DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informace / Ohlášky

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 10. do 24. 10. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 17. 10.

    Ne


DVACÁTÁ DEVÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Anežku
a Miloslava Posádkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

 18. 10.

Po

  SVÁTEK SV. LUKÁŠE,
  evangelisty

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu

 19. 10.

Út

  Sv. Jana de Brébeufa a Izáka
  Joguese, kněží, a druhů,
  mučedníků

--

 

 20. 10.

St

Středa 29. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá na jistý úmysl

 21. 10.

Čt

Blahosl. Karla Rakouského

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Marii, Jaromíra a Jana Valachovy, Emila Kmeče a rodinu

 22. 10.

Sv. Jana Pavla II., papeže

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 23.10. 

So

Sv. Jana Kapistránského, kněze
  Výročí posvěcení farního kostela – 23. 10. 1910

--

 

 24. 10.

    Ne

TŘICÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Den modliteb za misie, sbírka pro misie

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františku a Stanislava Vonešovy, syna Stanislava a Jana, živou rodinu a duše v očistci

  9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Filipa Neriho Pelce z Lukovan

  Váš farář vás informuje

Sobotní úklid farního kostela připadá na 5. skupinu: sestry Marii Foralovou a Reginu Blažkovou.
  Čtení přednáší v neděli 24. 10. - 2. skupina: sestra Marcela Hanáková a bratr ing. Miroslav Pelikán.  
  
 
 
STRUČNĚ FINANCE ZA ZÁŘÍ:

výdaje: za energie 25.328 Kč,

učebnice a pracovní listy pro 13 prvokomunikantů 3.380 Kč.
pokrývačské práce 99.099 Kč, za střešní krytinu 222.217 Kč.  
příjmy: uloženo ze sbírek na účet farnosti: 11.000 Kč.
    

 

image 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 19. 9. do 26. 9. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  19. 9.

    Ne

DVACÁTÁ PÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství

Po mši sv. je farní kavárna

  20. 9.

Po

  Památka sv. Ondřeje Kim
  Taegona, kněze, Pavla Chong
  Hasanga a druhů, mučedníků

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá

  21. 9.

Út

  SVÁTEK SV. MATOUŠE, apoštola
  a evangelisty

--

 

  22. 9.

St

Středa 25. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá

  23. 9.

Čt

Sv. Pia z Pietrelciny, kněze

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jiřího Břouška, bratra Josefa, synovce Jiřího, zetě Františka, živou a zemřelou rodinu

  24. 9.

Pátek 25. týdne v mezidobí

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  25. 9. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  26. 9.

    Ne

DVACÁTÁ ŠESTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

 

 

10.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Františka Hájkovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

LUKOVANY - poutní mše svatá ke sv. Václavovi

VÁŠ FARÁŘ VÁM SDĚLUJE

Sobotní úklid farního kostela připadá na 1. skupinu: sestry z Lesního Jakubova
Čtení přednáší v neděli 26. 9. - 15. skupina: sestry Hana Posádková a Lenka Kuchyňková

Naše farnost dosáhla významného prvenství v našem rosickém děkanství. Jedná se o procento donátorů (dárců) ve Fondu budoucnosti naší diecéze PULS. Procento donátorů je 30 %, odvedli do fondu 60.286 Kč, celková částka příspěvku určeného naší farnosti je 99.327 Kč. Plakátky o tom visí ve všech kostelích a kaplích. Byli jste pochváleni před všemi kněžími na pravidelném kněžském setkání u otce děkana.

Finance za srpen: VÝDAJE: za energie 22.106 Kč, za učebnice a pracovní listy pro 3. třídu 1.990 Kč.
                                PŘÍJMY: uloženo ze sbírek na účet farnosti 29.000 Kč.

Příští týden v úterý v 15 hod. se na faře sejde 3. a 4. třída – 13 žáků – kteří se budou připravovat na 1. svaté přijímání. Poprvé se na faru dostavte sami, příště vás budu svážet já a odvážet rodiče.

Přišla nám poslední faktura na opravu střech farních budov. Celkem vyšla celá akce na 392.000 Kč.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 

v týdnu od 12. 9. do 19. 9. 2021

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 

  12. 9.

    Ne

DVACÁTÁ ČTVRTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
a sestru Marii

 

  13. 9.

Po

  Památka sv. Jana Zlatoústého,
  biskupa

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu

 

  14. 9.

Út

  SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO
  KŘÍŽE (výročí posvěcení kaple  
  v Lesním Jakubově 1936)

18.00

  LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miroslava
  a Jarmilu Pelikánovy, rodiče Procházkovy
  a zemřelou přízeň

 

  15. 9.

St

Památka Panny Marie Bolestné

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Františka Kožíška,
dvoje rodiče a živou rodinu  

 

  16. 9.

Čt

SVATÉ LUDMILY – 1 100 LET OD JEJÍHO UMUČENÍ

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

18.00

RAPOTICE – bohoslužba slova

  17. 9.

Sv. Kornelia, papeže a Cypriána, biskupa, mučedníků, nebo  
Sv. Roberta Belarmina, biskupa

--

 

 

  18. 9. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

 

  19. 9.

    Ne

DVACÁTÁ PÁTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství

po mši sv. je farní kavárna

 

VÁŠ FARÁŘ VÁS INFORMUJE:
Sobotní úklid farního kostela připadá na 23. skupinu: sestry Marcelu Hanákovou a ing.Petru Hanákovou.
Čtení přednáší v neděli 19. 9. - 14. skupina: sestra Nikola Fialová a bratr Mgr. Zdeněk Strašák  
Vyučování náboženství bude mít 1. a 2. třída: středa ve 14 hod. začneme 15.9.
                                                            3. a 4. třída: úterý v 15 hod. – zatím nezačneme, 13 žáků 
                                                            5., 6. a 7. třída: čtvrtek v 15 hod., zatím nezačneme, 23 žáků
                                                            8. a 9. třída: pátek v 15.30 hod., zatím nezačneme, 11 žáků
Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! 29 stran je věnováno novým objevům na plátně, do kterého bylo zabaleno Ježíšovo mrtvé tělo. Podle místa uchovávání je plátno nazýváno Turínské.

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 5. 9. do 12. 9. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   5. 9.

    Ne


DVACÁTÁ TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Kristinu a Františka Šurdovy, dvoje rodiče a zemřelé sourozence

   6. 9.

Po

  Pondělí 23. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodiče Vonešovy, syna Jana, manželku Jiřinu, zetě Jiřího, rodiče Matouškovy, syna Jana a Františka, manželku Helenu a za uzdravení manžela

   7. 9.

Út

  Sv. Melichara Grodeckého,
  kněze a mučedníka

--

 

   8. 9.

St

SVÁTEK NAROZENÍ
PANNY MARIE

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Boženu Smutných, dvoje rodiče, sourozence, živou rodinu a Boží pomoc

   9. 9.

Čt

Sv. Petra Klavera, kněze

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jana a Ludmilu Liškovy, dvoje rodiče, sourozence, živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu za 80 let života

  10. 9.

Blahosl. Karla Spinoly, kněze
a mučedníka

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  11. 9. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  12. 9.

    Ne

DVACÁTÁ ČTVRTÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, syna Jiřího, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu
a sestru Marii

  VÁŠ FARÁŘ VÁS INFORMUJE:
 

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 22. skupinu: sestry Ivanu Liškovou a Annu Rosendorfovou.
  Čtení přednáší v neděli 12. - 13. 9. skupina: sestra Lenka Hálová a ing. Vladimír Kovářík.  
  
 
  Vyučování náboženství bude mít 1. a 2. třída každou středu v 15 hod. . 
 

  Papež František navštíví ve dnech 12. až 15. 9. Slovensko: Bratislavu, Košice, Prešov a Šaštín. Předtím 
  se zúčastní Mezinárodního eucharistického kongresu v Budapešti. Bližší informace naleznete
  v Katolickém týdeníku, který je vyvěšen vzadu.    

 
  Poutní mše sv. ke cti sv. Jiljí ve Zbraslavi bude 5. 9. v 9.30.    

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 8. do 5. 9. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  29. 8.

    Ne


DVACÁTÁ DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Miloše Svobodovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

  30. 8.

Po

  Pondělí 22.týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Otýlii a Jana Korotvičkovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  31. 8.

Út

  Úterý 22. týdne v mezidobí

--

---

   1. 9.

St

Středa 22. týdne v mezidobí
Světový den modliteb za péči o stvoření

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živé a zemřelé spolupracovníky a přátele

   2. 9.

Čt

Čtvrtek 22. týdne v mezidobí

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Richarda Veselého, dvoje rodiče a manžele Dobrovolných   

   3. 9.

