DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informace / Ohlášky

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 3. do 26. 3. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  19. 3.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE  POSTNÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a živou rodinu

    14.00

PŘÍBRAM – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Vysoké Popovice – křížová cesta

  20. 3.

Po

  SLAVNOST SV. JOSEFA,
  SNOUBENCE PANNY MARIE
  doporučený svátek

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná

  21. 3.

Út

  Úterý po 4. neděli postní

--

 

  22. 3.

St

  Středa po 4. neděli postní

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jaroslava Matěju, živé a zemřelé členy rodiny Matějovy a Zelinkovy

  23. 3.

Čt

  Sv. Turibija z Mongroveja,
  biskupa

  17.30

RAPOTICE– mše svatá za Petru Soukupovou, prarodiče, strýce Milana a Karla, tetu Marii a živou rodinu

  24. 3.

  Pátek po 4. neděli postní

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  25. 3. 

So

  SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
  výročí posvěcení kaple
  v Rapoticích - 1995 

11.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá pro farnost,
  při níž manželé Novotných z Příbrami
  poděkují za 50 let svého manželství

14.00

  VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Jiřího
  Matouška z Rapotic

  26. 3.

    Ne

PÁTÁ  NEDĚLE  POSTNÍ

Po mši sv. bude farní kavárna

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Annu
a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence, rodiče Navrátilovy a živou rodinu

   14.00

ZAKŘANY – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Vysoké Popovice – křížová cesta

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 20. skupinu: rodinu Šrámkovu.
  Čtení 26.03.2023 přednáší 6. skupina: sestry Monika Jarošová a Martina Balášová.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 3. do 19. 3. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  12. 3.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE  POSTNÍ
(1939 nastoupil PIUS XII.)

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana
a Růženu Pokorných, Františka a Marii Hortovy a Martu Suchou

    14.00

RAPOTICE – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Vysoké Popovice – křížová cesta

  13. 3.

Po

  Pondělí po 3. neděli postní

--

výročí zvolení papeže Františka v r. 2013

  14. 3.

Út

  Úterý po 3. neděli postní

--

 

  15. 3.

St

  Středa po 3. neděli postní

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Ondřeje a Štěpánku Přibylovy, Josefa Čejku a rodiče

  16. 3.

Čt

  Čtvrtek po 3. neděli postní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV– mše svatá za rodiče Baštářovy, zetě Jana a Františka, manžele Pavlíčkovy, Jakoubkovy, vnučku Petru a živou rodinu

  17. 3.

  Sv. Patrika, biskupa

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu
a Jaroslava Sedlákovy, bratra Josefa, jejich rodiče, Zdeňka Kantora a živou rodinu

  18. 3. 

So

  Sv. Cyrila Jeruzalémského,
  biskupa a učitele církve

8.00

  RAPOTICE – kaple – postní duchovní
  obnova s otcem biskupem Pavlem

  19. 3.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE  POSTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a živou rodinu

   14.00

PŘÍBRAM – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Vysoké Popovice – křížová cesta

Sobotní úklid farního kostela připadá na 19. skupinu: sestry Marii Krepsovou a Mgr. Marii Rousovou
Čtení 19.3.2023 přednáší 5. skupina: bratři Jiří Pokorný a Ing. Petr Šikula

Zpovídá se: v neděli od 7.30 do 7.45, ve všední dny od 17 do 17.15. Po mši sv. bez omezení.

Příští týden má náš okres jarní prázdniny, proto odpadá vyučování náboženství.

Finance za únor: výdaje za energii (-10.683,-) a židle do učebny (-36.000;-) uloženo na účet (+27.000;-)

V dubnu a květnu nás čekají 2 svatby.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 3. do 12. 3. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   5. 3.

    Ne

DRUHÁ  NEDĚLE  POSTNÍ
(v r. 1928 zemřel
P. Alois Ličman)

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa Pazourka, manželku, děti, rodiče Boudných, manžele Čičovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu

    14.00

LUKOVANY – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

   6. 3.

Po

  Pondělí po 2. neděli postní

17.30

PŘÍBRAM – mše satá. za Josefa a Josefu Hradeckých, syna, vnuka a živou a zemřelou rodinu

   7. 3.

Út

  Sv. Perpetuy a Felicity,  
  mučednic

--

 

   8. 3.

St

  Sv. Jana z Boha

    17.30

ZAKŘANY – mše satá za živou a zemřelou rodinu Košákovu, Nekudovu, Buchtovu
a Vorlovu

   9. 3.

Čt

  Sv. Františky římské, řeholnice

  17.30

LESNÍ JAKUBOV– mše satá za Josefa a Jarmilu Hortovy, syna Josefa, dvoje rodiče
a sourozence

  10. 3.

  Sv. Jana Ogilvie, kněze a muč.
  (1948 zemřel Jan Masaryk)

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  11. 3. 

So

  Sobota po 2. neděli postní

--

 

  12. 3.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE  POSTNÍ
(1939 nastoupil PIUS XII.)

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana
a Růženu Pokorných, Františka a Marii Hortovy a Martu Suchou

   14.00

RAPOTICE – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Sobotní úklid farního kostela připadá na 17. skupinu: sestry Janu Boudnou a Janu Kopáčkovou.  
Čtení 12. 3. 2023 přednáší 4. skupina: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 do 7.45, ve všední dny od 17 do 17.15. Po mši sv. bez omezení.

Biskup Pavel nás vybízí, abychom se s ním každý den modlili ve 21 hodin „Otčenáš“ za budoucnost
naší diecéze. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 2. do 5. 3. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  26. 2.

    Ne

PRVNÍ  NEDĚLE
POSTNÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miladu a Františka Pazourkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

    14.00

LESNÍ JAKUBOV – pobožnost křížové cesty pro celou farnost

  27. 2.

Po

Sv. Řehoře z Nareku, opata
a učitele církve

--

PŘÍBRAM – mše svatá nebude

  28. 2.

Út

Úterý po 1. neděli postní

--

 

   1. 3.

St

Středa po 1. neděli postní

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Marii Vaverkovy, dvoje rodiče, Františka a Marii Břouškovy, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

   2. 3.

Čt

Čtvrtek po 1. neděli postní
(v r. 1282 zemřela sv. Anežka Česká)

  17.30

RAPOTICE – mše svatá je volná

   3. 3.

První pátek v měsíci

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   4. 3. 

So

Sv. Kazimíra

--

 

   5. 3.

    Ne

DRUHÁ  NEDĚLE  POSTNÍ
(v r. 1928 zemřel P. Alois Ličman)

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa Pazourka, manželku, děti, rodiče Boudných, manžele Čičovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu

  14.00

LUKOVANY – pobožnost křížové cesty
pro celou farnost

Sobotní úklid farního kostela připadá na 16. skupinu: manžele Posádkovy.  
Čtení 5.3.2023 přednáší 3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková.

Váš farář prosí některou obětavou úklidovou skupinu o zlikvidování adventního věnce a vánočního
stromku.

Příští neděli bude po mši sv. na faře farní kavárna. Zveme všechny.

Sbírka Haléř sv. Petra k rukám Sv. Otce vynesla před týdnem 10.700,- Kč. Váš farář Vám za tento velký
obnos děkuje.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 2. do 26. 2. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  19. 2.

    Ne

SEDMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Boží pomoc a ochranu a na poděkování P. Bohu

  20. 2.

Po

  Pondělí 7. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Ludvíka Šurdovy, jejich rodiče a sourozence a dcery Ludmilu a Marii

  21. 2.

Út

  Sv. Petra Damianiho, biskupa

--

 

  22. 2.

St

  POPELEČNÍ STŘEDA – den
  přísného postu

    17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  23. 2.

Čt

  Sv. Polykarpa, biskupa
  a mučedníka

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu a Zdeňka Suchých, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  24. 2.

  Pátek po Popeleční středě

  --

nebude mše svatá

  25. 2. 

So

  Sobota po Popeleční středě

--

  V roce 1950 byl umučen P. Josef Toufar.
  25. únor 1948 přinesl 248 popravených
  a přes 200 000 lidí odsouzených do vězení

  26. 2.

    Ne

PRVNÍ  NEDĚLE
POSTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miladu a Františka Pazourkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

 14.00

LESNÍ JAKUBOV – pobožnost křížové cesty

Sobotní úklid farního kostela připadá na 14. skupinu, ta se ale rozpadla. Hledáme druhou sestru k paní Vlastě Pelikánové namísto paní Jitky Skokanové.

Úklid má 15. skupina: sestry Marie Hájková a Bohuslava Věžníková. Sraz v 9 hod. na faře.
Čtení 25. 2.2023 přednáší 2. skupina: sestra Marcela Hanáková a Ing. Miroslav Pelikán

Zpovídá se: v neděli od 7.30 do 7.45 hod., ve všední dny od 17 do 17.15 hod. Po mši sv. bez omezení.

Přijďte si nechat napsat mše sv. na tento rok, nejvýše 3 nedělní nebo sváteční mše sv., aby se dostalo
na všechny zájemce.    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 2. do 19. 2. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

12. 2.

Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Kalinu, dvoje rodiče, děti, živou a zemřelou rodinu

  13. 2.

Po

  Pondělí 6. týdne v mezidobí

--

 

  14. 2.

Út

  Úterý 6. týdne v mezidobí
  výročí úmrtí sv. Cyrila – r. 869

--

 

  15. 2.

St

  Středa 6. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

  16. 2.

Čt

  Čtvrtek 6. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za farníky

  17. 2.

  Sv. Alexia a druhů, řeholníků

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Jaroslava Sedlákovy, bratra Josefa, jejich rodiče, Zdeňka Kantora a živou rodinu

  18. 2. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  19. 2.

    Ne

SEDMÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Boží pomoc a ochranu a na poděkování Pánu Bohu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 13. skupinu: sestry Ing. Jitku Procházkovou a Mgr. Janu
Křivánkovou. Sraz v 9 hod. na faře.
Čtení 19. 2. 2023 přednáší 1. skupina: sestra Jana Boudná a Ing. Vladimír Chatrný.

Zpovídá se v neděli od 7.30 do 7.45 hod., ve všední dny od 17 do 17.15 hod. Po mši sv. na požádání a
bez omezení.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Ať nechybí v žádné rodině naší farnosti!

Farní kavárna bude bývat každou 1. neděli v měsíci. Případná nutná změna bude včas oznámena.

Finance za leden: za energie: 34.888,- Kč, firma Jablotron – oprava poplašných zařízení ve farním      
kostele: 1.162,- Kč, zateplení farní půdy: 35.000,- Kč (1. etapa).

Uložení ze sbírek na farní účet: 41.000,- Kč.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 2. do 12. 2. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   5. 2.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

 

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

   6. 2.

Po

Památka sv. Pavla Mikiho

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Novotných

   7. 2.

Út

Úterý 5. týdne v mezidobí

--

 

   8. 2.

St

Sv. Jeronýma Emilianiho, nebo
Sv. Josefiny Bakhity, panny

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Annu a Františka Posádkovy, živou a zemřelou rodinu a duše
v očistci

   9. 2.

Čt

Čtvrtek 5. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Vladimíra
a Marii Dvořáčkovy a živou rodinu

  10. 2.

Památka sv. Scholastiky, panny

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  11. 2. 

So

Panny Marie Lurdské

--

 

  12. 2.

    Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Kalinu, dvoje rodiče, děti, živou a zemřelou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 12. skupinu: věřící ze Zakřan. Sraz v 9 hod. na faře.

Čtení 12. 2. 2023 přednáší 17. skupina: Ing. Pavel Baláš a Ing. Petr Kozák

Firma nám provedla zateplení farní půdy asi z jedné poloviny. Zatím.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 do 7.45 hod., ve všední dny od 17 do 17.15 hod. Po mši sv. na požádání.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu Milujte se! Podstatným obsahem jsou podrobné životní příběhy dvou mučedníků totality: P. Drboly a P. Buly, o jejichž svatořečení naše diecéze usiluje. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 1. do 5. 2. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

29. 1.

Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

  30. 1.

Po

Pondělí 4. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana  a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  31. 1.

Út

Památka sv. Jana Boska, kněze

--

 

   1. 2.

St

Středa 4. týdne v mezidobí

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za rodinu Kuchyňkovu
a Šumberovu

   2. 2.

Čt

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ
DO CHRÁMU

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

   3. 2.

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka

(po mši sv. bude uděleno svatoblažejské požehnání)

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   4. 2. 

So

Sobotní památka P. Marie

--

 

   5. 2.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 11. skupinu: Helenu Kopáčkovou a Evu Pokornou, protože
9. a 10. skupina zanikla.

Čtení 5. 2. 2023 přednáší 16. skupina: sestra Terezie Vognarová a Veronika Matoušková.

Minulou neděli bylo na podporu biblického apoštolátu vybráno 6.300 Kč. Česká biskupská konference
si rozdělí sbírku na 2 stejné poloviny: polovinu dostane České katolické dílo, polovinu Česká biblická
společnost, která sdružuje nekatolické církve.  

Sv. Otec poletí v úterý do afrického Konga a Jižního Súdánu.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 1. do 29. 1. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  22. 1.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Neděle Božího slova

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou

  23. 1.

Po

  Pondělí 3. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Ludvíka Šurdovy, rodiče, sourozence a dcery Ludmilu a Marii

  24. 1.

Út

  Památka sv. Františka
  Saleského, biskupa a učitele
  církve

--

 

  25. 1.

