na Štědrý den 8.300,- Kč, na Boží Hod 12.160,- Kč, nejméně na Štěpána 4.460,- Kč a na Silvestra 6.480,- Kč.

 Televize NOE dnes opakuje ve 14.35 pořad s naším jáhnem Vladimírem.

 Na knižním stolku zbývají poslední výtisky časopisu MILUJTE SE! Pro vaše vzdělání ve víře je to potřebná věc, navíc velmi kvalitní. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 12. do 31. 12.2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 24.12.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za všechny
nenarozené, opuštěné a nemocné děti

 25. 12.

Po

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
zasvěcený svátek

9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu
a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka
a jejich rodiče a sourozence

 26. 12.

Út

Svátek sv. Štěpána,
prvomučedníka

9.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá (je volná)

 27. 12.

St

Svátek sv. Jana, apoštola
a evangelisty

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Velebovu, Vaverkovu, Sýkorovu a Michálkovu

 28. 12.

Čt

Svátek sv. Mláďátek,
mučedníků

   17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za odiče Krčmovy, Sobotkovy a živou rodinu

 29. 12.

Sv. Tomáše Becketa, biskupa
a mučedníka

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 30. 12. 

So

Šestý den v oktávu Narození
Páně

        --

 

 31. 12.

    Ne

SVÁTEK SV. RODINY –
JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA

   9.00

       VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá (je volná)

  Sobotní úklid farního kostela by měla mít 1. skupina: Lesní Jakubov.

 Čtení při mši sv. si i nadále berte sami. Za to vám patří dvojnásobný dík.   

 Na knižním stolku jsou katolické stolní kalendáře a časopis MILUJTE SE! se skvělým obsahem.
 Nenechte si ho ujít: dva úžasné životní příběhy. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 12. do 24. 12.2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 17.12.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

(Papež František má narozeniny – *1936)

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – bohoslužba slova

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření

 18. 12.

Po

  Pondělí po 3. neděli adventní

17.30

PŘÍBRAM – bohoslužba slova

 19. 12.

Út

  Úterý po 3- neděli adventní

17.30 

LUKOVANY – bohoslužba slova

 20. 12.

St

  Středa po 3. neděli adventní

        --

 

 21. 12.

Čt

  Sv. Petra Kanisia, kněze

   17.30

RAPOTICE – bohoslužba slova

 22. 12.

  Pátek po 3. neděli adventní

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – bohoslužba slova

 23. 12. 

So

  Sv. Jana Kentského, kněze

        --

 

 24. 12.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   9.00

 VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. (je volná)

Sobotní úklid farního kostela by měla mít 22. skupina: sestry Marcela Hanáková a Petra Hanáková,
protože předchozí skupina zanikla. Po novém roce provedeme přečíslování úklidových skupin.
Čtení si lektoři v dalších dnech až do odvolání berte sami.  

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Se skvělým obsahem.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 12. do 17. 12.2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 10.12.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího
Rosendorfa, dvoje rodiče a živou rodinu

Po mši sv. návštěva sv. Mikuláše

 11. 12.

Po

Sv. Damasa I., papeže
(výročí zázraku v Čihošti 1949)

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Bohumila Chatrného, živou a zemřelou rodinu

 12. 12.

Út

Panny Marie Guadalupské

--

 

 13. 12.

St

Památka sv. Lucie, panny
a mučednice

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Velebovu, Vaverkovu, Sýkorovu a Michálkovu

 14. 12.

Čt

Památka sv. Jana od Kříže,
kněze a učitele církve

   17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Josefa Neklapilovy, Sylvu a Antonína Jelínkovy

 15. 12.

Pátek po 2. neděli adventní

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 16. 12. 

So

Sobota po 2. neděli adventní

        --

 

 17. 12.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

Papež František má narozeniny – *1936

   9.00

 VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za všechny
nenarozené, opuštěné a nemocné děti

  Sobotní úklid farního kostela by měla mít 20. skupina: rodina Šrámkova.
 Prosíme: přidejte se k nim i z ostatních skupin, abychom udělali menší předvánoční úklid.    
 Čtení v neděli přednáší 9. skupina: Klára Pokorná a Adam Bartošek.

 Minulou neděli se při mši sv. vybralo 6.100,- Kč. Na farní účet bylo uloženo pouze 20.000,- Kč, protože
 sbírka na katolická média ve výši 10.000,- Kč byla odvedena na biskupství. Za nájem polností jsme od
 firmy AZOS obdrželi 40.981,- Kč a od Ing. Jana Patočky 56.141,- Kč.
 Výdaje bohoslužebné: 4.074,- Kč. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 12. do 10. 12.2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   3.12.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Plhoňovu a Pokorných

  4. 12.

Po

Sv. Jana Damašského, kněze

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Štěpána Chmelíčkovy, Silvestra Korotvičku a rodiče

  5. 12.

Út

Úterý po 1. neděli adventní

--

 

  6. 12.

St

Sv. Mikuláše, biskupa

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

  7. 12.

Čt

Památka sv. Ambrože, biskupa a učitele církve

   17.30

RAPOTICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Polehlovu 

  8. 12.

SLAVNOST PANNY MARIE,
POČATÉ BEZ POSKVRNY
PRVOTNÍHO HŘÍCHU

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  9. 12. 

So

Sv. Jana Didaka

        --

 

 10. 12.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv svatá za Jiřího
Rosendorfa, dvoje rodiče a živou rodinu

Po mši sv. návštěva sv. Mikuláše

Sobotní úklid farního kostela by měla mít 19. skupina: sestry Marie Krepsová a Mgr. Marie Rousová.   
Čtení v neděli přednáší 8. skupina: Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová.

V neděli se při mši sv. vybralo 6.050 Kč.

Naše varhany jsou v provozu od r. 1977. V pondělí zde byl na jejich prohlídce Mgr. Ondřej Múčka
z biskupství brněnského. Opravu vyčíslil na téměř 200.000 Kč. Červotoč v nich není. Čeká nás tedy
oprava nejcennější věci ve farním kostele. Špatný stav varhan vám potvrdí i naši varhaníci. Téměř 50 let se na varhanách podepsalo.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! S neobyčejným příběhem šestileté Michaelky
Haukové a příběhem zločince Wilhelma Buntze. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26.11. do 3.12.2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 26. 11.

    Ne

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, rodiče
všech a živou rodinu

 27. 11.

Po

Pondělí 34. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá na úmysl kněze

 28. 11.

Út

Úterý 34. týdne v mezidobí

--

 

 29. 11.

St

Středa 34. týdne v mezidobí

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Růženu Kazdovou, dvoje rodiče a sourozence

 30. 11.

Čt

Svátek sv. Ondřeje, apoštola

   17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jiřího Mohelského, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci 

  1. 12.

Sv. Edmunda Kampiána, kněze
a mučedníka

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  2. 12. 

So

Sobotní památka P. Marie

        --

 

  3. 12.

    Ne


PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

Začíná nový církevní rok,
naše farnost slaví celodenní výstavu Nejsvětější svátosti oltářní – ukončení v 15 hodin. Adorační listina je na knižním stolku.

*žehnání adventních věnců

   9.00

       VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
  a zemřelou rodinu Plhoňovu a Pokorných

Sobotní úklid farního kostela by měla mít 16. skupina, ta ale právě zanikla: proto úklid připadá na
17. skupinu – Janu Boudnou a Janu Kopáčkovou. Sraz v 9 hodin na faře.   
Čtení v neděli přednáší 7. skupina: Ing. Jitka Procházková a Regina Blažková.

Zpovídá se v neděli od 8.30 do 8.45 hod., po mši sv. bez omezení. Ve všední dny před i po mši sv.
bez omezení.  
  

V neděli 3. 12. se gbudou žehnat adventní věnce.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19.11. do 26.11.2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 19. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍDnes je sbírka na katolická média: Noe, Proglas a další

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Libuši a
Stanislava Rousovy, Miloslavu Sobotkovou
a Ludmilu Smutnou

 20. 11.

Po

  Pondělí 33. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jaroslava Rašovského

 21. 11.

Út

  Památka Zasvěcení P. Marie
  v Jeruzalémě

--

 

 22. 11.

St

  Památka sv. Cecílie, panny
  a mučednice

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Helenu Ličartovskou, živou a zemřelou rodinu

 23. 11.

Čt

  Sv. Klementa I., papeže
  a mučedníka

   17.30

RAPOTICE – mše svatá za Františka Tesaře a rodinu

 24. 11.

  Památka sv. Ondřeje Dung
  Laca, kněze a druhů,
  mučedníků

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 25. 11. 

So

  Sv. Kateřiny Alexandrijské,
  panny a mučednice

        --

 

 26. 11.

    Ne

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

 

   9.00

     VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a
Marii Patočkovy, Jana Přibyla, rodiče
všech a živou rodinu

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 15. skupinu: sestry Marie Hájková a Bohuslava Věžníková.
 Sraz v 9 hod. na faře. 
 Čtení v neděli přednáší 6. skupina: Monika Jarošová a Martina Balášová

 Vyučování náboženství navštěvuje na faře: z 1. třídy = 4 žáci a ze 2.třídy = 3 žáci. Tuto skupinu vyučuje
 katechetka Markéta Kozáková.

 8 žáků ze 3. třídy vyučuje farář. Skupinu 12 žáků 4., 5. a 6 tř. a skupinu 14 žáků ze 7., 8. a 9. třídy
 vyučuje také farář.
  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12.11. do 19.11.2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 12. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou 
a zemřelou rodinu Strašákovu, Moravcovu
a Procházkovu

 13. 11.

Po

Památka sv. Anežky České,
panny

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludvíka a Marii Šurdovy, dvoje rodiče a sourozence

 14. 11.

Út

Úterý 32. týdne v mezidobí

--

 

 15. 11.

St

Sv. Alberta Velikého,

biskupa, učitele církve

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jana Nekudu, rodiče, živu a zemřelou rodinu

 16. 11.

Čt

Sv. Markéty Skotské
Sv. Gertrudy, panny

   17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jaromíra a Marii Hortovy, dvoje rodiče a sourozence

 17. 11.

Sv. Alžběty Uherské, řeholnice

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování za 65 let života

 18. 11. 

So

Posvěcení římských bazilik
sv. apoštolů Petra a Pavla

        --

 

 19. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Dnes je sbírka na katolická média: Noe, Proglas a další

   9.00

       VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Libuši a
  Stanislava Rousovy, Miloslavu Sobotkovou
  a Ludmilu Smutnou

 Sobotní úklid farního kostela připadá na 14. skupinu: sestry Miluše Hradecká a Vlasta Pelikánová.
Sraz v 9 hod. na faře.  

Čtení v neděli přednáší 5. skupina: Jiří Pokorný a Ing. Petr Šikula.

O svátečních dnech a v neděli se vybralo ve sbírce 13.900 Kč. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 11. do 12. 11. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   5. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Martina
Kubalce, rodiče, přízeň, živou a zemřelou
rodinu Boudných a Křížovu

   6. 11.

Po

Pondělí 31. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana a Marii Procházkovy, dvoje rodiče, bratra Jana a zetě Jiřího

   7. 11.

Út

Úterý 31. týdne v mezidobí

--

 

   8. 11.

St

Středa 31. týdne v mezidobí

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Kuchyňkovu a Šumberovu

   9. 11.

Čt

Svátek

Posvěcení lateránské baziliky

   17.30

RAPOTICE – mše svatá za Jana a Františku Tesařovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

 10. 11.

Památka sv. Lva Velikého,
papeže a učitele církve

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 11. 11. 

So

Památka sv. Martina, biskupa
 

        --

 

 12. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   9.00

       
  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
  a zemřelou rodinu Strašákovu, Moravcovu
  a Procházkovu

 

Sobotní úklid farního kostela připadá na 13. skupinu: sestry Ing. Jitka Procházková a Mgr. Jana Křivánková.  
Čtení v neděli přednáší 4. skupina: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková.

Můžete si už nechat zapisovat mše sv. na příští rok.

Minulou neděli se vybralo 7.700 Kč. Na účet farnosti bylo uloženo 25.000 Kč.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 10. do 5. 11. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 29. 10.

    Ne

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

OSLAVA VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA

23. 10. 1910

    9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Bohumilu Brázdovy, dceru Kateřinu, rodiče, živou rodinu Brázdovu a Kubalcovu

 30. 10.

Po

Pondělí 30. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana Kadaňku, dvoje rodiče a živou rodinu

 31. 10.

Út

Sv. Wolfganga, biskupa

--

 

  1. 11.

St

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

    17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu K. a CH.

  2. 11.

Čt

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
VĚRNÉ ZEMŘELÉ

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za zemřelé biskupy a kněze naší diecéze

  3. 11.

Sv. Martina de Porres,
řeholníka

   17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  4. 11. 

So

Památka sv. Karla Boromejského, biskupa  

        --

 

  5. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Martina Kubalce, rodiče, přízeň, živou a zemřelou rodinu Boudných a Křížovu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 12. skupinu: sestry ze Zakřan  
Čtení v neděli přednáší 3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková.

Můžete si už nechat zapisovat mše sv. na příští rok.

O misijní neděli se vybralo na misie 11.200 Kč, po mši sv. se za tzv. misijní koláče utržilo 17.400 Kč. Škoda, že zaniklo misijní klubko dětí. Obnovme ho!

O získávání odpustků pro naše zemřelé vás bude informovat pan farář.

Na Památku zesnulých, 2. 11., po mši sv., se přesuneme v průvodu ke kříži v zadní straně hřbitova ke krátké pobožnosti a následnému žehnání hrobů. Vezměte si s sebou lucerny, které pak dáte svým zemřelým na hroby, děti lampiony a lucerničky. Po celou dobu, až do 20 hodin, bude zpřístupněná věž kostela pro veřejnost.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 10. do 29. 10. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

22. 10. Ne

DVACÁTÁ  DEVÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku
a Miloslava Posádkovy, dvoje rodiče a živou rodinu 

 23. 10.

Po

Sv. Jana Kapistránského

VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO
KOSTELA

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu a za další požehnání pro život

 24. 10.

Út

Sv. Antonína Marie Klareta, biskupa

--

 

 25. 10.

St

Středa 29. týdne v mezidobí

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Posádkovu, Zahradníčkovu a Rudolfovu

 26. 10.

Čt

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

   18.00

RAPOTICE – mše svatá za rodiče Pelikánovy, sestru Milenu a živou rodinu

 27. 10.

Pátek 29. týdne v mezidobí

   18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miladu Krásnou

 28. 10. 

So

Svátek sv. Šimona a Judy,
apoštolů
(mění se čas na zimní)

      9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 29. 10.

    Ne

OSLAVA VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA 23. 10. 1910

   9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Bohumilu Brázdovy, dceru Kateřinu, rodiče, živou rodinu Brázdovu a Kubalcovu

 Sobotní úklid farního kostela připadá na 11. skupinu: sestry Helena Kopáčková a Eva Pokorná    
Čtení v neděli přednáší 2. skupina: sestra Marcela Hanáková a Ing. Miroslav Pelikán.

23. října 1910 biskup Pavel Huyn posvětil náš farní kostel. Tuto významnou událost oslavíme               až 29. 10. kvůli dnešní misijní neděli.