Památka sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve

  17.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky po mši sv. posezení u ohně na zahradě

   4. 9. 

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

   5. 9.

    Ne

DVACÁTÁ TŘETÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Kristinu a Františka Šurdovy, dvoje rodiče a zemřelé  sourozence

VÁŠ FARÁŘ VÁM VZKAZUJE A INFORMUJE:

Sobotní úklid farního kostela připadá na 21. skupinu: rodinu Šrámkovu.

Čtení přednáší v neděli 5. 9. - 12. skupina: bratři Vojtěch Rous a ing. Zdeněk Šmarda.

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!  se skvělým obsahem. Pro většinu z vás je to
jediná cesta, jak se vzdělat ve víře. Prosím: čtěte.  

Přihlášky do náboženství pro žáky 1. třídy jsou v sakristii. Platí 9 let.   

Od 1. října začne školení biřmovanců. Je jich 15.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 22. 8. do 29. 8. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  22. 8.

    Ne


DVACÁTÁ PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Řezaninu, bratra Vnislava a dvoje rodiče

  23. 8.

Po

  Sv. Růženy z Limy, panny

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Růženu a Jana Pokorných, dvoje rodiče a zemřelé sourozence

  24. 8.

Út

  SVÁTEK SV. BARTOLOMĚJE,
  apoštola

--

 

  25. 8.

St

Sv. Benedikta, Jana, Matouše, Izáka a Kristina, mučedníků
Sv. Ludvíka, krále
Sv.Josefa Kalasanského, kněze

18.00

LUKOVANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Šikulovu, Šumberovu a Sypěnovu

  26. 8.

Čt

Čtvrtek 21. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Stanislavu Malaníkovu, manžela, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu  

  27. 8.

Památka sv. Moniky

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  28. 8. 

So

  Památka sv. Augustina,
  biskupa

--

 

  29. 8.

    Ne

DVACÁTÁ DRUHÁ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu a Miloše Svobodovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

Sobotní úklid farního kostela má 20. skupina: sestry Marie Krepsová a Mgr. Marie Rousová.

Čtení přednáší v neděli 29. 8. - 11. skupina: sestry Mgr. Jana Křivánková a Silvie Hálová.

Zemřel biskup Petr Esterka, který žil v USA v Kalifornii a měl na starost české katolíky v cizině. Pohřben bude v rodných Dolních Bojanovicích. Více na 1. straně Katolického týdeníku. Na str. 13. je rozhovor s naším biskupem Vojtěchem, který se 20.8. dožil 75 let. A na str. 6. dole – čtení na pokračování – je pod nadpisem Pod nadvládou koček a kocourů čtení o P. Ladislavu Černém a jeho hospodyni. Vše je na vývěsce vzadu.  

Školáci! přijďte v dalších dnech ke sv. zpovědi. V neděli vám po mši sv. požehnáme školní aktovky a batohy.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 15. 8. do 22. 8. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  15. 8.

    Ne

 SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Alenu
a Dobroslava Pelcovy, živou a zemřelou rodinu

   9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Marty Pelcové ze Sudic

  16. 8.

Po

  Sv. Štěpána Uherského

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za rodinu Balášovu

  17. 8.

Út

  Úterý 20. týdne v mezidobí

--

 

  18. 8.

St

Středa 20. týdne v mezidobí

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Jana Vaverku, syna Ivana a dvoje rodiče  

  19. 8.

Čt

Sv. Jana Eudese, kněze

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Karla a Marii Peřinovy a dvoje rodiče

  20. 8.

Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  21. 8. 

So

  Památka sv. Pia X., papeže

--

 

  22. 8.

    Ne

DVACÁTÁ PRVNÍ
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Milana Řezaninu, bratra Vnislava a dvoje rodiče

Sobotní úklid farního kostela připadá na 18. skupinu: manžele Jiřího a Marii Pokorných

Čtení přednáší v neděli 22. 8. - 10. skupina: sestry Mgr. Markéta Kozáková a Anna Skálová
Úklidová skupina č. 19 zanikla. Pokusme se ji obnovit.

Přehled financí za červenec:      PŘÍJMY – ze sbírek bylo uloženo na účet farnosti pouze 11.000,- Kč,
protože sbírka ve výši 10.200 Kč byla odvedena na bohoslovce a sbírka ve výši 31.700 Kč byla
odvedena na oběti tornáda. Po 2 neděle se nevybíralo, neměl kdo.
                                                          VÝDAJE: inkaso z farního účtu 9.784 Kč. Za opravy střech farních budov přišla první faktura ve výši 155.300 Kč a druhá ve výši 222.217 Kč.

Oznámení: 12. 8. se dožil náš otec děkan Mons. František Koutný 71 let.
                       20. 8. se dožije náš otec biskup Vojtěch 75 let.

 

 

 Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 8. 8. do 15. 8. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   8. 8.

    Ne

DEVATENÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii
a Antonína Paterovy a živou rodinu

  10.00

ZAKŘANY – poutní mše svatá ke cti sv. Donáta, biskupa a mučedníka

  14.30

ZAKŘANY – svátostné požehnání

   9. 8.

Po

  SVÁTEK SV. TEREZIE BENEDIKTY
  OD KŘÍŽE, panny a mučednice,
  spolupatronky Evropy

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Drahomíru Matouškovou a dvoje rodiče

  10. 8.

Út

  SVÁTEK SV. VAVŘINCE, jáhna a
  mučedníka

--

 

  11. 8.

St

Památka sv. Kláry, panny

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Vladimíra Vaverku, syna Jaroslava, manželku Anežku, dvoje rodiče

  12. 8.

Čt

Sv. Jany Františky de Chantal, řeholnice

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Jaroslava a Marii Sobotkovy, syna Františka, Jana a Marii Tůmovy a živou rodinu

  13. 8.

Sv. Ponciána, papeže a Hippolyta, kněze - mučedníků

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Jaroslavu Patočkovy, dvoje rodiče a rodinu

  14. 8. 

So

  Památka sv. Maxmiliána
  Marie Kolbeho, kněze a muč.

--

 

  15. 8.

    Ne

SLAVNOST NANEBEVZETÍ PANNY MARIE

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Alenu a Dobroslava Pelcovy, živou a zemřelou rodinu

 9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Marty Pelcové ze Sudic

* Sobotní úklid farního kostela 14 8. připadá na 17. skupinu: sestry Janu Boudnou a Janu Kopáčkovu
* Čtení přednáší v neděli 15. 8. -  9. skupina: sestry Klára Pokorná a Tereza Skálová
* Na knižním stolku jsou katolické kalendáře.  
* Příští neděli, 15. 8. se ve 14 hod. sejdeme na faře, abychom oslavili největší mariánský svátek,
poděkovali za 76 let života duchovního správce a společně se radovali ze zdárného ukončení akce
oprav střech farních budov. Nabízíme střešní tašky: kus za 2,- Kč.
 * Dnes na TV NOE, 15.10: pořad Kristovy stopy v Římě.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 25. 7. do 1. 8. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  25. 7.

    Ne

SEDMNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Světový den prarodičů

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Borka, Karla a Květoslavu Borkovy

  26. 7.

Po

  Památka sv. Jáchyma a Anny,
  rodičů P. Marie

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Janu Vítámvásovou, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

  27. 7.

Út

  Památka sv. Gorazda a druhů

--

 

  28. 7.

St

Středa 17. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Aloise Michálka, sestru Marii a rodiče

  29. 7.

Čt

Památka sv. Marty

  18.00

RAPOTICE – mše svatá

  30. 7.

Sv. Petra Chryzologa, biskupa

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  31. 7. 

So

  Památka sv. Ignáce z Loyoly

--

 

  1. 8.

    Ne

OSMNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jana Hradeckého  

Sobotní úklid farního kostela 31.7. připadá na 15. skupinu: sestry Marii Hájkovou a Bohuslavu
Věžníkovou. Prosíme: při úklidu kostela zameťte i prostor v horní hřbitovní bráně – prostor kolem
kontejnerů.

Čtení přednáší v neděli 1.8.: už 7. skupina, protože 6. zanikla: sestry ing. Jitka Procházková a Regina
Blažková
 

Na knižním stolku jsou kalendáře na příští rok.

Návrh na farní kavárnu: neděle 15. 8. ve 14 hodin na faře.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 18. 7. do 25. 7. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  18. 7.

    Ne

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy,
r. Piruchtovu, Anastázii Rybníčkovou, živou rodinu a duše v očistci  

  19. 7.

Po

  Pondělí 16. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše sv. za Ladislava Simonidese, Zdeňka, Jaroslava a Jaroslavu Doleželovy a rodiče

  20. 7.