St

  Svátek Obrácení sv. Pavla,
  apoštola. Končí týden modliteb
  za sjednocení křesťanů

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Bouchalovu, Zachovu a Michálkovu

  26. 1.

Čt

  Památka sv. Timoteje a Tita,
  biskupů

  17.30

RAPOTICE – mše svatá

  27. 1.

  Sv. Anděly Mericiové, panny

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  28. 1. 

So

  Památka sv. Tomáše
  Akvinského, kněze a učitele  
  církve

--

 

  29. 1.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

Sobotní úklid farního kostela připadá na 8. skupinu: sestry Terezii Vognarovoua Jiřinu Macálkovou.
Čtení 29.1.2023 přednáší 15. skupina: sestra Hana Posádková a Ing. Petr Kozák.

PŘIJĎTE SI NECHAT ZAPSAT MŠE SV.
Stručně+ finance za prosinec: PŘÍJMY: uloženo na účet farnosti ze sbírek: 35.000,- Kč
                                                      VÝDAJE: za energii ČEZ: 7.290,- Kč, pojištění 7 budov farnosti: 17.808,- Kč

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA:   LESNÍ JAKUBOV: 9.050,- Kč (loni 7.460) LUKOVANY: 45.648 Kč (loni 27.000)
PŘÍBRAM:
31.968 Kč (loni 30.321) RAPOTICE: 29.100,- Kč (loni 26.870) VYSOKÉ POPOVICE: 27.745,- Kč
(loni 24.496)  ZAKŘANY: 54.483,- Kč (loni 43.752). Váš farář vám děkuje. Ředitel charity Rajhrad také.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 1. do 22. 1. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  15. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Bohumilu a Františka Brázdovy a dceru Kateřinu

  16. 1.

Po

  Pondělí 2. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  17. 1.

Út

  Památka sv. Antonína, opata

--

 

  18. 1.

St

  Památka P. Marie, Matky
  jednoty křesťanů

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

  19. 1.

Čt

  Čtvrtek 2. týdne v mezidobí

17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Vladimíra
a Marii Dvořáčkovy, dvoje rodiče a
živou rodinu

  20. 1.

  Sv. Fabiána, papeže a
  mučedníka nebo
  sv. Šebestiána, mučedníka

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  21. 1. 

So

  Památka sv. Anežky, panny
  a mučednice

--

 

  22. 1.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou

Sobotní úklid farního kostela připadá na 7. skupinu: sestry Jaroslavu a Janu Polehlovy.

Čtení 22. 1. 2023 přednáší 14. skupina: sestra Nikola Fialová a Mgr. Zdeněk Strašák.

Jak většina z vás ví, fond PULS je fond na podporu kněží a pastorace naší diecéze. Do něho přispívají
dárci z vašich řad. Výše požadovaného příspěvku naší farnosti byla vypočítána na 99.823,- Kč. Vy jste ale tak štědří, že vznikl přeplatek za minulý rok 17.550,- Kč. Ten byl převeden na tento rok. Farář děkuje.  

Vánoční doba sice skončila, ale pokud je betlém v boční lodi, může zůstat do Hromnic 2. února.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 1. do 15. 1. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

8. 1.

    Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ
končí doba vánoční

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Bochníčka, dvoje rodiča, rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a na poděkování Pánu Bohu

   9. 1.

Po

Pondělí 1. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jaromíra, Vojtěcha
a Aloisii Kozákovy, živou a zemřelou rodinu
a duše v očistci

  10. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  11. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Elišku a Josefa Procházkovy, Františka Prudíka, Pavla Žaluda

  12. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za rodinu Krejčovu, Šicovu, Fišerovu, Hudečkovu, přízeň a živou rodinu

  13. 1.

Sv. Hilaria, biskupa a učitele
církve

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  14. 1. 

So

Sobotní památka Panny Marie

--

 

  15. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

Sobotní úklid farního kostela připadá na 6. skupinu: manžele Skálovy z Příbrami.
Čtení 15.1.2023 přednáší 13. skupina: sestra Lenka Hálová a Ing. Vladimír Kovářík     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 1. do 8. 1. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

1. 1.

Ne

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Světový den modliteb za mír
Den obnovy samostatného českého státu

     9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

2. 1.

Po

Památka sv. Bazila Velikého a
Řehoře Naziánského, biskupů

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá

3. 1.

Út

Nejsvětějšího jména Ježíš

--

---

4. 1.

St

Středa po oktávu Narození Páně

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Boženu Smutných, Ladislavu Fruhvirtovou a rodiče všech

5. 1.

Čt

VIGILIE SLAVNOSTI ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

6. 1.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ –
doporučený svátek

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – Tříkrálový koncert duchovní hudby v podání třebíčského pěveckého souboru DIFFERO

7. 1.

So

Sv. Rajmunda z Peňafortu,   
kněze

--

 

8. 1.

Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

končí doba vánoční

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Bochníčka, dvoje rodiče, rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a na poděkování Pánu Bohu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 5. skupinu: sestry Marii Foralovou a Reginu Blažkovou.

Čtení 8.1.2023 přednáší 12. skupina: bratři Ing. Vojtěch Rous a Ing. Zdeněk Šmarda

O Vánocích bylo při mši svaté v noci podáno 77 svatých přijímání a na Boží Hod 140.

Na knižním stolku je časopis MILUJTE SE! Je to jediná náboženská četba, kterou zde nabízíme oproti
bohaté nabídce v minulých letech, kterou jsme omezili kvůli vašim finančním problémům.

Pan farář se obrací s prosbou na své spolupracovníky ve všech vesnicích, aby pro biskupství provedli
odpočty stavu elektřiny ke konci roku.

A ještě skladby, které zde o koncertu uslyšíte:     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 12. 2022 do 1. 1. 2023

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

25. 12.

    Ne

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Janu Hurníkovou, dvoje rodiče a živou rodinu

 26. 12.

Po

SVÁTEK SVATÉHO ŠTĚPÁNA,
prvomučedníka

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy, 3 syny, dceru a dvoje rodiče

 27. 12.

Út

SVÁTEK SVATÉHO JANA,
apoštola a evangelisty

--

 

 28. 12.

St

SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK,
mučedníků

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Ludmilu Matouškovou

 29. 12.

Čt

Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana a Františku Soukopovy, syna Josefa, živou a zemřelou rodinu a na poděkování Pánu Bohu

 30. 12.

SVÁTEK SVATÉ RODINY –
JEŽÍŠE MARIE A JOSEFA

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 31. 12. 

So

Sv. Silvestra I., papeže

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za ty, kteří letos uklízeli kostel a další spolupracovníky

   1. 1.

    Ne

SLAVNOST
MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Světový den modliteb za mír
oktáv Narození Páně

9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

Sobotní úklid farního kostela připadá na 4. skupinu: sestry Barboru a Ludmilu Korotvičkovy.
Čtení 1.1.2023 přednáší 11. skupina: Mgr. Jana Křivánková a Silvie Hálová     

Na knižním stolku jsou stolní katolické kalendáře a poslední číslo časopisu MILUJTE SE! Jsou tam i primiční obrázky novokněze, který měl u nás mši svatou.

Přijďte si zamluvit mše sv. na příští rok.

Ještě vám přečteme slovo otce biskupa Pavla ….    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 12. do 25. 12. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

18. 12.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Oldřicha Rašovského, Marii a Oldřicha Rašovských a Vladimíra Křivánka

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření celé farnosti

 19. 12.

Po

Pondělí po 4. neděli adventní

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za nemocnou osobu

 20. 12.

Út

Úterý po 4. neděli adventní

--

 

 21. 12.

St

Sv. Petra Kanisia, kněze

    11.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Anny Fialové z Příbrami, narozené 1928

 22. 12.

Čt

Čtvrtek po 4. neděli adventní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče Krčmovy, Sobotkovy a živou rodinu

 23. 12.

Sv. Jana Kentského

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 24. 12. 

So

Štědrý den

20.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

 25. 12.

    Ne

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

   9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Janu Hurníkovou, dvoje rodiče a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 3. skupinu: sestry Martinu Kuchyňkovou a Janu Šindelkovou.

Čtení při mších svatých svěřujeme v dalších dnech do konce roku dobrovolníkům, kterým předem
děkujeme.

Muži, před kostelem jsou stromky, které je potřeba zasadit na příslušná místa: 2 před kostel a zbývající v kostele do podstavce. Kdo to udělá?

Ministranti: stromek v kostele je nutno ozdobit. Kdo to udělá?

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 12. do 18. 12. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

11. 12.

Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
ADVENTNÍ


výročí zázraku v Číhošti v r. 1949

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

 12. 12.

Po

  Panny Marie Guadalupské

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, jejich rodiče
a sourozence

 13. 12.

Út

  Památka sv. Lucie, panny
  a mučednice

---

 

 14. 12.

St

  Památka sv. Jana od Kříže

17.30

LUKOVANY – mše svatá za manžele Hradeckých, Svobodovy, živou a zemřelou přízeň

 15. 12.

Čt

  Čtvrtek po 3. neděli adventní

17.30

RAPOTICE – mše svatá za duše zemřelých, na které nikdo nepamatuje

 16. 12.

  Pátek po 3. neděli adventní

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa a Marii Tesařovy, Oldřišku, Bohumilu a Olgu Pirochtovy, Elišku Burešovou a rodiče všech

 17. 12. 

So

  Sobota po 3. neděli a*dventní

---

Výročí narození papeže Františka - 1936

18. 12.

Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Oldřicha Rašovského, Marii a Oldřicha Rašovských a Vladimíra Křivánka

14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření celé farnosti

Sobotní úklid farního kostela připadá na 2. skupinu: sestry Marii Břouškovou a Janu Novotnou.
Čtení v neděli přednáší 10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová.    

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Prosíme, nenechávejte ho tam ležet. Jeho
přečtení vám zajistí pravidelnou dávku potřebného vzdělání ve víře. Časopis vychází 1x za ¼ roku.

Odběratelé časopisu Nezbeda: přijďte si do sakristie pro prosincové číslo.

Ministranti a ministrantky, vezměte si dnes své alby a rochety na vyprání. NEZAPOMEŇTE!

Muži: sneseme teď betlém na boční oltář.

Zájemci o návštěvu kněze a udělení svátostí vašim starým rodičům a příbuzným, nahlaste se teď faráři.      

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 12. do 11. 12. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

4. 12.

    Ne

DRUHÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rpdiče a živou rodinu

Po mši sv. přijde sv. Mikuláš

  5. 12.

Po

  Pondělí po 2. neděli adventní

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Bohumila Chatrného, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  6. 12.

Út

  Sv. Mikuláše, biskupa

--

 

  7. 12.

St

  Sv. Ambrože, biskupa a učitele  
  církve

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jana a Annu Škodovy, dvoje rodiče a sourozence

  8. 12.

Čt

  SLAVNOST PANNY MARIE
  POČATÉ BEZ POSKVRNY      
  PRVOTNÍHO HŘÍCHU

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 70 let života

  9. 12.

  Sv. Jana Didaka

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 10. 12. 

So

  Panny Marie Loretánské

--

 

 11. 12.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
ADVENTNÍ


výročí zázraku v Číhošti v r. 1949

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 1. skupinu: věřící z Lesního Jakubova.

Čtení v neděli přednáší 9. skupina: lektoři Klára Pokorná a Adam Bartošek.

Dnes v 18 hodin bude v zakřanské kapli koncert známé Mistříňanky. Vstup je zdarma.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!

Prosíme předplatitele časopisu Nezbeda a Nezbeda+Cvrček o uhrazení předplatného. Jde o částky
440,- nebo 550,- Kč. Děkujeme.

Rodiče, kteří nemůžete posílat své děti na výuku náboženství, přijďte si teď do sakristie pro učebnice
náboženství, abyste mohli své děti učit sami.

I dnes je na TV NOE v 18 hod. hodinový blok pořadů pro děti.      

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 11. do 4. 12. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

27. 11.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, jejich rodiče a živou rodinu

 28. 11.

Po

  Pondělí po 1. neděli adventní

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Štěpána Chmelíčkovy, Silvestra Korotvičku a rodiče všech

 29. 11.

Út

  Úterý po 1. neděli adventní

--

 

 30. 11.

St

  Svátek sv. Ondřeje, apoštola

    17.30

LUKOVANY – mše svatá za Františka a Annu Michálkovy, syna Aloise, dceru Marii, přízeň a nemocnou osobu

  1. 12.

Čt

  Sv. Edmunda Kampiána, kněze
  a mučedníka

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Josefa Neklapilovy, Sylvu a Antonín Jelínkovy

  2. 12.

  Pátek po 1. neděli adventní

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  3. 12. 

So

  Celodenní výstava Nejsvětější   
  svátosti oltářní

08.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá a zahájení výstavy

15.00

VYSOKÉ POPOVICE – ukončení výstavy Nejsvětější svátosti

  4. 12.

    Ne

DRUHÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 22. skupinu: sestry Marcelu Hanákovou a Petru Hanákovou.
Čtení v neděli přednáší 8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová.    
 

ROZPIS na celodenní výstavu Nejsvětější Svátosti je na knižním stolku.

RODIČE, nezapomeňte dnes v 18 hodin zapnout TV NOE na hodinový blok pořadů pro děti.    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 11. do 27. 11. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

20. 11.

    Ne

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miloslavu a Václava Křivánkovy, 2dvoje rodiče a sourozence

 21. 11.

Po

Památka zasvěcení Panny
Marie v Jeruzalémě

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana Chatrného, rodiče Jiřinu a Blahoslava, živou a zemřelou rodinu

 22. 11.

