DoporučujemeZaložit web nebo e-shop

Informace / Ohlášky

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 24. 1. do 31. 1. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  24. 1.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Neděle Božího slova

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a rodinu

  25. 1.

Po

  Svátek obrácení sv. Pavla,
  apoštola

 17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za rodinu Balášovu

  26. 1.

Út

  Památka sv. Timoteje a Tita,  
  biskupů

--

 

  27. 1.

St

Sv. Anděly Mericiové, panny

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Buchtovu, Košákovu a Mochovu

  28. 1.

Čt

Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Hanu Pelikánovou, dvoje rodiče, zemřelou přízeň a živou rodinu

  29. 1.

Pátek 3. týdne v mezidobí

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  30. 1.

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  31. 1.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Marii a Františka Hortovy, Růženu a Jana Pokorných, Martu Suchou a živou rodinu

V loňském roce zemřelo v naší diecézi 10 kněží, kteří jsou v aktivní službě, tedy nejsou pouze výpomocní důchodci. Seznam je na informační tabuli vzadu.     
 

    
** Ještě Vám přečtu přípis od Otce biskupa ohledně podávání přihlášek ke studiu bohosloví.    
 


*** Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE! – první letošní číslo.
Má rozšířený obsah. Časopis zahajuje 15. rok svého vydání.


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 17. 1. do 24. 1. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  17. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, dvoje rodiče, syna Jiřího, živou
a zemřelou rodinu a sestru Marii

  18. 1.

Po

  Památka P. Marie, Matky  
  jednoty křesťanů

 --

Od 18. 1. do 25. 1.

týden modliteb za jednotu křesťanů

  19. 1.

Út

  Úterý 2. týdne v mezidobí

--

 

  20. 1.

St

Sv. Fabiána, papeže a mučedníka, nebo
Sv. Šebestiána, mučedníka

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Josefa a Boženu Smutných, dvoje rodiče a živou rodinu

  21. 1.

Čt

Památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

  17.30

RAPOTICE – mše svatá  

  22. 1.

Sv. Vincence, jáhna a mučedníka

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  23. 1.

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  24. 1.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Darinku Toczkovou a rodinu

* Prosíme rodiče odběratelů časopisů Nezbeda a IN-Dívčí svět o zaplacení předplatného: Nezbeda (275,- Kč) Nezbeda a příloha Cvrček pro předškoláky (385,- Kč) IN-Dívčí svět (385,-) ministranti a ministrantky mají časopisy zdarma.   
    
* Pokud je betlém v boční lodi, může tam zůstat do 2. února.   

* Na knižním stolku jsou kalendáře na čtení. Vzhledem k Vaší finanční tísni jsme snížili
cenu z 89,- kč na 70,- Kč.

 
* Papež František dokumentem Spiritus Domini – Duch Páně – potvrzuje rozšířenou praxi v řadě diecézí po celém světe. Původně se služby lektora a akolyty – služebníka eucharistie – vyhrazovaly pouze mužům, nyní už všem laikům. Už nebude možné odmítnout ženu,
která chce ministrovat.


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 10. 1. do 17. 1. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

  10. 1.

    Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

končí doba vánoční

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Bochníčkovu
a Dvořákovu

  11. 1.

Po

  Pondělí 1. týdne v mezidobí

 17.30

PŘÍBRAM – mše svatá za Jiřího Sedláka, r., Jana a Marii Patočkovy, dvoje rodiče, Růženu Prokešovou, rodiče, sourozence a duše v očistci

  12. 1.

Út

  Úterý 1. týdne v mezidobí

--

 

  13. 1.

St

Sv. Hilaria, biskupa a učitele církve

17.30

ZAKŘANY – mše svatáz a Marii a Františka Sýkorovy, Marii a Josefa Velebovy

  14. 1.

Čt

Čtvrtek 1. týdne v mezidobí

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá je volná

  15. 1.