Út

  Sv. Apolináře, biskupa
  a mučedníka

--

 

  21. 7.

St

Sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve

18.00

ZAKŘANY – mše sv. za živou a zemřelou rodinu Rouskovu, Porubovu a Nekudovu

  22. 7.

Čt

SVÁTEK SV. MARIE MAGDALÉNY

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše sv.

  23. 7.

SVÁTEK SV. BRIGITY, řeholnice
spolupatronky Evropy

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za farníky

  24. 7. 

So

  Sv. Šarbela Machlúfa, kněze

--

 

  25. 7.

    Ne

SEDMNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Den prarodičů

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za Jiřího Borka, Karla a Květoslavu Borkovy  

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 14. skupinu: sestry Jitku Skokanovou a Vlastu Pelikánovou
  Čtení přednáší: 5. skupina: bratři Jiří Pokorný a ing. Petr Šikula
 

  Zaplatili jsme 1. fakturu za opravu střech farních budov: 155.300,- Kč
 

  Nad kropenkou visí plakátek s textem: 5 věcí, které byste měli přestat dělat. Přečtěte si ho
  při kropení. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 11. 7. do 18. 7. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  11. 7.

    Ne

PATNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Vonešovy, Jiřího Rejthara, dvoje rodiče a duše v očistci  

  12. 7.

Po

  Pondělí 15. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii s prosbou o další ochranu pro celou rodinu

  13. 7.

Út

  Sv. Jindřicha

--

 

  14. 7.

St

Blahosl. Hroznaty, mučedníka
nebo
Sv. Kamila de Lellis, kněze

--

V Lukovanech nebudou vzhledem k fumigaci vnitřku kostela nějaký čas mše svaté.

  15. 7.

Čt

Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Martu Suchou a dvoje rodiče

  16. 7.

Panny Marie Karmelské

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  17. 7. 

So

  Blahoslavená Česlava a
  sv. Hyacinta, kněží

--

 

  18. 7.

    Ne

ŠESTNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Miroslava Pelikána, Antonii a Štěpána Krčkovy, rodinu Piruchtovu, Anastázii Rybníčkovou, živou rodinu a duše v očistci  

Sobotní úklid farního kostela připadá na 13. skupinu: sestry ing. Jitku Procházkovou a Mgr. Janu Křivánkovou.

Čtení přednáší 4. skupina: sestry Eva Pokorná a Martina Kuchyňková.

Sbírka pro bohoslovce vynesla před týdnem 10.200 Kč.

Na knižním stolku jsou stolní kalendáře 2022. Další ještě budou.

Včera byl ve farním kostele pokřtěn Jan Křtitel Věžník ze Zakřan.

Na jakubovské poutní mši bylo podáno 54 sv. přijímání, stejně jako loni.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 4. 7. do 11. 7. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

4. 7.

Ne

ČTRNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče a živou rodinu  

5. 7.

Po

  SLAVNOST SV. CYRILA,
  MNICHA A METODĚJE,
  BISKUPA, SPOLUPATRONŮ
  EVROPY, hlavních patronů
  Moravy – doporučený svátek

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná

10.00

LESNÍ JAKUBOV – poutní mše svatá ke cti
sv. Cyrila a Metoděje

6. 7.

Út

  Sv. Marie Gorettiové, panny a
  mučednice

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu

7. 7.

St

Středa 14. týdne v mezidobí

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Františka a Annu Posádkovy, dvoje rodiče, sourozence, živou a zemřelou rodinu

8. 7.

Čt

Čtvrtek 14. týdne v mezidobí

18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miluši a Oldřicha Bochníčkovy, dvoje rodiče a sourozence

18.00

RAPOTICE – bohoslužba slova

9. 7.

Sv. Augustina Žao Ronga, kněze, a druhů, mučedníků

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše s svatá za farníky

10. 7.So

  Sobotní památka Panny Marie

    11.00

VYSOKÉ POPOVICE – křest Jana Věžníka
ze Zakřan

11. 7.

Ne

PATNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Josefu Vonešovy, Jiřího Rejthara, dvoje rodiče a duše v očistci  

  • Sobotní úklid farního kostela připadá na 12. skupinu: sestry a bratry ze Zakřan.
  • Čtení přednáší 3. skupina: sestry Věra Pokorná a Marie Břoušková.
  • Sbírka na pomoc postiženým tornádem vynesla před týdnem 31.700,- Kč.
  • Přehled o udílení křtů ve farnosti: 2019 – 10,     2020 – 4,     2021 – 3 (další 3 nás čekají)
  • Společenství Živý růženec ve Vysokých Popovicích darovalo na opravu fary 5.200,- Kč.
  • V pátek proběhla v naší farnosti děkanská vizitace.

 

 Farnost VYSOKÉ POPOVICE

tel. 546 450 301, mobil 731 402 632,    http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 6. do 4. 7. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  27. 6.

    Ne

TŘINÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče a sourozence  

  28. 6.

Po

  Památka sv. Ireneje, biskupa a
  mučedníka (večer mše z vigilie
  zítřejší slavnosti)

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na úmysl kněze

  29. 6.

Út

SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA,
APOŠTOLŮ, hlavních patronů
brněnské diecéze

doporučený svátek

18.00

  VYSOKÉ POPOVICE – mše sv. za PhDr. Pavla
  Koštuříka, bratra Jaromíra, synovce Petra,
  švagra Jiřího, dvoje rodiče a živou rodinu

  30. 6.

St

Svatých prvomučedníků římských

    18.00

LUKOVANY – mše svatá za Josefa Čejku, dvoje rodiče a živou rodinu

   1. 7.

Čt

Čtvrtek 13. týdne v mezidobí

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Josefa a Annu Matouškovy, syna Josefa, manželku Matyldu, živou a zemřelou rodinu

   2. 7.

První pátek v měsíci

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

3. 7. 

So

  Svátek sv. Tomáše, apoštola

--

 

   4. 7.

    Ne

ČTRNÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná  

Sobotní úklid farního kostela připadá na 11. skupinu: sestry Eva Pokorná a Mgr. Helena Kopáčková

Čtení přednáší 2. skupina: sestra Marcela Hanáková a bratr ing. Miroslav Pelikán.
Oprava fary vstoupila do 3. týdne. Střecha na stranu k silnici je hotová.

Před týdnem jsme viděli v K.T. fotografie letošních novokněží – 13 pro celé Česko. V dnešním vydání
je na 1. straně pod nadpisem Novokněží nastupují do služby zpráva o kněžských svěceních v našich
katedrálách. Jak je potřebné odebírat K.T.

2. červenec 1951 je dnem, kdy Státní bezpečnost provedla v Babicích u Moravských Budějovic vraždu  
místních funkcionářů a hodila to na protistátní skupinu. Po rozsáhlém zatýkání dostalo 11 osob trest
smrti oběšením, z toho 3 kněží.

1.7. bude v kostele v Lukovanech poslední mše sv. Pak se kostel na 3 týdny uzavře a bude v něm
provedena tzv. fumigace. Do kostela bude vháněn přípravek s účinnou látkou plynu kyanovodík,
který zničí dřevokazný hmyz.

 

Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 6. do 27. 6. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  20. 6.

    Ne

POUTNÍ SLAVNOST FARNÍHO KOSTELA
ke cti narození
sv. Jana Křtitele

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živé
a zemřelé členy Živého růžence
ve Vysokých Popovicích    

  21. 6.

Po

  Památka sv. Aloise Gonzagy,
  řeholníka

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování P. Bohu a za duše v očistci

  22. 6.

Út

  Sv. Paulína Nolánského, biskupa,
  Sv. Jana Fishera, biskupa a
  Tomáše Mora, biskupa

      --

 

  23. 6.

St

Středa 12. týdne v mezidobí
vigilie zítřejší slavnosti

    18.00

ZAKŘANY – mše svatá za Jana a Marii Hradeckých a dvoje rodiče

  24. 6.

Čt

SLAVNOST NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Jarmilu a Zdeňka Suchých, dvoje rodiče, Miloše Zezulu a Mojmíra Krejčího

  25. 6.

Pátek 12. týdne v mezidobí

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  26. 6.

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  27. 6.

    Ne

TŘINÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
je sbírka na naše bohoslovce, máme jich v olomouckém semináři a na teologické fakultě 7, další 2 studují v Římě, celk. 9

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče a sourozence  

Sobotní úklid farního kostela připadá na 10. skupinu: rodinu Matouškovu z Rapotic

Od příští neděle začne zase fungovat pravidelný rozpis pro lektory: 1. skupina: sestra Jana Boudná a bratr ing. Vladimír Chatrný.    