Út

Památka sv. Cecílie, panny
a mučednice

--

 

 23. 11.

St

Sv. Klementa I., papeže
a mučedníka

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Vaverkovu, Velebovu a Sýkorovu

 24. 11.

Čt

Sv. Ondřeje Dung Laca, kněze
a druhů, mučedníků

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Krejčovu, Šicovu, Fišerovu a Hudečkovu

 25. 11.

Sv. Kateřiny Alexandrijské,
panny a mučednice

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 26. 11. 

So

Sobotní památka P. Marie

--

 

 27. 11.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, jejich rodiče a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 21. skupinu: sestry Ivanu Liškovou a Annu Rosendorfovou.
Čtení v neděli přednáší 7. skupina: sestry Ing. Jitka Procházková a Regina Blažková.

Odběratelé časopisu NEZBEDA pro děti nebo s přílohou CVRČEK pro předškoláky – nahlaste dnes panu faráři pokračování nebo zrušení odběru.

     Předplatné NEZBEDY činí letos 440,- Kč.

     Předplatné s přílohou CVRČEK 550,- Kč.

Ministranti a ministrantky mají odběr zdarma. Pro nové odběratele je časopis k nahlédnutí na křtitelnici. Je tam samostatný výtisk NEZBEDY a NEZBEDA  s přílohou CVRČEK. Jde o výborné časopisy pro děti. Objednejte je svým dětem.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 11. do 20. 11. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

13. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ  TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Strašákovu, Moravcovu a Procházkovu

Dnes je sbírka na podporu katolických médií: Radia PROGLAS, TV NOE, IN ….

 14. 11.

Po

Pondělí 33. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Procházkovu, Nevřivých, Pojdovu a Doubravovu

 15. 11.

Út

Sv. Alberta Velikého, biskupa

--

 

 16. 11.

St

Sv. Markéty Skotské nebo
Sv. Gertrudy, panny

    17.30

LUKOVANY – mše svatá

 17. 11.

Čt

Památka sv. Alžběty Uherské,
řeholnice

--

 

 18. 11.

Posvěcení římských bazilik
sv. apoštola Petra a Pavla

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 19. 11. 

So

Sobotní památka P. Marie

--

 

 20. 11.

    Ne

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miloslavu a Václava Křivánkovy, dvoje rodiče a sourozence

Sobotní úklid farního kostela připadá na 20. skupinu: rodinu Šrámkovu.
Čtení v neděli přednáší 6. skupina: sestry Monika Jarošová a Martina Balášová.

Zemřel P. Lubor Dobeš, narozen 1958, pohřben byl v Boskovicích.

Stručně finance za říjen

Příjmy:  

pachtovné AZOS - 35.605 Kč, pachtovné Ing. Jan Patočka - 48.776 Kč, uloženo ze sbírek - 15.000 Kč

Výdaje:

bohoslužebné - 6.829 Kč, revize poplašného zařízení ve farním kostele - 2.078 Kč, učebnice náboženství - 4.000 Kč, koberec do farního sálu - 12.000 Kč, energie - 26.350 Kč

NA MISIE VYBRÁNO A ODVEDENO 14.500,- Kč.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 11. do 13. 11. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

6. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ  DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Loukotovu, Vognarovu, Františka Slavíčka, živou a zemřelou rodinu

  7. 11.

Po

Pondělí 32. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana a Marii Procházkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  8. 11.

Út

Úterý 32. týdne v mezidobí

--

 

  9. 11.

St

SVÁTEK POSVĚCENÍ     
LATERÁNSKÉ BAZILIKY V ŘÍMĚ

    17.30

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu, za vyprošení daru víry a za duše v očistci

 10. 11.

Čt

Památka sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve

  17.30

RAPOTICE – mše svatá

 11. 11.

Památka sv. Martina, biskupa

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 12. 11. 

So

Památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka

--

 

 13. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ  DRUHÁ

NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Strašákovu, Moravcovu a Procházkovu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 19. skupinu: sestry Marii Krepsovou a Mgr. Marii Rousovou.
Sraz v 9 hodin na faře.
Čtení v neděli přednáší 5. skupina: bratři Jiří Pokorný a Ing. Petr Šikula.

Včera jsme v Lukovanech pohřbili paní Marii Vaverkovou, která zemřela ve věku 94 let.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 10. do 6. 11. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

30.10.

    Ne

TŘICÁTÁ  PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Marii Tejkalovy, Jana a Marii Tejkalovy a duše v očistci

 31. 10.

Po

  Sv. Wolfganga, biskupa

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za farníky

  1. 11.

Út

  SLAVNOST VŠECH SVATÝCH
  doporučený svátek

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava   a Libuši Rousovy, Miloslavu Sobotkovou a Ludmilu Smutnou

  2. 11.

St

  VZPOMÍNKA NA VŠECHNY
  VĚRNÉ ZEMŘELÉ

    17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za všechny věrné zemřelé, zvláště za naše rodiče

  3. 11.

Čt

  Sv. Martina de Porres

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jiřího Mohelského, dvoje rodiče, sourozence a duše v očistci

  4. 11.

  Sv. Karla Boromejského,
  biskupa

  --

 

  5. 11. 

So

  Sobotní památka P Marie

--

 

  6. 11.

    Ne

TŘICÁTÁ  DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Loukotovu, Vognarovu, Františka Slavíčka, živou a zemřelou rodinu

Vypadly nám 2 úklidové skupiny ve farním kostele. Kdo je nahradí? Jedná se o 9. a 18. skupinu.   

Sobotní úklid farního kostela připadá na 17. skupinu: sestry Janu Boudnou a Janu Kopáčkovou.
Sraz v 9 hodin na faře.    
Čtení v neděli přednáší 4. skupina: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková.
1. a 2. 11: dobrovolníci, vezměte si čtení. Děkujeme.

Sbírka pro misie vynesla 14.500 Kč, o 2.000 více, jak loni.

Rodiče: nezapomeňte dnes v 18 hodin zapnout svým dětem TV NOE.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 10. do 30. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

23.10.

    Ne

TŘICÁTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ -
VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA
23. 10. 1910

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku
a Miloslava Posádkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu


Den modliteb za misie, sbírka na podporu
misií.

 24. 10.

Po

Sv. Antonína Marie Klareta,
biskupa

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Hedviku Hrubou a dvoje rodiče

 25. 10.

Út

Úterý 30. týdne v mezidobí

--

 

 26. 10.

St

Středa 30. týdne v mezidobí

    18.00

LUKOVANY – mše svatá na jistý dobrý úmysl

 27. 10.

Čt

Čtvrtek 30. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jana a Františku Tesařovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

 28. 10.

SVÁTEK SV. ŠIMONA A JUDY,
apoštolů

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště biřmovance

 29. 10. 

So

Památka blahoslavené Marie
Restituty Kafkové,

panny a mučednice

--

 

 30. 10.

    Ne

TŘICÁTÁ  PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Marii Tejkalovy, Jana a Marii Tejkalovy a duše v očistci

Sobotní úklid farního kostela připadá na 16. skupinu: manžele Hanu a Marka Posádkovy.

Čtení v neděli přednáší 3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková.   

Prvokomunikanti, přijďte si pro své fotografie z vašeho tabla do sakristie.

Vyučování náboženství:   pondělí – 15 hodin – 3. třída – 3 žáci
                                              středa – 14 hodin – 1. třída – 2 žáci, 2. třída – 8 žáků
                                              čtvrtek – 15 hodin – 4., 5., 6. třída – 18 žáků
                                              pátek – 15.30 hod. – 7., 8., 9. třída – 17 žáků
      Ve čtvrtek a v pátek nebude kvůli prázdninám vyučování náboženství, jen v pondělí. 

Rodiče: dnes na TV NOE je v 18 hodin hodinový blok pořadů pro děti.   

 

Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 10. do 23. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

16.10.

    Ne

DVACÁTÁ  DEVÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování a za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

 17. 10.

Po

Památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa
a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování

 18. 10.

Út

SVÁTEK SV. LUKÁŠE, evangelisty

--

 

 19. 10.

St

Sv. Jana de Brébeufa a Izáka
Jogese, kněží a druhů, mučedníků
nebo: Sv. Pavla od Kříže, kněze

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar víry a dar úrody a na úmysl dárce

 20. 10.

Čt

Čtvrtek 29. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana Horta, dvoje rodiče, zetě Stanislava, živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

 21. 10.

Blahoslaveného

Karla Rakouského

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště biřmovance

 22. 10. 

So

Svatého Jana Pavla II., papeže

14.00

ZAKŘANY – pohřeb Elišky Procházkové,
96 roků

 23. 10.

    Ne

TŘICÁTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ -
VÝROČÍ POSVĚCENÍ FARNÍHO KOSTELA
23.10.1910

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku
a Miloslava Posádkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu


Den modliteb za misie, sbírka na podporu
misií.

Sobotní úklid farního kostela připadá na 15. skupinu: sestry Marii Hájkovou a Bohuslavu Věžníkovou.
Čtení v neděli přednáší 2. skupina: sestra Marcela Hanáková a bratr Ing. Miroslav Pelikán.  

Prvokomunikanti, přijďte si pro své fotografie z vašeho tabla.

V neděli 23.10. bude opět po odmlce farní kavárna.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 10. do 16. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

9.10.

    Ne

DVACÁTÁ  OSMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Miloše Svobodovy, Ludmilu a Jana Liškovy, Věru a Jindřicha Soukupovy, rodiče a sourozence všech

  9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Adély Věžníkové ze Zakřan

 10. 10.

Po

  Pondělí 28. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, rodiče Patočkovy, syna Josefa, manželku Ludmilu, duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii

 11. 10.

Út

  Sv. Jana XXIII., papeže

--

 

 12. 10.

St

  Sv. Radima, biskupa

    18.00

LUKOVANY – mše svatá

 13. 10.

Čt

  Čtvrtek 28. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za rodiny Chadimovu a Malaníkovu

 14. 10.

  Sv. Kalista I., papeže a
  mučedníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště biřmovance

 15. 10. 

So

  Památka sv. Terezie od Ježíše,
  panny a učitelky církve

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Adriany Horákové z Lukovan

 16. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  DEVÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování a za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 14. skupinu: sestry Jitku Skokanovou a Vlastu Pelikánovou.   
Čtení v neděli přednáší 1. skupina: sestra Jana Boudná a bratr Ing. Vladimír Chatrný.

Biřmovanci, ponechte si své katechismy, ještě je budeme používat. Pokud jste je vrátili, jsou za
křtitelnicí, kde si je vezměte zpátky.

A teď to nejhlavnější: je růžencový říjen, donuťte se, sestry a bratři, přicházet na růženec na 17.30
a obětovat to právě za biřmovance. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 10. do 9. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

2.10.

    Ne

DVACÁTÁ  SEDMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy a živou rodinu

  10.00

LUKOVANY – poutní slavnost ke cti
sv. Václava

  3. 10.

Po

Pondělí 27. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Zichu, syna a  rodiče, za Jana Kafoňka a rodiče a ochranu Panny Marie pro celou rodinu

  4. 10.

Út

Památka sv. Františka z Assisi

--

 

  5. 10.

St

Sv. Faustiny Kowalské, panny

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá na poděkování za 20 let manželství a za další Boží ochranu

  6. 10.

Čt

Sv. Bruna, kněze

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovu, rodiče Pelikánovy a Procházkovy

  7. 10.

Památka P. Marie Růžencové

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště biřmovance

  8. 10. 

So

Sobotní památka P. Marie

10.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Anežky České Marie Anny od Ježíše

  9. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  OSMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Miloše Svobodovy, Ludmilu a Jana Liškovy, Věru a Jindřicha Soukupovy, rodiče a sourozence všech

   9.30

VYSOKÉ POPOPVICE – křest Adély Věžníkové ze Zakřan

Sobotní úklid farního kostela připadá na 13. skupinu: sestry Mgr. Jitku Procházkovou a Mgr. Janu
Křivánkovou.

Čtení v neděli přednáší 16. skupina: bratři Ing. Pavel Baláš a Ing. Petr Kozák

Přehled vyučování náboženství: 1. a 2. třída: úterý 16 hodin,

  • 3 třída: úterý 15 hodin
  • 4., 5. a 6. třída: čtvrtek 15 hodin
  • 7., 8., a 9. třída: pátek 15.30 hodin.

Tento týden se v uvedené dny a hodiny sejdeme pouze k seznámení. Naostro začneme v týdnu od 10.10., podle počtu žáků nakoupíme učebnice

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 9. do 2. 10. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

25. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ŠESTÁ 
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Martina Kubalce, synovce, neteř, manžele Klingovy, Kubalcovy, živou a zemřelou rodinu Boudných

  26. 9.

Po

  Sv. Kosmy a Damiána,
  mučedníků

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá     (je volná)

  27. 9.

Út

  Památka sv. Vincence z Paula,
  kněze

--

 

  28. 9.

St

  SLAVNOST SV. VÁCLAVA,
  MUČEDNÍKA, hlavního patrona
  českého národa

     8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Pokorných, Hortovy, Martu Suchou, na poděkování a za živu rodinu

  29. 9.

Čt

  SVÁTEK SV. MICHAELA,  
  GABRIELA A RAFAELA,
  ARCHANDĚLŮ

  18.00

RAPOTICE – mše svatá na poděkování za 80 let života

  30. 9.

  Památka sv. Jeronýma, kněze a
  učitele církve

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  1. 10. 

