DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informace / Ohlášky

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 1. do 23. 1. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  16. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, rodiče, sourozence, přízeň
a živou rodinu

  17. 1.

Po

  Památka sv. Antonína, opata 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Balášovu a Kristkovu

  18. 1.

Út

  Památka Panny Marie, Matky
  jednoty křesťanů

--

  v 18.30 NA FAŘE = SCHŮZKA SYNODÁLNÍ
  SKUPINY

  19. 1.

St

  Středa 2. týdne v mezidobí

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živé a zemřelé členy rodiny Velebovy, Sýkorovy a Vaverkovy

  20. 1.

Čt

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka nebo
Sv. Šebestiána, mučedníka

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa a Anežku Neklapilovy, Antonína a Sylvu Jelínkovy

  21. 1.

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  22. 1. 

So

  Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

--

 

  23. 1.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a živou rodinu

VÁŠ FARÁŘ VÁM VZKAZUJE A OZNAMUJE:

Sobotní úklid farního kostela připadá na 18. skupinu: manžele Pokorných   
Čtení v neděli 23. 1. 2022 připadá na 13. skupinu: sestra Lenka Hálová a ing. Vladimír Kovářík.
 

V úterý 18.1. bude v 18:30 na faře schůzka synodální skupiny. Téma setkání je "Naslouchání". Všichni
zájemci jsou srdečně zváni.

Prosím všechny práceschopné muže z Vysokých Popovic, aby zde zůstali. Rozdělíme si služby v uklízení
sněhu u vchodu do kostela před nedělní mší sv. Ještě jednu věc si spolu po ohláškách probereme.

Lektoři, kdo jste si ještě nepřišel pro malý dárek, vyzvedněte si ho teď u pana faráře u křtitelnice.

Rodiče: i dnes je pro vaše děti na TV NOE od 18 hod. hodinový blok pro děti: Ovečky, animované biblické
příběhy a strýček Emu.

Finance za prosinec stručně: PŘÍJMY: uloženo na farní účet 30.000,- Kč

VÝDAJE: pojištění budov = 17.808,- Kč, energie = 13.940,- Kč     

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 1. do 16. 1. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   9. 1.

    Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

končí doba vánoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a na poděkování Pánu Bohu za dar života

Po mši sv. bude setkání rodičů dětí, které byly loni a předloni pokřtěny a budou jim předány malé dárky. Setkání bude pokračovat na faře.

  10. 1.

Po

Pondělí 1. týdne v mezidobí 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  11. 1.

Út

Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  12. 1.

St

Středa 1. týdne v mezidobí

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

  13. 1.

Čt

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za rodiu Šumberovu a Polehlovu

  14. 1.

Pátek 1. týdne v mezidobí

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  15. 1. 

So

Sobota 1. týdne v mezidobí

--

 

  16. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, rodiče, sourozence, přízeň
a živou rodinu

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 17. skupinu: sestry Janu Boudnou a Janu Kopáčkovou.   
  Čtení v neděli 16.1.2022 připadá na 12. skupinu: bratry Vojtěcha Rouse a ing. Zdeňka Šmardu.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 1. do 9. 1. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   2. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Škodovy, Pokorných, Ferdinanda Přinesdomů a živou rodinu

   3. 1.

Po

  Nejsvětějšího jména Ježíš 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za sourozence Bohumila Chatrného, Jiřinu Dvořákovu, Blahoslava Chatrného, živou a zemřelou rodinu

   4. 1.

Út

  Úterý po 2. neděli po Narození
  Páně

--

 

   5. 1.

St

  Středa po 2. neděli
  po Narození Páně
  (večerní mše je z vigilie svátku)

15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb paní Marie Chupíkové z Příbrami – 86 roků

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jaroslava a Růženu Pirochtovy, živou a zemřelou rodinu

   6. 1.

Čt

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ
doporučený svátek

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

   7. 1.

Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   8. 1. 

So

  Sobota po Zjevení Páně

--

 

   9. 1.

    Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

končí doba vánoční

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče Bochníčkovy, Dvořákovy a na poděkování Pánu Bohu za dar života

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 16. skupinu: manžele Posádkovy.    
  Čtení při svátečních mších nabízíme dobrovolníkům a děkujeme za ochotu.
  
Dnes 2. 1. v 15 hodin se koná v kostele v Lukovanech vánoční koncert.

  V úterý 4. 1. bude v 18:30 na faře ve Vysokých Popovicích setkání synodální skupunky. Všechny zájemce    srdečně zveme.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 26. 12. 2021 do 2. 1. 2022

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 26. 12.