Připomínky výročí:

*18.6.1989 byl posvěcen zvon sv. Jan Křtitel o váze 490 kg, který visí ve věži farního kostela.

*25.6.1989 slavil ve farním kostele svou primici P. Jan Nekuda starší. Venku to nebylo dovoleno.

Myšlenka na týden visí nad kropenkou: Nepotřebuji mít kolem sebe dokonalé lidi, ti upřímní mně bohatě stačí.   

 

 

Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 6. do 13. 6. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

  13. 6.

    Ne

JEDENÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Otýlii a Jana Korotvičkovy, živou a zemřelou rodinu Nekudovu a Boží ochranu  

9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Tobiáše Martina Sladkého, syna Martina Sladkého a Veroniky, roz. Musilové z V. Popovic, bydliště Ivančice

  14. 6.

Po

  Pondělí 11. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Miladu a Františka Pazourkovy a sourozence

  15. 6.

Út

  Sv. Víta, mučedníka – výročí  
  posvěcení kaple v Zakřanech
  1890

18.00

  ZAKŘANY – mše svatá za kněze – rodáky:
 
P. Františka Posádku: 1912 - 1996
 
P. Ludvíka Tichého: 1925 - 2014

  16. 6.

St

Středa 11. týdne v mezidobí

18.00

LUKOVANY – mše svatá za Františka Šumberu, bratra Jaromíra, rodinu Šumberovu a Kuchyňkovu

  17. 6.

Čt

Čtvrtek 11. týdne v mezidobí

18.00

RAPOTICE – mše svatá za Františka Sobotku, dvoje rodiče, zemřelou přízeň a živou rodinu

  18. 6.

Pátek 11. týdne v mezidobí

18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  19. 6.

So

  Sv. Jana Nepomuckého  
  Neumanna, biskupa

---

 

  20. 6.

    Ne

DVANÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, rodiče a sourozence  

  Sobotní úklid farního kostela připadá na 8. skupinu: sestry Jaroslavu Křížovou a Helenu Martinkovou.
  Poutní slavnost farního kostela bude letos 27.6. První sv. přijímání letos nebude – 6 žáků se spojí
  se 7 žáky budoucí 3. třídy – půjde tedy společně 13 dětí.
  Možná nevíte, že předseda ODS Petr Fiala je praktikující katolík.
  Myšlenka na týden visí nad kropenkou: Moudrý člověk mě nesoudí, když mě nezná a názor
  hlupáka mě nezajímá.

  V úterý budeme v Zakřanech přijímat nové ministranty: Jiřího Matěje a Terezii Velebovou. Tím se
  zvýší počet ministrantů naší farnosti na 31.
  Pokračují práce na novém zastřešení fary. Jsme asi v polovině.

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 6. do 13. 6. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   6. 6.

    Ne

DESÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Plhoňovu a Pokorných  

  10.00

ZAKŘANY – mše svatá za ing. Zdeňka Hálu, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

   7. 6.

Po

  Pondělí 10. týdne v mezidobí

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Annu a Miloše Svobodovy, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

   8. 6.

Út

  Úterý 10. týdne v mezidobí

--

 

   9. 6.

St

Sv. Efréma, jáhna a učitele církve

   18.00

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Posádkovu, Rudolfovu a Zahradníčkovu

  10. 6.

Čt

Čtvrtek 10. týdne v mezidobí

 18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Miroslava Kopuletého, syna a manžele Hedejovy

  11. 6.

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE JEŽÍŠOVA

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  12. 6.

So

  Památka Neposkvrněného    
  Srdce Panny Marie

--

 

  13. 6.

    Ne

JEDENÁCTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv svatá a Otýlii a Jana Korotvičkovy, živou a zemřelou rodinu Nekudovu a Boží ochranu  

  9.30

VYSOKÉ POPOVICE – křest Tobiáše Martina Sladkého

Sobotní úklid farního kostela připadá na 8. skupinu: sestry Terezii Vognarovou a Jiřinu Macálkovou.
V pondělí zahájíme výměnu střešní krytiny na faře. Práce potrvají asi 2 až 3 týdny.  

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 30. 5. do 6. 6. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  30. 5.

    Ne

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Stanislavu Malatíkovou  

  31. 5.

Po

  SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ
  PANNY MARIE

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá je volná

   1. 6.

Út

  Památka sv. Justina,
  mučedníka

--

 

   2. 6.

St

Sv. Marcelina a Petra, mučedníků

   18.00

LUKOVANY – mše svatá za Helenu Ličarstovskou, manžela Bartoloměje, živou a zemřelou rodinu

   3. 6.

Čt

SLAVNOST TĚLA A KRVĚ PÁNĚ
doporučený svátek

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná

   4. 6.

První pátek v měsíci

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   5. 6.

So

  Památka v. Bonifáce, biskupa
  a mučedníka

--

 

   6. 6.

    Ne

DESÁTÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná  

10.00

ZAKŘANY – mše svatá za ing. Zdeňka Hálu, dvoje rodiče, živou rodinu a duše v očistci

Sobotní úklid farního kostela připadá na 7. skupinu: sestry Jaroslavu Polehlovou a Janu  
Polehlovou.

Dá-li Bůh příznivé počasí na svátek Božího Těla, měli bychom venku před kostelem jeden oltář. Rodiče, vypravte, prosíme, své děti za družičky a mládence. Kdo pomůže ve středu večer po mši sv. nachystat vše potřebné?

Ve čtvrtek se přede mší sv. nebude zpovídat kvůli chystání oltáře před kostelem. Zpovídat se bude až v pátek.

Na knižním stolku je 20 ks Katolického týdeníku k rozebrání zdarma pro ty, kteří ho neznáte. Třeba si ho i objednáte k stálému odběru.   

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 23. 5. do 30. 5. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

23. 5.

Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
končí doba velikonoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava Kocourka, syna Jaromíra a dvoje rodiče  

  10.00

PŘÍBRAM – oslava výročí posvěcení kaple 22. 5. 1999 biskupem Vojtěchem Cikrlem – mše svatá je volná

  24. 5.

Po

  Památka Panny Marie,
  Matky církve

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Jana a Růženu Pokorných, zemřelé sourozence a rodiče

  25. 5.

Út

  Sv. Bedy Ctihodného, kněze
  Sv. Řehoře VII., papeže
  Sv. Marie Magdaleny de Pazzi,
  panny

--

 

  26. 5.

St

Památka sv. Filipa Neriho, kněze

   18.00

ZAKŘANY – mše svatá za udržení víry v mládeži této obce a na poděkování

  27. 5.

Čt

SVÁTEK JEŽÍŠE KRISTA, nejvyššího a věčného kněze

 18.00

RAPOTICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Šumberovu, přízeň a na poděkování za 40 let života

  28. 5.

Pátek 8. týdne v mezidobí

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  29. 5.

So

  Sv. Pavla VI., papeže

--

 

  30. 5.

    Ne

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá je volná   

Sobotní úklid farního kostela připadá na 6. skupinu: manžele Skálovy.

V pátek jsme na farním hřbitově pohřbili pana Ladislava Simonidese z Příbrami.  

Včera jsme zde pokřtili dvojčata manželů Martinkových z Vysokých Popovic: Vojtěcha Jana
Křtitele a Stellu Helenu.  

Možná nevíte, že ve Zlínském kraji žije nejvyšší počet lidí z celého Česka, kteří pravidelně navštěvují bohoslužby.  

 

Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 16. 5. do 23. 5. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  16. 5.

    Ne

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za sdělovací prostředky

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Anežku Fialovy, dceru Boženu, zetě Vladimíra, Zdeňka a Františka a duše v o. 

  10.00

RAPOTICE – poutní slavnost ke cti Nanebevstoupení Páně

 15.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost
u kapličky sv. Jana Nepomuckého

  17. 5.

Po

  Pondělí po 7. neděli
  velikonoční

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá

  18. 5.

Út

  Sv. Jana I. papeže a mučedníka

18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa a Anežku Neklapilovi a Antonína a Sylvu Jelínkovy

  19. 5.

St

Středa po 7. neděli velikonoční

   18.00

LUKOVANY – mše svatá za Pavla Pazourka, dceru Lenku, Boženu Plockovou a na poděkování Pánu Bohu za přijatá dobrodiní

  20. 5.

Čt

Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze

  18.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Miroslava Fučíkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  21. 5.

Sv. Kryštofa Magallanese

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  22. 5.

So

  Sv. Rity z Cascie, řeholnice

--

 

  23. 5.