So

  Památka sv. Terezie od Dítěte
  Ježíše

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Jindřicha Dlouhého

  2. 10.

    Ne

DVACÁTÁ  SEDMÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy a živou rodinu

  10.00

LUKOVANY – poutní slavnost ke cti
sv. Václava

Sobotní úklid farního kostela připadá na 12. skupinu: sestry ze Zakřan.

Čtení v neděli přednáší 16. skupina: sestry Terezie Vognarová a Ing. Veronika Matoušková  

Biřmování v číslech:

příprava:                 malířské a natěračské práce na faře … 17.343,- Kč, za koberec 8 x 5m … 12.000,- Kč
vlastní slavnost:     při mši sv. se vybralo 6.800,- Kč, slavnostní menu … 8.000,- Kč a další menší výdaje

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 9. do 25. 9. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

18. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  PÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu
a Jana Věžníkovy, 2 r., sourozence,  živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství.

  19. 9.

Po

Sv. Januária, biskupa                 a mučedníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živé a zemřelé členy rodiny Hradeckých, Jana Hradeckého a duše v očistci

  20. 9.

Út

Památka sv. Ondřeje Kim
Taegona, kněze a
Pavla Čõng    
Hasanga a
druhů,  mučedníků

--

 

  21. 9.

St

Svátek sv. Matouše, apoštola
a evangelisty

18.00

LUKOVANY – mše svatá

  22. 9.

Čt

Čtvrtek 25. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Jaromíra Hortovy, 2 r. a sourozence

  23. 9.

Památka sv. Pia z Pietrelciny,
kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  24. 9. 

So

Sobotní památka P. Marie

--

 

  25. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ŠESTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Martina Kubalce, synovce, neteř, manžele Klingovy, Kubalcovy, živou a zemřelou rodinu Boudných

Sobotní úklid farního kostela připadá na 11. skupinu: sestry Helenu Kopáčkovou a Evu Pokornou.  
Čtení v neděli přednáší 15. skupina: sestra Hana Posádková a ing. Petr Kozák.  

Na knižním stolku jsou kalendáře na příští rok. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 9. do 18. 9. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

11. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ČTVRTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy,
dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci.    

(po mši sv. je písemné přezkoušení biřmovanců)

  12. 9.

Po

  Svátek Jména Panny Marie

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Kampagna s prosbou o Boží pomoc
a ochranu P. Marie

  13. 9.

Út

  Památka sv. Jana Zlatoústého,
  biskupa a učitele církve

--

 

  14. 9.

St

  SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO
  KŘÍŽE (výročí posvěcení kaple
  v Lesním Jakubově v r. 1936)

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Františka Kožíška, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  15. 9.

Čt

 Památka Panny Marie Bolestné

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Břouška, bratra Josefa, synovce Jiřího, zetě Františka, živou a zemřelou rodinu

  16. 9.

  Sv. Ludmily, mučednice

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  17. 9. 

So

  Sv. Kornélia, papeže a
  Cypriána, biskupa, mučedníků

10.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá spojená s udílením svátosti biřmování

  18. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  PÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Ludmilu
a Jana Věžníkovy, dvoje rodiče, sourozence,  živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství.

Sobotní úklid farního kostela připadá na 10. skupinu: manžele Matouškovy, protože 9.skupina zanikla

Čtení v neděli přednáší 14. skupina: sestra Nikola Fialová a Mgr. Zdeněk Strašák.

Ministranti a ministrantky, vezměte si domů obleky na vyprání.

Tento týden si biřmovanci vykonají sv. zpověď:

zítra: Příbram – 1, úterý: V.P.

v 17 hod. Apruzesse V., Apruzesse D., Fialová N., Foral L., Foral M., Hanáková T.,

v 18 hod.:  Chreptun F., Oršoš D., Pokorná J., Vognar J., Vognarová T.

středa: Zakřany - před mší,

čtvrtek: Rapotice – před mší,
pátek: biřmovanci z Lukovan: 16.30 – 5 biřmovanců ve farním kostele.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 9. do 11. 9. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

4. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   5. 9.

Po

  Pondělí 23. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Otýlii a Jana Korotvičkovy, živou a zemřelou rodinu

   6. 9.

Út

  Úterý 23. týdne v mezidobí

--

 

   7. 9.

St

  Sv. Melichara Grodeckého,
  kněze a mučedníka

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Růženu a Václava Smutných, Marii a Josefa Vaverkovy a rodiče všech

   8. 9.

Čt

  SVÁTEK NAROZENÍ PANNY
  MARIE

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Černých

   9. 9.

  Sv. Petra Klavera, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  10. 9. 

So

  Blahoslaveného Karla Spinoly,
  kněze a mučedníka

12.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatební mše svatá Lukáše Korotvičky a Kristýny Čuperové

  11. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  ČTVRTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy,
dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

Sobotní úklid farního kostela připadá na 8. skupinu: sestry Terezii Vognarovou a Jiřinu Macálkovou.   
Čtení v neděli přednáší 13. skupina: sestra Lenka Hálová a ing. Vladimír Kovářík

Na knižním stolku jsou už stolní kalendáře.

V 18 hodin je na TV NOE hodinový blok pořadů pro děti.

Příprava na biřmování pokročila: ve farním sále je položen nový koberec. Modleme se za biřmovance.      

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 8. do 4. 9. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

28. 8.

    Ne

DVACÁTÁ  DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Vonešovy, dvoje rodiče, Jiřího Rejthara, rodiče a duše v očistci.

  29. 8.

Po

  Památka Umučení sv. Jana  
  Křtitele

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Ludvíka Šurdovy, rodiče a sourozence a dcery Ludmilu a Marii

  30. 8.

Út

  Úterý 22. týdne v mezidobí

--

 

  31. 8.

St

  Středa 22. týdne v mezidobí

--

 

   1. 9.

Čt

  Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Richarda Veselého, dvoje rodiče, manžele Dobrovolných a celou rodinu

   2. 9.

  První pátek v měsíci

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště školáky

   3. 9. 

So

  Památka sv. Řehoře Velikého,
  papeže a učitele církve

--

 

   4. 9.

    Ne

DVACÁTÁ  TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 7. skupinu: sestry Jaroslavu Polehlovou a Janu Polehlovou.

Čtení v neděli přednáší 12. skupina: bratři ing. Vojtěch Rous a ing. Zdeněk Šmarda.

V sobotu 10. září ve 12 hodin budou ve farním kostele oddání Lukáš Korotvička z Příbrami a Kristina
Čuperová z farnosti Ostrovačice.

Na knižním stolku jsou už stolní kalendáře.

Rodiče: zapněte svým dětem dnes v 18 hod. TV NOE na blok pořadů pro děti.

V minulých dnech jsme zrekonstruovali farní sál: otloukli spodní omítky, vymalovali, pořídili nový
koberec.     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 8. do 21. 8. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

14. 8.

    Ne

DVACÁTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Škodovy, Pokorných, živou a zemřelou rodinu   

  15. 8.

Po

  SLAVNOST NANEBEVZETÍ
  PANNY MARIE,
  doporučený svátek

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče a živou rodinu

  16. 8.

Út

  Sv. Štěpána Uherského

--

 

  17. 8.

St

  Středa 20. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY – mše svatá

  18. 8.

Čt

  Čtvrtek 20. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jana  
a Františku Soukopovy, Josefa Soukopa, živou a zemřelou rodinu

  19. 8.

  Sv. Jana Eudese, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  20. 8. 

So

  Památka sv. Bernarda, opata

--

 

  21. 8.

    Ne

DVACÁTÁ PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Vladimíra Posádku, bratra Miloslava, dvoje rodiče a živou rodinu    

Sobotní úklid farního kostela připadá na 5. skupinu: sestry Marii Foralovou a Reginu Blažkovou. Sraz
v 9 hodin na faře.  
Čtení v neděli přednáší 10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová.

V neděli 28. srpna bude po mši sv. hromadné fotografování biřmovanců. Nahlaste i své biřmovací
jméno a biřmovacího kmotra. Rodiče kmotrem být nesmí.

Na knižním stolku jsou už stolní kalendáře.    

Na TV NOE je dnes v 10 hodin přenos mše sv. na ukončení Celostátního setkání mládeže v Hradci Králové,
kterého se účastní na 4.000 mladých. Z naší farnosti se účastní 10 mladých.

Na TV NOE je v 18 hodin hodinový blok pořadů pro děti.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 8. do 14. 8. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

7. 8.

    Ne

DEVATENÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Řezaninu, bratra Vnislava a dvoje rodiče

  10.00

ZAKŘANY – poutní mše svatá ke cti
sv. Donáta, biskupa a mučedníka

  14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání

   8. 8.

Po

  Památka sv. Dominika, kněze

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Matouškovy, syny Jana a Františka, manželku Helenu, přízeň a Boží ochranu

   9. 8.

Út

  Svátek sv. Terezie Benedikty
  od Kříže, panny a mučednice,
  spolupatronky Evropy

--

 

  10. 8.

St

  Svátek sv. Vavřince, jáhna
  a mučedníka

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Žofii a Adolfa Pazourkovy

  11. 8.

Čt

  Památka sv. Kláry, panny

  18.00

RAPOTICE – mše svatá. za Marii a Jana Žákovy, Anežku a Jaroslava Vaverkovy, Ludmilu a Stanislava Kolodkovy

  12. 8.

  Sv. Jany Františky de Chantal,
  řeholnice

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  13. 8. 

So

  Sv. Ponciána, papeže
  a Hippolyta, kněze, mučedníků

--

 

  14. 8.

    Ne

DVACÁTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
za rodiče Škodovy, Pokorných, živou
a zemřelou rodinu    

Sobotní úklid farního kostela připadá na 4. skupinu: sestry Ludmilu a Barboru Korotvičkovy.
Čtení v neděli přednáší 9. skupina: sestra Klára Pokorná a bratr Adam Bartošek.

V neděli 28. srpna bude po mši sv. hromadné fotografování biřmovanců na tablo. Ten den nahlaste
své biřmovací jméno a biřmovacího kmotra.

Zpráva pro rodiče: neděle TV NOE 18 hod.: hodinový blok pořadů pro děti.

Na knižním stolku jsou už stolní kalendáře.    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31. 7. do 7. 8. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

31. 7.

    Ne

OSMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Hradeckého 

   1. 8.

Po

Památka sv. Alfonsa Marie
z Liguori, biskupa a učitele církve

--

 

   2. 8.

Út

Sv. Eusebia z Vercelli, biskupa

--

 

   3. 8.

St

Středa 18. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY – mše svatá na úmysl dárce

   4. 8.

Čt

Památka sv. Jana Marie
Vianneye, kněze

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Josefa Neklapilovy, Sylvu a Antonína Jelínkovy

   5. 8.

Posvěcení římské baziliky
Panny Marie

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   6. 8. 

So

SVÁTEK PROMĚNĚNÍ PÁNĚ

--

 

   7. 8.

    Ne

DEVATENÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Řezaninu, bratra Vnislava a dvoje rodiče 

  10.00

ZAKŘANY – poutní mše svatá ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka

 14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání

Sobotní úklid farního kostela má 3. skupinu: sestry Martina Kuchyňková a Jana Šindelková. Sraz na faře
v 9 hodin. Prosíme také o uklizení prostranství mezi horní bránou a kontejnery.
Čtení v neděli přednáší 8. skupina: Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová.

V neděli 28. srpna bude po mši sv. hromadné fotografování biřmovanců na tablo. Biřmovanci, nahlaste
nám už své biřmovací jméno a biřmovacího kmotra. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 7. do 31. 7. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

24. 7.

    Ne

SEDMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Pazourkovu, Boudných, manžele Číčovy, Ludvíka Kavického, živou a zemřelou rodinu 

  25. 7.

Po

  Svátek sv. Jakuba, apoštola

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 80 let života a na prosbu za další Boží ochranu

  26. 7.

Út

  Památka sv. Jáchyma a Anny,
  rodičů P. Marie

--

 

  27. 7.

St

  Památka sv. Gorazda a druhů

   18.00

LUKOVANY – mše svatá za Antonína a Anežku Vaverkovy, dvoje rodiče, syna Vladimíra a celou živou rodinu

  28. 7.

Čt

  Čtvrtek 17. týdne v mezidobí

 --

 

  29. 7.

  Památka sv. Marty, Marie
  a Lazara

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  30. 7. 

So

  Sv. Petra Chryzologa, biskupa

--

 

  31. 7.

    Ne

OSMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Hradeckého  

Sobotní úklid farního kostela 30. 7. připadá na 2. skupinu: sestry Marii Břouškovou a Janu Novotnou.
Čtení v neděli přednáší 7. skupina, protože 6. zanikla: Ing. Jitka Procházková a Regina Blažková

Biřmovanci, čekáme na vaše fotografie na tablo. Zatím máme jednu.

V Katolickém týdeníku je celostránkový rozhovor s naším novým biskupem Pavlem. Článek je na  
vývěsce na mříži. Má název ABY LIDÉ POZNALI, ŽE NEJSME EXOTI.

K výročí narození P. Josefa Toufara je tamtéž článek nadepsaný V POLNÉ JSEM ZAPOMNĚL BREVIÁŘ.
Sv. Otec je dnes v Kanadě.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 7. do 24. 7. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

17. 7.

    Ne

ŠESTNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, Josefa Piruchtu, Anastázii Rybníčkovou a duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za 80 let života

  18. 7.

Po

  Pondělí 16. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Zdeňka, Jaroslava, Jaroslavu Doleželovy a rodiče všech

  19. 7.