A nyní vám ještě podáme zprávu o 1. zasedání Pastorační rady farnosti, prostřednictvím Ing. Pavla
Baláše, koordinátora Pastorační rady.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 10. do 22. 10. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 15. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  OSMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miloslavu
a Václava Křivánkovy, 2 r., sourozence
a živou rodinu 

 16. 10.

Po

Sv. Hedviky, řeholnice,
Sv. Markéty Alacoque, panny

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování

 17. 10.

Út

Památka sv. Ignáce
Antiochijského, biskupa a muč.

--

 

 18. 10.

St

Svátek sv. Lukáše, evangelisty

    18.00

LUKOVANY – mše svatá na poděkování za 80 let života

 19. 10.

Čt

Sv. Jana de Brébeuf a Izáka
Joguese, kněží a druhů,
mučedníků

   18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii a Jana Žákovy, Anežku a Jaroslava Vaverkovy, Ludmilu a Stanislava Kolodkovy, rodinu Kolaříkovu
a živou rodinu

 20. 10.

Pátek 28. týdne v mezidobí

   18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 21. 10. 

So

Bl. Karla Rakouského

       --

 

 22. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  DEVÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie

   8.00

       VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku
  a Miloslava Posádkovy, 2 r. a živou rodinu  

Sobotní úklid farního kostela připadá na 10. skupinu: manžele Matouškovy z Rapotic. Sraz v 9 hod.    
Čtení v neděli přednáší 1. skupina: sestra Jana Boudná a Ing. Vladimír Chatrný.

17. října 1965 se narodil náš otec biskup Pavel Konzbul.

19. října 1983 se narodila Markéta Kozáková, naše katechetka. Je to první dítě, které váš farář před 40 lety v naší farnosti pokřtil!

23. října 1910 biskup Pavel Huyn posvětil náš farní kostel. Tuto významnou událost oslavíme až 29.10.
Protože příští neděli je sbírka na misie. V kostele se budou prodávat po mši sv. misijní koláče.

Vyučování náboženství:
pondělí 14.30 h – 3. třída (8 žáků),   středa 14.00 h – 1. a 2. třída (počet ještě neupřesněn),
čtvrtek 15.00 h – 4., 5., 6. třída (počet ještě neupřesněn),   pátek 15.30 h – 7., 8., 9. třída (počet ještě neupřesněn)

A nyní vám ještě podáme přehled o volbách do Pastorační rady farnosti. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 10. do 15. 10. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

8. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  SEDMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, živou rodinu a vyslyšení prosby

  9. 10.

Po

Sv. Dionýsia, biskupa, a druhů,
mučedníků

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, rodiče Patočkovy, syna Josefa a manželku Ludmilu, duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii

 10. 10.

Út

Úterý 27. týdne v mezidobí

--

 

 11. 10.

St

Sv. Jana XXIII., papeže

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Elišku Procházkovou, manžela Josefa, dvoje rodiče, Pavla Žaluda a Františka Prudíka

 12. 10.

Čt

Sv. Radima, biskupa

   18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana Horta, rodiče, zetě Stanislava, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 13. 10.

Pátek 27. týdne v mezidobí

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Kristinu Pelcovy, Jiřího a Drahoslavu Pelcovy, rodiče všech a živou rodinu

 14. 10. 

So

Sv. Kalista I., papeže a mučedníka

       --

 

 15. 10.

    Ne

DVACÁTÁ OSMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Miloslavu
a Václava Křivánkovy, dvoje rodiče, sourozence
a živou rodinu  

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 9. skupinu: manželé Strašákovi z Rapotic.    
Čtení v neděli přednáší 17. skupina: Ing. Pavel Baláš a Ing. Petr Kozák.

Minulou neděli se vybralo při mši sv. 7.100,- Kč.

Sestry a bratři, dnes obdržíte nové barevné seznamy, které budou sloužit jako volební lístky. Každý,
kdo bude chtít volit, označí na nich natržením papíru nebo zaškrtnutím jednoho zástupce za každou obec. Ten, který získá nejvíce hlasů, bude voleným členem pastorační rady. Celkem tedy 6 členů. Při volbě nebudeme kontrolovat, zda každý volil jednou. Máme svědomí.
Pastorační rada se poprvé sejde 17.10. v 18 hodin na faře. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 10. do 8. 10. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

1. 10.

Ne

DVACÁTÁ  ŠESTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu
Škodovu, Pokorných a duše v očistci

  10.00

LUKOVANY – poutní slavnost ke cti sv.
Václava,

mše svatá za členy Živého růžence

  2. 10.

Po

Památka sv. andělů strážných

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na úmysl kněze

  3. 10.

Út

Úterý 26. týdne v mezidobí

--

 

  4. 10.

St

Památka sv. Františka z Assisi

    18.00

LUKOVANY – mše svatá za Františka a Annu Michálkovy, živou a zemřelou rodinu

  5. 10.

Čt

Sv. Faustiny Kowalské, panny

   18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Zdeňku a Františka Krejčovy, Libora, Vlastimila a Květoslavu Fišerovy, přízeň a živou rodinu

  6. 10.

Svátek sv. Bruna, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  7. 10. 

So

Památka Panny Marie Růžencové

       --

 

  8. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  SEDMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, živou rodinu a vyslyšení prosby.  

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 8. skupinu: sestry Terezii Vognarovou a Jiřinu Macálkovou.   
 Čtení v neděli přednáší 16. skupina: sestry Terezie Vognarová a Ing. Veronika Matoušková.

1. října proběhne akce Koláč pro hospic v Rajhradě. Pro nás nejblíže bude stánek v Rosicích na
 Palackého náměstí po celý den
od 7 do 16 hodin.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 9. do 1. 10. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

24. 9.

Ne

DVACÁTÁ  PÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Křivánkovu
a Rašovských

25. 9.

Po

Pondělí 25. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Františku a Vnislava Klusákovy, živou a zemřelou rodinu Klusákovu a Sajdlovu

  26. 9.

Út

Sv. Kosmy a Damiána, mučedníků

--

 

  27. 9.

St

Památka sv. Vincence z Paula,
kněze

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Ludmilu Matouškovou a rodiče

  28. 9.

Čt

SLAVNOST SV. VÁCLAVA,
MUČEDNÍKA

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana
a Růženu Pokorných, Františka a Marii Hortovy a Martu Suchou

  29. 9.

Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  30. 9. 

So

Památka sv. Jeronýma, kněze

       --

 

  1. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  ŠESTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu
Škodovu, Pokorných a duše v očistci

 10.00

    LUKOVANY – poutní slavnost ke cti sv.
  Václava, mše sv. za členy Živého růžence

Sobotní úklid farního kostela připadá na 7. skupinu: sestry Jaroslavu a Janu Polehlovy.   
Čtení v neděli přednáší 15. skupina: Hana Posádková a Ing. Petr Kozák.

1. října zemřel brněnský biskup Pavel Huyn, který posvětil náš farní kostel.

Do dnešního dne můžete navrhnout vhodné kandidáty do Pastorační rady farnosti. Za každou obec
jednoho, tedy šest jmen. Lístky i volební schránka jsou na knižním stolku ve farním kostele. 1. října
dostanete k seznámení volební lístek s kandidáty, kteří budou alespoň 2x navrženi. Volba proběhne
8. října.

Minulou neděli se vybralo 6.200,- Kč.
Sv. Otec vykonal dvoudenní návštěvu francouzského města Marseille, nejstaršího města Francie.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 9. do 24. 9. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  17. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ČTVRTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu
a Jana Věžníkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  18. 9.

Po

Pondělí 24. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana a Růženu Pokorných, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  19. 9.

Út

Sv. Januária, biskupa a mučedníka

--

 

  20. 9.

St

Památka sv. Ondřeje Kim Taegona, kněze, Pavla Chong
Ha-sanga a druhů, mučedníků

    18.00

LUKOVANY – mše svatá za Václava a Marii Smutných, Josefa a Marii Vaverkovy, Františka a Marii Břouškovy a na poděkování

  21. 9.

Čt

Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Miroslava Fučíkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  22. 9.

Pátek 24. týdne v mezidobí

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  23. 9. 

So

Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze

       --

 

  24. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  PÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

       VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
  a zemřelou rodinu Křivánkovu a Rašovských

 Sobotní úklid farního kostela připadá na 6. skupinu: manželé Anna a Přemysl Skálovi  
Čtení v neděli přednáší 14. skupina: Nikola Fialová a Mgr. Zdeněk Strašák.

Biskup Pavel nařídil zřídit pastorační radu pro každou farnost brněnské diecéze. Proto vyhlašuji volby do  
pastorační rady farnosti Vysoké Popovice.

Počet členů pastorační rady ve Vysokých Popovicích: 13, z toho členové z pozice úřadu (farář a jáhen): 2, volení členové (jeden z každé obce!): 6, jmenovaní farářem:  5.

Do neděle 24. září můžete navrhnout vhodné kandidáty (písemně do kostela). Úkolem rady je být
zprostředkovateli a mluvčími farníků. Mají v nich tedy být ti, kteří k tomu mají dary, ale také umí zapojit do
činnosti farnosti další skupiny.

1. října dostanete k seznámení volební lístek s kandidáty (kteří budou alespoň dvakrát navrženi).

Volba proběhne v neděli 8. října. Dostanete lístky, na kterých vyznačíte vybrané kandidáty. Zdůrazňujeme, že podle pravidel musí být v pastorační radě zastoupeny všechny obce! Proto vyberete za každou obce pouze 1 kandidáta! Od 2. do 8. 10. máte možnost odevzdat označený volební lístek panu faráři při mši ve všední den. NOVÁ PASTORAČNÍ RADA SE SEJDE POPRVÉ V ÚTERÝ 17. ŘÍJNA. Za volby se také modleme.

Náš rodák P. Jan Nekuda st. byl jmenován kanovníkem. Stejně tak i náš otec děkan František Koutný.

Biskup Pavel včera vysvětil na trvalé jáhny 7 kandidátů. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 9. do 17. 9. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  10. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Kristinu a Františka Šurdovy, dvoje rodiče a sourozence

  11. 9.

Po

Pondělí 23. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Vladislava Worka,
dvoje rodiče a živou rodinu

  12. 9.

Út

Jména Panny Marie

--

 

  13. 9.

St

Památka sv. Jana Zlatoústého,
biskupa a učitele církve

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Františka Kožíška, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  14. 9.

Čt

SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jana a Ludmilu Liškovy, Jindřicha a Věru Soukupovy, rodiče a sourozence všech a živou rodinu

  15. 9.

Památka Panny Marie Bolestné

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  16. 9. 

So

Památka sv. Ludmily, mučednice

       --

 

  17. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ČTVRTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Jana Věžníkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 5. skupinu: sestry Marii Foralovou a Reginu Blažkovou.  
Čtení v neděli přednáší 13. skupina: sestra Lenka Hálová a Ing. Vladimír Kovářík.

Farníci, do příští neděle odevzdejte lístky s 12 kandidáty, které chcete mít v pastorační radě farnosti, kteří s farností žijí, z každé obce po dvou. Lístky odevzdejte do košíku na knižním stolku ve farním kostele. Nebo přímo panu faráři.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!  a stolní kalendáře 2024

Na vývěsce na mříži je rozhovor s Janou Vohralíkovou, která je vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a která je praktikující katoličkou. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 9. do 10. 9. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   3. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   4. 9.

Po

Pondělí 22. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Otýlii a Jana Korotvičkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   5. 9.

Út

Úterý 22. týdne v mezidobí

--

 

   6. 9.

St

Středa 22. týdne v mezidobí

    15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb pana Oldřicha Kratochvíla *1939

18.00

LUKOVANY – mše svatá za manžele Ratajovy, Píšovy, Šumberovy a živou rodinu

   7. 9.

Čt

Sv. Melichara Grodeckého, 
kněze a mučedníka

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Richarda Veselého, dvoje rodiče a manžele Dobrovolných

   8. 9.

SVÁTEK NAROZENÍ PANNY
MARIE

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   9. 9. 

So

Sv. Petra Klavera, kněze

    11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Jana Korotvičky
z Příbrami

  10. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

 
VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Kristinu
a Františka Šurdovy, dvoje rodiče a sourozence

Sobotní úklid farního kostela připadá na 4. skupinu: sestry Ludmila a Barbora Korotvičkovy.  
Čtení v neděli přednáší 12. skupina: Ing. Vojtěch Rous a Ing. Zdeněk Šmarda.

VOLBY DO PASTORAČNÍ RADY FARNOSTI

Farníci, vyberte a napište na papír, který je na knižním stolku, jména 12 kandidátů, za každou obec. Věk 18 let a více. Lístky s navrženými kandináty odevzdáte nejpozději v neděli 17. září, tedy v předposlední zářijovou neděli.

Volební lístky vám rozdáme další neděli, tedy 24. 9. Volební lístky odevzdáte nejpozději další neděli, 1. října, do košíku na knižním stolku ve farním kostele. Nebo přímo panu faráři.

Z vašich hlasů vznikne pastorační rada farnosti. Takové je přání našeho otce biskupa Pavla. Pastorační rada povede s farářem naši farnost.

Papež František navštívil ve dnech 1. až 4. září Mongolsko, sousední stát Číny. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 8. do 3. 9. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  27. 8.

    Ne

DVACÁTÁ PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu
a Miloše Svobodovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  28. 8.

Po

Památka sv. Augustina,
biskupa a učitele církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Zdeňka a Zdeňku Koncovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  29. 8.

Út

Památka umučení sv. Jana
Křtitele

--

 

  30. 8.

St

Středa 21. týdne v mezidobí

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Annu a Jana Škodovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  31. 8.

Čt

Čtvrtek 21. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá na jistý úmysl

   1. 9.

První pátek v měsíci

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   2. 9. 

So

Sobotní památka P. Marie

       --

 

   3. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

   8.00

 
VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 3. skupinu: sestry Martina Kuchyňková a Jana Šindelková.
Sraz v 9 hodin na faře.  
Čtení v neděli přednáší 11. skupina: Mgr. Jana Křivánková a sestra Silvie Hálová.

Rodiče dětí z 1. třídy, přijďte si pro přihlášku do náboženství. Platí až do 9. třídy.

Informace o volbách do Pastorační rady farnosti vám přednese pan farář. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 8. do 27. 8. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  20. 8.

    Ne

DVACÁTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího
Rosendorfa, dvoje rodiče a živou rodinu

  21. 8.

Po

Památka sv. Pia X., papeže

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Balášovu a Kristkovu

  22. 8.

Út

Památka Panny Marie Královny

--

 

  23. 8.

St

Sv. Růženy z Limy, panny

    18.00

LUKOVANY – mše svatá za Růženu a Václava Smutných, Marii a Josefa Vaverkovy a dvoje rodiče

  24. 8.

Čt

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Malaníkovu a Chadimovu

  25. 8.

Sv. Benedikta a druhů,
mučedníků, sv. Ludvíka, sv.
Josefa Kalasanského, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  26. 8. 

So

Sobotní památka P. Marie

       --

 

  27. 8.

    Ne

DVACÁTÁ  PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

 
VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a
Miloše Svobodovy dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 2. skupinu: sestry Marie Břoušková a Jana Novotná.              Sraz v 9 hodin na faře.  
Čtení v neděli přednáší 10. skupina: Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová.