    Ne

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
končí doba velikonoční

bude sbírka na Charitu

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jaroslava Kocourka, syna Jaromíra a dvoje rodiče

 10.00

PŘÍBRAM – oslava výročí posvěcení kaple 22. 5. 1999

   Sobotní úklid farního kostela připadá na 5. skupinu: sestru Marii Foralovou a rodinu Blažkovu
   V sobotu 19. 6. udělí biskup Vojtěch Cikrle
kněžské svěcení dvěma kandidátům: Jiřímu Dyčkovi
   z Blanska, nar. 1994 a Milanu Werlovi z farnosti Brno-Obřany, nar. 1984. Současně udělí
   jáhenské svěcení Josefu Janouškovi z farnosti Moravské Budějovice, nar. 1984  
   12. května se dožil 70 let P. Josef Večeřa, který působí jako kaplan v Brně - Židenicích
   20. května 1952 byl komunisty popraven P. Jan Bula, bylo mu 32 let. 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 9. 5. do 16. 5. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   9. 5.

    Ne

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ
svátek matek

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa a Františku Pazourkovy, děti a rodinu Boudných 

  10.00

PŘÍBRAM – poutní mše svatá ke cti sv. Floriána (Květoslava), mučedníka

  10. 5.

Po

  Pondělí po 6. neděli
  velikonoční

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá za Kristinu a Františka Šurdovy, dvoje rodiče, Drahomíru Matouškovou a sourozence

  11. 5.

Út

  Úterý po 6. neděli velikonoční

--

 

  12. 5.

St

Sv. Nerea a Achillea, mučedníků, nebo
Sv. Pankráce, mučedníka

18.00

ZAKŘANY – mše svatá za sestry a bratry,
na které nikdo nepamatuje

  13. 5.

Čt

SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
doporučený svátek

  18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha svatého

  14. 5.

Svátek sv. Matěje, apoštola

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  15. 5.

So

  Sobota po 6. neděli  
  velikonoční

--

 

  16. 5.

    Ne

SEDMÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Josefa a Anežku Fialovy, dceru Boženu, zetě Vladimíra a duše v očistci 

 10.00

RAPOTICE – poutní slavnost ke cti Nanebevstoupení Páně

   Výhledově plánujeme na neděli 16. května v 15 hodin o svátku sv. Jana Nepomuckého  
   pobožnost k němu u jeho kapličky. 

   Sobotní úklid farního kostela připadá na 4. skupinu: sestry Ludmilu Korotvičkovou a Barboru
   Korotvičkovou

   Na knižním stolku jsou k odebrání zdarma obrázky Božího milosrdenství posvěcené na svátek
   Božího milosrdenství 11. dubna ve Slavkovicích, kde je poutní kostel Božího milosrdenství.

   V neděli 9.5. a v pondělí 10.5. oslaví TV NOE 15 let svého trvání.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 2. 5. do 9. 5. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

2. 5.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Františka a Emilii Boudných, Františka Brázdu, dceru Kateřinu a rodiče

   3. 5.

Po

  Svátek sv. Filipa a Jakuba,
  apoštolů

18.00

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování za Boží ochranu a dar zdraví a za živou a zemřelou rodinu

   4. 5.

Út

  Sv. Floriána, mučedníka

--

 

   5. 5.

St

Středa po 5. neděli velikonoční

18.00

LUKOVANY – mše svatá

   6. 5.

Čt

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka

  18.00

RAPOTICE – mše svatá za Milana a Libuši Svobodovy, dvoje rodiče a živou rodinu

   7. 5.

Pátek po 5. neděli velikonoční
výročí posvěcení oltáře ve farním kostele - 1988

 18.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   8. 5.

So

  Panny Marie, Prostřednice
  všech milostí

--

 

   9. 5.

    Ne

ŠESTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Rudolfa a Františku Pazourkovy, děti a rodiče Boudných 

 10.00

PŘÍBRAM – poutní mše svatá

   5. května 1821 zemřel císař Napoleon, který držel v zajetí dva a půl roku papeže Pia VII. Nakonec
   zemřel smířen s církví.   
   Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Z obsahu: podrobný životopis sv. Jana
   Pavla II. Včetně atentátu na něj, zjevení P. Marie ve Fatimě a další.
   1. května zemřel slavný Leonardo da Vinci, autor známé fresky Poslední večeře

ÚKLID FARNÍHO KOSTELA

v sobotu

3. skupina: sestry Martina Kuchyňková a Jana   
   Šindelková

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 556 550 401, mobil 741 502 642 http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 

v týdnu od 18. 4. do 25. 4. 2021

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  25. 4.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Plhoňovu a Pokorných

 

  19. 4.

Po

Pondělí po 3. neděli velikonoční

18.00

PŘÍBRAM - mše svatá za Zdeňka a Zdeňku Koncovy, dvoje rodiče, živou a zemřelou rodinu

 

  20. 4.

Út

Úterý po 3. neděli velikonoční

---

 

 

  21. 4.

St

Středa po 3. neděli velikonoční

18.00

LUKOVANY - mše svatá za Michala a Annu Burzovy, Annu Michálkovu a jejich rodiče a sourozence

 

  22. 4.

Čt

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

18.00

RAPOTICE - mše svatá za Marii Kovaříkovu, dvoje rodiče a živou rodinu

 

  23. 4.

Svátek sv. Vojtěcha,

biskupa a mučedníka

hlavní patron pražské arcidiecéze

18.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za farníky

 

  24. 4.

So

Sv. Jiří, mučedníka

---

 

 

  25. 4.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Den modliteb za povolání k duchonímu stavu

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Sedláka, rodiče Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

 

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hodin

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu 7. 4.

1. skupina:  farníci z Jakubova

 

 

* v pátek uplynulo 31 let od úmrtí P. Ladislava Černého, který zde působil 40 let

* NA chrám Božího hrobu v Jeruzalémě jsme poslali 8.500 Kč

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 556 550 401, mobil 741 502 642 http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 

v týdnu od 11. 4. do 18. 4. 2021

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 

  11. 4.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou rodinu Rousovu a Musilovu a na poděkování za 40 let života

 

    10.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Františku a Františka Chatrných, dvoje rodiče a za Jiřího Mohelského

 

  12. 4.

Po

Pondělí po 2. neděli velikonoční

18.00

PŘÍBRAM - mše svatá za Jaromíra, Vojtěcha a Aloisii Kozákovy, živou a zemřelou rodinu

 

  14. 4.

Út

Úterý po 2. neděli velikonoční

 sv. Martina I,. papeže a mučedníka

---

 

 

  15. 4.

St

Středa po 2. neděli velikonoční

18.00

ZAKŘANY - mše svatá za Jaroslava Matěje, dvoje rodiče a duše v očistci

 

  15. 4.

Čt

Čtvrtek po 2. neděli velikonočn

18.00

LESNÍ JAKUBOV - mše svatá PhDr. Pavla Koštuříka, bratra Jiřího, synovce Petra, švagra Jaromíra, dvoje rodiče a živou rodinu

 

  16. 4.

Pátek po 2. neděli velikonoční

18.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za farníky

 

  17. 4.

So

Sobota po 2. neděli velikonoční

---

 

 

  18. 4.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE VELIKONOČNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Plhoňovu a Pokorných

 

Zpovídá se: v neděli od 7.40 hod., ve všední dny od 17.30 hodin

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu 27. 4.

21. skupina:  rodina Šrámkova

 

 

* v pátek uplynulo 31 let od úmrtí P. Ladislava Černého, který zde působil 40 let

* NA chrám Božího hrobu v Jeruzalémě jsme poslali 8.500 Kč

 

 

Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 556 550 301, mobil 731 502 632 http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 

v týdnu od 4. 4. do 11. 4. 2021

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 

  4. 4.

    Ne

SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Stanislava Chupíkovy, dvoje rodiče a sourozence

 

  5. 4.

Po

Pondělí v oktávu velikonočním

8.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá (volná)

 

10.00

PŘÍBRAM - mše svatá (volná)

 

  6. 4.

Út

Úterý v oktávu velikonočním

---

 

 

  7. 4.

St

Středa v oktávu velikonočním

18.00

LUKOVANY - mše svatá za Karla Švarce, , dvoje rodiče a živou rodinu

 

  8. 4.

Čt

Čtvrtek v oktávu velikonočním

18.00

RAPOTICE - mše svatá za Jana a Ludmilu Liškovy, Jindřicha a Věru Soukupovy, rodiče a sourozence všech a živou rodinu

 

  9. 4.

Pátek v oktávu velikonočním

17.30

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za farníky

 

  10. 4.

So

Sobota v oktávu velikonočním

---

 

 

  11. 4.