Út

  Úterý 16. týdne v mezidobí

--

 

  20. 7.

St

  Sv. Apolináře, biskupa
  a mučedníka

   18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Jana Vaverku, syna Ivana, bratra a dvoje rodiče

  21. 7.

Čt

  Sv. Vavřince z Brindisi, kněze
  a učitele církve

18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu a Zdeňka Suchých, Miloše Zezulu, Blanku Pokornou a živou rodinu

18.00

RAPOTICE – bohoslužba slova

  22. 7.

  Svátek sv. Marie Magdalény

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  23. 7. 

So

  Svátek sv. Brigity, řeholnice
  a spolupatronky Evropy

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Zdeňka Vaverky, syna Zdeňka a Kateřiny Vaverkových z Vysokých Popovic

  24. 7.

    Ne

SEDMNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Pazourkovu, Boudných, manžele Číčovy, Ludvíka Kavického, živou a zemřelou rodinu  

Sobotní úklid farního kostela 23. 7. připadá na 1. skupinu: věřící z Lesního Jakubova.
Čtení v neděli přednáší 5. skupina: bratři Jiří Pokorný a Ing. Petr Šikula. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 7. do 17. 7. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

10. 7.

    Ne

PATNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Borka, Květoslavu a Karla Borkovy

  11. 7.

Po

  Svátek sv. Benedikta, opata,
  patrona Evropy

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii s prosbou o další ochranu

  12. 7.

Út

  Úterý 15. týdne v mezidobí

--

 

  13. 7.

St

  Sv. Jindřicha

   18.00

ZAKŘANY – mše svatá za rodinu Posádkovu, Rudolfovu, Zahradníčkovu a duše v očistci

  14. 7.

Čt

  Bl. Hroznaty, mučedníka,
  Sv. Kamila de Lellis, kněze

 18.00

RAPOTICE – mše svatá

  15. 7.

  Památka sv. Bonaventury,
  biskupa a učitele církve

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  16. 7. 

So

  Panny Marie Karmelské

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – svatba Romany Hlavizňové a Václava Rouse

  17. 7.

    Ne

ŠESTNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, Josefa Piruchtu, Anastázii Rybníčkovou a duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu za 80 let života

V sobotu budou v 11 hodin ve farním kostele oddáni ve mši sv. snoubenci Romana Hlavizňová z Náměště n. O., narozena v r. 1996 a Václav Rous z Vysokých Popovic, narozen v r. 1990.

 

Sobotní úklid farního kostela 16. 7. připadá na 22. skupinu: sestry Marcelu Hanákovou a Petru
Hanákovou.

Hledáme nové obsazení 18. skupiny. Je to už druhá skupina, která zanikla. Přihlaste
se prosím
.
Čtení v neděli přednáší 4. skupina: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 7. do 10. 7. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

3. 7.

    Ne

ČTRNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu
a Jana Pokorných, Annu a Jana Škodovy, Marii a Ferdinanda Přinesdomů

   4. 7.

Po

  Památka sv. Prokopa, opata

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, jejich rodiče
a sourozence

   5. 7.

Út

  SLAVNOST SV. CYRILA A   
  METODĚJE, spolupatronů
  Evropy, hlavních patronů
  Moravy – doporučený svátek

8.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

10.00

  LESNÍ JAKUBOV – poutní slavnost

   6. 7.

St

  Sv. Marie Gorettiové, panny
  a mučednice

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar života a zdraví

   7. 7.

Čt

  Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá Jarmilu a Josefa Hortovy, syna Josefa, rodiče Krejčovy a Hortovy a všechny zemřelé obou rodin

   8. 7.

  Pátek 14. týdne v mezidobí

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   9. 7. 

So

  Sv. Augustina Žao Ronga,
  kněze a druhů, mučedníků

--

 

  10. 7.

    Ne

PATNÁCTÁ  NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Borka, Květoslavu a Karla Borkovy

Sobotní úklid farního kostela 9. 7. připadá na 21. skupinu: sestry Ivanu Liškovou a Annu Rosendorfovou.
Čtení v neděli přednáší 3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková.

Sbírka na bohoslovce vynesla 14.300 Kč.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 6. do 3. 7. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

26. 6.

    Ne

POUTNÍ SLAVNOST

NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE
a 1. sv. PŘIJÍMÁNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé
a zemřelé členy Živého růžence
ve Vysokých Popovicích

  27. 6.

Po

  Sv. Cyrila Jeruzalémského,
  biskupa

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování za dar života a zdraví

  28. 6.

Út

  Památka sv. Ireneje, biskupa
  a mučedníka

--

 

  29. 6.

St

  SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA,   
  apoštolů, hlavních patronů
  brněnské diecéze

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka a dvoje rodiče a zemřelé příbuzné

  30. 6.

Čt

  Čtvrtek 13. týdne v mezidobí

  již v
 17.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

   1. 7.

  Pátek 13. týdne v mezidobí
  první pátek v měsíci

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   2. 7. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

   3. 7.

    Ne

ČTRNÁCTÁ NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, Annu a Jana Škodovy, Marii a Ferdinanda Přinesdomů

Sobotní úklid farního kostela 2. 7. připadá na 20. skupinu: rodinu Šrámkovu.

Čtení v neděli přednáší 2. skupina: sestra Marcela Hanáková a bratr Ing. Miroslav Pelikán.

3. 7. 1951 bylo v souvislosti s tzv. Babickým případem odsouzeno k trestu smrti 11 osob,             z toho 3 kněží.

Ve čtvrtek po mši svaté, která začne o hodinu dříve – tedy v 17 hodin, bude na farní zahradě obvyklý táborák

Příští neděli je po mši sv. ve farním kostele pravidelné školení biřmovanců.

Letos bylo pro celé Česko vysvěceno 12 novokněží, což je katastroficky málo. Tři diecéze nemají ani jednoho novokněze, brněnská má 3.     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 6. do 26. 6. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

19. 6.

    Ne

DVANÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa
a Františku Pazourkovy, rodiče Boudných, manžele Čičovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu

  20. 6.

Po

  Pondělí 12. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá je volná

  21. 6.

Út

  Památka sv. Aloise Gonzagy,
  řeholníka

--

 

  22. 6.

St

  Sv. Paulína Nolánského,
  biskupa,
  sv. Jana Fishera, biskupa
  a Tomáše Mora, mučedníků

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Josefa Čejku, dvoje rodiče, zemřelou přízeň a živou rodinu

  23. 6.

Čt

  SLAVNOST NAROZENÍ SVATÉHO
  JANA KŘTITELE
  (slaví se letos o den dříve)

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu
a Zdeňka Suchých, dvoje svatá, sourozence a živou rodinu

  24. 6.

  SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO
  SRDCE JEŽÍŠOVA

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Kristinu Pelcovy, Jiřího a Drahoslavu Pelcovy, rodiče všech a živou rodinu

  25. 6. 

So

  Neposkvrněného Srdce P. Marie

--

 

  26. 6.

    Ne

POUTNÍ SLAVNOST NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE
a 1. sv. PŘIJÍMÁNÍ 13 dětí

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé
a zemřelé členy Živého růžence
ve Vysokých Popovicích

Sobotní úklid farního kostela 24. 6. připadá na 19. skupinu: sestry Marii Krepsovou a Mgr. Marii Rousovou.

Čtení v neděli přednáší 1. skupina: sestra Jana Boudná a bratr Ing. Vladimír Chatrný.

Příští neděli je sbírka pro bohoslovce.

Stručně finance za květen: PŘÍJMY: uloženo ze sbírek: 16.000 Kč.
VÝDAJE: zálohy el. Energie: 19.600 Kč;  zálohy plyn: 23.770 Kč, daň z nemovitostí: 10.033 Kč.    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 6. do 19. 6. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

12. 6.

    Ne

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Korotvičkovu a Nekudovu a za Boží ochranu

  10.00

LUKOVANY – ve mši svaté křest Kristiána Gabriela Palase

  13. 6.

Po

  Památka sv. Antonína
 
z Padovy, kněze a učitele církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Františka a Miladu Pazourkovy, syna Pavla, dceru Boženu a duše v očistci

  14. 6.

Út

  Úterý 11. týdne v mezidobí

---

 

  15. 6.

St

  Sv. Víta, mučedníka
  Výročí posvěcení kaple
  sv. Donáta v Zakřanech 1890

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Karla a Emilii Skokanovy, živou rodinu a duše v očistci

  16. 6.

Čt

  SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
  doporučený svátek

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
na poděkování za 15 let manželství a přijatá dobrodiní, za živou a zemřelou rodinu

  17. 6.

  Pátek 11. týdne v mezidobí

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  18. 6. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  19. 6.

    Ne

DVANÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa
a Františku Parourkovy, rodiče Boudných, manžele Čičovy, Ludvíka Kavického a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela 18. 6. připadá na 18. skupinu: manžele Pokorných.

Čtení v neděli přednáší 17. skupina: bratři ing. Pavel Baláš a ing. Petr Kozák.

Dnes je po mši sv. školení biřmovanců. Biřmování v naší farnosti bude 17. září v 10 hodin.   

Rodiče prvokomunikantů: potřebujeme fotografie vašich dětí na jejich tablo.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 6. do 12. 6. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

5. 6.

    Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
na poděkování za 25 let manželství
a za přijatá dobrodiní

   6. 6.

Po

  Památka Panny Marie,
  Matky církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Annu a Miloše Svobodovy, živou a zemřelou rodinu

   7. 6.

Út

  Úterý 10. týdne v mezidobí

--

 

   8. 6.

St

  Středa 10. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Marii a Josefa Harsovy, Miladu a Františka Pazourkovy, živou a zemřelou rodinu

   9. 6.

Čt

  SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA 
  NEJVYŠŠÍHO A VEČNÉHO KNĚZE

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Martu Suchou, rodiče Hortovy, Suchých, živou a zemřelou rodinu

  10. 6.

  Pátek 10. týdne v mezidobí

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky
křest tří dětí sourozenců Rousových

  11 6. 

So

  Památka sv. Barnabáše, apoštola  

--

 

  12. 6.

    Ne

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Korotvičkovu a Nekudovu a za Boží ochranu

 10.00

LUKOVANY – ve mši svaté křest Kristiána Gabriela Palase

Sobotní úklid farního kostela 11. 6. připadá na 17. skupinu: sestry Janu Kopáčkovou a Janu Boudnou.
Čtení v neděli přednáší 16. skupina: sestry Terezie Vognarová a ing. Veronika Matoušková.


V úterý v 18 hod. bude na faře setkání pastorační rady – dobrovolníků, kteří se chtějí podílet na
činnosti farnosti a jejím vedení.

Rodiče! V neděli je opět na TV NOE od 18 hodin hodinový blok pořadů pro děti. Nezapomeňte
zapnout televizi!  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 5. do 5. 6. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

29. 5.

    Ne

SEDMÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za manžele Boudných, Brázdovy, Křížovy, Františka Brázdu, dceru Kateřinu a živou rodinu

  10.00

  RAPOTICE – poutní slavnost ke cti
  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  

  30. 5.

Po

  Památka sv. Zdislavy

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za dar víry pro zetě
a za Boží ochranu a požehnání

  31. 5.

Út

  SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ
  PANNY MARIE

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

   1. 6.

St

  Památka sv. Justina,
  mučedníka

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Ing. Zdeňka Hálu,
dvoje rodiče, na poděkování za přijatá dobrodiní a za další Boží ochranu

   2. 6.

Čt

  Sv. Marcelina a Petra,
  mučedníků

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Františka a Františku Chatrných, dvoje rodiče a sourozence

   3. 6.

  Památka sv. Karla Lwangy
  a druhů, mučedníků

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   4. 6. 

So

 Sobota po 7. neděli velikonoční  

--

 

   5. 6.

    Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
na poděkování za 25 let manželství
a za přijatá dobrodiní

Sobotní úklid farního kostela 3. 6. připadá na 16. skupinu: manžele Hanu a Marka Posádkovy.
Čtení v neděli přednáší 15. skupina: sestra Hana Posádková a bratr Ing. Petr Kozák.


Sbírka pro pronásledované křesťany minulou neděli vynesla 8.200 Kč, z toho ve farním kostele 5.180   a v Příbrami 3.020 Kč. Příští neděli je nařízená sbírka pro Charitu.
 

Pro řádný chod farnosti oživujeme farní radu a přetváříme ji na pastorační radu, jejíž jádro bude tvořit dosavadní synodální společenství, do kterého zveme další, kteří chtějí pomáhat panu faráři.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 5. do 29. 5. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

22. 5.

    Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Výročí posvěcení kaple v Příbrami v r. 1999

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava Kocourka, syna Jaromíra, dvoje rodiče a živou rodinu

  10.00

  PŘÍBRAM – mše svatá

  

  23. 5.

Po

  Pondělí po 6. neděli velikonoční

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Růženu a Evu Homolovy, Marii Nimrichterovou, rodiče, živou a zemřelou rodinu Weinmannovu

  24. 5.

Út

  Úterý po 6. neděli velikonoční

--

 

  25. 5.

St

  Sv. Bedy Ctihodného, kněze,
  Sv. Řehoře VII. Papeže

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

  26. 5.

Čt

  SLAVNOST
  NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

  začíná devítidenní příprava na    
  SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SV.

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Novotných a za Boží ochranu a požehnání

  27. 5.

  Sv. Augustina z Canterbury,
  biskupa

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  28. 5. 