Na poutní mši sv. v Zakřanech minulou neděli bylo podáno 84 sv. přijímání, o 16 více než loni. Vybralo
se 9.140,- Kč.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 8. do 20. 8. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  13. 8.

    Ne

DEVATENÁCTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana
a Emilii Vaverkovy, tetu Marii, dvoje rodiče, živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu

   10.00

ZAKŘANY – poutní slavnost ke cti
sv. Donáta, biskupa a mučedníka

   14.30

ZAKŘANY – adorace a svátost. požehnání

  14. 8.

Po

  Památka sv. Maxmiliána Marie
  Kolbeho, kněze a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Drahomíru a Vnislava Matouškovy, dvoje roiče a živou rodinu

  15. 8.

Út

  SLAVNOST NANEBEVZETÍ 
  PANNY MARIE

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  16. 8.

St

  Sv. Štěpána Uherského

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá je volná

  17. 8.

Čt

  Čtvrtek 19. týdne v mezidobí
  a mučedníka

  --

 

  18. 8.

  Pátek 19. týdne v mezidobí

  --

 

  19. 8. 

So

  Sv. Jana Eudese, kněze

       --

 

  20. 8.

    Ne

DVACÁTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího
Rosendorfa, dvoje rodiče a živou rodinu

  
  Sobotní úklid farního kostela připadá na 1. skupinu: věřící z Lesního Jakubova. 
  Čtení v neděli přednáší 9. skupina: Klára Pokorná a Adam Bartošek. 

 

 

Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 8. do 13. 8. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   6. 8.

    Ne

SVÁTEK
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence
a duše v očistci

   7. 8.

Po

  Sv. Sixta II., papeže a druhů,
  mučedníků, Sv. Kajetána,
  kněze, sv. Donáta, biskupa
  a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Procházkovu

   8. 8.

Út

  Památka sv. Dominika, kněze

--

 

   9. 8.

St

  Svátek sv. Terezie Benedikty
  od Kříže, panny a mučednice,
  spolupatronky  Evropy

    18.00

LUKOVANY – mše svatá za Andělu Franclovou a dvoje rodiče

  10. 8.

Čt

  Svátek sv. Vavřince, jáhna
  a mučedníka

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana Soukopa, Františka Soukopa, živou a zemřelou rodinu

  11. 8.

  Památka sv. Kláry, panny

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  12. 8. 

So

  Sv. Jany Františky de Chantal,
  řeholnice

       --

 

  13. 8.

    Ne

DEVATENÁCTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

   8.00

 
VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Emilii Vaverkovy, tetu Marii, dvoje rodiče, živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu

  10.00

ZAKŘANY – poutní slavnost ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka

  14.30

ZAKŘANY – adorace a svátost. požehnání

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 22. skupinu: sestry Marcelu a Petru Hanákovy.  
Čtení v neděli přednáší 8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová.

Skončilo Světové setkání mládeže, kterého se zúčastnilo 1,2 milionu lidí, z toho z České republiky  
3.177 osob a z naší farnosti 8. Ve čtvrtek večer bylo uvítání papeže Františka mladými. Dnes slouží v 10 hodin mši svatou, kterou přenáší TV NOE. V 18.50 odlétá papež do Říma.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 7. do 6. 8. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  30. 7.

    Ne

SEDMNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Josefu Vonešovy, dvoje rodiče, Jiřího Rejthara,  rodiče a rodinu

  31. 7.

Po

Památka sv. Ignáce z Loyoly,
kněze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana Hradeckého
a duše v očistci

   1. 8.

Út

Památka sv. Alfonsa Marie
z Liguori, biskupa a učitele církve

--

 

   2. 8.

St

Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa       
nebo sv. Petra Juliána Eymarda,
kněze

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Jana Vaverku, syna Ivana, r. Vaverkovy a Turkovy

   3. 8.

Čt

Čtvrtek 17. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za zemřelou rodinu Svobodovu a živou r. Doležalovu

   4. 8.

Památka sv. Jana MarieVianneye, kněze

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   5. 8. 

So

Posvěcení římské baziliky
Panny Marie

       --

 

  6. 8.

    Ne

SVÁTEK
PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

  8.00

 

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

 

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 21. skupinu: sestry Ivanu Liškovu a Annu Rosendorfovou.  
Čtení v neděli přednáší 7. skupina: sestry Ing. Jitka Procházková a Regina Blažková.

Sv. Otec by měl přiletět do Protugalska ve středu 2. 8. dopoledne. V sobotu 5.8. byl měl navštívit
Fatimu a v neděli 6. 8. bude sloužit slavnostní mši svatou.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 7. do 30. 7. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  23. 7.

    Ne

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Den prarodičů

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, Josefa Pirochtu, rodiče všech a duše v očistci

  24. 7.

Po

Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Aloise Matouška, rodiče, sourozence, zetě Jiřího, rodiče Vonešovy, syna Jana, manželku Jiřinu a přízeň

  25. 7.

Út

Svátek sv. Jakuba, apoštola

--

  ---

  26. 7.

St

Památka sv. Jáchyma a Anny,
rodičů P. Marie

    18.00

LUKOVANY – mše sv svatá a Aloise Michálka, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  27. 7.

Čt

Památka sv. Gorazda a druhů

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miroslava Kopuletého, syna Miroslava a rodinu Hedejovu

  28. 7.

Pátek 16. týdne v mezidobí

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  29. 7. 

So

Památka sv. Marty, Marie
a Lazara

       --

 

  30. 7.

    Ne

SEDMNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Josefu Vonešovy, dvoje rodiče, Jiřího Rejthara, rodiče a duše v očistci  

Sobotní úklid farního kostela připadá na 20. skupinu: rodinu Šrámkovu.
Čtení v neděli přednáší 6. skupina: sestry Monika Jarošová a Martina Balášová.

Svatý Otec navštíví ve dnech 1. až 6. srpna portugalskou Fatimu a zúčastní se světových dnů mládeže.
Od nás tam poletí tito mladí: Klára, Jana, Tomáš a Jiří Pokorných z Vysokých Popovic, Vojtěch a Michal Grzebinští a Alžběta Hálová ze Zakřan a Dominik Polehla z Rapotic. Příště více. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 7. do 23. 7. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  16. 7.

    Ne

PATNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Borka, Karla a Květoslavu Borkovy
a rodinu Strašákovu

  17. 7.

Po

Blahoslaveného Česlava a sv.  Hyacinta, kněží

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Zdeňka, Jaroslava
a Jaroslavu Doleželovy a jejich rodiče

  18. 7.

Út

Úterý 15. týdne v mezidobí

--

 

  19. 7.

St

Středa 15. týdne v mezidobí

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Jana a Marii Hradeckých a dvoje rodiče.

  20. 7.

Čt

Sv. Apolináře, biskupa a
mučedníka

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Břouška, bratra Josefa, synovce Jiřího, zetě Františka a živou rodinu  

  21. 7.

Sv. Vavřince z Brindisi, kněze

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  22. 7. 

So

Svátek sv. Marie Magdalény

       --

 

  23. 7.

    Ne

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Den prarodičů

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, Josefa Pirochtu, rodiče všech a duše v očistci

 Sobotní úklid farního kostela připadá na 19. skupinu: sestry Marii Krepsovou a Marii Rousovou, protože 18. skupina zanikla.
Čtení v neděli přednáší 5. skupina: bratři Jiří Pokorný a Ing. Petr Šikula.

Nenechte si dnes ujít na PROGLASu ve 20.15 pořad Za kostelem. Jde o rozhovor s naším otcem
biskupem Pavlem Konzbulem o budoucnosti naší církve – zajímavý rozhovor jak dál.

Na knižním stolku jsou stolní kalendáře na příští rok.

Ještě zpráva pro děti: v sakristii máte dvojčíslo svého časopisu NEZBEDA.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 7. do 16. 7. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

    9. 7.

    Ne

ČTRNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa Pazourka, manželku, děti, rodiče Boudných, manžele Číčovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu

  10. 7.

Po

  Pondělí 14. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii s prosbou o další Boží požehnání

  11. 7.

Út

  Svátek sv. Benedikta, opata, 
  spolupatrona Evropy

--

 

  12. 7.

St

  Středa 14. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Antonína a Anežku Vaverkovy, dvoje rodiče, syny Vladimíra a Jaroslava a manželku a živou rodinu

  13. 7.

Čt

  Sv. Jindřicha

18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu
a Zdeňka Suchých, Miloše Zezulu a Blanku Pokornou

  14. 7.

  Blahoslaveného Hroznaty,
  mučedníka,
  Sv. Kamila de Lellis, kněze

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá farníky

  15. 7. 

So

  Památka sv. Bonaventury,
  biskupa

--

 

  16. 7.

    Ne

PATNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Borka, Karla a Květoslavu Borkovy a rodinu Strašákovu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 17. skupinu: Janu Boudnou a Janu Kopáčkovou.   
Čtení v neděli přednáší 4. skupina: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková.

Při poutní slavnosti v Lesním Jakubově bylo podáno 55 svatých přijímání. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 7. do 9. 7. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   2. 7.

    Ne

TŘINÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou rodinu Rousovu

   3. 7.

Po

  Svátek sv. Tomáše, apoštola

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana Kadaňku a dvoje rodiče

   4. 7.

Út

  Památka sv. Prokopa, opata

--

 

   5. 7.

St

  SLAVNOST SV. CYRILA A
  METODĚJE, patronů Evropy,
  hlavních patronů Moravy

      8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná

    10.00

LESNÍ JAKUBOV – poutní slavnost

   6. 7.

Čt

  Sv. Marie Gorettiové, panny
  a mučednice

   9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
na poděkování Pánu Bohu za 78 let života.

Po mši sv. je farní kavárna, na kterou všechny srdečně zveme.

   7. 7.

  První pátek v měsíci

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   8. 7. 

So

  Sobotní památka Panny Marie

       --

 

   9. 7.

    Ne

ČTRNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá ZA Rudolfa Pazourka, manželku, děti, rodiče Boudných, manžele Číčovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 16. skupinu: manžele Posádkovy.  
Čtení v neděli přednáší 3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková.

Hledáme nové členy do dvou zaniklých úklidových skupin. Prosíme zvlášť mladé, je to 1 x za 22 týdnů.
Když zrovna nebudete moci, tak vaši skupinu přeskočíme nebo vyměníme. Nebojte se toho.
Do 14. skupiny hledáme k sestře Vlastě Pelikánové druhou. Zakřany jsou největší obcí ve farnosti a mají jen 1 skupinu pro úklid ve farním kostele. Není to máslo? Stejně tak má i nejmenší obec ve   farnosti – Lesní Jakubov. Lukovany mají 2, Příbram 3 a Rapotice 3 skupiny.

 
Dnes je den, kdy v r. 1951 proběhla v Babicích u Moravských Budějovic událost, kterou sehráli komunisté, aby mohli zasáhnout proti odpůrcům. Odneslo to 11 osob, které byly popraveny oběšením, z toho byli 3 kněží. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 6. do 2. 7. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  25. 6.

    Ne

POUTNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA KE CTI NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé
a zemřelé členy ŽIVÉHO RŮŽENCE
ve Vysokých Popovicích

  26. 6.

Po

  Pondělí 12. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, jejich rodiče a sourozence

  27. 6.

Út

  Sv. Cyrila Jeruzalémského,
  biskupa

--

 

  28. 6.

St

  Památka sv. Ireneje, biskupa

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Nekudovu, Rouskovu, Porubovu a Heklovu

  29. 6.

Čt

  SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA,
  APOŠTOLŮ, hlavních patronů
  brněnské diecéze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, bratra Jiřího a manželku Libuši, synovce Petra a rodiče všech

  30. 6.

  Pátek 12. týdne v mezidobí

  již v 17.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky
po mši sv. bude zakončení školního roku u táboráku na farní zahradě. Pokud nebudeš chtít přijít na mši sv. nemusíš chodit ani na táborák

   1. 7. 

So

  Sobotní památka Panny Marie

       --

 

   2. 7.

    Ne

TŘINÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá (je volná)

Sobotní úklid farního kostela připadá na 14. skupinu, která zanikla, proto pokračuje 15. skupina: Marie
Hájková a Bohuslava Věžníková. Sraz je v 9 hodin na faře.  
Čtení v neděli přednáší 2. skupina: sestra Marcela Hanáková a Ing. Miroslav Pelikán.

V sobotu 1.7. bude náš farník Petr Novák z Příbrami oddán v Olešnici s Markétou Novotnou.
BLAHOPŘEJEME!

Od července začneme při nedělní mši svaté zkušební provoz dvou novinek:

- K zakončení úkonu kajícnosti (zpěv Pane smiluj se) požádáme o pomoc k mikrofonu přítomné děti.

- Na knižním stolku budou papírky a tužka pro možnost zapsání přímluv. Ty můžete vkládat do džbánku.
Přede mší svatou se několik z nich přiřadí do proseb. Měly by být obecné nebo na úmysl, ne za osoby.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 6. do 25. 6. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  18. 6.

    Ne

JEDENÁCTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava a Marii Chupíkovy, dvoje rodiče a sourozence

  19. 6.

Po

  Památka sv. Jana Nepomuka
  Neumanna, biskupa

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Annu a Antonína Fialovy, živou rodinu, Lubomíra Chalupu, rodiče, Josefa a Ludmilu Patočkovy a dvoje rodiče

  20. 6.

Út

  Úterý 11. týdne v mezidobí

--

 

  21. 6.

St

  Památka sv. Aloise Gonzagy,
  řeholníka

    18.00

LUKOVANY – mše sv svatá a Josefa Čejku, dvoje rodiče, přízeň a živou a zemřelou rodinu

  22. 6.

Čt

  Sv. Jana Fishera, biskupa a
  Tomáše Mora, mučedníků

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii Kovaříkovou, živou a zemřelou rodinu a na poděkování za 50 let života

  23. 6.

  Pátek 11. týdne v mezidobí

  19.00

ZAKŘANY – mše svatá P. Jana Nekudy st.
a P. Jana Nekudy ml.

  24. 6. 

So

  SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA  
  KŘTITELE

       --

 

  25. 6.

    Ne

POUTNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA
A PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé
a zemřelé členy ŽIVÉHO RŮŽENCE
ve Vysokých Popovicích

Sobotní úklid farního kostela připadá na 13. skupinu: Ing. Jitku Procházkovou a Mgr. Janu Křivánkovou.
Vzhledem k farní pouti prosíme o vícepráce mimo obvyklý úklid. Sraz je v 9 hod. na faře.

Zaniklé úklidové skupiny 9. a 10. byly obnoveny. Ještě zbývá nahradit 18. skupinu. Děkujeme.  
Čtení v neděli přednáší 1. skupina: sestra Jana Boudná a Ing. Vladimír Chatrný.

O farní pouti bude sbírka na bohoslovce a církevní školství.    

Pokud máte zájem o návštěvu kněze u vašich nemocných nebo starých příbuzných, nahlaste se u svého
faráře. 

O farní pouti přistoupí k 1. sv. přijímání pouze 3 děti. Příští rok už to bude lepší – přistoupí 8 dětí. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 6. do 18. 6. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  11. 6.