    Ne

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

neděle Božího Milosrdenství

  8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou rodinu Rousovu a Musilovu a na poděkování za 40 let života

 

  10.00

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Františku a Františka Chatrných, dvoje rodiče, Jiřího Mohelského a dvoje rodiče

 

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.30 hod

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu

10. 4.

23. skupina:  sestry Marcela Hanáková a                   ing. Petra Hanáková

 

 

* na Květnou neděli zpovídali tři kněží hodinu a půl

* hortensie k Božímu hrobu stály 4.000 Kč

* na ČT2 probíhá šestidílný seriál pod názvem Papež- nejmocnější člověk na planetě. Minulý čtvrtek byl 2. díl. 8. dubna bude ve 12:20 3. díl. Nenechte si to ujít!

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 556 550 301, mobil 731 502 632 http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 

 POŘAD BOHOSLUŽEB

 

v týdnu od 21. 3. do 28. 3. 2021

 

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 

  21. 3.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Josefa Matouškovy, dvoje rodiče a živou rodinu

 

   14.30

ZBRASLAV – svátost smíření

 

  22. 3.

Po

Pondělí po 5. neděli postní

POLEDNÍ ZVONĚNÍ BUDE V CELÉ ČR ZA OBĚTI PANDEMIE

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Jiřinu a Miloše Foralovy, syny Miloše a Jiřího, rodinu Pospíšilíkovu a živou rodinu

 

  23. 3.

Út

Sv. Turibius z Mongroveja, biskup

17.30

LESNÍ JAKUBOV - mše svatá za Josefa Horta, rodiče Jarmilu a Josefa, prarodiče Krejčovy a Hortovy a živou rodinu

 

  25. 3.

St

Středa po 5. neděli postní

17.30

LUKOVANY - mše svatá za Josefa Čejku, dvoje rodiče, živou rodinu a přízeň

 

  25. 3.

Čt

SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ

 

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá na poděkování Pánu Bohu, za Boží ochranu a pomoc a za duše v očistci

 

  26. 3.

Pátek po 5. neděli postní

17.30

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za farníky

 

  27. 3.

So

Sobota po 5. neděli postní

--

 

 

  28. 3.

    Ne

KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Antonína a Marii Paterovy, dvoje rodiče a sourozence

 

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření

 

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu

27. 3.

20. skupina:  sestry Marie Krepsová a                   Marie Rousová

 

 

* ve čtvrtek 25. 3. je výročí posvěcení kaple v Rapoticích

* pátkem 19. 3., svátkem sv. Josefa, začíná Rok svatého Josefa a Rok rodiny

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632 http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 3. do 21. 3. 2021

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  14. 3.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Oldřicha a Marii Rašovských, živou a zemřelou rodinu Křivánkovu

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost Křížové cesty

  15. 3.

Po

Pondělí po 4. neděli postní

--

 

  16. 3.

Út

Úterý po 4. neděli postní

--

 

  17. 3.

St

Sv. Patrika, biskupa

17.30

ZAKŘANY - mše svatá za živé a zemřelé sestry Schönstattského hnutí

  18. 3.

Čt

Sv. Cyrila Jeruzalémského, biskupa a učitele církve

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za farníky

  19. 3.

SLAVNOST SV. JOSEFA,

snoubence Panny Marie

doporučený svátek

17.30

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za farníky

  20. 3.

So

Sobota po 4. neděli postní

--

 

  21. 3.

    Ne

PÁTÁ NEDĚLE POSTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Josefa Matouškovy, dvoje rodiče a živou rodinu

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost Křížové cesty

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

* 15. 3. 1820 zemřel sv. Klement Maria Hofbauer, jehož oltář máme v boční lodi

* 17. 3. 1620 byl umučen sv. Jan Sarkander

* 20. 3. 1393 byl umučen sv. Jan Nepomucký

* Dnes je výročí narození největšího vědce 20. století (*1879, +1955). Jedná se o Alberta Einsteina, který prohlásil: „Na světě je jen jediné místo, kde není ani stopa temna. Je to osobnost Ježíše Krista. V něm se před nás postavil Bůh nejzřetelněji.“

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 3. do 14. 3. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  7. 3.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za zemřelou rodinu Loukotovu, živou a zemřelou rodinu Vognarovu, zetě Františka a na poděkování Pánu Bohu

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost Křížové cesty za ženy naší farnosti

 8. 3.

Po

Sv. Jan z Boha

17.30

PŘÍBRAM - za Josefa a Josefu Hradeckých, sourozence, živou a zemřelou rodinu

  9. 3.

Út

Sv. Františky Římské, řeholnice

--

 

  10. 3.

St

Sv. Jana Ogilvie,

kněze a mučedníka

17.30

LUKOVANY - mše svatá za Josefa a Marii Vaverkovy, dvoje rodiče, Františka a Marii Břouškovy a dvoje rodiče

  11. 3.

Čt

Čtvrtek po 3. neděli postní

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Františka Sobotkovy, Anežku a Jaroslava Krčmovy, zemřelou přízeň a živou rodinu

  12. 3.

Pátek po 3. neděli postní

17.30

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za farníky

  13. 3.

So

Sobota po 3. neděli postní

výročí zvolení

papeže Františka (2013)

--

 

  14. 3.

    Ne

ČTVRTÁ NEDĚLE POSTNÍ

dnes se může používat ornát růžové barvy

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá

je volná

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost Křížové cesty

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

* Včera jsme v Zakřanech pohřbili pana Františka Kožíška, (*1934).

* Celostátní modlitba růžence za ukončení pandemie je každý den ve 20 hodin.

*** Z historie farnosti

Minule jsme skončili 16, stoletím, kdy fara zaniklaa v Popovicích sídlil českobratrský kazatel.

Nově byla zřízena římskokatolická duchovní správa až 1. října 1768 ve formě tak zvané lokalie, která byla v roce 1845 povýšena na farnost. Farou byl dům číslo 18; na dvoře je studna vyzděná pravidelnými kvádříky a nazývaná farská, dnes se nazývá úzká. Ještě před časem byla studna viditelná. Dnes je pohřbena pod hromadou hlíny a suti právě z té bývalé fary č. 18. Vedle stojí malý domek s číslem 17, bývalá pastouška. Je na konci uličky, která začíná u domu Vonešových a končí nad autoopravnou u silnice do Příbrami.   ***

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 28. 2. do 7. 3. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  28. 2.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za zemřelou rodinu Novotných

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost Křížové cesty

  1. 3.

Po

Pondělí po 2. neděli postní

--

 

  2. 3.

Út

Úterý po 2. neděli postní

--

 

  3. 3.

St

Středa po 2. neděli postní

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Nekudovu a Košákovu

  4. 3.

Čt

Čtvrtek po 2. neděli postní

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za Anežku Liškovou, řeholní sestru Idelfonzu Žaludovou a živou rodinu

  5. 3.

Pátek po 2. neděli postní výročí úmrtí P. Aloise Ličmana (+1928), stavitele farního kostela

17.30

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za farníky, zvláště za nemocné

  6. 3.

So

Sobota po 2. neděli postní

--

 

  7. 3.

    Ne

TŘETÍ NEDĚLE POSTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za zemřelé členy rodiny Loukotovy, živé a zemřelé členy rodiny Vognarovy, zetě Františka a na poděkování Pánu Bohu

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE – pobožnost Křížové cesty za ženy naší farnosti

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

* Papež František navštíví ve dnech 5. až 8. března Irák, pravlast Abrahámovu.

* Co byste měli vědět o své farnosti? První písemná zmínka o farnosti je z roku 1353. V 16. století farnost zanikla, v Popovicích sídlil českobratrský kazatel, rozšířilo se nekatolické vyznání.

Farní pole a louku si rozdělili osadníci, farní les si přivlastnila vrchnost. Bývalá farnost byla připojena k Rosicím.

V roce 1628 byla v Rosicích obnovena katolická duchovní správa a Popovice byly přifařeny k Rosicím. Popovický kostel se stal pouze filiálním kostelem rosického kostela. Za týden budeme pokračovat.

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 21. 2. do 28. 2. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  21. 2.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE –

pobožnost Křížové cesty za naše děti a mládež

  22. 2.

Po

SVÁTEK STOLCE SV. PETRA

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Annu Hudcovou a Marii Pokornou

  23. 2.

Út

Úterý po 1. neděli postní

sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka

--

 

  24. 2.

St

Středa po 1. neděli postní

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Boží pomoc a ochranu a vyslyšení prosby

  25. 2.

Čt

Čtvrtek po 1. neděli postní

výročí popravy P. Josefa Toufara (1950)

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Josefa a Ludmilu Baštářovy, tři zetě, Josefa a Marii Pavlíčkovy, živou a zemřelou rodinu

  26. 2.