Pátek 1. týdne v mezidobí

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

  16. 1.

So

  Sobotní památka P. Marie

--

 

  17. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Jiřího Minaříka, dvoje rodiče, syna Jiřího, živou
a zemřelou rodinu a sestru Marii


Od 18. do 25. ledna je týden modliteb za jednotu křesťanů.
   
 
** Úmrtí kněze: 31. 12. 2020 zemřel Mons. Josef Fiala. Knězem byl od r. 1950. Ve farnosti Běhařovice působil 51 let. Zemřel v Břežanech u Znojma, kde působil u řeholních sester.
Pohřeb má v neděli 10. 1. v Běhařovicích.     


Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 3. 1. do 10. 1. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   3. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
PO NAROZENÍ PÁNĚ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu

   4. 1.

Po

  Pondělí po 2. neděli
  po Narození Páně

--

 

   5. 1.

Út

  Vigilie Slavnosti Zjevení Páně

 17.30

  LUKOVANY – mše svatá za Františka Brázdu,
  dceru Kateřinu, živou a zemřelou rodinu

   6. 1.

St

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ – doporučený svátek –
žehnání vody a křídy

17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
na poděkování za 80 let života

   7. 1.

Čt

Čtvrtek po Zjevení Páně nebo
Sv. Rajmunda z Peňafortu, kněze

  17.30

RAPOTICE – mše svatá

   8. 1.

Pátek po Zjevení Páně

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   9. 1.

So

  Sobota po Zjevení Páně

--

 

  10. 1.

    Ne

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

končí doba vánoční

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Bochníčkovu
a Dvořákovu

 

*** Na knižním stolku je CD souboru SOUMRAK ze Zbraslavi, ve kterém hrají a zpívají i naši
2 farníci – bratři Pokorní. Cena je 200,- Kč. Peníze dávejte do pokladničky knižního stolku.

** Papež František vyhlásil rok 2021 Rokem rodiny. Začne 19.3. na svátek sv. Josefa.  

*** Na knižním stolku je Cyrilometodějský kalendář na čtení a časopis MILUJTE SE!
se skvělým obsahem     


STRUČNÝ PŘEHLED za tento rok v naší farnosti:
Svátosti:      křty:  4,      loni 10, pátý křest byl v jiné farnosti,

svatby 2, loni 5,

pohřby 14, loni 7
žáků v náboženství 55, loni 54
lektorských dvojic ve farním kostele 17
úklidových dvojic 23

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 27. 12. 2020 do 3. 1. 2021

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 27. 12.

    Ne

SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
za zemřelého kněze

 28. 12.

Po

  SVÁTEK SVATÝCH MLÁĎÁTEK,
  mučedníků

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za zemřelého kněze

 29. 12.

Út

  Sv. Tomáše Becketa, biskupa
  a mučedníka

--

 

 30. 12.

St

Šestý den v oktávu Narození Páně

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Jiřího Kazdu,
rodiče Kováříkovy, Kazdovy a živou rodinu  

 31. 12.

Čt

Sv. Silvestra I., papeže

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   1. 1.

SLAVNOST MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE

Den obnovy samostatného českého státu
Světový den míru

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky
tato mše sv. je pro horní polovinu farnosti, tedy pro Lesní Jakubov, Rapotice
a Vysoké Popovice

 10.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá – je volná tato mše sv. je pro dolní polovinu farnosti - farníky z Lukovan, Příbrami a Zakřan

   2. 1.

So

  Sv. Basila Velikého a Řehoře
  Naziánského, biskupů
  a učitelů církve

--

 

  3. 1.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
PO NAROZENÍ PÁNĚ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Annu Pokornou, dvoje rodiče, přízeň a živou rodinu

Spojme se každý den ve 20 hodin v modlitbě růžence za ukončení pandemie.

** Povolená účast na bohoslužbách je 20 % z celkové kapacity kostela. Ta je dána počtem míst k sezení. Od neděle je to 10 % kapacity kostela.    