    Ne

DESÁTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Otýlii
a Jana Korotvičkovy, rodinu Nekudovu, živou a zemřelou rodinu

Po mši sv. je farní kavárna

  12. 6.

Po

Pondělí 10. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřinu a Miloše Foralovy, dvoje rodiče, syny Jiřího a Miloše a živou rodinu

  13. 6.

Út

Památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve

--

 

  14. 6.

St

Středa 10. týdne v mezidobí

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar života, za živou a zemřelou rodinu Posádkovu

  15. 6.

Čt

Sv. Víta, mučedníka
Výročí posvěcení kaple
v Zakřanech v r. 1890

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa
a Jarmilu Hortovy, syna Josefa, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  16. 6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO
SRDCE JEŽÍŠOVA

  18.00 

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  17. 6. 

So

Památka Neposkvrněného
Srdce Panny Marie

       --

 

  18. 6.

    Ne

JEDENÁCTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava a Marii Chupíkovy, dvoje rodiče a sourozence

Sobotní úklid farního kostela připadá na 12. skupinu: sestry ze Zakřan.
Čtení v neděli přednáší 17. skupina: bratři Ing. Pavel Baláš a Ing. Petr Kozák.

Ministranti a ministrantky: všichni si dnes vezměte obleky na vyprání. Chlapci rochetu i komži.   

V sobotu je v 9 hodin v Brně v katedrále kněžské svěcení Ing. Tomáše Zámečníka z Brna-Bystrce a dvou jáhnů. Naše diecéze má tedy letos jen jednoho novokněze. Celkem má letos celé Česko pouze 10 novokněží: 7 diecézních a 3 řeholní. Je to nejhorší stav od sametové revoluce.   

Nyní pokračujeme v informacích o Pastorační radě farnosti.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 6. do 11. 6. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   4. 6.

    Ne

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za manžele Brázdovy, Boudných, Křížovy, rodiče všech a přízeň

  11.00

ZBRASLAV – slouží P. Peřina, proto bude farní kavárna o týden později

   5. 6.

Po

Památka sv. Bonifáce, biskupa
a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Annu a Miloše Svobodovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   6. 6.

Út

Sv. Norberta, biskupa

--

 

   7. 6.

St

Středa 9. týdne v mezidobí

    18.00

LUKOVANY – mše svatá za Marii Harsovou, dvoje rodiče a živou rodinu

   8. 6.

Čt

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
doporučený svátek

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky   

   9. 6.

Sv. Efréma, jáhna a učitele
církve

-- 

 

  10. 6. 

So

Sobotní památka P. Marie

       --

 

  11. 6.

    Ne

DESÁTÁ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Otýlii a Jana Korotvičkovy, rodinu Nekudovu, živou a zemřelou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 11. skupinu: sestry Helenu Kopáčkovou a Evu Pokornou,
protože 9. a 10. skupina zanikla. Hledáme náhradníky.  
Čtení v neděli přednáší 16. skupina: sestry Terezie Vognarová a Veronika Matoušková

Včera jsme pokřtili 4. dítě manželů Jana a Marie Pelcových z Lukovan: Izabelu Marii

Příští neděli 11.6. bude po mši sv. farní kavárna.

Kdo z vás by si vzal na starost sečení trávy na farním dvoře?
A kdo z vás pomůže panu faráři s přípravou oltáře na čtvrtek před kostelem?

Nyní bude ještě další informace o vzniku Pastorační rady farnosti, jak si to přeje náš otec biskup.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 5. do 4. 6. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   28. 5.

    Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

dnes je sbírka na Charitu

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava Kocourka, syna Jaromíra, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  29. 5.

Po

Památka P. Marie, Matky
církve

                                                    18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Nevřivých

  30. 5.

Út

Památka sv. Zdislavy, rodačky
z naší diecéze

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky
  (místo pátku)

  31. 5.

St

Svátek Navštívení P. Marie

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Ing. Zdeňka Hálu, dvoje rodiče a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

   1. 6.

Čt

Svátek Ježíše Krista, nejvyššího
a věčného kněze

18.00

RAPOTICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Chadimovu a Malaníkovu   

   2. 6.

Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

 

Noc kostelů v Zakřanech

   3. 6. 

So

Památka sv. Karla Lwangy
a druhů, mučedníků

--

 

   4. 6.

    Ne

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za manžele Brázdovy, Boudných, Křížovy, rodiče všech a přízeň

11.00

ZBRASLAV – slouží P. Peřina, proto bude farní kavárna o týden později

Sobotní úklid farního kostela připadá na 8. skupinu: sestry Terezii Vognarovou a Jiřinu Macálkovou.  
S blížící se farní poutí přidá každá skupina něco navíc. Sraz je v 9 hodin na faře.
Čtení v neděli přednáší 15. skupina:

Zvon Jan Křtitel nebude nějaký čas zvonit. Musí mít nové srdce. Spolupracujeme se zvonařem
Rudolfem Manouškem ze Zbraslavi u Prahy. Zvon váží 500 kg.

1. část informací o Pastorační radě farnosti.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632 http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 5. do 28. 5. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   21. 5.

    Ne

SEDMÁ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa Pazourka, manželku, děti, rodiče Boudných, Čičovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu

  10.00

RAPOTICE – poutní slavnost

  15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost u kapličky sv. Jana Nepomuckého

  22. 5.

Po

  Výročí posvěcení kaple 
  v Příbrami - 1999

                                                    18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Ladislava Simonidese, dvoje rodiče a sourozence

  23. 5.

Út

  Úterý po 7. neděli velikonoční

--

 

  24. 5.

St

  Středa po 7. neděli velikonoční

    18.00

LUKOVANY – mše svatá za Boženu a Josefa Smutných, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  25. 5.

Čt

  Sv. Bedy Ctihodného, kněze
  Sv. Řehoře VII., papeže

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče Sobotkovy, Krčmovy, živou a zemř. rodinu   

  26. 5.

  Památka sv. Filipa Neriho, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  27. 5. 

So

  Památka sv. Augustina
  z Canterbury, biskupa

       --

 

  28. 5.

    Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SV.

dnes je sbírka na Charitu

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava Kocourka, syna Jaromíra, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 7. skupinu: Polehlovi z Rapotic.  
Čtení v neděli přednáší 14. skupina: sestra Nikola Fialová a Mgr. Zdeněk Strašák.

Sbírka pro pronásledované křesťany vynesla 9.200,- Kč. Za tuto vysokou částku pan farář děkuje.

Pokud se odpoledne zúčastníte pobožnosti u kapličky sv. Jana, vezměte si s sebou kancionály.   
 

Na dalších 5 let se prodlužuje činnost členů Ekonomické rady farnosti: Ing. Pavlu Balášovi, Ing. Ivo
Novákovi a Regině Blažkové.

Výnosem otce biskupa Pavla z 1. 4. 2023 vznikne v každé farnosti Pastorační rada farnosti, kde jsou členové na základě úřadu, členové zvolení farníky a členové jmenovaní farářem. V dalších dnech budete se vším seznámeni. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 5. do 21. 5. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   14. 5.

    Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

sbírka pro pronásledované křesťany, Den matek

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Anežku Fialovy, dvoje rodiče, dceru Boženu, zetě Františka, Vladimíra a Zdeňka

   15. 5.

Po

  Pondělí po 6. neděli   
  velikonoční

                                                    15.00

ZAKŘANY – pohřeb Jana Nekudy

                                                    18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar zdraví a Boží ochranu a za živou a zemřelou rodinu

   16. 5.

Út

  Svátek sv. Jana Nepomuckého,
  kněze a mučedníka, hlavního
  patrona Čech

--

 

  17. 5.

St

  Večerní mše sv. je z vigilie
  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Kováříkovu, Tejkalovu a Častolíkovu

  18. 5.

Čt

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ  
  PÁNĚ

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Rousovy a Musilovy     

  19. 5.

  Pátek po 6. neděli velikonoční

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  20. 5. 

So

  Památka sv. Klementa Marie
  Hofbauera, kněze

    12.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatba Zdeňka Vaverky
z Vysokých Popovic a Kateřiny Nováčkové z Lukovan

  21. 5.

    Ne

SEDMÁ  NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa Pazourka, manželku, děti, rodiče Boudných, Čičovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu

 10.00

RAPOTICE – poutní slavnost

 15.00

Vysoké Popovice – pobožnost u kapličky sv. Jana Nepomuckého

Sobotní úklid farního kostela připadá na 6. skupinu: manžele Skálovy z Příbrami.
Čtení v neděli přednáší 13. skupina: sestra Lenka Hálová a Ing. Vladimír Kovářík.

Příbramská pouť v číslech: bylo podáno 50 sv. přijímání a vybralo se 4.500,- Kč.  
 

26.5. čeká naši farnost děkanská vizitace. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 5. do 14. 5. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

    7. 5.

    Ne

PÁTÁ  NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu
a Josefa Podpěrovy, Marii a Jana Fialovy, m. Plockovy, sestru Annu Svobodovou
a rodiče všech

  10.00

PŘÍBRAM – poutní slavnost ke cti
sv. Floriána, mučedníka

    8. 5.

Po

  Panny Marie, Prostřednice
  všech milostí

                                                    18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za 91 let života

    9. 5.

Út

  Úterý po 5. neděli velikonoční

--

 

  10. 5.

St

  Sv. Jana z Avily, kněze a učitele
  církve

    18.00

LUKOVANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za živou a zemřelou rodinu

  11. 5.

Čt

  Čtvrtek po 5. neděli
  velikonoční

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii a Josefa Holíkovy, rodiče a přízeň     

  12. 5.

  Sv. Pankráce, mučedníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  13. 5. 

So

  Panny Marie Fatimské

       --

 

  14. 5.

    Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE
VELIKONOČNÍ


sbírka pro pronásledované křesťany

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Anežku Fialovy, dvoje rodiče, dceru Boženu, zetě Františka, Vladimíra a Zdeňka

Sobotní úklid farního kostela připadá na 5. skupinu: sestry Marii Foralovou a Reginu Blažkovou.
Čtení v neděli přednáší 12. skupina: bratři Ing. Vojtěch Rous a Ing. Zdeněk Šmarda.

V sobotu 13. 5. proběhne v Žarošicích od 9 do 16 hodin setkání biskupa Pavla s mládeží naší diecéze.
Plakátek je na vývěsce.   

 Prosíme, abyste odpad dávali do příslušných kontejnerů, nedávejte tedy plasty do hnědého
kontejneru na bio odpad. Buďme ostatním příkladem.
 <

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 4. do 7. 5. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

30. 4.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
VELIKONOČNÍ


den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Plhoňovu a Pokorných

   1. 5.

Po

  Sv. Josefa, dělníka

                                                    18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za P. Jana Dopitu – zemřel 1. 5. 1950 ve věku nedožitých 60 let

   2. 5.

Út

  Památka sv. Atanáše, biskupa

--

---

   3. 5.

St

  Svátek sv. Filipa a Jakuba,
  apoštolů

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Ludmilu a Jana Vaverkovy, dvoje rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu

   4. 5.

Čt

  Čtvrtek po 4. neděli
  velikonoční

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa a Anežku Neklapilovy, Sylvu a Antonína Jelínkovy a rodiče všech     

   5. 5.

  Pátek po 4. neděli velikonoční

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   6. 5. 

So

  Památka sv. Jana Sarkandra,  
  kněze a mučedníka

       --

---

   7. 5.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu
a Josefa Podpěrovy, Marii a Jana Fialovy, manžele Plockovy, sestru Annu Svobodovou a rodiče všech

 10.00

PŘÍBRAM – poutní slavnost ke cti
sv. Floriána, mučedníka

Sobotní úklid farního kostela připadá na 4. skupinu: sestry Ludmilu a Barboru Korotvičkovy.
Čtení v neděli přednáší 11. skupina: Mgr. Jana Křivánková a Silvie Hálová 

7. 5. 1988 byl posvěcen oltář ve farním kostele.  

5. 5. odpoledne a 6. 5. dopoledne proběhne v Zakřanech v sále OÚ sbírka šatstva pro Diakonii Broumov viz. plakátek vzadu v kostele.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 4. do 30. 4. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  23. 4.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ferdinanda Přinesdomů, živou
a zemřelou rodinu Hrnkovu

  24. 4.

Po

  Sv. Jiří, mučedníka

                                                    18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  25. 4.

Út

  Svátek sv. Marka, evangelisty

--

 

  26. 4.

St

  Středa po 3. neděli
  velikonoční

    18.00

LUKOVANY – mše svatá je volná

  27. 4.

Čt

  Čtvrtek po 3. neděli
  velikonoční

  18.00

RAPOTICE– mše svatá za řeholní sestry Bohumíru a Anežku Liškovy, Idelfonzu Žaludovou a rodiče a sourozence všech, na poděkování za 55 let manželství a živou rodinu     

  28. 4.

  Sv. Petra Chanela, kněze
  a mučedníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  29. 4. 

So

  Svátek sv. Kateřiny Sienské,
  panny a učitelky církve,
  spolupatronky Evropy

       --

 

  30. 4.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
VELIKONOČNÍ


den modliteb za povolání k duchovnímu stavu

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Plhoňovu a Pokorných

Sobotní úklid farního kostela připadá na 3. skupinu: sestry Martinu Kuchyňkovou a Janu Šindelkovou.
Čtení v neděli přednáší 10. skupina: Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová.
 §

Prosíme automobilisty, aby nepřejížděli přes trávník u hlavního vchodu.
Příští neděli 30. 4. bude farní kavárna, protože 1. neděli v květnu je pouť v Příbrami.
Papež František odlétá v pátek do Maďarska.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 4. do 23. 4. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  16. 4.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle Božího Milosrdenství

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii
a Josefa Matouškovy, dvoje rodiče, živou
a zemřelou rodinu

  17. 4.

Po

Pondělí po 2. neděli velikonoční

                                                    18.00

PŘÍBRAM – mše svatá je volná

  18. 4.

Út

Úterý po 2. neděli velikonoční

--

 

  19. 4.

St

Středa po 2. neděli velikonoční

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za ty, na které nikdo nepamatuje

  20. 4.

Čt

Čtvrtek po 2. neděli velikonoční

  18.00

LESNÍ JAKUBOV– mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, bratra Jiřího, manželku Libuši, synovce Petra a dvoje rodiče  

  21. 4.

Sv. Anselma,

biskupa a učitele církve

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  22. 4. 

So

Sobota po 2. neděli velikonoční

    11.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatební mše svatá, při níž si udělí svátost manželství David Vít ze Stanoviště a Tereza Korotvičková z Příbrami

  23. 4.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
za Ferdinanda Přinesdomů, živou
a zemřelou rodinu Hrnkovu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 2. skupinu: sestry Marii Břouškovou a Janu Novotnou.
Čtení v neděli přednáší 9. skupina: Klára Pokorná a Adam Bartošek.

Finance za březen - VÝDAJE:

paškál = 1.165,- Kč, hostie, víno, svíce = 2.287,- Kč, energie = 7.240,- Kč;
Sbírka na Velký pátek pro Boží Hrob v Jeruzalémě = 5.600,- Kč.

Celkem bylo o pěti svátečních dnech vybráno 32.000,- Kč, uloženo na účet farnosti = 24.000,- Kč.

Na Velký pátek podáno 132 sv. přijímání.