So

 Sobota po 6. neděli velikonoční  

--

 

  29. 5.

    Ne

SEDMÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za manžele Boudných, Brázdovy, Křížovy, Františka Brázdu, dceru Kateřinu a živou rodinu

  10.00

RAPOTICE – poutní slavnost ke cti NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ

Sobotní úklid farního kostela 28. 5. připadá na 15. skupinu: sestry Marii Hájkovou a Bohuslavu
Věžníkovou.  

Čtení v neděli přednáší 14. skupina: sestra Nikola Fialová a bratr Mgr. Zdeněk Strašák.

V sobotu 18.6. v 9 hod. udělí diecézní biskup Vojtěch Cikrle kněžské svěcení Ing. Josefu Janouškovi   
z farnosti Moravské Budějovice, nar. 1984 a Mgr. Janu Křížovi z farnosti Blížkovice u Moravských
Budějovic a jáhenské svěcení Ing. Tomáši Zámečníkovi z farnosti Brno Bystrc, nar. 1989.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 5. do 22. 5. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

15. 5.

    Ne

PÁTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Anežku Fialovy, rodiče, dceru Boženu, zetě Františka, Vladimíra a Zdeňka

  15.00

VYSOKÉ POPOVICE – SVATOJÁNSKÁ POBOŽNOST U KAPLIČKY

  

  16. 5.

Po

Svátek sv. Jana Nepomuckého,  
kněze a mučedníka,

hlavního patrona Čech

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Ladislava Simonidese, rodiče a sourozence

  17. 5.

Út

  Úterý po 5. neděli velikonoční

--

 

  18. 5.

St

  Sv. Jana I., papeže
  a mučedníka

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Jana a Marii Hradeckých a dvoje rodiče

  19. 5.

Čt

Čtvrtek po 5. neděli velikonoční

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Milana a Libuši Svobodovy, dvoje rodiče a živou a zemřelou rodinu

  20. 5.

Sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za farníky

  21. 5. 

So

Svátek výročí posvěcení
brněnské katedrály v r. 1891

11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Jindřicha Dlouhého – není z naší farnosti, jeho matka ano

 22. 5.

    Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava Kocourka, syna Jaromíra, dvoje rodiče a živou rodinu

  10.00

PŘÍBRAM – výročí posvěcení kaple
v roce 1999

Sobotní úklid farního kostela 21. 5. připadá na 14. skupinu: sestry Jitku Skokanovou a Vlastu  Pelikánovou. Sraz na faře v 9 hod.    
Čtení přednáší 13. skupina: sestra Lenka Hálová a bratr ing. Vladimír Kovářík

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 5. do 15. 5. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

8. 5.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(den modliteb za povolání
k duchovnímu stavu)
DEN MATEK

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za P. Jana Dopitu a zemřelé kněze, kteří v naší farnosti působili

  10.00

PŘÍBRAM – poutní mše svatá ke cti sv. Floriána/Květoslava - mučedníka

  

   9. 5.

Po

  Pondělí po 4. neděli velikonoční

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Vonešovy, syna Jana a manželku Jiřinu, zetě Pavla Vyhnalíka, zetě Jiřího Brychtu

  10. 5.

Út

  Sv. Jana z Avily, kněze

--

 

  11. 5.

St

  Středa po 4. neděli velikonoční

18.00

LUKOVANY – mše svatá na poděkování a na jistý úmysl

  12. 5.

Čt

  Sv. Pankráce, mučedníka

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miroslava a Marii Fučíkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  13. 5.

  PANNY MARIE FATIMSKÉ

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii Přinesdomů

  14. 5. 

So

  Svátek sv. Matěje, apoštola

--

 

 15. 5.

    Ne

PÁTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Anežku Fialovy, rodiče, dceru Boženu, zetě Františka, Vladimíra a Zdeňka

  15.00

VYSOKÉ POPOVICE – SVATOJÁNSKÁ POBOŽNOST U KAPLIČKY

Sobotní úklid farního kostela 14. 5. připadá na 13. skupinu: sestry ING. Jitku Procházkovou a Mgr. Janu
Křivánkovou.   
Čtení přednáší 12. skupina: bratři Vojtěch Rous a ing. Zdeněk Šmarda

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 1. 5. do 8. 5. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

1. 5.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

 (1.5.1950 zemřel v nedožitých     
      60 letech P. Jan Dopita)

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá živou
a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

  

   2. 5.

Po

  Památka sv. Atanáše, biskupa

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živou s zemřelou rodinu a za Boží ochranu a pomoc

   3. 5.

Út

  Svátek sv. Filipa a Jakuba,
  apoštolů

--

 

   4. 5.

St

  Středa po 3. neděli velikonoční

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Doležalovu, Tejkalovu a Kovaříkovu

   5. 5.

Čt

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Josefa a Annu Matouškovy, syna Josefa, manželku Matyldu, dceru Ivanu, živou a zemř.rodinu

   6. 5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště nemocné

   7. 5. 

So

  Den posvěcení oltáře ve   
  farním kostele v r. 1988

--

 

  8. 5.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(den modliteb

za nová kněžská povolání)
DEN MATEK

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za P. Jana Dopitu a zemřelé kněze, kteří v naší farnosti působili

  10.00

PŘÍBRAM – poutní mše svatá ke cti sv. Floriána/Květoslava - mučedníka

Sobotní úklid farního kostela 7. 5. připadá na 12. skupinu: sestry ze Zakřan, sraz v 9 hod. na faře.   
Čtení přednáší 11. skupina: Mgr. Jana Křivánková a Silvie Hálová.

V pátek přijmeme ve farním kostele za ministranta Františka Roháče z Vysokých Popovic.   
Pan farář prosí ministranty, zda by v sobotu vypleli záhonky a prostor před farou. Přihlaste se u něho.

V pátek čeká naši farnost od 9 hod. děkanská vizitace.

V Praze se včera konal Národní pochod pro život s křesťanským zaměřením.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 4. do 1. 5. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

24. 4.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

neděle Božího milosrdenství

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 90 let života

  9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Terezy Blažkové,  2. dítěte Ondřeje a Veroniky Blažkových z Příbrami

  25. 4.

Po

  Svátek sv. Marka, evangelisty

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče, Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  26. 4.

Út

  Úterý po 2. neděli velikonoční

--

 

  27. 4.

St

  Středa po 2. neděli velikonoční

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Marii a Josefa Vaverkovy, dvoje rodiče, Marii a Františka Břouškovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  28. 4.

Čt

Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovou, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  29. 4.

Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, spolupatronky Evropy

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  30. 4. 

So

  Sv. Zikmunda, mučedníka
  Sv. Pia V., papeže

--

 

  1. 5.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

(1.5.1950 zemřel v nedožitých 60 letech P. Jan Dopita)

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

Sobotní úklid farního kostela 30. 4. připadá na 11. skupinu: sestry Evu Pokornou a Helenu Kopáčkovu.   
Čtení přednáší 10. skupina: Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová.

O Velikonocích se vybralo 20.200 Kč. Na Velký pátek bylo podáno 110 sv. přijímání, na Boží hod 170 sv.
přijímání.  

V neděli 1.5. je po mši sv. v kostele další školení biřmovanců.

Vyučování náboženství pro 3. a 4. třídu se mimořádně překládá z úterý na pondělí, tedy zítra v 15 hod.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 4. do 24. 4. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

17. 4.

    Ne

SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

žehnání velikonočních pokrmů

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  

  18. 4.

Po

  Pondělí v oktávu velikonočním

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Rousovu a Musilovu

  19. 4.

Út

  Úterý v oktávu velikonočním

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky (za
  minulý týden)

  20. 4.

St

  Středa v oktávu velikonočním

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Annu a Františka Posádkovy, dvoje rodiče, sourozence, živou
a zemřelou rodinu a duše v očistci

  21. 4.

Čt

Čtvrtek v oktávu velikonočním

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii Kovaříkovou, dvoje rodiče, sourozence a živou a zemřelou rodinu

  22. 4.

Pátek v oktávu velikonočním

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  23. 4. 

So

  Sobota v oktávu velikonočním

--

 

  24. 4.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

neděle Božího milosrdenství

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 90 let života

  9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Terezy Blažkové dcery Ondřeje a Veroniky Blažkových
z Příbrami

Sobotní úklid farního kostela 23. 4. připadá na 9. skupinu: ta má ale jen 1 člena, proto prosíme o
doplnění ochotnou ženou. Uklízet tedy bude 10. skupina – rodina Matouškova z Rapotic.   
Čtení přednáší 9. skupina: sestra Klára Pokorná a druhého hledáme.

V sobotu 23. dubna se v 18 hodin koná v kapli v Rapoticích koncert skupiny LISTOVĚJ - zhudebněné básně Jana Zahradníčka a vlastní tvorba            http://listovej.cz/

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 4. do 17. 4. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

10. 4.

    Ne


KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
 

žehnání ratolestí a průvod

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za
P. Ladislava Černého,
zemřel 9. 4. 1990

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření celé farnosti

  11. 4.

Po

  Pondělí Svatého týdne

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Filovy, Novákovy, syna Bohumila, svatá Patočkovy, syna Josefa a manželku Ludmilu, duše v očistci a na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii

  12. 4.

Út

  Úterý Svatého týdne

--

 

  13. 4.

St

  Středa svatého týdne

17.00

KRALICE

  14. 4.

Čt

ZELENÝ ČTVRTEK – památka Večeře Páně

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Antonii Havlíčkovy, dvoje rodiče, Jana Rouchovanského, syna Jiřího a živou rodinu

  15. 4.

VELKÝ PÁTEK – památka Umučení Páně, den přísného

  15.00

VYSOKÉ POPOVICE – obřady Umučení Páně

  16. 4. 

So

  BÍLÁ SOBOTA – Velikonoční
  vigilie

19.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za PhDr. Pavla Koštuříka, bratra s manželkou, synovce, švagra, dvoje rodiče a živou rodinu

  17. 4.

    Ne

SLAVNOST  ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
(žehnání velikonočních pokrmů)

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Ludmilu Kopáčkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela 16. 4. připadá na 8. skupinu: sestry Terezii Vognarovou a Jiřinu 
Macálkovou. Sraz v 9 hod. na faře.

Čtení během svátků nabízíme dobrovolníkům.

Biřmování 21 kandidátů bude 17. září v 10 hodin. Biřmuje otec biskup Vojtěch.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Má jen 7 stránek, je zdarma. Místo toho vydali   
knížku pro děti a mládež o svatých Cyrilu a Metodějovi, napsal P. Petr Piťha, cena je stejná – 20 Kč.

Adorační listina na Bílou sobotu visí nad knižním stolkem.

Ministranti, vezměte si obleky na vyprání!

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 4. do 10. 4. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

3. 4.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

(po mši sv. je v kostele školení biřmovanců)

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu
a Josefa Podpěrovy, Marii a Jana Fialovy, manžele Plockovy, Annu Svobodovou
a rodiče a sourozence všech

  14.00

PŘÍBRAM – pobožnost křížové cesty pro celou farnost

   4. 4.

Po

  Sv. Izidora, biskupa

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Kitnérovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie

   5. 4.

Út

  Sv. Vincence Ferrerského

--

 

   6. 4.

St

  Středa po 5. nedělí postní
  (výročí úmrtí sv. Metoděje
  v r. 885)

18.00

LUKOVANY – mše svatá za zastupitelstvo
a občany

   7. 4.

Čt

Sv. Jana Křtitele de la Salle, kněze

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa Horta, rodiče Jarmilu a Josefa, prarodiče Augustinu a Františka Krejčovy, Annu a Josefa Hortovy a zemřelou přízeň

   8. 4.

Pátek po 5. neděli postní

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   9. 4. 

So

  Sobota po 5. neděli postní

--

 

  10. 4.

    Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ)  NEDĚLE

žehnání ratolestí a průvod

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za P. Ladislava Černého (zemřel 9. 4. 1990)

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření celé farnosti

Sobotní úklid farního kostela 9.4. připadá na 7. skupinu: sestry Jaroslavu a Janu Polehlovy. Sraz na faře
v 9 hodin.     
Čtení v neděli 10.4.2022 přednáší 8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová.   

Hodinový blok pořadů pro děti je na TV NOE kvůli přenosu pobytu papeže na Maltě již v 15.30 hod. 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE s otcem biskupem Vojtěchem

sobota    9. 4. 2022          8:00 - 16:30 v katedrále sv. Petra a Pavla

Můžete se zde obohatit o spoustu zážitků, vědomostí, podnětů, myšlenek, nových kamarádství i duchovního prožití akce.

Akce je určená pro mládež celé brněnské diecéze ve věku 12 - 25 let.

Na Zelený čtvrtek, 14. dubna 2022, budeme v rapotické kapli pořádat téměř tradiční
SEDEROVOU VEČEŘI.

Začne po mši svaté, kolem půl sedmé. Prosíme zájemce, aby se zapsali na seznam v kostele nebo se nahlásili Zdeňkovi Strašákovi - kontakt je na webových stránkách i na seznamu. Je důležité nahlásit se včas - nejpozději v neděli 10. dubna - a napsat plný počet zúčastněných.

Přiložený je i seznam potravin, které budeme kupovat, a prací, které jsou s tím spojené. Pokud můžete vypomoci, napište se a Pán Bůh zaplať!

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 3. do 3. 4. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

27. 3.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ
 

(mění se čas)

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii
a Antonína Paterovy, dvoje rodiče a sourozence

  14.00

RAPOTICE – křížová cesta pro celou farnost (změna v pořadí)

  28. 3.