    Ne


SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA

dnes je možno žehnat  manželům

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy, 3 syny a ž. r.

 27. 12.

Po

  Svátek sv. Jana, apoštola
  a evangelisty 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá na úmysl dárce

 28. 12.

Út

  Svátek svatých Mláďátek,
  mučedníků

--

 

 29. 12.

St

Sv. Tomáše Becketa, biskupa a mučedníka

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Karla Švarce, dvoje rodiče a živou rodinu

 30. 12.

Čt

Šestý den v oktávu
Narození Páně

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše s svatá za Josefa
a Anežku Neklapilovy, Antonína a Sylvu Jelínkovy

 31. 12.

Sv. Silvestra I., papeže

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování a prosbu o Boží pomoc
pro naši farnost

   1. 1. 

So

  SLAVNOST MATKY BOŽÍ,
  PANNY MARIE
 
zasvěcený svátek

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   2. 1.

    Ne

 

DRUHÁ NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ
 

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

Sobotní úklid farního kostela připadá na 15. skupinu: sestry Marii Hájkovou a Bohuslavu Věžníkovou.    
Čtení při svátečních mších nabízíme dobrovolníkům a děkujeme za ochotu.

Na knižním stolku jsou poslední výtisky časopisu MILUJTE SE! se skvělým obsahem.

Schůzka biřmovanců v neděli 2.1.2022 po mši svaté v kostele

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 12. do 26. 12. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 19. 12.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františku a Jana Posádkovy, syna Vladimíra, živou
a zemřelou rodinu

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření naší farnosti

 20. 12.

Po

  Pondělí po 4. neděli adventní 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za sourozence Bohumila Chatrného, Jiřinu Dvořákovu, Blahoslava Chatrného, živou a zemřelou rodinu

 21. 12.

Út

  Sv. Petra Kanisia, kněze

--

 

 22. 12.

St

Středa po 4. neděli adventní

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jaroslava a Růženu Pirochtovy, živou a zemřelou rodinu

 23. 12.

Čt

Čtvrtek po 4. neděli adventní

  17.30

RAPOTICE – mše svatá je volná

 24. 12.

Štědrý den

 19.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 25. 12. 

So

  SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ
  zasvěcený svátek

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná

 26. 12.

    Ne

SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy a 3 syny

Sobotní úklid farního kostela připadá na 14. skupinu: sestry Jitka Skokanová a Vlasta Pelikánová

Čtení během svátečních dnů nabízíme dobrovolníkům a děkujeme za ochotu.

NA ŠTĚDRÝ DEN NENÍ PŮST I KDYŽ JE PÁTEK.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!

Ministranti a ministrantky: vezměte si dnes obleky na vyprání.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 12. 12. do 19. 12. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 12. 12.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

 13. 12.

Po

  Památka sv. Lucie, panny
  a mučednice 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka a jejich rodiče a sourozence

 14. 12.

Út

  Památka sv. Jana od Kříže,
  kněze

--

 

 15. 12.

St

Středa po 3. neděli adventní

15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pohřeb Milady Kroutilové z Příbrami, *1926

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Marii Vaverkovy, Františka a Marii Břouškovy, jejich rodiče a živou rodinu

 16. 12.

Čt

Čtvrtek po 3. neděli adventní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Anežku a Jaroslava Krčmovy, Marii a Františka Sobotkovy a živou rodinu

 17. 12.

Pátek po 3 neděli adventní

Papež František se dožívá 85 roků

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 18. 12. 

So

   Sobota po 3. neděli adventní

--

 

 19. 12.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františku a Jana Posádkovy, syna Vladimíra, živou a zemřelou rodinu

JEDINEČNÁ PŘÍLEŽITOST!


využijte možnosti k předvánočnímu úklidu duše

SVÁTOST SMÍŘENÍ

v neděli 19. prosince

od 14 hodin (do vyprodání zásob)

Sobotní úklid farního kostela připadá na 13. skupinu: sestry ing. Jitka Procházková a Mgr. Jana Křivánková. Sraz na faře v 9 hodin.  
Čtení přednáší v neděli 19. 12. - 11. skupina: sestry Mgr. Jana Křivánková a Silvie Hálová  

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!

Finance za listopad: VÝDAJE: bohoslužebné potřeby - 1. 180 Kč, energie – 30.300 Kč
                                     PŘÍJMY: pachtovné AZOS – 34.302 Kč
Děti, přijďte si do sakristie pro prosincové číslo Nezbedy. Dnes také ukončíme objednávání časopisů pro příští rok. 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 12. do 12. 12. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  5. 12.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – bohoslužba

  6. 12.