*** Dnes a zítra v 17.05 je na ČT 2 3. a 4. díl italsko-britského filmu Ježíš Nazaretský.   
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 20. 12. do 27. 12. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 20. 12.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

 

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou
a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

  14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření za účasti místního faráře a 2 cizích kněží – zachovávejte rozestupy !

 21. 12.

Po

  Sv. Petra Kanisia, kněze

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá na jistý úmysl

 22. 12.

Út

  22. prosince

--

 

 23. 12.

St

Sv. Jana Kentského, kněze

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Františka Brázdu, dceru Kateřinu, živou a zemřelou rodinu  

 24. 12.

Čt

Štědrý den

  19.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 25. 12.

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ – zasvěcený svátek

 8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Růženu
a Jana Pokorných, dvoje rodiče, sourozence a živou rodinu

tato mše svatá je pro horní polovinu farnosti, tedy pro Lesní Jakubov, Rapovice
a Vysoké Popovice

 10.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky, tato mše sv. je pro Lukovany, Příbram
a Zakřany

 26. 12.

So

  SVÁTEK SV. ŠTĚPÁNA,  
  prvomučedníka

8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za Štěpánku a Františka Macholánovy, dvoje rodiče a sourozence

 27. 12.

    Ne

SVÁTEK SVATÉ RODINY
JEŽÍŠE, MARIE a JOSEFA

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
za zemřelého kněze

Spojme se každý den ve 20 hodin v modlitbě růžence za ukončení pandemie.  
** Povolený počet účastníků bohoslužeb je 20 % z počtu sedících.    


*** Doba vánoční nezačíná odpolední mší svatou na Štědrý den, ale až večerní nebo půlnoční mší svatou.  
Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 13. 12. do 20. 12. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 13. 12.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

13.12.1970 o 3. neděli adventní přijal Váš farář v brněnské katedrále z rukou biskupa Karla Skoupého kněžské svěcení.

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
na poděkování Pánu Bohu
za 50 let kněžství

 14. 12.

Po

  Památka sv. Jana od Kříže,  
  kněze a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Ludmilu a Antonína Procházkovy, Ladislava Blažka, jejich rodiče a sourozence

 15. 12.

Út

  Úterý po 3. neděli adventní

--

 

 16. 12.

St

Středa po 3. neděli adventní

17.30

ZAKŘANY – mše svatá za Boží pomoc a ochranu a na poděkování Pánu Bohu  

 17. 12.

Čt

17. prosince

  17.30

LESNÍ JAKUBOV – mše svatá za Antonína a Sylvu Jelínkovy, dvoje rodiče, Josefa a Anežku Neklapilovy, dvoje rodiče a živou rodinu

 18. 12.

18. prosince

 17.30

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

 19. 12.

So

  19. prosince

--

 

 20. 12.

    Ne

ČTVRTÁ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za živou a zemřelou rodinu Pokorných a Plhoňovu

 14.00

VYSOKÉ POPOVICE – svátost smíření (pouze s P. Peřinou a  jedním cizím knězem)

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!, stolní kalendáře a kalendáře ke čtení.

Ve čtvrtek se náš papež František dožívá 84 let. Ve dnech 5. 3. - 8. 3. navštíví Irák.   

Využijte prosím svátost smíření ve všední dny před a po mši sv.  
 

Který betlém letos dáme do kostela? Stačil by asi ten malý.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 6. 12. do 13. 12. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

   6. 12.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá
za Jiřího Rosendorfa, dvoje rodiče, živou rodinu a na poděkování Pánu Bohu

   7. 12.

Po

  Památka sv. Ambrože, biskupa
  a učitele církve

17.30

PŘÍBRAM - mše svatá za Marii a Štěpána Chmelíčkovy, Silvestra Korotvičku, rodiče
a duše v očistci

   8. 12.