Po

  Pondělí po 4. neděli postní

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Františka Chupíkovy, dvoje rodiče a Marii a Jaroslava Koláčkovy a duše v očistci

  29. 3.

Út

  Úterý po 4. neděli postní

--

 

  30. 3.

St

  Středa po 4. nedělí postní

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Daňkovu a Hálovu

  31. 3.

Čt

Čtvrtek po 4. neděli postní

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Františka Sobotku, dvoje rodiče, sourozence a přízeň

   1. 4.

Pátek po 4. neděli postní

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   2. 4. 

So

  Sv. Františka z Pauly,  
  poustevníka

--

 

   3. 4.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu
a Josefa Podpěrovy, Marii a Jana Fialovy, manžele Plockovy, Annu Svobodovou a rodiče a sourozence všech

  14.00

PŘÍBRAM – pobožnost křížové cesty pro celou farnost

Sobotní úklid farního kostela 2.4. připadá na 6. skupinu: manžele Skálovy z Příbrami

Čtení v neděli 3.4.2022 přednáší 7. skupina: ing. Jitka Procházková a Regina Blažková (6. skupina zanikla)

Hodinové vysílání pro děti na TV NOE začíná v 18 hod.     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 3. do 27. 3. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

20. 3.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ
v r. 1393 byl umučen
sv. Jan Nepomucký

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Marii Matouškovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  14.00

LUKOVANY– křížová cesta pro celou farnost - ve farním kostele nebude

  21. 3.

Po

  Pondělí po 3. neděli postní

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludvíka a Marii Šurdovy, 2 dcery, rodiče a sourozence

  22. 3.

Út

  Úterý po 3. neděli postní

--

 

  23. 3.

St

  Sv. Turibia z Mongroveja,
  biskupa

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Ondřeje a Štěpánku Přibylovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  24. 3.

Čt

Sv. Kateřiny Švédské

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče Baštářovy, zetě Jana a Františka, manžele Jakoubkovy, vnučku Petru, manžele Marii a Josefa Pavlíčkovy, živou a zemřelou rodinu

  25. 3.

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ
výročí posvěcení kaple v Rapoticích - 1995

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislava a Marii Chupíkovy

  26. 3. 

So

  Sobota po 3. neděli postní

--

 

  27. 3.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ
 

(mění se čas)

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii
a Antonína Paterovy, dvoje rodiče a sourozence

  14.00

RAPOTICE – křížová cesta pro celou farnost (změna v pořadí)

Sobotní úklid farního kostela 26.3. připadá na 5. skupinu: sestry Marii Foralovou a Reginu Blažkovou.

Čtení v neděli 27.3.2022 přednáší 5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula 


Poutní slavnost farního kostela spojená s prvním sv. přijímáním 14 dětí bude v neděli 26. 6. Svátek
patrona farního kostela je 24.6.

Upozornění pro děti: NEDĚLE: 16.25 hod., TV NOE: hodinový pořad pro děti – dnes v mimořádný čas!    

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 3. do 20. 3. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

13. 3.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ
 

výročí zvolení papeže Františka v r. 2013

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  14.00

LESNÍ JAKUBOV – křížová cesta
pro celou farnost – ve farním kostele nebude

  14. 3.

Po

  Pondělí po 2. neděli postní

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Josefu a Josefa Hra- deckých, syna Josefa, vnuka Jana, duše v očistci

  15. 3.

Út

  Úterý po 2. neděli postní

--

 

  16. 3.

St

  Středa po 2 neděli postní

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Košákovu, Nekudovu a duše v očistci

  17. 3.

Čt

Sv. Patrika, biskupa

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za řeholní sestry Bohumíru a Anežku Liškovy, Ildefonsu Žaludovou, rodiče, sourozence a živou rodinu.

  18. 3.

Sv. Cyrila Jeruzalémského

--

 

  19. 3. 

So

  SLAVNOST SV. JOSEFA,
  snoubence P. Marie

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, doporučený svátek

  20. 3.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

v r. 1393 byl umučen
sv. Jan Nepomucký

Za týden bude po mši sv. školení biřmovanců, další bude 3.4.

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Marii Matouškovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  14.00

LUKOVANY– křížová cesta pro celou farnost – ve farním kostele nebude

Sobotní úklid farního kostela 19. 3. připadá na 4. skupinu: sestry Ludmilu a Barboru Korotvičkovy.   
Čtení v neděli 20. 3. 2022 přednáší 4. skupina: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková.

Finance za únor   VÝDAJE: zálohy na energie Innogy 23.400 Kč, zálohy na energie ČEZ 19.450 Kč.
                                PŘÍJMY: uloženo na účet farnosti: 11.000 Kč.

                                SBÍRKY: pro Ukrajinu 27.100 Kč, Haléř sv. Petra 13.800 Kč.

Upozornění pro děti: hodinový blok pořadů pro děti začíná na TV NOE v 18 hod. Pro ty, kteří vstávají
v sobotu v 8 hod., je předpremiéra tohoto pořadu právě v tuto dobu.

Teď vám rozdáme, milé děti, postní pokladničky, kam budete dávat teď v postní době pro Pána Ježíše
své úspory, které získáte, když si něco odepřete.    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 3. do 13. 3. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

6. 3.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu
a Emila Krejčovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – křížová cesta
pro celou farnost

   7. 3.

Po

  Sv. Perpetuy a Felicity,
  mučednic

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Skřivánkovu a Chmelíčkovu s prosbou o Boží pomoc

   8. 3.

Út

  Sv. Jana z Boha

--

 

   9. 3.

St

  Sv. Františky římské, řeholnice

17.30

LUKOVANY – mše svatá za rodiče Michala Burzu a Annu Nízkou a za živou rodinu

 10. 3.

Čt

Sv. Jana Ogilvie, kněze a mučedníka

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za rodiče Sobotkovy, Krčmovy, živou a zemřelou rodinu a přízeň

 11. 3.

Pátek po 1. neděli postní

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  12. 3. 

So

  Sobota po 1. neděli postní

--

 

  13. 3.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  14.00

LESNÍ JAKUBOV – křížová cesta
pro celou farnost

Příští neděli je sbírka na celostátní setkání mládeže, které se bude konat ve dnech 9. až 14. srpna v Hradci Králové.

Sobotní úklid farního kostela připadá na 3. skupinu: sestry Ludmilu a Barboru Korotvičkovy.   
Čtení v neděli 13. 3. 2022 přednáší 3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková.

Sbírka PRO UKRAJINU vynesla před týdnem 27.100 Kč.

Výročí: 10. 3. 1948 byl komunisty zavražděn ministr zahraničí Jan Masaryk.
              12. 3. 1939 nastoupil na papežský stolec Pius XII. Hitler se o něm a o kardinálech vyjádřil slovy:
             „Já vyženu z Říma tu bandu sviní“.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 2. do 6. 3. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  27. 2.

    Ne

OSMÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana a Emilii Vaverkovy, 2 r., živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu

  28. 2.

Po

  Pondělí 8. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za rodinu Bartoškovu, Klusákovu a duše v očistci

   1. 3.

Út

  Úterý 8. týdne v mezidobí

--

  v 18.30 NA FAŘE = SCHŮZKA SYNODÁLNÍ
  SKUPINY. Všichni jsou srdečně zváni!

   2. 3.

St

  POPELEČNÍ STŘEDA
  1282 zemřela sv. Anežka Česká

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   3. 3.

Čt

Čtvrtek po Popeleční středě

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Petru Soukupovou, prarodiče, strýce Milana a Karla, tetu Marii a živou rodinu

   4. 3.

Sv. Kazimíra

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za P. Aloise Ličmana, zemřel 5. 3. 1928

   5. 3. 

So

  Sobota po Popeleční středě

--

---

   6. 3.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřinu
a Emila Krejčovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – křížová cesta
pro celou farnost

  Váš farář Vám oznamuje:

Na Popeleční středu jsme vázáni postem od masa od 14 let do konce života. Ti, kteří dovršili 18. rok, jsou vázáni postem újmy od jídla do dokončeného 59. roku věku.

Sobotní úklid farního kostela připadá na 2. skupinu: sestry Marii Břouškovou a Janu Novotnou. Sraz na faře kolem 8.30 hod.   
Čtení v neděli 6.3.2022 přednáší 2. skupina: sestra Marcela Hanáková a bratr ing. Miroslav Pelikán.

Sbírka Haléř sv. Petra pro sv. Otce vynesla před týdnem 13.800 Kč. Děkuji vám všem!  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 2. do 27. 2. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  20. 2.

    Ne

SEDMÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Sbírka „Haléř sv. Petra“

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa
a Františku Pazourkovy, děti, rodiče Boudných, m. Číčovy, Ludvíka Kavického
a na poděkování za 65 let manželství

  21. 2.

Po

  Sv. Petra Damianiho, biskupa
  a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za duše, na které nikdo nepamatuje

  22. 2.

Út

  SVÁTEK STOLCE SVATÉHO
  APOŠTOLA PETRA

--

 

  23. 2.

St

  Památka sv. Polykarpa,
  biskupa a mučedníka

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jaroslava Matěju, živou a zemřelou rodinu Matějovu a Zelinkovu

  24. 2.

Čt

Čtvrtek 7. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miroslava Kopuletého, syna Miroslava a manžele Hedejovy

  25. 2.

Pátek 7. týdne v mezidobí

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  26. 2. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  27. 2.

    Ne

OSMÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 1. skupinu: věřící z Lesního Jakubova. Sraz na faře v 8.30 hod.   
  Čtení v neděli 27.2.2022 přednáší 1. skupina: sestra Jana Boudná a bratr ing. Vladimír Chatrný.


  25. února je výročí komunistického puče v r. 1948. Bilance je: 248 popravených na přes 200.000
  odsouzených a uvězněných.   
 

  Na knižním stolku jsou poslední výtisky časopisu MILUJTE SE!
 

  22.2. si připomeneme 50 let od úmrtí 12. brněnského biskupa Mons. Th.Dr. Karla Skoupého, který
  vykonával službu v pohnuté době 20. století:  po 2. světové válce, po komunistickém puči v r. 1948,
  pak byl internována a uvězněn, v r. 1968 propuštěn a do roku 1972 mohl omezeně vykonávat službu. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13 2. do 20. 2. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  13. 2.

    Ne

ŠESTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii Peřinovou, dvoje rodiče a sourozence

  14. 2.

Po

Pondělí 6. týdne v mezidobí –
výročí úmrtí sv. Cyrila – r. 869

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá

  15. 2.

Út

Úterý 6. týdne v mezidobí

--

 

  16. 2.

St

Středa 6. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše svatá za rodinu Sypěnovu, Šikulovu a Šumberovu

  17. 2.

Čt

Sv. Alexia a druhů, řeholníků

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Martu Suchou, dvoje rodiče a živou rodinu

  18. 2.

Pátek 6. týdne v mezidobí

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  19. 2. 

So

Sobotní památka P. Marie

--

 

  20. 2.

    Ne

SEDMÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Sbírka „Haléř sv. Petra“

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa
a Františku Pazourkovy, děti, rodiče Boudných, manžele Číčovy, Ludvíka Kavického a na poděkování za 65 let manželství

Sobotní úklid farního kostela připadá na 22. skupinu: sestry Marcelu a Peru Hanákovy.   
Čtení v neděli 20.2.2022 přednáší 17.skupina: bratr ing. Pavel Baláš a ing. Petr Kozák.  

Na knižním stolku si můžete vzít rozpis úklidu kostela na tento rok.

Na stolku jsou i poslední výtisky časopisu MILUJTE SE!

V úterý 15.2. proběhne v 18:30 na faře další setkání synodální skupiny. Všichni zájemci jsou srdečně   
zváni.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 2. do 13. 2. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   6. 2.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za dar života
a zdraví

po mši sv. je v kostele školení biřmovanců

   7. 2.

Po

  Pondělí 5. týdne v mezidobí

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřinu a Miloše Foralovy, dvoje rodiče, syny Jiřího a Miloše a živou rodinu

   8. 2.

Út

  Sv. Jeronýma Emilianiho
  nebo
  Sv. Josefiny Bakhity, panny

--

 

   9. 2.

St

  Středa 5. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá

  10. 2.

Čt

Památka sv. Scholastiky, panny

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá

  11. 2.

Panny Marie Lurdské

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  12. 2. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  13. 2.

    Ne

ŠESTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii Peřinovou, dvoje rodiče a sourozence

Sobotní úklid farního kostela připadá na 21. skupinu: sestry Ivanu Liškovou a Annu Rosendorfovou 
Čtení v neděli 13. 2. 2022 přednáší: sestry Terezie Vognarová a ing. Veronika Matoušková

Na knižním stolku je ještě několik výtisků časopisu MILUJTE SE! s výborným obsahem!  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 1. do 30. 1. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  23. 1.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE

V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu

  24. 1.

Po

  Památka sv. Františka
  Saleského, biskupa a učitele
  církve 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marcelu Patočkovou, rodiče Patočkovy a živou rodinu

  25. 1.

Út

  Svátek obrácení sv. Pavla,
  apoštola

--

 

  26. 1.

St

  Památka sv. Timoteje a Tita,
  biskupů

17.30

LUKOVANY– mše svatá za Karla a Boženu Vejrostovy, 2dvoje rodiče a živou rodinu

  27. 1.

Čt

Sv. Anděly Mericiové, panny

  --

 

  28. 1.