Po

  Sv. Mikuláše, biskupa 

17.30

PŘÍBRAM – bohoslužba

  7. 12.

Út

  Památka sv. Ambrože, biskupa
  a učitele církve

--

 

  8. 12.

St

SLAVNOST PANNY MARIE, POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO HŘÍCHU

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava a Františku Vorlovy, dceru Františku, vnuka Petra a živou rodinu

  9. 12.

Čt

Sv. Jana Didaka

  17.30

RAPOTICE – bohoslužba

 10. 12.

Panny Marie Loretánské

 

 

 11. 12. 

So

   Sv. Damasa I. papeže

--

 

 12. 12.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 12. skupinu: sestry ze Zakřan. Sraz na faře v 9 hod.
  Čtení přednáší v neděli 12. 12. - 10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová.  
 
 
 
  Časopis IN! dívčí svět pro děvčata od 12 let bude od 1. 1. 2022 distribuován bezplatně. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 11. do 5. 12. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 28. 11.

    Ne


PRVNÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, rodiče všech a živou rodinu

 29. 11.

Po

  Pondělí po 1. neděli adventní 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Marii a Štěpána Chmelíčkovy, Silvestra Korotvičku a rodinu

 30. 11.

Út

  Svátek sv. Ondřeje, apoštola

--

 

  1. 12.

St

Sv. Edmunda Kampiána, kněze a mučedníka

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Karla Přibyla, Marii a Františka Patočkovy a dvoje rodiče

  2. 12.

Čt

Čtvrtek po 1. neděli adventní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa a Anežku Neklapilovy, Antonína a Sylvu Jelínkovy

  3. 12.

Památka sv. Františka Xaverského. Kněze
CELODENNÍ VÝSTAVA NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ

  9.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na úmysl kněze

od 10 hodin budou půlhodinové adorace dvojic, které skončí v 17.30

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  4. 12. 

So

  Sv. Jana Damašského

--

 

  5. 12.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela připadá na 11. skupinu: sestry Mgr. Helenu Kopáčkovou a Evu Pokornou
Čtení přednáší v neděli 5. 12. - 9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová.  
 
 
Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! – poslední v tomto roce. 

NAD NÍM VISÍ ROZPIS ADORACE NA 3. PROSINCE.    
 
Sv. Otec František navštíví ve dnech 2. až 6. prosince pravoslavné státy Kypr a Řecko.
 

Na 1. pátek je zde v kostele setkání biřmovanců: po mši sv., na kterou přijďte.                                  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 11. do 28. 11. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 21. 11.

    Ne

SLAVNOST
JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Klimešovu, Maršálkovu, Wedzelovu, Cihlářovu a dary Ducha Svatého

 22. 11.

Po

  Památka sv. Cecílie, panny
  a mučednice 

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za farníky

 23. 11.

Út

  Sv. Klementa I., papeže a muč.

--

 

 24. 11.

St

Památka sv. Ondřeje Dung Laca, kněze a druhů, mučedníků

17.30

LUKOVANY – mše svatá za rodinu Kuchyňkovu, Šumberovu a na poděkování Pánu Bohu

 25. 11.

Čt

Sv. Kateřiny Alexandrijské, panny a mučednice

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Jana a Františku Tesařovy, živou a zemřelou rodinu

 26. 11.

Pátek 34. týdne v mezidobí

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miloslavu a Václava Křivánkovy, dvoje rodiče a sourozence

 27. 11. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

 28. 11.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE ADVENTNÍ

začíná nový církevní
neboli liturgický rok

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa
a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, rodiče všech a živou rodinu

V sobotu 4. prosince se od 15 hodin koná ve Zbraslavi setkání mládeže rosického děkanství. Mládeži, naplánujte si účast, vše prohovoříme.

Sobotní úklid farního kostela připadá na 10. skupinu, byla ale provedena výměna.

Čtení přednáší v neděli 28. 11. - 8. skupina: sestry Mgr. Marie Rousová a Marie Foralová.

Odběratelé časopisů Nezbeda, Cvrček a IN-Dívčí svět nám nahlaste, zda v odběru pokračujete nebo ho ukončíte.

Středa 24.11.  je nazvána Červená středa. Nasvícením kostelů červeným světlem upozorňujeme svět na pronásledování křesťanů pro víru.       

 

aktualizováno: 14.01.2022 15:01:28