Váš duchovní otec Jan děkuje všem, kteří přispěli k důstojnému slavení Velikonoc: varhaníkovi,
zpěvákům, ministrantům, lektorům, úklidové skupině a dalším.

Také tento týden budeme pokračovat v udílení svátosti nemocných.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 4. do 16. 4. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   9. 4.

    Ne

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za
P. Ladislava Černého
– zemřel 9. 4. 1990

 10. 4.

Po

  Pondělí v oktávu velikonočním

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná

  11. 4.

Út

  Úterý v oktávu velikonočním

--

 

  12. 4.

St

  Středa v oktávu velikonočním

    18.00

LUKOVANY – mše svatá za Michala a Annu Burzovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  13. 4.

Čt

  Čtvrtek v oktávu velikonočním

  18.00

RAPOTICE– mše svatá za Josefa a Annu Matouškovy, syna Josefa a manželku Matyldu, dceru Ivanku, zetě Jiřího a živou rodinu

  14. 4.

  Pátek v oktávu velikonočním

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  15. 4. 

So

  Sobota v oktávu velikonočním

--

 

  16. 4.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Neděle Božího Milosrdenství

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii
a Josefa Matouškovy, dvoje rodiče, živou
a zemřelou rodinu

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 1. skupinu: sestry a bratry z Lesního Jakubova.
  Čtení v neděli přednáší 8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová.

  V nastávajícím týdnu budeme udělovat svátost pomazání nemocných.
  Na Boží hod se jako obvykle po mši sv. žehnají velikonoční pokrmy.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 4. do 9. 4. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   2. 4.

    Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)

 NEDĚLE

(2005 zemřel sv. Jan Pavel II.)

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

    14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření naší farnosti

   3. 4.

Po

  Pondělí Svatého týdne

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na úmysl faráře

   4. 4.

Út

  Úterý Svatého týdne

--

 

   5. 4.

St

  Středa Svatého týdne

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Marii a Rostislava Daňkovy, rodiče, sourozence a duše v očistci

   6. 4.

Čt

  ZELENÝ ČTVRTEK

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE– mše svatá za Jana a Antonii Havlíčkovy, Jana Rouchovanského, rodiče a živou rodinu  

   7. 4.

  VELKÝ PÁTEK

den přísného postu

  15.00

VYSOKÉ POPOVICE – památka umučení Páně

   8. 4. 

So

  BÍLÁ SOBOTA – velikonoční
  vigilie 

19.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   9. 4.

    Ne

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za pana Ladislava Černého – zemřel 9. 4. 1990

Sobotní úklid farního kostela připadá na 22. skupinu: sestry Marcelu Hanákovou a Petru Hanákovou.
Čtení o svátečních dnech nebude podle pořadníku, ale svěřujeme ho dobrovolníkům.  A předem
děkujeme.

Adorační listina pro adoraci u Božího hrobu je na knižním stolku.

Tento týden nebude vyučování náboženství.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 3. do 2. 4. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

26. 3.

    Ne

PÁTÁ  NEDĚLE POSTNÍ
 

 

po mši sv. bude farní kavárna

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu
a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence, rodiče Navrátilovy a živou rodinu

    14.00

ZAKŘANY – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Vysoké Popovice – křížová cesta

  27. 3.

Po

  Pondělí po 5. neděli postní

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, rodiče Patočkovy, syna Josefa a manželku Ludmilu, duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu

  28. 3.

Út

  Úterý po 5. neděli postní

--

 

  29. 3.

St

  Středa po 5. neděli postní

    18.00

LUKOVANY – mše svatá za rodiče Sypěnovy, Šikulovy, Bajerovy a živou rodinu  

  30. 3.

Čt

  Čtvrtek po 5. neděli postní

  18.00

LESNÍ JAKUBOV– mše svatá za Františku a Františka Chatrných, dvoje rodiče, souroz. a živou rodinu  

  31. 3.

  Pátek po 5. neděli postní

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   1. 4. 

So

  Sobota po 5. neděli postní 

--

 

   2. 4.

    Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)

 NEDĚLE

(2005 zemřel sv. Jan Pavel II.)

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření naší farnosti

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 21. skupinu: sestry Ivanu Liškovou a Annu Rosendorfovou.
  Čtení 2. 4. 2023 přednáší 7. skupina: Ing. Jitka Procházková a sestra Regina Blažková.

  Zpovídá se půl hodiny před začátkem mše sv., podle zájmu i po mši sv. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 3. do 26. 3. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  19. 3.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE  POSTNÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a živou rodinu

    14.00

PŘÍBRAM – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Vysoké Popovice – křížová cesta

  20. 3.

Po

  SLAVNOST SV. JOSEFA,
  SNOUBENCE PANNY MARIE
  doporučený svátek

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná

  21. 3.

Út

  Úterý po 4. neděli postní

--

 

  22. 3.

St

  Středa po 4. neděli postní

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jaroslava Matěju, živé a zemřelé členy rodiny Matějovy a Zelinkovy

  23. 3.

Čt

  Sv. Turibija z Mongroveja,
  biskupa

  17.30

RAPOTICE– mše svatá za Petru Soukupovou, prarodiče, strýce Milana a Karla, tetu Marii a živou rodinu

  24. 3.

  Pátek po 4. neděli postní

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  25. 3. 

So

  SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
  výročí posvěcení kaple
  v Rapoticích - 1995 

11.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá pro farnost,
  při níž manželé Novotných z Příbrami
  poděkují za 50 let svého manželství

14.00

  VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Jiřího
  Matouška z Rapotic

  26. 3.

    Ne

PÁTÁ  NEDĚLE  POSTNÍ

Po mši sv. bude farní kavárna

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Annu
a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence, rodiče Navrátilovy a živou rodinu

   14.00

ZAKŘANY – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Vysoké Popovice – křížová cesta

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 20. skupinu: rodinu Šrámkovu.
  Čtení 26.03.2023 přednáší 6. skupina: sestry Monika Jarošová a Martina Balášová.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 3. do 19. 3. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  12. 3.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE  POSTNÍ
(1939 nastoupil PIUS XII.)

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana
a Růženu Pokorných, Františka a Marii Hortovy a Martu Suchou

    14.00

RAPOTICE – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Vysoké Popovice – křížová cesta

  13. 3.

Po

  Pondělí po 3. neděli postní

--

výročí zvolení papeže Františka v r. 2013

  14. 3.

Út

  Úterý po 3. neděli postní

--

 

  15. 3.

St

  Středa po 3. neděli postní

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Ondřeje a Štěpánku Přibylovy, Josefa Čejku a rodiče

  16. 3.

Čt

  Čtvrtek po 3. neděli postní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV– mše svatá za rodiče Baštářovy, zetě Jana a Františka, manžele Pavlíčkovy, Jakoubkovy, vnučku Petru a živou rodinu

  17. 3.

  Sv. Patrika, biskupa

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu
a Jaroslava Sedlákovy, bratra Josefa, jejich rodiče, Zdeňka Kantora a živou rodinu

  18. 3. 

So

  Sv. Cyrila Jeruzalémského,
  biskupa a učitele církve

8.00

  RAPOTICE – kaple – postní duchovní
  obnova s otcem biskupem Pavlem

  19. 3.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE  POSTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a živou rodinu

   14.00

PŘÍBRAM – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Vysoké Popovice – křížová cesta

Sobotní úklid farního kostela připadá na 19. skupinu: sestry Marii Krepsovou a Mgr. Marii Rousovou
Čtení 19.3.2023 přednáší 5. skupina: bratři Jiří Pokorný a Ing. Petr Šikula

Zpovídá se: v neděli od 7.30 do 7.45, ve všední dny od 17 do 17.15. Po mši sv. bez omezení.

Příští týden má náš okres jarní prázdniny, proto odpadá vyučování náboženství.

Finance za únor: výdaje za energii (-10.683,-) a židle do učebny (-36.000;-) uloženo na účet (+27.000;-)

V dubnu a květnu nás čekají 2 svatby.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 3. do 12. 3. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   5. 3.

    Ne

DRUHÁ  NEDĚLE  POSTNÍ
(v r. 1928 zemřel
P. Alois Ličman)

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa Pazourka, manželku, děti, rodiče Boudných, manžele Čičovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu

    14.00

LUKOVANY – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

   6. 3.

Po

  Pondělí po 2. neděli postní

17.30

PŘÍBRAM – mše satá. za Josefa a Josefu Hradeckých, syna, vnuka a živou a zemřelou rodinu

   7. 3.

Út

  Sv. Perpetuy a Felicity,  
  mučednic

--

 

   8. 3.

St

  Sv. Jana z Boha

    17.30

ZAKŘANY – mše satá za živou a zemřelou rodinu Košákovu, Nekudovu, Buchtovu
a Vorlovu

   9. 3.

Čt

  Sv. Františky římské, řeholnice

  17.30

LESNÍ JAKUBOV– mše satá za Josefa a Jarmilu Hortovy, syna Josefa, dvoje rodiče
a sourozence

  10. 3.

  Sv. Jana Ogilvie, kněze a muč.
  (1948 zemřel Jan Masaryk)

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  11. 3. 

So

  Sobota po 2. neděli postní

--

 

  12. 3.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE  POSTNÍ
(1939 nastoupil PIUS XII.)

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana
a Růženu Pokorných, Františka a Marii Hortovy a Martu Suchou

   14.00

RAPOTICE – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Sobotní úklid farního kostela připadá na 17. skupinu: sestry Janu Boudnou a Janu Kopáčkovou.  
Čtení 12. 3. 2023 přednáší 4. skupina: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 do 7.45, ve všední dny od 17 do 17.15. Po mši sv. bez omezení.

Biskup Pavel nás vybízí, abychom se s ním každý den modlili ve 21 hodin „Otčenáš“ za budoucnost
naší diecéze. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 2. do 5. 3. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  26. 2.

    Ne

PRVNÍ  NEDĚLE
POSTNÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miladu a Františka Pazourkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

    14.00

LESNÍ JAKUBOV – pobožnost křížové cesty pro celou farnost

  27. 2.

Po

Sv. Řehoře z Nareku, opata
a učitele církve

--

PŘÍBRAM – mše svatá nebude

  28. 2.

Út

Úterý po 1. neděli postní

--

 

   1. 3.

St

Středa po 1. neděli postní

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Marii Vaverkovy, dvoje rodiče, Františka a Marii Břouškovy, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

   2. 3.

Čt

Čtvrtek po 1. neděli postní
(v r. 1282 zemřela sv. Anežka Česká)

  17.30

RAPOTICE – mše svatá je volná

   3. 3.

První pátek v měsíci

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   4. 3. 

So

Sv. Kazimíra

--

 

   5. 3.

    Ne

DRUHÁ  NEDĚLE  POSTNÍ
(v r. 1928 zemřel P. Alois Ličman)

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa Pazourka, manželku, děti, rodiče Boudných, manžele Čičovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu

  14.00

LUKOVANY – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Sobotní úklid farního kostela připadá na 16. skupinu: manžele Posádkovy.  
Čtení 5.3.2023 přednáší 3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková.

Váš farář prosí některou obětavou úklidovou skupinu o zlikvidování adventního věnce a vánočního
stromku.

Příští neděli bude po mši sv. na faře farní kavárna. Zveme všechny.

Sbírka Haléř sv. Petra k rukám Sv. Otce vynesla před týdnem 10.700,- Kč. Váš farář Vám za tento velký
obnos děkuje.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 2. do 26. 2. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  19. 2.

    Ne

SEDMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Boží pomoc a ochranu a na poděkování P. Bohu

  20. 2.

Po

  Pondělí 7. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Ludvíka Šurdovy, jejich rodiče a sourozence a dcery Ludmilu a Marii

  21. 2.

Út

  Sv. Petra Damianiho, biskupa

--

 

  22. 2.

St

  POPELEČNÍ STŘEDA – den
  přísného postu

    17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  23. 2.

Čt

  Sv. Polykarpa, biskupa
  a mučedníka

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu a Zdeňka Suchých, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  24. 2.

  Pátek po Popeleční středě

  --

nebude mše svatá

  25. 2. 

So

  Sobota po Popeleční středě

--

  V roce 1950 byl umučen P. Josef Toufar.
  25. únor 1948 přinesl 248 popravených
  a přes 200 000 lidí odsouzených do vězení

  26. 2.

    Ne

PRVNÍ  NEDĚLE
POSTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miladu a Františka Pazourkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 14.00

LESNÍ JAKUBOV – pobožnost křížové cesty

Sobotní úklid farního kostela připadá na 14. skupinu, ta se ale rozpadla. Hledáme druhou sestru k paní Vlastě Pelikánové namísto paní Jitky Skokanové.

Úklid má 15. skupina: sestry Marie Hájková a Bohuslava Věžníková. Sraz v 9 hod. na faře.
Čtení 25. 2.2023 přednáší 2. skupina: sestra Marcela Hanáková a Ing. Miroslav Pelikán

Zpovídá se: v neděli od 7.30 do 7.45 hod., ve všední dny od 17 do 17.15 hod. Po mši sv. bez omezení.

Přijďte si nechat napsat mše sv. na tento rok, nejvýše 3 nedělní nebo sváteční mše sv., aby se dostalo
na všechny zájemce.    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 2. do 19. 2. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

12. 2.

Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Kalinu, dvoje rodiče, děti, živou a zemřelou rodinu

  13. 2.

Po

  Pondělí 6. týdne v mezidobí

--

 

  14. 2.

Út

  Úterý 6. týdne v mezidobí
  výročí úmrtí sv. Cyrila – r. 869

--

 

  15. 2.

St

  Středa 6. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

  16. 2.

Čt

  Čtvrtek 6. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za farníky

  17. 2.

  Sv. Alexia a druhů, řeholníků

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Jaroslava Sedlákovy, bratra Josefa, jejich rodiče, Zdeňka Kantora a živou rodinu

  18. 2. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  19. 2.

    Ne

SEDMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Boží pomoc a ochranu a na poděkování Pánu Bohu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 13. skupinu: sestry Ing. Jitku Procházkovou a Mgr. Janu
Křivánkovou. Sraz v 9 hod. na faře.
Čtení 19. 2. 2023 přednáší 1. skupina: sestra Jana Boudná a Ing. Vladimír Chatrný.

Zpovídá se v neděli od 7.30 do 7.45 hod., ve všední dny od 17 do 17.15 hod. Po mši sv. na požádání a
bez omezení.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Ať nechybí v žádné rodině naší farnosti!

Farní kavárna bude bývat každou 1. neděli v měsíci. Případná nutná změna bude včas oznámena.

Finance za leden: za energie: 34.888,- Kč, firma Jablotron – oprava poplašných zařízení ve farním      
kostele: 1.162,- Kč, zateplení farní půdy: 35.000,- Kč (1. etapa).

Uložení ze sbírek na farní účet: 41.000,- Kč.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 2. do 12. 2. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   5. 2.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

   6. 2.

Po

Památka sv. Pavla Mikiho

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Novotných

   7. 2.

Út

Úterý 5. týdne v mezidobí

--

 

   8. 2.

St

Sv. Jeronýma Emilianiho, nebo
Sv. Josefiny Bakhity, panny

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Annu a Františka Posádkovy, živou a zemřelou rodinu a duše
v očistci

   9. 2.

Čt

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Vladimíra
a Marii Dvořáčkovy a živou rodinu

  10. 2.