Pátek po 1. neděli postní

17.30

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá za rodinu Fialovu, bratra a rodiče Svobodovy

  27. 2.

So

Sobota po 1. neděli postní

--

 

  28. 2.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE POSTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Novotných

   14.00

VYSOKÉ POPOVICE –

pobožnost Křížové cesty za naši zem

* Revitalizace bytu faráře byla provedena loni na podzim. Jedná se o kuchyni o rozloze 3x4,5 m a tak zvanou komoru o velikosti 3x3 m. V obou místnostech byla vyměněna okna, otlučena omítka do výšky 1,5 m, z podlah byla vyvezena hlína do hloubky 60 cm, navezený štěrk, podlaha byla odizolovaná, vyvezena kachlová kamna a provedena nová elektroinstalace. Nyní byla akce ukončena výměnou dveří.

* Jakubovská kaple má nová plynová kamna, protože stará asi po 15 letech dosloužila. Kamna stála i s montáží 16.390 Kč. Nyní jsou v kapli opět dvoje funkční kamna.

* 25. února 1948 komunisté převzali násilím moc v našem státě. Výsledkem bylo kromě jiného 248 popravených a přes 200.000 odsouzených do vězení.


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
s

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 14. 2. do 21. 2. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  14. 2.

    Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

výročí úmrtí sv. Cyrila v roce 869

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče

  15. 2.

Po

  Pondělí 6. týdne v mezidobí

--

 

  16. 2.

Út

  Úterý 6. týdne v mezidobí

--

 

  17. 2.

St

POPELEČNÍ STŘEDA – den přísného postu

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  18. 2.

Čt

Čtvrtek po Popeleční středě

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za zemřelé bratry
a sestry z Rapotic

  19. 2.

Pátek po Popeleční středě

--

 

  20. 2.

So

  Sobota po Popeleční středě

--

 

  21. 2.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE POSTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za zemřelou osobu

Na Popeleční středu se od 14 let do konce života odříkáme masitých pokrmů. Věřící od 19 do 59 let včetně se mohou najíst dosyta jen jednou za den.
 
  
* Výsledek tříkrálové sbírky – podle objemu vybraných peněz:
Zakřany                29 365,-
Lukovany             26 600,-
Rapotice              14 650,-
Příbram                  8 612,-
Lesní Jakubov       7 650,-
Vysoké Popovice 7 450,-


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 7. 2. do 14. 2. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

    7. 2.

    Ne

PÁTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Plhoňovu a Pokorných

    8. 2.

Po

  Sv. Jeronýma Emilianiho, nebo
  Sv. Josefiny Bakhity, panny

17.30

PŘÍBRAM – mše svatá na poděkování Pánu Bohu

    9. 2.

Út

  Úterý 5. týdne

--

 

  10. 2.

St

Památka sv. Scholastiky, panny

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Tejkalovu, Kovaříkovu a Častulíkovu

  11. 2.

Čt

Panny Marie Lurdské

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Marii a Vladimíra Dvořáčkovy, dvoje rodiče a živou rodinu

  12. 2.

Pátek 5. týdne v mezidobí

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, zvláště ty, kteří odložili víru v Boha jako nepotřebnou

  13. 2.

So

  Sobota 5. týdne v mezidobí

--

 

  14. 2.

    Ne

ŠESTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za rodiče

* Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! Zajímavé články: Stvoření a evoluce, Víra a nevíra – život vědce a katolíka André Marieho Ampéra, dále život posledního českého krále blahoslaveného Karla I., který zemřel ve vyhnanství v r. 1922, když ho rakouská vláda vyhostila a další články.
 
  
** Ještě k plánům v naší farnosti na tento rok: čeká nás generální oprava střechy fary.
Už se pracuje na rozpočtu.

*** úklid farního kostela v sobotu 13.2.2021 má 18. skupina – manželé Pokorných


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 31. 1. do 7. 2. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  31. 1.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Františka Hortovy, Růženu a Jana Pokorných, Martu Suchou a živou rodinu

   1. 2.

Po

  Pondělí 4. týdne v mezidobí

--

 

   2. 2.

Út

  SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ
  DO CHRÁMU
  (při mši sv. bude žehnání svící)

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky,
  zvláště mladé, kteří svou víru v Boha odložili
  jako nepotřebnou

   3. 2.

St

Sv. Blažeje, biskupa a mučedníka
(při mši sv. bude udělováno svatoblažejské požehnání)

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Miladu a Františka Pazourkovy, Marii a Josefa Harsovy, živou a zemřelou rodinu

   4. 2.

Čt

Čtvrtek 4. týdne v mezidobí

  17.30

RAPOTICE – mše svatá za zemřelého kněze  

   5. 2.

Památka sv. Agáty, panny
a mučednice

 --

 

   6. 2.

So

  Památka sv. Pavla Mikiho
  a druhů

--

 

   7. 2.

    Ne

PÁTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE - mše svatá - je volná

* Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! – první letošní. Časopis začíná vycházet už 15. rokem. Jsou tam i poslední výtisky Cyrilometodějského kalendáře na čtení s výborným obsahem a slevněnou cenou z 89,- Kč na 70,- Kč.
 
* Joe Biden je teprve 2. katolickým prezidentem Spojených států.    

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 1. do 31. 1. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  24. 1.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Neděle Božího slova

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a rodinu

  25. 1.

Po

  Svátek obrácení sv. Pavla,
  apoštola

 17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za rodinu Balášovu

  26. 1.

Út

  Památka sv. Timoteje a Tita,  
  biskupů

--

 

  27. 1.

St

Sv. Anděly Mericiové, panny

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Buchtovu, Košákovu a Mochovu

  28. 1.

Čt

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovou, dvoje rodiče, zemřelou přízeň a živou rodinu

  29. 1.

Pátek 3. týdne v mezidobí

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  30. 1.

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  31. 1.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Františka Hortovy, Růženu a Jana Pokorných, Martu Suchou a živou rodinu

V loňském roce zemřelo v naší diecézi 10 kněží, kteří jsou v aktivní službě, tedy nejsou pouze výpomocní důchodci. Seznam je na informační tabuli vzadu.     
 

    
** Ještě Vám přečtu přípis od Otce biskupa ohledně podávání přihlášek ke studiu bohosloví.    
 


*** Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! – první letošní číslo.
Má rozšířený obsah. Časopis zahajuje 15. rok svého vydání.


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 1. do 24. 1. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  17. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, dvoje rodiče, syna Jiřího, živou
a zemřelou rodinu a sestru Marii

  18. 1.

Po

  Památka P. Marie, Matky  
  jednoty křesťanů

 --

Od 18. 1. do 25. 1.

týden modliteb za jednotu křesťanů

  19. 1.

Út

  Úterý 2. týdne v mezidobí

--

 

  20. 1.

St

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nebo
Sv. Šebestiána, mučedníka

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Boženu Smutných, dvoje rodiče a živou rodinu

  21. 1.

Čt

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

  17.30

RAPOTICE – mše svatá  

  22. 1.

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  23. 1.

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  24. 1.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a rodinu

* Prosíme rodiče odběratelů časopisů Nezbeda a IN-Dívčí svět o zaplacení předplatného: Nezbeda (275,- Kč) Nezbeda a příloha Cvrček pro předškoláky (385,- Kč) IN-Dívčí svět (385,-) ministranti a ministrantky mají časopisy zdarma.   
    
* Pokud je betlém v boční lodi, může tam zůstat do 2. února.   

* Na knižním stolku jsou kalendáře na čtení. Vzhledem k Vaší finanční tísni jsme snížili
cenu z 89,- kč na 70,- Kč.

 
* Papež František dokumentem Spiritus Domini – Duch Páně – potvrzuje rozšířenou praxi v řadě diecézí po celém světe. Původně se služby lektora a akolyty – služebníka eucharistie – vyhrazovaly pouze mužům, nyní už všem laikům. Už nebude možné odmítnout ženu,
která chce ministrovat.


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 1. do 17. 1. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  10. 1.

    Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

končí doba vánoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Bochníčkovu
a Dvořákovu

  11. 1.

Po

  Pondělí 1. týdne v mezidobí

 17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, r., Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  12. 1.

Út

  Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  13. 1.

St

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

17.30

ZAKŘANY – mše svatáz a Marii a Františka Sýkorovy, Marii a Josefa Velebovy

  14. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá je volná

  15. 1.

Pátek 1. týdne v mezidobí

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  16. 1.