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  29. 1. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  30. 1.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodinu Pokorných a Hortovu, Martu Suchou, živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu

Po mši sv. je křest Jakuba Němce,

jeho rodiče jsou Petr a Lenka Němcovi z Příbrami 25, je to jejich druhé dítě

Sobotní úklid farního kostela připadá na 19. skupinu, která zanikla, takže na toto místo se dostává
skupina sester: Marie Krepsová a Mgr. Marie Rousová. Také další skupiny se posouvají o 1 místo
dopředu. Opravený pořadník je vyvěšen vzadu na vývěsce.    
Čtení v neděli 30.1.2022 připadá na 14. skupinu: sestra Nikola Fialová a Mgr. Zdeněk Strašák.

Na vývěsce na mříži je vyvěšena titulní strana Katolického týdeníku s přehledem pod nadpisem KOLIK LIDÍ
SE HLÁSÍ K VÍŘE V ČESKU.

Děvčata od 12 let: na zadní straně časopisu IN-Dívčí svět máte pokyny, jak dostávat časopis zdarma a
přímo domů.  

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA: Zakřany 43.752,- Kč, Příbram 30.321,- Kč, Lukovany 27.000,- Kč, Rapotice 26.870,-
Vysoké Popovice 24.496,- Kč a Lesní Jakubov 7.460,- Kč. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 1. do 23. 1. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  16. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, rodiče, sourozence, přízeň
a živou rodinu

  17. 1.

Po

  Památka sv. Antonína, opata 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Balášovu a Kristkovu

  18. 1.

Út

  Památka Panny Marie, Matky
  jednoty křesťanů

--

  v 18.30 NA FAŘE = SCHŮZKA SYNODÁLNÍ
  SKUPINY

  19. 1.

St

  Středa 2. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živé a zemřelé členy rodiny Velebovy, Sýkorovy a Vaverkovy

  20. 1.

Čt

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo
Sv. Šebestiána, mučedníka

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa a Anežku Neklapilovy, Antonína a Sylvu Jelínkovy

  21. 1.

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  22. 1. 

So

  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

--

 

  23. 1.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu

VÁŠ FARÁŘ VÁM VZKAZUJE A OZNAMUJE:

Sobotní úklid farního kostela připadá na 18. skupinu: manžele Pokorných   
Čtení v neděli 23. 1. 2022 připadá na 13. skupinu: sestra Lenka Hálová a ing. Vladimír Kovářík.
 

V úterý 18.1. bude v 18:30 na faře schůzka synodální skupiny. Téma setkání je "Naslouchání". Všichni
zájemci jsou srdečně zváni.

Prosím všechny práceschopné muže z Vysokých Popovic, aby zde zůstali. Rozdělíme si služby v uklízení
sněhu u vchodu do kostela před nedělní mší sv. Ještě jednu věc si spolu po ohláškách probereme.

Lektoři, kdo jste si ještě nepřišel pro malý dárek, vyzvedněte si ho teď u pana faráře u křtitelnice.

Rodiče: i dnes je pro vaše děti na TV NOE od 18 hod. hodinový blok pro děti: Ovečky, animované biblické
příběhy a strýček Emu.

Finance za prosinec stručně: PŘÍJMY: uloženo na farní účet 30.000,- Kč

VÝDAJE: pojištění budov = 17.808,- Kč, energie = 13.940,- Kč     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 1. do 16. 1. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   9. 1.

    Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

končí doba vánoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a na poděkování Pánu Bohu za dar života

Po mši sv. bude setkání rodičů dětí, které byly loni a předloni pokřtěny a budou jim předány malé dárky. Setkání bude pokračovat na faře.

  10. 1.

Po

Pondělí 1. týdne v mezidobí 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  11. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  12. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

  13. 1.

Čt

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za rodiu Šumberovu a Polehlovu

  14. 1.

Pátek 1. týdne v mezidobí

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  15. 1. 

So

Sobota 1. týdne v mezidobí

--

 

  16. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, rodiče, sourozence, přízeň
a živou rodinu

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 17. skupinu: sestry Janu Boudnou a Janu Kopáčkovou.   
  Čtení v neděli 16.1.2022 připadá na 12. skupinu: bratry Vojtěcha Rouse a ing. Zdeňka Šmardu.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 1. do 9. 1. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   2. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Škodovy, Pokorných, Ferdinanda Přinesdomů a živou rodinu

   3. 1.

Po

  Nejsvětějšího jména Ježíš 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za sourozence Bohumila Chatrného, Jiřinu Dvořákovu, Blahoslava Chatrného, živou a zemřelou rodinu

   4. 1.

Út

  Úterý po 2. neděli po Narození
  Páně

--

 

   5. 1.

St

  Středa po 2. neděli
  po Narození Páně
  (večerní mše je z vigilie svátku)

15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb paní Marie Chupíkové z Příbrami – 86 roků

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jaroslava a Růženu Pirochtovy, živou a zemřelou rodinu

   6. 1.

Čt

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
doporučený svátek

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

   7. 1.

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   8. 1. 

So

  Sobota po Zjevení Páně

--

 

   9. 1.

    Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

končí doba vánoční

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a na poděkování Pánu Bohu za dar života

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 16. skupinu: manžele Posádkovy.    
  Čtení při svátečních mších nabízíme dobrovolníkům a děkujeme za ochotu.
  
Dnes 2. 1. v 15 hodin se koná v kostele v Lukovanech vánoční koncert.

  V úterý 4. 1. bude v 18:30 na faře ve Vysokých Popovicích setkání synodální skupunky. Všechny zájemce    srdečně zveme.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 12. 2021 do 2. 1. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 26. 12.

    Ne


SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA

dnes je možno žehnat  manželům

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy, 3 syny a ž. r.

 27. 12.

Po

  Svátek sv. Jana, apoštola
  a evangelisty 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá na úmysl dárce

 28. 12.

Út

  Svátek svatých Mláďátek,
  mučedníků

--

 

 29. 12.

St

Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

 30. 12.

Čt

Šestý den v oktávu
Narození Páně

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše s svatá za Josefa
a Anežku Neklapilovy, Antonína a Sylvu Jelínkovy

 31. 12.

Sv. Silvestra I., papeže

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování a prosbu o Boží pomoc
pro naši farnost

   1. 1. 

So

  SLAVNOST MATKY BOŽÍ,
  PANNY MARIE
 
zasvěcený svátek

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   2. 1.

    Ne

 

DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
 

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

Sobotní úklid farního kostela připadá na 15. skupinu: sestry Marii Hájkovou a Bohuslavu Věžníkovou.    
Čtení při svátečních mších nabízíme dobrovolníkům a děkujeme za ochotu.

Na knižním stolku jsou poslední výtisky časopisu MILUJTE SE! se skvělým obsahem.

Schůzka biřmovanců v neděli 2.1.2022 po mši svaté v kostele

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 12. do 26. 12. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 19. 12.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františku a Jana Posádkovy, syna Vladimíra, živou
a zemřelou rodinu

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření naší farnosti

 20. 12.

Po

  Pondělí po 4. neděli adventní 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za sourozence Bohumila Chatrného, Jiřinu Dvořákovu, Blahoslava Chatrného, živou a zemřelou rodinu

 21. 12.

Út

  Sv. Petra Kanisia, kněze

--

 

 22. 12.

St

Středa po 4. neděli adventní

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jaroslava a Růženu Pirochtovy, živou a zemřelou rodinu

 23. 12.

Čt

Čtvrtek po 4. neděli adventní

  17.30

RAPOTICE – mše svatá je volná

 24. 12.

Štědrý den

 19.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 25. 12. 

So

  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
  zasvěcený svátek

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná

 26. 12.

    Ne

SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy a 3 syny

Sobotní úklid farního kostela připadá na 14. skupinu: sestry Jitka Skokanová a Vlasta Pelikánová

Čtení během svátečních dnů nabízíme dobrovolníkům a děkujeme za ochotu.

NA ŠTĚDRÝ DEN NENÍ PŮST I KDYŽ JE PÁTEK.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!

Ministranti a ministrantky: vezměte si dnes obleky na vyprání.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 12. do 19. 12. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 12. 12.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

 13. 12.

Po

  Památka sv. Lucie, panny
  a mučednice 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka a jejich rodiče a sourozence

 14. 12.

Út

  Památka sv. Jana od Kříže,
  kněze

--

 

 15. 12.

St

Středa po 3. neděli adventní

15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Milady Kroutilové z Příbrami, *1926

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Marii Vaverkovy, Františka a Marii Břouškovy, jejich rodiče a živou rodinu

 16. 12.

Čt

Čtvrtek po 3. neděli adventní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Jaroslava Krčmovy, Marii a Františka Sobotkovy a živou rodinu

 17. 12.

Pátek po 3 neděli adventní

Papež František se dožívá 85 roků

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 18. 12. 

So

   Sobota po 3. neděli adventní

--

 

 19. 12.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františku a Jana Posádkovy, syna Vladimíra, živou a zemřelou rodinu

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST!


využijte možnosti k předvánočnímu úklidu duše

SVÁTOST SMÍŘENÍ

v neděli 19. prosince

od 14 hodin (do vyprodání zásob)

Sobotní úklid farního kostela připadá na 13. skupinu: sestry ing. Jitka Procházková a Mgr. Jana Křivánková. Sraz na faře v 9 hodin.  
Čtení přednáší v neděli 19. 12. - 11. skupina: sestry Mgr. Jana Křivánková a Silvie Hálová  

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!

Finance za listopad: VÝDAJE: bohoslužebné potřeby - 1. 180 Kč, energie – 30.300 Kč
                                     PŘÍJMY: pachtovné AZOS – 34.302 Kč
Děti, přijďte si do sakristie pro prosincové číslo Nezbedy. Dnes také ukončíme objednávání časopisů pro příští rok. 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 12. do 12. 12. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  5. 12.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – bohoslužba

  6. 12.

Po

  Sv. Mikuláše, biskupa 

17.30

PŘÍBRAM – bohoslužba

  7. 12.

Út

  Památka sv. Ambrože, biskupa
  a učitele církve

--

 

  8. 12.

St

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra a živou rodinu

  9. 12.

Čt

Sv. Jana Didaka

  17.30

RAPOTICE – bohoslužba

 10. 12.

Panny Marie Loretánské

 

 

 11. 12. 

So

   Sv. Damasa I. papeže

--

 

 12. 12.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 12. skupinu: sestry ze Zakřan. Sraz na faře v 9 hod.
  Čtení přednáší v neděli 12. 12. - 10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová.  
 
 
 
  Časopis IN! dívčí svět pro děvčata od 12 let bude od 1. 1. 2022 distribuován bezplatně. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 11. do 5. 12. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 28. 11.

    Ne


PRVNÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, rodiče všech a živou rodinu

 29. 11.

Po

  Pondělí po 1. neděli adventní 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Štěpána Chmelíčkovy, Silvestra Korotvičku a rodinu

 30. 11.

Út

  Svátek sv. Ondřeje, apoštola

--

 

  1. 12.

St

Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Karla Přibyla, Marii a Františka Patočkovy a dvoje rodiče

  2. 12.

Čt

Čtvrtek po 1. neděli adventní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa a Anežku Neklapilovy, Antonína a Sylvu Jelínkovy

  3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského. Kněze
CELODENNÍ VÝSTAVA NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ

  9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na úmysl kněze

od 10 hodin budou půlhodinové adorace dvojic, které skončí v 17.30

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  4. 12. 

So

  Sv. Jana Damašského

--

 

  5. 12.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 11. skupinu: sestry Mgr. Helenu Kopáčkovou a Evu Pokornou
Čtení přednáší v neděli 5. 12. - 9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová.  
 
 
Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! – poslední v tomto roce. 

NAD NÍM VISÍ ROZPIS ADORACE NA 3. PROSINCE.    
 
Sv. Otec František navštíví ve dnech 2. až 6. prosince pravoslavné státy Kypr a Řecko.
 

Na 1. pátek je zde v kostele setkání biřmovanců: po mši sv., na kterou přijďte.                                  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 11. do 28. 11. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 21. 11.

    Ne

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Klimešovu, Maršálkovu, Wedzelovu, Cihlářovu a dary Ducha Svatého

 22. 11.

Po

  Památka sv. Cecílie, panny
  a mučednice 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za farníky

 23. 11.

Út

  Sv. Klementa I., papeže a muč.

--

 

 24. 11.

St

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků

17.30

LUKOVANY – mše svatá za rodinu Kuchyňkovu, Šumberovu a na poděkování Pánu Bohu

 25. 11.

Čt

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Jana a Františku Tesařovy, živou a zemřelou rodinu

 26. 11.

Pátek 34. týdne v mezidobí

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miloslavu a Václava Křivánkovy, dvoje rodiče a sourozence

 27. 11. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

 28. 11.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

začíná nový církevní
neboli liturgický rok

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, rodiče všech a živou rodinu

V sobotu 4. prosince se od 15 hodin koná ve Zbraslavi setkání mládeže rosického děkanství. Mládeži, naplánujte si účast, vše prohovoříme.

Sobotní úklid farního kostela připadá na 10. skupinu, byla ale provedena výměna.

Čtení přednáší v neděli 28. 11. - 8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová.

Odběratelé časopisů Nezbeda, Cvrček a IN-Dívčí svět nám nahlaste, zda v odběru pokračujete nebo ho ukončíte.

Středa 24.11.  je nazvána Červená středa. Nasvícením kostelů červeným světlem upozorňujeme svět na pronásledování křesťanů pro víru.       

 

aktualizováno: 18.03.2023 14:21:05