Út

  SLAVNOST PANNY MARIE,
  POČATÉ BEZ POSKVRNY
  PRVOTNÍHO HŘÍCHU

17.30

  VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá za farníky

   9. 12.

St

Sv. Jana Didaka

17.30

LUKOVANY – mše svatá za Ludvíka a Zdeňka Jeřábkovy, rodiče a na poděkování  

 10. 12.

Čt

Panny Marie Loretánské

 17.30

RAPOTICE – mše svatá

 11. 12.

Sv. Damasa I., papeže

--

 

 12. 12.

So

  Panny Marie Guadalupské

--

 

 13. 12.

    Ne

TŘETÍ  NEDĚLE
ADVENTNÍ

13. 12. 1970 o 3. neděli adventní přijal Váš farář v brněnské katedrále z rukou biskupa Karla Skoupého kněžské svěcení.

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše svatá na poděkování Pánu Bohu
za 50 let kněžství

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE!, stolní kalendáře a kalendáře ke čtení.

Hromadná svátost smíření letos asi nebude.   

11. prosince 1949 se v Čihošti stal známý zázrak s křížkem na oltáři. Celý případ skončil násilnou smrtí tamějšího faráře P. Josefa Toufara, který byl obviněn z toho, že pohyb křížku zinscenoval.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

 
Farnost VYSOKÉ POPOVICE tel. 546 450 301, mobil 731 402 632

 POŘAD BOHOSLUŽEB

v týdnu od 29. 11. do 6. 12. 2020

http://www.vysoke-popovice-farnost.cz/

Den

Liturgická oslava

Hodina

Bohoslužby

 

 29. 11.

    Ne

PRVNÍ NEDĚLE
ADVENTNÍ

    8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv.
za Josefa a Marii Patočkovy, Jana Přibyla, rodiče a živou rodinu

 30. 11.

Po

  SVÁTEK SV. ONDŘEJE,  
  apoštola

--

PŘÍBRAM - dnes nebude mše sv.

   1. 12.

Út

  Sv. EDMUNDA KAMPIÁNA,
  kněze a mučedníka

--

 

   2. 12.

St

Středa po 1. neděli adventní

17.30

ZAKŘANY – mše sv. za Karla Přibyla, Marii a Františka Patočkovy a 2 r.  

   3. 12.

Čt

Památka sv. Františka Xaverského, kněze
ADORAČNÍ DEN NAŠÍ FARNOSTI

  17.30

VYSOKÉ POPOVICE  – mše sv. za farníky

   4. 12.

Sv. Jana Damašského, kněze
a učitele církve

--

 

   5. 12.

So

  Sobota po 1. neděli adventní

--

 

  6. 12.

    Ne

DRUHÁ NEDĚLE
ADVENTNÍ

   8.00

VYSOKÉ POPOVICE – mše sv.
za Jiřího Rosendorfa, 2 r., živou rodinu
a na poděkování Pánu Bohu

Na knižním stolku je nové číslo časopisu MILUJTE SE !

Předvánoční úklid připadá na 17. skupinu : sestry Janu Boudnou a Janu Kopáčkovou.
Provedeme ho 19. prosince.  


Ve čtvrtek, v den celodenní adorace Nejsvětější svátosti oltářní bude v 9 hodin EUCHARISTIE vystavena a vy můžete během celého dne navštívit kostel a adorovat. Z důvodu bezpečnosti
bude mříž uzavřena a zapnuto poplašné zařízení. Farář bude celý den přítomen.

Tento týden bude počet mší sv. mimořádně omezen.

Zpovídá se: v neděli od 7.30 hod., ve všední dny od 17.00 hod
 

ÚKLID FARNÍHO
KOSTELA

v sobotu
 

17. skupina:

ČTENÍ PŘEDNÁŠÍ

v neděli
 

4. skupina:

 

 

 

 

 

 

 

aktualizováno: 17.01.2021 11:04:11