Památka sv. Scholastiky, panny

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  11. 2. 

So

Panny Marie Lurdské

--

 

  12. 2.

    Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Kalinu, dvoje rodiče, děti, živou a zemřelou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 12. skupinu: věřící ze Zakřan. Sraz v 9 hod. na faře.

Čtení 12. 2. 2023 přednáší 17. skupina: Ing. Pavel Baláš a Ing. Petr Kozák

Firma nám provedla zateplení farní půdy asi z jedné poloviny. Zatím.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 do 7.45 hod., ve všední dny od 17 do 17.15 hod. Po mši sv. na požádání.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu Milujte se! Podstatným obsahem jsou podrobné životní příběhy dvou mučedníků totality: P. Drboly a P. Buly, o jejichž svatořečení naše diecéze usiluje. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 1. do 5. 2. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

29. 1.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

  30. 1.

Po

Pondělí 4. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana  a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  31. 1.

Út

Památka sv. Jana Boska, kněze

--

 

   1. 2.

St

Středa 4. týdne v mezidobí

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za rodinu Kuchyňkovu
a Šumberovu

   2. 2.

Čt

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ
DO CHRÁMU

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

   3. 2.

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

(po mši sv. bude uděleno svatoblažejské požehnání)

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   4. 2. 

So

Sobotní památka P. Marie

--

 

   5. 2.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 11. skupinu: Helenu Kopáčkovou a Evu Pokornou, protože
9. a 10. skupina zanikla.

Čtení 5. 2. 2023 přednáší 16. skupina: sestra Terezie Vognarová a Veronika Matoušková.

Minulou neděli bylo na podporu biblického apoštolátu vybráno 6.300 Kč. Česká biskupská konference
si rozdělí sbírku na 2 stejné poloviny: polovinu dostane České katolické dílo, polovinu Česká biblická
společnost, která sdružuje nekatolické církve.  

Sv. Otec poletí v úterý do afrického Konga a Jižního Súdánu.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 1. do 29. 1. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  22. 1.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Neděle Božího slova

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou

  23. 1.

Po

  Pondělí 3. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Ludvíka Šurdovy, rodiče, sourozence a dcery Ludmilu a Marii

  24. 1.

Út

  Památka sv. Františka
  Saleského, biskupa a učitele
  církve

--

 

  25. 1.

St

  Svátek Obrácení sv. Pavla,
  apoštola. Končí týden modliteb
  za sjednocení křesťanů

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Bouchalovu, Zachovu a Michálkovu

  26. 1.

Čt

  Památka sv. Timoteje a Tita,
  biskupů

  17.30

RAPOTICE – mše svatá

  27. 1.

  Sv. Anděly Mericiové, panny

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  28. 1. 

So

  Památka sv. Tomáše
  Akvinského, kněze a učitele  
  církve

--

 

  29. 1.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

Sobotní úklid farního kostela připadá na 8. skupinu: sestry Terezii Vognarovoua Jiřinu Macálkovou.
Čtení 29.1.2023 přednáší 15. skupina: sestra Hana Posádková a Ing. Petr Kozák.

PŘIJĎTE SI NECHAT ZAPSAT MŠE SV.
Stručně+ finance za prosinec: PŘÍJMY: uloženo na účet farnosti ze sbírek: 35.000,- Kč
                                                      VÝDAJE: za energii ČEZ: 7.290,- Kč, pojištění 7 budov farnosti: 17.808,- Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA:   LESNÍ JAKUBOV: 9.050,- Kč (loni 7.460) LUKOVANY: 45.648 Kč (loni 27.000)
PŘÍBRAM:
31.968 Kč (loni 30.321) RAPOTICE: 29.100,- Kč (loni 26.870) VYSOKÉ POPOVICE: 27.745,- Kč
(loni 24.496)  ZAKŘANY: 54.483,- Kč (loni 43.752). Váš farář vám děkuje. Ředitel charity Rajhrad také.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 1. do 22. 1. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  15. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Bohumilu a Františka Brázdovy a dceru Kateřinu

  16. 1.

Po

  Pondělí 2. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  17. 1.

Út

  Památka sv. Antonína, opata

--

 

  18. 1.

St

  Památka P. Marie, Matky
  jednoty křesťanů

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

  19. 1.

Čt

  Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Vladimíra
a Marii Dvořáčkovy, dvoje rodiče a
živou rodinu

  20. 1.

  Sv. Fabiána, papeže a
  mučedníka nebo
  sv. Šebestiána, mučedníka

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  21. 1. 

So

  Památka sv. Anežky, panny
  a mučednice

--

 

  22. 1.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou

Sobotní úklid farního kostela připadá na 7. skupinu: sestry Jaroslavu a Janu Polehlovy.

Čtení 22. 1. 2023 přednáší 14. skupina: sestra Nikola Fialová a Mgr. Zdeněk Strašák.

Jak většina z vás ví, fond PULS je fond na podporu kněží a pastorace naší diecéze. Do něho přispívají
dárci z vašich řad. Výše požadovaného příspěvku naší farnosti byla vypočítána na 99.823,- Kč. Vy jste ale tak štědří, že vznikl přeplatek za minulý rok 17.550,- Kč. Ten byl převeden na tento rok. Farář děkuje.  

Vánoční doba sice skončila, ale pokud je betlém v boční lodi, může zůstat do Hromnic 2. února.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 1. do 15. 1. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

8. 1.

    Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Bochníčka, dvoje rodiča, rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a na poděkování Pánu Bohu

   9. 1.

Po

Pondělí 1. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jaromíra, Vojtěcha
a Aloisii Kozákovy, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci

  10. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  11. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Elišku a Josefa Procházkovy, Františka Prudíka, Pavla Žaluda

  12. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za rodinu Krejčovu, Šicovu, Fišerovu, Hudečkovu, přízeň a živou rodinu

  13. 1.

Sv. Hilaria, biskupa a učitele
církve

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  14. 1. 

So

Sobotní památka Panny Marie

--

 

  15. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

Sobotní úklid farního kostela připadá na 6. skupinu: manžele Skálovy z Příbrami.
Čtení 15.1.2023 přednáší 13. skupina: sestra Lenka Hálová a Ing. Vladimír Kovářík     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 1. do 8. 1. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

1. 1.

Ne

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Světový den modliteb za mír
Den obnovy samostatného českého státu

     9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

2. 1.

Po

Památka sv. Bazila Velikého a
Řehoře Naziánského, biskupů

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá

3. 1.

Út

Nejsvětějšího jména Ježíš

--

---

4. 1.

St

Středa po oktávu Narození Páně

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Boženu Smutných, Ladislavu Fruhvirtovou a rodiče všech

5. 1.

Čt

VIGILIE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

6. 1.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ –
doporučený svátek

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – Tříkrálový koncert duchovní hudby v podání třebíčského pěveckého souboru DIFFERO

7. 1.

So

Sv. Rajmunda z Peňafortu,   
kněze

--

 

8. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

končí doba vánoční

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Bochníčka, dvoje rodiče, rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a na poděkování Pánu Bohu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 5. skupinu: sestry Marii Foralovou a Reginu Blažkovou.

Čtení 8.1.2023 přednáší 12. skupina: bratři Ing. Vojtěch Rous a Ing. Zdeněk Šmarda

O Vánocích bylo při mši svaté v noci podáno 77 svatých přijímání a na Boží Hod 140.

Na knižním stolku je časopis MILUJTE SE! Je to jediná náboženská četba, kterou zde nabízíme oproti
bohaté nabídce v minulých letech, kterou jsme omezili kvůli vašim finančním problémům.

Pan farář se obrací s prosbou na své spolupracovníky ve všech vesnicích, aby pro biskupství provedli
odpočty stavu elektřiny ke konci roku.

A ještě skladby, které zde o koncertu uslyšíte:     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

25. 12.

    Ne

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Janu Hurníkovou, dvoje rodiče a živou rodinu

 26. 12.

Po

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA,
prvomučedníka

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy, 3 syny, dceru a dvoje rodiče

 27. 12.

Út

SVÁTEK SVATÉHO JANA,
apoštola a evangelisty

--

 

 28. 12.

St

SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK,
mučedníků

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Ludmilu Matouškovou

 29. 12.

Čt

Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana a Františku Soukopovy, syna Josefa, živou a zemřelou rodinu a na poděkování Pánu Bohu

 30. 12.

SVÁTEK SVATÉ RODINY –
JEŽÍŠE MARIE A JOSEFA

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 31. 12. 

So

Sv. Silvestra I., papeže

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za ty, kteří letos uklízeli kostel a další spolupracovníky

   1. 1.

    Ne

SLAVNOST
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Světový den modliteb za mír
oktáv Narození Páně

9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

Sobotní úklid farního kostela připadá na 4. skupinu: sestry Barboru a Ludmilu Korotvičkovy.
Čtení 1.1.2023 přednáší 11. skupina: Mgr. Jana Křivánková a Silvie Hálová     

Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře a poslední číslo časopisu MILUJTE SE! Jsou tam i primiční obrázky novokněze, který měl u nás mši svatou.

Přijďte si zamluvit mše sv. na příští rok.

Ještě vám přečteme slovo otce biskupa Pavla ….    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 12. do 25. 12. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

18. 12.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Oldřicha Rašovského, Marii a Oldřicha Rašovských a Vladimíra Křivánka

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření celé farnosti

 19. 12.

Po

Pondělí po 4. neděli adventní

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za nemocnou osobu

 20. 12.

Út

Úterý po 4. neděli adventní

--

 

 21. 12.

St

Sv. Petra Kanisia, kněze

    11.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Anny Fialové z Příbrami, narozené 1928

 22. 12.

Čt

Čtvrtek po 4. neděli adventní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče Krčmovy, Sobotkovy a živou rodinu

 23. 12.

Sv. Jana Kentského

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 24. 12. 

So

Štědrý den

20.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

 25. 12.

    Ne

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

   9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Janu Hurníkovou, dvoje rodiče a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 3. skupinu: sestry Martinu Kuchyňkovou a Janu Šindelkovou.

Čtení při mších svatých svěřujeme v dalších dnech do konce roku dobrovolníkům, kterým předem
děkujeme.

Muži, před kostelem jsou stromky, které je potřeba zasadit na příslušná místa: 2 před kostel a zbývající v kostele do podstavce. Kdo to udělá?

Ministranti: stromek v kostele je nutno ozdobit. Kdo to udělá?

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 12. do 18. 12. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

11. 12.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
ADVENTNÍ


výročí zázraku v Číhošti v r. 1949

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

 12. 12.

Po

  Panny Marie Guadalupské

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, jejich rodiče
a sourozence

 13. 12.

Út

  Památka sv. Lucie, panny
  a mučednice

---

 

 14. 12.

St

  Památka sv. Jana od Kříže

17.30

LUKOVANY – mše svatá za manžele Hradeckých, Svobodovy, živou a zemřelou přízeň

 15. 12.

Čt

  Čtvrtek po 3. neděli adventní

17.30

RAPOTICE – mše svatá za duše zemřelých, na které nikdo nepamatuje

 16. 12.

  Pátek po 3. neděli adventní

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa a Marii Tesařovy, Oldřišku, Bohumilu a Olgu Pirochtovy, Elišku Burešovou a rodiče všech

 17. 12. 

So

  Sobota po 3. neděli a*dventní

---

Výročí narození papeže Františka - 1936

18. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Oldřicha Rašovského, Marii a Oldřicha Rašovských a Vladimíra Křivánka

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření celé farnosti

Sobotní úklid farního kostela připadá na 2. skupinu: sestry Marii Břouškovou a Janu Novotnou.
Čtení v neděli přednáší 10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová.    

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Prosíme, nenechávejte ho tam ležet. Jeho
přečtení vám zajistí pravidelnou dávku potřebného vzdělání ve víře. Časopis vychází 1x za ¼ roku.

Odběratelé časopisu Nezbeda: přijďte si do sakristie pro prosincové číslo.

Ministranti a ministrantky, vezměte si dnes své alby a rochety na vyprání. NEZAPOMEŇTE!

Muži: sneseme teď betlém na boční oltář.

Zájemci o návštěvu kněze a udělení svátostí vašim starým rodičům a příbuzným, nahlaste se teď faráři.      

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 12. do 11. 12. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

4. 12.

    Ne

DRUHÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rpdiče a živou rodinu

Po mši sv. přijde sv. Mikuláš

  5. 12.

Po

  Pondělí po 2. neděli adventní

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Bohumila Chatrného, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  6. 12.

Út

  Sv. Mikuláše, biskupa

--

 

  7. 12.

St

  Sv. Ambrože, biskupa a učitele  
  církve

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jana a Annu Škodovy, dvoje rodiče a sourozence

  8. 12.

Čt

  SLAVNOST PANNY MARIE
  POČATÉ BEZ POSKVRNY      
  PRVOTNÍHO HŘÍCHU

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 70 let života

  9. 12.

  Sv. Jana Didaka

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 10. 12. 

So

  Panny Marie Loretánské

--

 

 11. 12.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
ADVENTNÍ


výročí zázraku v Číhošti v r. 1949

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 1. skupinu: věřící z Lesního Jakubova.

Čtení v neděli přednáší 9. skupina: lektoři Klára Pokorná a Adam Bartošek.

Dnes v 18 hodin bude v zakřanské kapli koncert známé Mistříňanky. Vstup je zdarma.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!

Prosíme předplatitele časopisu Nezbeda a Nezbeda+Cvrček o uhrazení předplatného. Jde o částky
440,- nebo 550,- Kč. Děkujeme.

Rodiče, kteří nemůžete posílat své děti na výuku náboženství, přijďte si teď do sakristie pro učebnice
náboženství, abyste mohli své děti učit sami.

I dnes je na TV NOE v 18 hod. hodinový blok pořadů pro děti.      

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 11. do 4. 12. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

27. 11.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, jejich rodiče a živou rodinu

 28. 11.

Po

  Pondělí po 1. neděli adventní

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Štěpána Chmelíčkovy, Silvestra Korotvičku a rodiče všech

 29. 11.

Út

  Úterý po 1. neděli adventní

--

 

 30. 11.

St

  Svátek sv. Ondřeje, apoštola

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Františka a Annu Michálkovy, syna Aloise, dceru Marii, přízeň a nemocnou osobu

  1. 12.

Čt

  Sv. Edmunda Kampiána, kněze
  a mučedníka

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Josefa Neklapilovy, Sylvu a Antonín Jelínkovy

  2. 12.

  Pátek po 1. neděli adventní

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  3. 12. 

So

  Celodenní výstava Nejsvětější   
  svátosti oltářní

08.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá a zahájení výstavy

15.00

VYSOKÉ POPOVICE – ukončení výstavy Nejsvětější svátosti

  4. 12.

    Ne

DRUHÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 22. skupinu: sestry Marcelu Hanákovou a Petru Hanákovou.
Čtení v neděli přednáší 8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová.    
 

ROZPIS na celodenní výstavu Nejsvětější Svátosti je na knižním stolku.

RODIČE, nezapomeňte dnes v 18 hodin zapnout TV NOE na hodinový blok pořadů pro děti.    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 11. do 27. 11. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

20. 11.

    Ne

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miloslavu a Václava Křivánkovy, 2dvoje rodiče a sourozence

 21. 11.

