Rapotice

Kaple v Rapoticích. Foto: archiv rodiny Liškovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaple Nanebevstoupení Páně v Rapoticích. 

foto: archiv rodiny Liškovy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE

Za dob pohanských patřily Rapotice k panství Moravsko - Krumlovskému a k farnosti čučické, kde se udělovaly svátosti a pochovávali zemřelí. V roce 1855 byly přifařeny do Popovic na den Nanebevstoupení Páně".
V roce 1856 postavila obec zděnou kapli na místě bývalé zvonice. V kapli byl umístěn obraz Nanebevstoupení Páně, který byl namalovaný v Třebíči. První zvon byl odevzdán pro válečné účely; byl ulit v Brně v rove 1765. Po jeho odevzdání byl ulit zvon z obyčejné litiny. V roce 1946 byl pořízený nynější zvon.
Na svátek "Nanebevstoupení Páně" se chodívalo každoročně s procesím do Popovic na velkou mši obětovanou za Rapotice. Každou neděli po svátku sv. Marka se v kapli konávaly odpoledne modlitby nebo za příznivého počasí procesí do polí.
 
Pomníky a kříže
Občanům rapotickýcm, kteří padli v I. světové válce, byl v roce 1922 postavený pomník. Většina obyvatel žádala, aby byl na pomník vytesán kříž. Protože nebylo požadavku vyhověno, nebyl pomník posvěcený.
Pomník obětem II. světové války byl postavený v roce 1946.
Nejstarší kříž v obci je u pomníku padlých; byl postavený v roce 1812 manželi Hofmanovými a téhož roku byl postavený kříž za Rapoticemi u silnice k POpovicím neznámo kým. 
Pod Rapoticemi u silnice byl manželi Harákovými postaven v roce 1878 mramorový kříž. Další kříž postavili manželé Liškovi (č.p. 4) v roce 1879 poblíž rozcestí Újezda a Lesního Jakubova. 
Za obcí k Pyramidě se nachází kříž postavený v roce 1897 Františkou Rousovou (č.p. 17).
TOPlist
aktualizováno: 17.12.2017 19:30:17