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  17. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, dvoje rodiče, syna Jiřího, živou
a zemřelou rodinu a sestru Marii


Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
   
 
** Úmrtí kněze: 31. 12. 2020 zemřel Mons. Josef Fiala. Knězem byl od r. 1950. Ve farnosti Běhařovice působil 51 let. Zemřel v Břežanech u Znojma, kde působil u řeholních sester.
Pohřeb má v neděli 10. 1. v Běhařovicích.     


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 1. do 10. 1. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   3. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
PO NAROZENÍ PÁNĚ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu

   4. 1.

Po

  Pondělí po 2. neděli
  po Narození Páně

--

 

   5. 1.

Út

  Vigilie Slavnosti Zjevení Páně

 17.30

  LUKOVANY – mše svatá za Františka Brázdu,
  dceru Kateřinu, živou a zemřelou rodinu

   6. 1.

St

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek –
žehnání vody a křídy

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
na poděkování za 80 let života

   7. 1.

Čt

Čtvrtek po Zjevení Páně nebo
Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

  17.30

RAPOTICE – mše svatá

   8. 1.

Pátek po Zjevení Páně

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   9. 1.

So

  Sobota po Zjevení Páně

--

 

  10. 1.

    Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

končí doba vánoční

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Bochníčkovu
a Dvořákovu

 

*** Na knižním stolku je CD souboru SOUMRAK ze Zbraslavi, ve kterém hrají a zpívají i naši
2 farníci – bratři Pokorní. Cena je 200,- Kč. Peníze dávejte do pokladničky knižního stolku.

** Papež František vyhlásil rok 2021 Rokem rodiny. Začne 19.3. na svátek sv. Josefa.  

*** Na knižním stolku je Cyrilometodějský kalendář na čtení a časopis MILUJTE SE!
se skvělým obsahem     


STRUČNÝ PŘEHLED za tento rok v naší farnosti:
Svátosti:      křty:  4,      loni 10, pátý křest byl v jiné farnosti,

svatby 2, loni 5,

pohřby 14, loni 7
žáků v náboženství 55, loni 54
lektorských dvojic ve farním kostele 17
úklidových dvojic 23

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 27. 12.

    Ne

SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
za zemřelého kněze

 28. 12.

Po

  SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK,
  mučedníků

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za zemřelého kněze

 29. 12.

Út

  Sv. Tomáše Becketa, biskupa
  a mučedníka

--

 

 30. 12.

St

Šestý den v oktávu Narození Páně

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jiřího Kazdu,
rodiče Kováříkovy, Kazdovy a živou rodinu  

 31. 12.

Čt

Sv. Silvestra I., papeže

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   1. 1.

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Den obnovy samostatného českého státu
Světový den míru

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky
tato mše sv. je pro horní polovinu farnosti, tedy pro Lesní Jakubov, Rapotice
a Vysoké Popovice

 10.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá – je volná tato mše sv. je pro dolní polovinu farnosti - farníky z Lukovan, Příbrami a Zakřan

   2. 1.

So

  Sv. Basila Velikého a Řehoře
  Naziánského, biskupů
  a učitelů církve

--

 

  3. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
PO NAROZENÍ PÁNĚ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu

Spojme se každý den ve 20 hodin v modlitbě růžence za ukončení pandemie.

** Povolená účast na bohoslužbách je 20 % z celkové kapacity kostela. Ta je dána počtem míst k sezení. Od neděle je to 10 % kapacity kostela.    

*** Dnes a zítra v 17.05 je na ČT 2 3. a 4. díl italsko-britského filmu Ježíš Nazaretský.   
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 12. do 27. 12. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 20. 12.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření za účasti místního faráře a 2 cizích kněží – zachovávejte rozestupy !

 21. 12.

Po

  Sv. Petra Kanisia, kněze

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá na jistý úmysl

 22. 12.

Út

  22. prosince

--

 

 23. 12.

St

Sv. Jana Kentského, kněze

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Františka Brázdu, dceru Kateřinu, živou a zemřelou rodinu  

 24. 12.

Čt

Štědrý den

  19.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 25. 12.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu
a Jana Pokorných, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

tato mše svatá je pro horní polovinu farnosti, tedy pro Lesní Jakubov, Rapovice
a Vysoké Popovice

 10.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, tato mše sv. je pro Lukovany, Příbram
a Zakřany

 26. 12.

So

  SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA,  
  prvomučedníka

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy, dvoje rodiče a sourozence

 27. 12.

    Ne

SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
za zemřelého kněze

Spojme se každý den ve 20 hodin v modlitbě růžence za ukončení pandemie.  
** Povolený počet účastníků bohoslužeb je 20 % z počtu sedících.    


*** Doba vánoční nezačíná odpolední mší svatou na Štědrý den, ale až večerní nebo půlnoční mší svatou.  
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 12. do 20. 12. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 13. 12.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

13.12.1970 o 3. neděli adventní přijal Váš farář v brněnské katedrále z rukou biskupa Karla Skoupého kněžské svěcení.

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
na poděkování Pánu Bohu
za 50 let kněžství

 14. 12.

Po

  Památka sv. Jana od Kříže,  
  kněze a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, jejich rodiče a sourozence

 15. 12.

Út

  Úterý po 3. neděli adventní

--

 

 16. 12.

St

Středa po 3. neděli adventní

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Boží pomoc a ochranu a na poděkování Pánu Bohu  

 17. 12.

Čt

17. prosince

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Antonína a Sylvu Jelínkovy, dvoje rodiče, Josefa a Anežku Neklapilovy, dvoje rodiče a živou rodinu

 18. 12.

18. prosince

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 19. 12.

So

  19. prosince

--

 

 20. 12.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření (pouze s P. Peřinou a  jedním cizím knězem)

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!, stolní kalendáře a kalendáře ke čtení.

Ve čtvrtek se náš papež František dožívá 84 let. Ve dnech 5. 3. - 8. 3. navštíví Irák.   

Využijte prosím svátost smíření ve všední dny před a po mši sv.  
 

Který betlém letos dáme do kostela? Stačil by asi ten malý.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 12. do 13. 12. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   6. 12.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče, živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu

   7. 12.

Po

  Památka sv. Ambrože, biskupa
  a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Marii a Štěpána Chmelíčkovy, Silvestra Korotvičku, rodiče
a duše v očistci

   8. 12.

Út

  SLAVNOST PANNY MARIE,
  POČATÉ BEZ POSKVRNY
  PRVOTNÍHO HŘÍCHU

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   9. 12.

St

Sv. Jana Didaka

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Ludvíka a Zdeňka Jeřábkovy, rodiče a na poděkování  

 10. 12.

Čt

Panny Marie Loretánské

 17.30

RAPOTICE – mše svatá

 11. 12.

Sv. Damasa I., papeže

--

 

 12. 12.

So

  Panny Marie Guadalupské

--

 

 13. 12.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

13. 12. 1970 o 3. neděli adventní přijal Váš farář v brněnské katedrále z rukou biskupa Karla Skoupého kněžské svěcení.

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu
za 50 let kněžství

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!, stolní kalendáře a kalendáře ke čtení.

Hromadná svátost smíření letos asi nebude.   

11. prosince 1949 se v Čihošti stal známý zázrak s křížkem na oltáři. Celý případ skončil násilnou smrtí tamějšího faráře P. Josefa Toufara, který byl obviněn z toho, že pohyb křížku zinscenoval.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 11. do 6. 12. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 29. 11.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv.
za Josefa a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, rodiče a živou rodinu

 30. 11.

Po

  SVÁTEK SV. ONDŘEJE,  
  apoštola

--

PŘÍBRAM - dnes nebude mše sv.

   1. 12.

Út

  Sv. EDMUNDA KAMPIÁNA,
  kněze a mučedníka

--

 

   2. 12.

St

Středa po 1. neděli adventní

17.30

ZAKŘANY – mše sv. za Karla Přibyla, Marii a Františka Patočkovy a 2 r.  

   3. 12.

Čt

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE  – mše sv. za farníky

   4. 12.

Sv. Jana Damašského, kněze
a učitele církve

--

 

   5. 12.

So

  Sobota po 1. neděli adventní

--

 

  6. 12.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv.
za Jiřího Rosendorfa, 2 r., živou rodinu
a na poděkování Pánu Bohu

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE !

Předvánoční úklid připadá na 17. skupinu : sestry Janu Boudnou a Janu Kopáčkovou.
Provedeme ho 19. prosince.  


Ve čtvrtek, v den celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní bude v 9 hodin EUCHARISTIE vystavena a vy můžete během celého dne navštívit kostel a adorovat. Z důvodu bezpečnosti
bude mříž uzavřena a zapnuto poplašné zařízení. Farář bude celý den přítomen.

Tento týden bude počet mší sv. mimořádně omezen.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

aktualizováno: 08.10.2021 21:48:18