Po

Památka zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana Chatrného, rodiče Jiřinu a Blahoslava, živou a zemřelou rodinu

 22. 11.

Út

Památka sv. Cecílie, panny
a mučednice

--

 

 23. 11.

St

Sv. Klementa I., papeže
a mučedníka

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Vaverkovu, Velebovu a Sýkorovu

 24. 11.

Čt

Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze
a druhů, mučedníků

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Krejčovu, Šicovu, Fišerovu a Hudečkovu

 25. 11.

Sv. Kateřiny Alexandrijské,
panny a mučednice

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 26. 11. 

So

Sobotní památka P. Marie

--

 

 27. 11.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, jejich rodiče a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 21. skupinu: sestry Ivanu Liškovou a Annu Rosendorfovou.
Čtení v neděli přednáší 7. skupina: sestry Ing. Jitka Procházková a Regina Blažková.

Odběratelé časopisu NEZBEDA pro děti nebo s přílohou CVRČEK pro předškoláky – nahlaste dnes panu faráři pokračování nebo zrušení odběru.

     Předplatné NEZBEDY činí letos 440,- Kč.

     Předplatné s přílohou CVRČEK 550,- Kč.

Ministranti a ministrantky mají odběr zdarma. Pro nové odběratele je časopis k nahlédnutí na křtitelnici. Je tam samostatný výtisk NEZBEDY a NEZBEDA  s přílohou CVRČEK. Jde o výborné časopisy pro děti. Objednejte je svým dětem.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 11. do 20. 11. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

13. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ  TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Strašákovu, Moravcovu a Procházkovu

Dnes je sbírka na podporu katolických médií: Radia PROGLAS, TV NOE, IN ….

 14. 11.

Po

Pondělí 33. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Procházkovu, Nevřivých, Pojdovu a Doubravovu

 15. 11.

Út

Sv. Alberta Velikého, biskupa

--

 

 16. 11.

St

Sv. Markéty Skotské nebo
Sv. Gertrudy, panny

    17.30

LUKOVANY – mše svatá

 17. 11.

Čt

Památka sv. Alžběty Uherské,
řeholnice

--

 

 18. 11.

Posvěcení římských bazilik
sv. apoštola Petra a Pavla

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 19. 11. 

So

Sobotní památka P. Marie

--

 

 20. 11.

    Ne

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miloslavu a Václava Křivánkovy, dvoje rodiče a sourozence

Sobotní úklid farního kostela připadá na 20. skupinu: rodinu Šrámkovu.
Čtení v neděli přednáší 6. skupina: sestry Monika Jarošová a Martina Balášová.

Zemřel P. Lubor Dobeš, narozen 1958, pohřben byl v Boskovicích.

Stručně finance za říjen

Příjmy:  

pachtovné AZOS - 35.605 Kč, pachtovné Ing. Jan Patočka - 48.776 Kč, uloženo ze sbírek - 15.000 Kč

Výdaje:

bohoslužebné - 6.829 Kč, revize poplašného zařízení ve farním kostele - 2.078 Kč, učebnice náboženství - 4.000 Kč, koberec do farního sálu - 12.000 Kč, energie - 26.350 Kč

NA MISIE VYBRÁNO A ODVEDENO 14.500,- Kč.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 11. do 13. 11. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

6. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ  DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Loukotovu, Vognarovu, Františka Slavíčka, živou a zemřelou rodinu

  7. 11.

Po

Pondělí 32. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana a Marii Procházkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  8. 11.

Út

Úterý 32. týdne v mezidobí

--

 

  9. 11.

St

SVÁTEK POSVĚCENÍ     
LATERÁNSKÉ BAZILIKY V ŘÍMĚ

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu, za vyprošení daru víry a za duše v očistci

 10. 11.

Čt

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

  17.30

RAPOTICE – mše svatá

 11. 11.

Památka sv. Martina, biskupa

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 12. 11. 

So

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

--

 

 13. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ  DRUHÁ

NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Strašákovu, Moravcovu a Procházkovu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 19. skupinu: sestry Marii Krepsovou a Mgr. Marii Rousovou.
Sraz v 9 hodin na faře.
Čtení v neděli přednáší 5. skupina: bratři Jiří Pokorný a Ing. Petr Šikula.

Včera jsme v Lukovanech pohřbili paní Marii Vaverkovou, která zemřela ve věku 94 let.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 10. do 6. 11. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

30.10.

    Ne

TŘICÁTÁ  PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Marii Tejkalovy, Jana a Marii Tejkalovy a duše v očistci

 31. 10.

Po

  Sv. Wolfganga, biskupa

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za farníky

  1. 11.

Út

  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  doporučený svátek

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava   a Libuši Rousovy, Miloslavu Sobotkovou a Ludmilu Smutnou

  2. 11.

St

  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
  VĚRNÉ ZEMŘELÉ

    17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za všechny věrné zemřelé, zvláště za naše rodiče

  3. 11.

Čt

  Sv. Martina de Porres

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jiřího Mohelského, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

  4. 11.

  Sv. Karla Boromejského,
  biskupa

  --

 

  5. 11. 

So

  Sobotní památka P Marie

--

 

  6. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ  DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Loukotovu, Vognarovu, Františka Slavíčka, živou a zemřelou rodinu

Vypadly nám 2 úklidové skupiny ve farním kostele. Kdo je nahradí? Jedná se o 9. a 18. skupinu.   

Sobotní úklid farního kostela připadá na 17. skupinu: sestry Janu Boudnou a Janu Kopáčkovou.
Sraz v 9 hodin na faře.    
Čtení v neděli přednáší 4. skupina: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková.
1. a 2. 11: dobrovolníci, vezměte si čtení. Děkujeme.

Sbírka pro misie vynesla 14.500 Kč, o 2.000 více, jak loni.

Rodiče: nezapomeňte dnes v 18 hodin zapnout svým dětem TV NOE.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 10. do 30. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

23.10.

    Ne

TŘICÁTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ -
VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA
23. 10. 1910

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku
a Miloslava Posádkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu


Den modliteb za misie, sbírka na podporu
misií.

 24. 10.

Po

Sv. Antonína Marie Klareta,
biskupa

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Hedviku Hrubou a dvoje rodiče

 25. 10.

Út

Úterý 30. týdne v mezidobí

--

 

 26. 10.

St

Středa 30. týdne v mezidobí

    18.00

LUKOVANY – mše svatá na jistý dobrý úmysl

 27. 10.

Čt

Čtvrtek 30. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jana a Františku Tesařovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

 28. 10.

SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY,
apoštolů

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště biřmovance

 29. 10. 

So

Památka blahoslavené Marie
Restituty Kafkové,

panny a mučednice

--

 

 30. 10.

    Ne

TŘICÁTÁ  PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Marii Tejkalovy, Jana a Marii Tejkalovy a duše v očistci

Sobotní úklid farního kostela připadá na 16. skupinu: manžele Hanu a Marka Posádkovy.

Čtení v neděli přednáší 3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková.   

Prvokomunikanti, přijďte si pro své fotografie z vašeho tabla do sakristie.

Vyučování náboženství:   pondělí – 15 hodin – 3. třída – 3 žáci
                                              středa – 14 hodin – 1. třída – 2 žáci, 2. třída – 8 žáků
                                              čtvrtek – 15 hodin – 4., 5., 6. třída – 18 žáků
                                              pátek – 15.30 hod. – 7., 8., 9. třída – 17 žáků
      Ve čtvrtek a v pátek nebude kvůli prázdninám vyučování náboženství, jen v pondělí. 

Rodiče: dnes na TV NOE je v 18 hodin hodinový blok pořadů pro děti.   

 

Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 10. do 23. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

16.10.

    Ne

DVACÁTÁ  DEVÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování a za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

 17. 10.

Po

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa
a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování

 18. 10.

Út

SVÁTEK SV. LUKÁŠE, evangelisty

--

 

 19. 10.

St

Sv. Jana de Brébeufa a Izáka
Jogese, kněží a druhů, mučedníků
nebo: Sv. Pavla od Kříže, kněze

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar víry a dar úrody a na úmysl dárce

 20. 10.

Čt

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana Horta, dvoje rodiče, zetě Stanislava, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 21. 10.

Blahoslaveného

Karla Rakouského

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště biřmovance

 22. 10. 

So

Svatého Jana Pavla II., papeže

14.00

ZAKŘANY – pohřeb Elišky Procházkové,
96 roků

 23. 10.

    Ne

TŘICÁTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ -
VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA
23.10.1910

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku
a Miloslava Posádkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu


Den modliteb za misie, sbírka na podporu
misií.

Sobotní úklid farního kostela připadá na 15. skupinu: sestry Marii Hájkovou a Bohuslavu Věžníkovou.
Čtení v neděli přednáší 2. skupina: sestra Marcela Hanáková a bratr Ing. Miroslav Pelikán.  

Prvokomunikanti, přijďte si pro své fotografie z vašeho tabla.

V neděli 23.10. bude opět po odmlce farní kavárna.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 10. do 16. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

9.10.

    Ne

DVACÁTÁ  OSMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Miloše Svobodovy, Ludmilu a Jana Liškovy, Věru a Jindřicha Soukupovy, rodiče a sourozence všech

  9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Adély Věžníkové ze Zakřan

 10. 10.

Po

  Pondělí 28. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, rodiče Patočkovy, syna Josefa, manželku Ludmilu, duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii

 11. 10.

Út

  Sv. Jana XXIII., papeže

--

 

 12. 10.

St

  Sv. Radima, biskupa

    18.00

LUKOVANY – mše svatá

 13. 10.

Čt

  Čtvrtek 28. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za rodiny Chadimovu a Malaníkovu

 14. 10.

  Sv. Kalista I., papeže a
  mučedníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště biřmovance

 15. 10. 

So

  Památka sv. Terezie od Ježíše,
  panny a učitelky církve

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Adriany Horákové z Lukovan

 16. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  DEVÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování a za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 14. skupinu: sestry Jitku Skokanovou a Vlastu Pelikánovou.   
Čtení v neděli přednáší 1. skupina: sestra Jana Boudná a bratr Ing. Vladimír Chatrný.

Biřmovanci, ponechte si své katechismy, ještě je budeme používat. Pokud jste je vrátili, jsou za
křtitelnicí, kde si je vezměte zpátky.

A teď to nejhlavnější: je růžencový říjen, donuťte se, sestry a bratři, přicházet na růženec na 17.30
a obětovat to právě za biřmovance. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 10. do 9. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

2.10.

    Ne

DVACÁTÁ  SEDMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy a živou rodinu

  10.00

LUKOVANY – poutní slavnost ke cti
sv. Václava

  3. 10.

Po

Pondělí 27. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Zichu, syna a  rodiče, za Jana Kafoňka a rodiče a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

  4. 10.

Út

Památka sv. Františka z Assisi

--

 

  5. 10.

St

Sv. Faustiny Kowalské, panny

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování za 20 let manželství a za další Boží ochranu

  6. 10.

Čt

Sv. Bruna, kněze

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovu, rodiče Pelikánovy a Procházkovy

  7. 10.

Památka P. Marie Růžencové

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště biřmovance

  8. 10. 

So

Sobotní památka P. Marie

10.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Anežky České Marie Anny od Ježíše

  9. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  OSMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Miloše Svobodovy, Ludmilu a Jana Liškovy, Věru a Jindřicha Soukupovy, rodiče a sourozence všech

   9.30

VYSOKÉ POPOPVICE – křest Adély Věžníkové ze Zakřan

Sobotní úklid farního kostela připadá na 13. skupinu: sestry Mgr. Jitku Procházkovou a Mgr. Janu
Křivánkovou.

Čtení v neděli přednáší 16. skupina: bratři Ing. Pavel Baláš a Ing. Petr Kozák

Přehled vyučování náboženství: 1. a 2. třída: úterý 16 hodin,

  • 3 třída: úterý 15 hodin
  • 4., 5. a 6. třída: čtvrtek 15 hodin
  • 7., 8., a 9. třída: pátek 15.30 hodin.

Tento týden se v uvedené dny a hodiny sejdeme pouze k seznámení. Naostro začneme v týdnu od 10.10., podle počtu žáků nakoupíme učebnice

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 9. do 2. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

25. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ŠESTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Martina Kubalce, synovce, neteř, manžele Klingovy, Kubalcovy, živou a zemřelou rodinu Boudných

  26. 9.

Po

  Sv. Kosmy a Damiána,
  mučedníků

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá     (je volná)

  27. 9.

Út

  Památka sv. Vincence z Paula,
  kněze

--

 

  28. 9.

St

  SLAVNOST SV. VÁCLAVA,
  MUČEDNÍKA, hlavního patrona
  českého národa

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Pokorných, Hortovy, Martu Suchou, na poděkování a za živu rodinu

  29. 9.

Čt

  SVÁTEK SV. MICHAELA,  
  GABRIELA A RAFAELA,
  ARCHANDĚLŮ

  18.00

RAPOTICE – mše svatá na poděkování za 80 let života

  30. 9.

  Památka sv. Jeronýma, kněze a
  učitele církve

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  1. 10. 

So

  Památka sv. Terezie od Dítěte
  Ježíše

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Jindřicha Dlouhého

  2. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  SEDMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy a živou rodinu

  10.00

LUKOVANY – poutní slavnost ke cti
sv. Václava

Sobotní úklid farního kostela připadá na 12. skupinu: sestry ze Zakřan.

Čtení v neděli přednáší 16. skupina: sestry Terezie Vognarová a Ing. Veronika Matoušková  

Biřmování v číslech:

příprava:                 malířské a natěračské práce na faře … 17.343,- Kč, za koberec 8 x 5m … 12.000,- Kč
vlastní slavnost:     při mši sv. se vybralo 6.800,- Kč, slavnostní menu … 8.000,- Kč a další menší výdaje

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 9. do 25. 9. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

18. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  PÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu
a Jana Věžníkovy, 2 r., sourozence,  živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství.

  19. 9.

Po

Sv. Januária, biskupa                 a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živé a zemřelé členy rodiny Hradeckých, Jana Hradeckého a duše v očistci

  20. 9.

Út

Památka sv. Ondřeje Kim
Taegona, kněze a
Pavla Čõng    
Hasanga a
druhů,  mučedníků

--

 

  21. 9.

St

Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty

18.00

LUKOVANY – mše svatá

  22. 9.

Čt

Čtvrtek 25. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Jaromíra Hortovy, 2 r. a sourozence

  23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny,
kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  24. 9. 

So

Sobotní památka P. Marie

--

 

  25. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ŠESTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Martina Kubalce, synovce, neteř, manžele Klingovy, Kubalcovy, živou a zemřelou rodinu Boudných

Sobotní úklid farního kostela připadá na 11. skupinu: sestry Helenu Kopáčkovou a Evu Pokornou.  
Čtení v neděli přednáší 15. skupina: sestra Hana Posádková a ing. Petr Kozák.  

Na knižním stolku jsou kalendáře na příští rok. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 9. do 18. 9. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

11. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ČTVRTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy,
dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci.    

(po mši sv. je písemné přezkoušení biřmovanců)

  12. 9.

Po

  Svátek Jména Panny Marie

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Kampagna s prosbou o Boží pomoc
a ochranu P. Marie

  13. 9.

Út

  Památka sv. Jana Zlatoústého,
  biskupa a učitele církve

--

 

  14. 9.

St

  SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO
  KŘÍŽE (výročí posvěcení kaple
  v Lesním Jakubově v r. 1936)

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Františka Kožíška, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  15. 9.

Čt

 Památka Panny Marie Bolestné

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Břouška, bratra Josefa, synovce Jiřího, zetě Františka, živou a zemřelou rodinu

  16. 9.

  Sv. Ludmily, mučednice

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  17. 9. 

So

  Sv. Kornélia, papeže a
  Cypriána, biskupa, mučedníků

10.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá spojená s udílením svátosti biřmování

  18. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  PÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Ludmilu
a Jana Věžníkovy, dvoje rodiče, sourozence,  živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství.

Sobotní úklid farního kostela připadá na 10. skupinu: manžele Matouškovy, protože 9.skupina zanikla

Čtení v neděli přednáší 14. skupina: sestra Nikola Fialová a Mgr. Zdeněk Strašák.

Ministranti a ministrantky, vezměte si domů obleky na vyprání.

Tento týden si biřmovanci vykonají sv. zpověď:

zítra: Příbram – 1, úterý: V.P.

v 17 hod. Apruzesse V., Apruzesse D., Fialová N., Foral L., Foral M., Hanáková T.,

v 18 hod.:  Chreptun F., Oršoš D., Pokorná J., Vognar J., Vognarová T.

středa: Zakřany - před mší,

čtvrtek: Rapotice – před mší,
pátek: biřmovanci z Lukovan: 16.30 – 5 biřmovanců ve farním kostele.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 9. do 11. 9. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

4. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   5. 9.

Po

  Pondělí 23. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Otýlii a Jana Korotvičkovy, živou a zemřelou rodinu

   6. 9.

Út

  Úterý 23. týdne v mezidobí

--

 

   7. 9.

St

  Sv. Melichara Grodeckého,
  kněze a mučedníka

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Růženu a Václava Smutných, Marii a Josefa Vaverkovy a rodiče všech

   8. 9.

Čt

  SVÁTEK NAROZENÍ PANNY
  MARIE

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Černých

   9. 9.

  Sv. Petra Klavera, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  10. 9. 

So

  Blahoslaveného Karla Spinoly,
  kněze a mučedníka

12.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatební mše svatá Lukáše Korotvičky a Kristýny Čuperové

  11. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ČTVRTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy,
dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

Sobotní úklid farního kostela připadá na 8. skupinu: sestry Terezii Vognarovou a Jiřinu Macálkovou.   
Čtení v neděli přednáší 13. skupina: sestra Lenka Hálová a ing. Vladimír Kovářík

Na knižním stolku jsou už stolní kalendáře.

V 18 hodin je na TV NOE hodinový blok pořadů pro děti.

Příprava na biřmování pokročila: ve farním sále je položen nový koberec. Modleme se za biřmovance.      

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 8. do 4. 9. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

28. 8.

    Ne

DVACÁTÁ  DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Vonešovy, dvoje rodiče, Jiřího Rejthara, rodiče a duše v očistci.

  29. 8.

Po

  Památka Umučení sv. Jana  
  Křtitele

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Ludvíka Šurdovy, rodiče a sourozence a dcery Ludmilu a Marii

  30. 8.

Út

  Úterý 22. týdne v mezidobí

--

 

  31. 8.

St

  Středa 22. týdne v mezidobí

--

 

   1. 9.

Čt

  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Richarda Veselého, dvoje rodiče, manžele Dobrovolných a celou rodinu

   2. 9.

  První pátek v měsíci

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště školáky

   3. 9. 

So

  Památka sv. Řehoře Velikého,
  papeže a učitele církve

--

 

   4. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 7. skupinu: sestry Jaroslavu Polehlovou a Janu Polehlovou.

Čtení v neděli přednáší 12. skupina: bratři ing. Vojtěch Rous a ing. Zdeněk Šmarda.

V sobotu 10. září ve 12 hodin budou ve farním kostele oddání Lukáš Korotvička z Příbrami a Kristina
Čuperová z farnosti Ostrovačice.

Na knižním stolku jsou už stolní kalendáře.

Rodiče: zapněte svým dětem dnes v 18 hod. TV NOE na blok pořadů pro děti.

V minulých dnech jsme zrekonstruovali farní sál: otloukli spodní omítky, vymalovali, pořídili nový
koberec.     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 8. do 21. 8. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

14. 8.

    Ne

DVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Škodovy, Pokorných, živou a zemřelou rodinu   

  15. 8.

Po

  SLAVNOST NANEBEVZETÍ
  PANNY MARIE,
  doporučený svátek

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče a živou rodinu

  16. 8.

Út

  Sv. Štěpána Uherského

--

 

  17. 8.

St

  Středa 20. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY – mše svatá

  18. 8.

Čt

  Čtvrtek 20. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana  
a Františku Soukopovy, Josefa Soukopa, živou a zemřelou rodinu

  19. 8.

  Sv. Jana Eudese, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  20. 8. 

So

  Památka sv. Bernarda, opata

--

 

  21. 8.

    Ne

DVACÁTÁ PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Vladimíra Posádku, bratra Miloslava, dvoje rodiče a živou rodinu    

Sobotní úklid farního kostela připadá na 5. skupinu: sestry Marii Foralovou a Reginu Blažkovou. Sraz
v 9 hodin na faře.  
Čtení v neděli přednáší 10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová.

V neděli 28. srpna bude po mši sv. hromadné fotografování biřmovanců. Nahlaste i své biřmovací
jméno a biřmovacího kmotra. Rodiče kmotrem být nesmí.

Na knižním stolku jsou už stolní kalendáře.    

Na TV NOE je dnes v 10 hodin přenos mše sv. na ukončení Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové,
kterého se účastní na 4.000 mladých. Z naší farnosti se účastní 10 mladých.

Na TV NOE je v 18 hodin hodinový blok pořadů pro děti.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 8. do 14. 8. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

7. 8.

    Ne

DEVATENÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Řezaninu, bratra Vnislava a dvoje rodiče

  10.00

ZAKŘANY – poutní mše svatá ke cti
sv. Donáta, biskupa a mučedníka

  14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání

   8. 8.

Po

  Památka sv. Dominika, kněze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Matouškovy, syny Jana a Františka, manželku Helenu, přízeň a Boží ochranu

   9. 8.

Út

  Svátek sv. Terezie Benedikty
  od Kříže, panny a mučednice,
  spolupatronky Evropy

--

 

  10. 8.

St

  Svátek sv. Vavřince, jáhna
  a mučedníka

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Žofii a Adolfa Pazourkovy

  11. 8.

Čt

  Památka sv. Kláry, panny

  18.00

RAPOTICE – mše svatá. za Marii a Jana Žákovy, Anežku a Jaroslava Vaverkovy, Ludmilu a Stanislava Kolodkovy

  12. 8.

  Sv. Jany Františky de Chantal,
  řeholnice

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  13. 8. 

So

  Sv. Ponciána, papeže
  a Hippolyta, kněze, mučedníků

--

 

  14. 8.

    Ne

DVACÁTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
za rodiče Škodovy, Pokorných, živou
a zemřelou rodinu    

Sobotní úklid farního kostela připadá na 4. skupinu: sestry Ludmilu a Barboru Korotvičkovy.
Čtení v neděli přednáší 9. skupina: sestra Klára Pokorná a bratr Adam Bartošek.

V neděli 28. srpna bude po mši sv. hromadné fotografování biřmovanců na tablo. Ten den nahlaste
své biřmovací jméno a biřmovacího kmotra.

Zpráva pro rodiče: neděle TV NOE 18 hod.: hodinový blok pořadů pro děti.

Na knižním stolku jsou už stolní kalendáře.    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31. 7. do 7. 8. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

31. 7.

    Ne

OSMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Hradeckého 

   1. 8.

Po

Památka sv. Alfonsa Marie
z Liguori, biskupa a učitele církve

--

 

   2. 8.

Út

Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa

--

 

   3. 8.

St

Středa 18. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY – mše svatá na úmysl dárce

   4. 8.

Čt

Památka sv. Jana Marie
Vianneye, kněze

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Josefa Neklapilovy, Sylvu a Antonína Jelínkovy

   5. 8.

Posvěcení římské baziliky
Panny Marie

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   6. 8. 

So

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

--

 

   7. 8.

    Ne

DEVATENÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Řezaninu, bratra Vnislava a dvoje rodiče 

  10.00

ZAKŘANY – poutní mše svatá ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka

 14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání

Sobotní úklid farního kostela má 3. skupinu: sestry Martina Kuchyňková a Jana Šindelková. Sraz na faře
v 9 hodin. Prosíme také o uklizení prostranství mezi horní bránou a kontejnery.
Čtení v neděli přednáší 8. skupina: Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová.

V neděli 28. srpna bude po mši sv. hromadné fotografování biřmovanců na tablo. Biřmovanci, nahlaste
nám už své biřmovací jméno a biřmovacího kmotra. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 7. do 31. 7. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

24. 7.

    Ne

SEDMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Pazourkovu, Boudných, manžele Číčovy, Ludvíka Kavického, živou a zemřelou rodinu 

  25. 7.

Po

  Svátek sv. Jakuba, apoštola

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a na prosbu za další Boží ochranu

  26. 7.

Út

  Památka sv. Jáchyma a Anny,
  rodičů P. Marie

--

 

  27. 7.

St

  Památka sv. Gorazda a druhů

   18.00

LUKOVANY – mše svatá za Antonína a Anežku Vaverkovy, dvoje rodiče, syna Vladimíra a celou živou rodinu

  28. 7.

Čt

  Čtvrtek 17. týdne v mezidobí

 --

 

  29. 7.

  Památka sv. Marty, Marie
  a Lazara

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  30. 7. 

So

  Sv. Petra Chryzologa, biskupa

--

 

  31. 7.

    Ne

OSMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Hradeckého  

Sobotní úklid farního kostela 30. 7. připadá na 2. skupinu: sestry Marii Břouškovou a Janu Novotnou.
Čtení v neděli přednáší 7. skupina, protože 6. zanikla: Ing. Jitka Procházková a Regina Blažková

Biřmovanci, čekáme na vaše fotografie na tablo. Zatím máme jednu.

V Katolickém týdeníku je celostránkový rozhovor s naším novým biskupem Pavlem. Článek je na  
vývěsce na mříži. Má název ABY LIDÉ POZNALI, ŽE NEJSME EXOTI.

K výročí narození P. Josefa Toufara je tamtéž článek nadepsaný V POLNÉ JSEM ZAPOMNĚL BREVIÁŘ.
Sv. Otec je dnes v Kanadě.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 7. do 24. 7. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

17. 7.

    Ne

ŠESTNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, Josefa Piruchtu, Anastázii Rybníčkovou a duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za 80 let života

  18. 7.

Po

  Pondělí 16. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Zdeňka, Jaroslava, Jaroslavu Doleželovy a rodiče všech

  19. 7.

Út

  Úterý 16. týdne v mezidobí

--

 

  20. 7.

St

  Sv. Apolináře, biskupa
  a mučedníka

   18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Jana Vaverku, syna Ivana, bratra a dvoje rodiče

  21. 7.

Čt

  Sv. Vavřince z Brindisi, kněze
  a učitele církve

18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu a Zdeňka Suchých, Miloše Zezulu, Blanku Pokornou a živou rodinu

18.00

RAPOTICE – bohoslužba slova

  22. 7.

  Svátek sv. Marie Magdalény

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  23. 7. 

So

  Svátek sv. Brigity, řeholnice
  a spolupatronky Evropy

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Zdeňka Vaverky, syna Zdeňka a Kateřiny Vaverkových z Vysokých Popovic

  24. 7.

    Ne

SEDMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Pazourkovu, Boudných, manžele Číčovy, Ludvíka Kavického, živou a zemřelou rodinu  

Sobotní úklid farního kostela 23. 7. připadá na 1. skupinu: věřící z Lesního Jakubova.
Čtení v neděli přednáší 5. skupina: bratři Jiří Pokorný a Ing. Petr Šikula. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 7. do 17. 7. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

10. 7.

    Ne

PATNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Borka, Květoslavu a Karla Borkovy

  11. 7.

Po

  Svátek sv. Benedikta, opata,
  patrona Evropy

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii s prosbou o další ochranu

  12. 7.

Út

  Úterý 15. týdne v mezidobí

--

 

  13. 7.

St

  Sv. Jindřicha

   18.00

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Posádkovu, Rudolfovu, Zahradníčkovu a duše v očistci

  14. 7.

Čt

  Bl. Hroznaty, mučedníka,
  Sv. Kamila de Lellis, kněze

 18.00

RAPOTICE – mše svatá

  15. 7.

  Památka sv. Bonaventury,
  biskupa a učitele církve

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  16. 7. 

So

  Panny Marie Karmelské

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatba Romany Hlavizňové a Václava Rouse

  17. 7.

    Ne

ŠESTNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, Josefa Piruchtu, Anastázii Rybníčkovou a duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za 80 let života

V sobotu budou v 11 hodin ve farním kostele oddáni ve mši sv. snoubenci Romana Hlavizňová z Náměště n. O., narozena v r. 1996 a Václav Rous z Vysokých Popovic, narozen v r. 1990.

 

Sobotní úklid farního kostela 16. 7. připadá na 22. skupinu: sestry Marcelu Hanákovou a Petru
Hanákovou.

Hledáme nové obsazení 18. skupiny. Je to už druhá skupina, která zanikla. Přihlaste
se prosím
.
Čtení v neděli přednáší 4. skupina: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 7. do 10. 7. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

3. 7.

    Ne

ČTRNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu
a Jana Pokorných, Annu a Jana Škodovy, Marii a Ferdinanda Přinesdomů

   4. 7.

Po

  Památka sv. Prokopa, opata

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, jejich rodiče
a sourozence

   5. 7.

Út

  SLAVNOST SV. CYRILA A   
  METODĚJE, spolupatronů
  Evropy, hlavních patronů
  Moravy – doporučený svátek

8.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

10.00

  LESNÍ JAKUBOV – poutní slavnost

   6. 7.

St

  Sv. Marie Gorettiové, panny
  a mučednice

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar života a zdraví

   7. 7.

Čt

  Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá Jarmilu a Josefa Hortovy, syna Josefa, rodiče Krejčovy a Hortovy a všechny zemřelé obou rodin

   8. 7.

  Pátek 14. týdne v mezidobí

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   9. 7. 

So

  Sv. Augustina Žao Ronga,
  kněze a druhů, mučedníků

--

 

  10. 7.

    Ne

PATNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Borka, Květoslavu a Karla Borkovy

Sobotní úklid farního kostela 9. 7. připadá na 21. skupinu: sestry Ivanu Liškovou a Annu Rosendorfovou.
Čtení v neděli přednáší 3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková.

Sbírka na bohoslovce vynesla 14.300 Kč.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 6. do 3. 7. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

26. 6.

    Ne

POUTNÍ SLAVNOST

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
a 1. sv. PŘIJÍMÁNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé
a zemřelé členy Živého růžence
ve Vysokých Popovicích

  27. 6.

Po

  Sv. Cyrila Jeruzalémského,
  biskupa

18.00